Sims 2 telepitesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 426985404
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,30

MAGYARÁZAT:Sims 2 telepitesi utmutato

Regisztrálnod kell a játékaidat a The Sims 3 honlapján, illetve be kell váltanod a játékkódokat az Origin rendszerében. A The Sims 3 alapjátékot, kiegészítő csomagokat és cuccok csomagokat az Origin rendszerében kell beváltani. Bármilyen világ vagy további letölthető tárgy esetén használd a thesims3. Ha technikai problémákat észlelsz, ezért szeretnéd újratelepíteni a játékodat, ne felejts el előbb biztonsági másolatot készíteni a mentett fájlokról!

A The Sims 3 alapjátékot mindenképpen a kiegészítőktárgycsomagok, játékvilágok vagy a Store-ban megvásárolt tartalmak telepítése előtt installáld. Ha valamit újra kell telepítened, illetve egy megvásárolt tartalom letöltése nem történik meg automatikusan, keresd meg az Origin kliensbenmajd kattints a Download Letöltés lehetőségre. Ha PC-n játszol, a The Sims 3 kiegészítő - és tárgycsomagkezelő segítségével kiválaszthatod a használni kívánt csomagokat.

Ha a The Sims 3 legfrissebb verziójával szeretnél játszani, töltsd le és telepítsd az Origint, amely automatikusan elvégzi majd a játékod frissítését. Ha lemezről nem az Origin rendszerén keresztül indítod a játékot, a legfrissebb elérhető verzió az 1. Ha a játéktelepítés nem kezdődik meg automatikusan, kattints duplán a Számítógép könyvtárban található DVD- meghajtóra a folyamat elindításához. Helyezt a játéklemezt a meghajtóba, és kövesd a képernyőn látható utasításokat.

Ha a telepítés nem kezdődik meg rögtön, kattints duplán a meghajtóra a folyamat elindításához. Ha az Originen keresztül végzed a telepítést, nem kell ügyelned a kiegészítő- és tárgycsomagok sorrendjére. Az Origin emellett a játékaid frissítéséről is gondoskodik. Ne felejtsd el aktiválni azokat a kiegészítőket, melyeket a játékban szeretnél látni telepítésük után.

Ezt a The Sims 3 indítópaneljén teheted meg. Csak az aktívként megjelölt tartalmak jelennek meg a játékban. Ha lemezt használsz, érdemes megjelenési sorrendben elvégezni a kiegészítő- és tárgycsomagok telepítését. Ha elkészültélfrissítsd a játékodat a legújabb 1. A The Sims 3 elindításakor mindig a legfrissebb telepített kiegészítő- vagy tárgycsomag lemezét használd.

Minden indításkor szükséged lesz a lemezre. Egyes játékvilágok — önmagukban vagy csomag formájában — az Origin rendszerében is megvásárolhatók, míg mások köztük az ajándék játékvilág, Riverview csak a TheSims3. Ha játékvilágot vagy világcsomagot vásárolsz az Origin rendszerében, e-mailben kódot küldünk neked, amelyet a TheSims3.

Ha a telepítés nem kezdődik meg automatikusan, a TheSims3. Olyan világokat is megtalálhatsz itt, amelyeket korábban a thesims3. Amikor a Vásárlási előzmények területen rákattintasz egy játékvilágra, hogy letöltsd, felugró üzenet jelenhet meg, amely engedélyt kér egy URL megnyitására:.

Ha a telepítés befejeződött, már csak el kell indítanod a játékot, és minden készen áll, hogy új simcsaládot alapíts a frissen letöltött játékvilágban. Ha gondokat tapasztalsz a játék telepítése vagy elindítása során, első lépésként érdemes ellenőrizni, hogy a számítógéped megfelel-e a The Sims 3 minimális rendszerkövetelményeinek. Ha kiegészítőcsomagokat is telepítettél, ellenőrizd a hozzájuk kapcsolódó rendszerkövetelményeket is az Origin segítségével, mert ezek a csomagok teljesítményigényesek lehetnek.

Segíts jobbá tenni az EA Súgót! Kérdőív kitöltése Nem, köszönöm. Thursday, July 30, A cikk bemutatja a játékkódok beváltásának módját, illetve a The Sims 3 és a kapcsolódó kiegészítők, tárgycsomagok és játékvilágok letöltésének és telepítésének lépéseit. Hasznos volt a súgócikk?

