Indesit itw e 71252 w hasznalati utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 712520697
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,33

MAGYARÁZAT:Indesit itw e 71252 w hasznalati utmutato

Fontos, hogy megőrizze ezt a kézikönyvet, hogy mindig kéznél legyen. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e kézikönyv a mosógéppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a készülék funkcióit és az ezekre vonatkozó figyelmeztetéseket. Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembe helyezésről, a használatról és a biztonságról.

Kicsomagolás és vízszintbe állítás Kicsomagolás 1. Csomagolja ki a mosógépet. Ellenőrizze, hogy a mosógép nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a gépen sérülést talál, ne csatlakoztassa, és forduljon a viszonteladóhoz. Csavarozza ki a gép hátsó részén található, a szállításhoz szükséges 4 védőcsavart, és távolítsa el a gumibakot lásd ábra. Zárja le a furatokat a mellékelt műanyag dugókkal. Minden darabot őrizzen meg: ha a mosógépet szállítani kell, előtte ezeket vissza kell szerelni.

A csomagolóanyag nem gyermekjáték! Vízszintbe állítás 1. A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz. Ha a padló nem tökéletesen vízszintes, azt az első lábak be- illetve kicsavarásával kompenzálhatja lásd ábra.

A gép felső burkolatán mért dőlés nem haladhatja meg a 2°-ot. Szőnyegpadló vagy szőnyeg esetén a lábakat úgy állítsa be, hogy a mosógép alatt elegendő hely maradjon a szellőzésre. Víz- és elektromos csatlakozás Vízbevezető cső csatlakoztatása 1. A csatlakoztatás előtt eressze meg a csapot addig, amíg a víz teljesen átlátszóvá nem válik. A vízbevezető cső csatlakoztatásához csavarozza a csövet a mosógép hátoldalán jobbra fent található vízbemeneti csonkra lásd ábra!

Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen törés vagy szűkület! A csap víznyomásának a műszaki adatok táblázatában szereplő határértékek között kell lennie lásd a szemben lévő oldalt. Amennyiben a vízbevezető cső nem elég hosszú, forduljon szaküzlethez vagy engedéllyel rendelkező szakemberhez. Soha ne használjon korábban már használt csöveket.

Használja a készülékhez mellékelteket. A leeresztőcső csatlakoztatása 65 - cm Csatlakoztassa a leeresztőcsövet a lefolyóhoz vagy a padlótól 65 és cm közötti magasságban lévő fali szifonhoz anélkül, hogy megtörné; illetve akassza a mosdó vagy a kád szélére úgy, hogy a mellékelt csővezető ívet a csaphoz erősíti lásd ábra.

A leeresztőcső szabad végének nem szabad vízbe merülnie. Toldások használata nem javasolt. Amennyiben feltétlenül szükséges, a toldás átmérője egyezzen meg az eredeti csőével és semmiképpen se legyen cm-nél hosszabb. Ellenkező esetben cserélje ki az aljzatot vagy a csatlakozódugót! A mosógép nem állítható fel nyílt téren, még akkor sem, ha tető van fölötte, mivel nagyon veszélyes, ha a gép esőnek vagy zivataroknak van kitéve.

A csatlakozódugónak a mosógép üzembe helyezett állapotában is könnyen elérhető helyen kell lennie. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. A kábel ne legyen se megtörve, se összenyomva. A tápkábelt csak engedéllyel rendelkező szakember cserélheti. A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó elhárít minden felelősséget.

Mûszaki adatok Modell EWE Méretek szélesség 59,5 cm magasság 85 cm mélység 53,5 cm Ruhatöltet: 1-tõl 7 kg-ig Elektromos csatlakozás lásd a készüléken található, muszaki jellemzoket tartalmazó adattáblát! Így kíméli a mosógép vízrendszerét és megszünteti a vízszivárgás kockázatát. Ne használjon oldószert vagy súrolószert! A tisztítási programot 40 mosási ciklusonként tanácsos lefuttatni.