This device needs to be upgraded to RouterOS v6. It is the end users responsibility to follow local country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, cabling requirements, and Dynamic Frequency Selection DFS requirements.

All MikroTik radio devices must be installed according to instructions. This is a wireless network device. You can find the product model name on the case label ID. Or scan the QR code with your mobile phone. This Device accepts input of a 24V DC power adapter, which is provided in the original packaging of this device. First steps:. Safety Information:. Exposure to Radio Frequency Radiation:  This MikroTik equipment complies with the European Union radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This MikroTik device should be installed and operated no closer than 30 centimeters from your body, occupational user, or the general public. Aby bylo zajištěno dodržování předpisů místních úřadů, musí být toto zařízení upgradováno na RouterOS v6. Je na koncových uživatelích, aby dodržovali místní předpisy, včetně provozu v rámci legálních frekvenčních kanálů, výstupního výkonu, požadavků na kabeláž a požadavků na dynamický výběr frekvence DFS. Všechna rádiová zařízení MikroTik musí být nainstalována podle pokynů.

Toto je bezdrátové síťové zařízení. Název modelu produktu najdete na štítku případu ID. Nebo naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu. Toto zařízení přijímá vstup 24 V DC napájecího adaptéru, který je dodáván v původním obalu tohoto zařízení. První kroky:. Bezpečná informace:. Vystavení vysokofrekvenčnímu záření:  Toto zařízení MikroTik splňuje limity pro ozáření Evropské unie stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení MikroTik by mělo být instalováno a provozováno ne dále než  30 centimetrů od těla, profesionálního uživatele nebo široké veřejnosti. Denne enhed skal opgraderes til RouterOS v6. Det er slutbrugerens ansvar at følge lokale landets regler, herunder drift inden for lovlige frekvenskanaler, udgangseffekt, kablingskrav og DFS-krav Dynamic Frequency Selection. Alle MikroTik-radioenheder skal installeres i henhold til instruktionerne. Dette er trådløs netværksenhed.

Du kan finde produktmodelnavnet på sagetiketten ID. Eller skan QR-koden med din mobiltelefon. Denne enhed accepterer input fra 24V DC-strømadapter, der leveres i denne enheds originale emballage. Første trin:. Eksponering for radiofrekvensstråling:  Dette MikroTik-udstyr overholder EU's strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø.

Denne MikroTik-enhed skal installeres og betjenes ikke nærmere  30 centimeter fra din krop, erhvervsbruger eller offentligheden. Dieses Gerät muss auf RouterOS v6. Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die örtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich des Betriebs innerhalb der gesetzlichen Frequenzkanäle, der Ausgangsleistung, der Verkabelungsanforderungen und der Anforderungen für die dynamische Frequenzauswahl DFS.

Alle MikroTik-Funkgeräte müssen gemäß den Anweisungen installiert werden. Dies ist ein drahtloses Netzwerkgerät. Dieses Gerät akzeptiert den Eingang eines V-Gleichstromadapters, das in der Originalverpackung dieses Geräts enthalten ist. Erste Schritte:. Dieses MikroTik-Gerät sollte nicht näher als  30 Zentimeter von Ihrem Körper, berufsmäßigen Verwender oder der Öffentlichkeit entfernt installiert und betrieben werden.

Αυτή η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί σε RouterOS v6. Αποτελεί ευθύνη των τελικών χρηστών να ακολουθούν τους κανονισμούς της τοπικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντός νόμιμων καναλιών συχνότητας, ισχύος εξόδου, απαιτήσεων καλωδίωσης και απαιτήσεων δυναμικής επιλογής συχνότητας DFS. Όλες οι ραδιοφωνικές συσκευές MikroTik πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή είναι η ασύρματη συσκευή δικτύου. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου προϊόντος στην ετικέτα της θήκης ID.

Ή να σαρώσετε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτή η συσκευή δέχεται είσοδο τροφοδοτικού DC 24V, ο οποίος παρέχεται στην αρχική συσκευασία αυτής της συσκευής. Πρώτα βήματα:. Πληροφορίες ασφάλειας:. Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων:  Αυτός ο εξοπλισμός MikroTik συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται για ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή MikroTik πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε απόσταση μικρότερη από  30 εκατοστά από το σώμα σας, το επαγγελματικό χρήστη ή το ευρύ κοινό.

Es responsabilidad del usuario final seguir las regulaciones locales del país, incluida la operación dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia de salida, los requisitos de cableado y los requisitos de Selección de frecuencia dinámica DFS.

Todos los dispositivos de radio MikroTik deben instalarse de acuerdo con las instrucciones. Este es un dispositivo de red inalámbrica. Puede encontrar el nombre del modelo del producto en la etiqueta del caso ID. O escanee el código QR con su teléfono móvil. Este dispositivo acepta la entrada del adaptador de alimentación de 24 V CC, que se proporciona en el embalaje original de este dispositivo. Primeros pasos:.

Información de seguridad:. Exposición a la radiación de radiofrecuencia:  este equipo MikroTik cumple con los límites de exposición a la radiación de la Unión Europea establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo MikroTik debe instalarse y operarse a no menos de  30 centímetros de su cuerpo, usuario profesional o público en general. Módulo inalámbrico integrado que funciona a 2,4 GHz, protocolo Rango de frecuencia potencia de salida máxima :  Los canales de frecuencia disponibles pueden variar según el modelo y la certificación del producto.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:. Por favor contacte a su distribuidor local para preguntas regionales específicas. Kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgimise tagamiseks tuleb see seade uuendada versioonile RouterOS v6. Lõppkasutajate kohustus on järgida kohaliku riigi seadusi, sealhulgas seaduslikes sageduskanalites toimimist, väljundvõimsust, kaabeldusnõudeid ja dünaamilise sageduse valiku DFS nõudeid.

Kõik MikroTiku raadioseadmed tuleb installida vastavalt juhistele. See on traadita võrguseade. Toote mudeli nime leiate kohvri sildilt ID. Või skannige oma mobiiltelefoniga QR-koodi. See seade aktsepteerib 24 V alalisvoolu adapteri sisendit, mis on esitatud selle seadme originaalpakendis.

Esimesed sammud:. Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuude:  see MikroTik seade vastab Euroopa Liidu kiirguskontrolli piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda MikroTiku seadet tuleks paigaldada ja kasutada mitte kaugemal kui  30 sentimeetrit kehast, tööga seotud kasutajast või üldsusest. Tämä laite on päivitettävä RouterOS v6. Kaikki MikroTik-radiolaitteet on asennettava ohjeiden mukaan.

Tämä on langaton verkkolaite. Tuotemallin nimi löytyy kotelon etiketistä ID. Tai skannaa QR-koodi matkapuhelimellasi. Tämä laite hyväksyy 24 V DC -virtasovittimen tulon, joka toimitetaan laitteen alkuperäispakkauksessa. Radiotaajuussäteilyaltistus:  Tämä MikroTik-laite on Euroopan unionin säteilyaltistusrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä MikroTik-laite tulisi asentaa ja käyttää vain lähempänä kuin  30 senttimetriä kehosta, ammattilaisista käyttäjistä tai yleisöstä.

Cet appareil doit être mis à niveau vers RouterOS v6. Il est de la responsabilité des utilisateurs finaux de suivre les réglementations locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie, les exigences de câblage et les exigences de sélection dynamique de fréquence DFS.

Tous les appareils radio MikroTik doivent être installés conformément aux instructions. Il s'agit d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez trouver le nom du modèle du produit sur l'étiquette du boîtier ID. Ou scannez le code QR avec votre téléphone portable. Cet appareil accepte l'entrée d'un adaptateur d'alimentation 24 V CC, fourni dans l'emballage d'origine de cet appareil. Premiers pas:. Information sur la sécurité:.

Exposition aux rayonnements radiofréquences:  cet équipement MikroTik est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements Union européenne établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil MikroTik doit être installé et utilisé à au moins  30 centimètres de votre corps, de l'utilisateur professionnel ou du grand public. Ovaj uređaj treba nadograditi na RouterOS v6. Krajnji su korisnici dužni slijediti lokalne propise, uključujući rad unutar legalnih frekvencijskih kanala, izlaznu snagu, zahtjeve za kabliranje i zahtjeve za dinamičkim odabirom frekvencije DFS.

Svi MikroTik radio uređaji moraju biti instalirani prema uputama. Ovo je bežični mrežni uređaj. Naziv modela proizvoda možete pronaći na naljepnici kućišta ID.