A program bekapcsolásához nyomja meg egyidejűleg 5 másodpercig az A és B gombot lásd ábra. A program automatikusan elindul, és nagyjából 70 percig tart. A B A mosószer-adagoló fiók tisztítása A fiók felemelésével és kifelé húzásával vegye ki a fiókot lásd ábra.

Folyó víz alatt mossa ki! Ezt a tisztítást gyakran el kell végezni. A szivattyú tisztítása A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve, melynek nincs szüksége tisztítási és karbantartási műveletekre. Előfordulhat azonban, hogy apró tárgyak aprópénz, gomb esnek a szivattyú alsó részén található szivattyúvédő előkamrába. Győződjön meg róla, hogy a mosóprogram véget ért, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Az előkamrához való hozzáférés érdekében tegye a következőket: 1.

Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a burkolópanelt a készülék elejéről lásd ábra ; 2. Órairánnyal ellentétesen forgatva csavarja le a fedelet lásd ábra. Természetes, hogy egy kevés víz kifolyik; 3. Gondosan tisztítsa ki az üreg belsejét; 4. Csavarja vissza a fedelet; 5. Szerelje vissza a panelt — mielőtt a gép felé nyomná, győződjön meg arról, hogy a horgok a hozzájuk tartozó furatokba illeszkednek. A vízbevezető cső ellenőrzése Évente legalább egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet.

Ha repedezett vagy hasadozott, ki kell cserélni — a mosás során a nagy nyomás hirtelen szakadást okozhat. A mosógép a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően lett tervezve és gyártva. Ezeket a figyelmeztetéseket biztonsági okokból írjuk le, kérjük, olvassa el őket figyelmesen! A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A karbantartási és tisztítási munkálatokat felügyelet nélkül hagyott gyerekek nem végezhetikl. Soha ne próbálja egyedül elmozdítani, mert a készülék nagyon nehéz. A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat.

A mosógép mosás közben történő leállításához hosszan, kb. A mosógép mosás közben történő leállítása magát a mosás programot is törli. A kívánt programot újból be kell állítani. A kiválasztott funkció jelzőlámpája égve marad. Az aktiváláshoz és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.

A késleltetés értéke megjelenik a kijelzőn. A ciklus elindításával a jelzőlámpa állandó fénnyel kezd világítani. A mosás szüneteltetéséhez ismételten nyomja meg ezt a gombot; a jelzőlámpa narancssárga fénnyel kezd el villogni.

Amennyiben a szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni várjon kb. A mosásnak a megszakítás időpontjától való folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot. Készenléti üzemmód Ez a mosógép - az energiatakarékosságra vonatkozó legújabb eloírásoknak megfeleloen - automatikus kikapcsolási készenléti rendszerrel van ellátva, mely a használat megadott 30 percnyi szüneteltetése esetén bekapcsol.

Az A feliratmezőben a rendelkezésre álló programok hossza, illetve elindított ciklus esetén a program végéig hátralévő maradékidő látható. Ezenkívül a vonatkozó gomb, a készülék automatikusan kijelzi az elindított programhoz tartozó legmagasabb homérsékletet és centrifugasebességet, vagy a legutóbb kiválasztottakat, amennyiben azok kompatíbilisek a kiválasztott programmal. A B feliratmező a kiválasztott mosási program mosási fázisait, elindított program esetén pedig az éppen folyamatban lévő mosási fázist jeleníti meg.

A világító szimbólum azt jelzi, hogy késleltetett indítás van beállítva. A világító szimbólum azt jelzi, hogy a kijelzo a beállított centrifugasebességet mutatja. A károk elkerülése érdekében az ajtó kinyitása elott meg kell várni, hogy a szimbólum kialudjon várjon kb. Nyissa ki az ajtót! Tegye be a mosandó ruhákat, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a következő oldalon található programtáblázatban feltüntetett ruhatöltet-mennyiséget. Mindegyik programhoz tartozik egy hőmérséklet és egy centrifugasebesség, melyek megváltoztatható értékek.

A kijelzőn megjelenik a ciklusidő. A készülék automatikusan kijelzi az elindított programhoz tartozó legmagasabb homérsékletet és centrifugasebességet, vagy a legutóbb kiválasztottakat, amennyiben azok kompatíbilisek a kiválasztott programmal. A gomb legalsó értéken történő megnyomásával visszatérhet a maximális értékekhez. Kivétel: a 7 program kiválasztása esetén a hőmérséklet egészen 90°C-ig növelhető. Kivétel: a 15 program kiválasztása esetén a hőmérséklet egészen 60°C-ig növelhető.

Kivétel: a 16 program kiválasztása esetén a hőmérséklet egészen 60°C-ig növelhető. Késleltetett indítás beállítása. A kiválasztott program késleltetett indításához nyomogassa a megfelelő gombot addig, míg a késleltetés kívánt értékét el nem éri. Ha a funkció be van kapcsolva, a kijelzőn világít a szimbólum.

A késleltetett indítás törléséhez nyomogassa a gombot mindaddig, míg a kijelzőn meg nem jelenik az OFF felirat. A program tulajdonságainak módosítása. Ha a kiválasztott funkció a beállított programmal nem kompatibilis, a jelzőlámpa villogni kezd, és a funkció nem lesz bekapcsolva. Ha a kiválasztott funkció egy korábban beállított programmal nem kompatibilis, az elsőként kiválasztott funkció lámpája villogni kezd, és csak a második funkció lesz bekapcsolva, a bekapcsolt funkció lámpája folyamatosan világít.

Nyissa ki az ajtót, szedje ki a mosott ruhákat, és kapcsolja ki a készüléket. Amennyiben nullázni szeretne egy már elindított programot, tartsa hosszan lenyomva a gombot. A program megszakad, és a készülék kikapcsol.

Just 1 push for clean laundry in only 45 minutes. It's so easy the whole family can share the chores. To register your appliance, please click here. Moving was stressful, but necessary. The home of large and small domestic appliances, providing everyday solutions to everyday needs for your home and kitchen. Discover our wide range of stylish and energy efficient domestic appliances, with intelligent technologies and design.

Our online catalogue of Indesit washing machines, fridges and freezers, microwaves, dishwashers and many other domestic appliances are designed in order to suit the needs of you and your family. Whether you have restrictions on space, or other special requirements we build our appliances to meet your needs and that of your home. If you need help, choosing the right domestic appliance for your home, then search through our dedicated buying guides in our life proof section; sorted via main areas of interested including cooking, cooling, dishwashing and laundry.

Indesit takes pride in providing customers with quality customer care and assistance for their domestic appliances. If you require assistance, you can book an appointment with one of our engineers here, or browse through our troubleshooting and appliance manuals. You can also head over to our online spare parts shop to purchase new parts. Discover more. Aria cooking suite Performance and design in perfect harmony Discover more.

Coronavirus update: We continue to support you in these unprecedented times for delivery and repair of appliances. Please contact us. What do you need today? Let us help Indesit Appliance Registration To register your appliance, please click here. Versatile, flexible, efficient. With the New Indesit Extra every food is optimally preserved. Life Proof. Cooking Quality time in the kitchen The true heart of your home: the kitchen.

Dishwashing Thinking of Buying a New Dishwasher? Use our handy buying guide! Cooling Tight on space? Dishwashing New home: time to celebrate : Moving was stressful, but necessary. Laundry In Need of a New Dryer? Use this handy guide to help you pick the best one for you. Laundry My washing machine is a time machine Save energy, water and most importantly!

Cooking Need a New Oven? Welcome to Indesit The home of large and small domestic appliances, providing everyday solutions to everyday needs for your home and kitchen. Dealer Locator Find a Indesit store near you! Choose your country.