Ekaer kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 799425871
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,44

MAGYARÁZAT:Ekaer kitoltesi utmutato

EKÁER rendszer info. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Új fegyvere van a kormánynak az áfacsalás visszaszorítására, ez pedig nem más, mint az EKÁER, ami már szerepel a ös adóváltozások között. Aki ennek nem tesz eleget, az hatósági zárral, igen komoly mulasztási bírsággal, lefoglalással számolhat.

Megváltozik az adózás rendjéről szóló törvény a jövő évtől. A legnagyobb változás minden kétséget kizáróan az lesz, hogy létrejön az áfacsalások visszaszorítására kialakított közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer EKAER. Az EKAER-nek köszönhetően ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy fordítva, Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése.

A szabályozás akkor érvényes, ha:. Ha az előbb felsorolt esetek bármelyike fennáll, az adózók kötelesek az állami adó- és vámhatósághoz bejelentést tenni, az adózás rendjéről szóló törvény Itt az állami adó- és vámhatóság minden bejelentéshez ad majd egy EKÁER számot, mely 15 napig lesz érvényes. Aki megtette a bejelentést, annak az EKAER számot ki kell adnia a fuvarozást végző, vagy a fuvarozást szervező személynek, mert ennek a személynek is szüksége lesz az azonosító számra egy hatósági ellenőrzés során.

Aki bejelenti a közúti fuvarozással járó tevékenység folytatását, azt a személyt az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi, és a bejelentése alapján ad neki egy EKAER számot. Az új rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. Amennyiben az ügyfél Ha tevékenységét ben kezdte meg az ügyfél, és ezért az idei évben nem vonatkozott rá a bevallási kötelezettség, akkor nullás bevallás leadása mellett nyilvántartásba veszi a hivatal.

VM rendelet alapján bejelentett első magyarországi tárolási helyen engedi kirakodni. A rendelet szerint azoknak az élelmiszer-vállalkozásoknak, amelyek harmadik országból vagy uniós tagállamból élelmiszert forgalomba hozatal vagy tovább feldolgozás céljából behoznak, regisztrálniuk kell magukat és azt a telephelyet, első magyarországi tárolási helyet, ahol az árut először betárolták.

Amennyiben valamely vállalkozás első tárolási helyet üzemeltet és nem találja adatait az adatbázisban, nyilvántartásba vételi kérelmével növényi alaptermék forgalmazása estén forduljon a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához, egyéb élelmiszer esetében a területileg illetékes járási állategészségügyi hivatalhoz.

Jelenleg még nincs tisztázva, hogy mit jelent pontosan a kockázatos élelmiszerek fogalma, ezt majd a későbbiekben fogják rögzíteni. Kivétel ez alól az a közúti fuvarozó tevékenység, amely bérmunka céljára történik. A nemzetközi segélyszállítmányokat szállító gépjárműveknek, illetve a katonai gépjárműveknek nem kell EKAER számot igényelni. Élelmiszerek tekintetében szigorúbb a rendszer, és figyelembe veszik a jelenleg érvényben lévő élelmiszerbiztonsági szabályokat is.

Az egyik leglényegesebb szabály, hogy ha nem nyújtanak megfelelő mértékű biztosítékot, akkor nem lehetséges az új EKÁER szám kiadása. A szabályozás kitér a kockázati biztosíték kiszámítási módjára, illetve leírja azt is, hogy milyen pénzösszeg áll folyamatosan rendelkezésre. Mivel sok gazdálkodó indít el több szállítmányt egy időben, illetve egyszerre több van úton, nem kell mindet egyesével fedezni a kockázati biztosítékkal, hanem elég csupán a legnagyobb értékűt.

A kockázati biztosítéknyújtási kötelezettséget lehet úgy teljesíteni, hogy az állami adóhatóság erre a célra elkülönített letéti számlájára fizetjük a pénzt közvetlenül, esetleg garanciát nyújtunk. Hogy az adózót semmi ne akadályozza abban, hogy a biztosítási kötelezettségének eleget tehessen, az állami adóhatóság biztosítja, hogy elektronikus felületen lehessen nyomon követni, illetve lekérdezni. Itt is névre és adóazonosító számra kell gondolni. Ez csak akkor kell, ha a vállalkozás és a címzett nem ugyanaz.

Itt telefonszámot és e-mail címet kell megadni. Ha nem tudjuk az árat, akkor az adó nélküli előállítási értéket kell megadni. A termék címzettje, feladója és a fuvarozó nyilatkozattételre kötelezhető a fuvarozást végző személy nyilatkozata alapján. Ha indokolja a rakomány jellege, vagy a szállítmány és a rendeltetési hely között nincs összhang, vagy egyéb kockázati tényezők állnak fenn, az állami adó- és vámhatósága alkalmazza a hatósági zárat a szállítóeszközön, hogy biztosítsa a termék azonosságát.

Ugyanez történik akkor is, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmi adó alany nem tesz nyilatkozatot. Kivételt képeznek azok az esetek, ha a szállítmány élő állat,vagy a gyorsan romló termék. A hatósági zár kétféle lehet: hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár. Az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti belföldön, hogy a zár sértetlen-e, valamint ha a zár alkalmazásának oka megszűnik, intézkedik a zár eltávolításának érdekében.

Ha az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során azt találja, hogy az adózó nem tett teljes egészében eleget az EKAER számmal kapcsolatos kötelezettségének a termék vagy annak egy része kapcsán, az érintett termék vagy az adott igazolatlan eredetűnek minősül. Ilyen esetben az állami adó- és vámhatóság az adózót a termék értékének legfeljebb 40 százalékáig bírságolhatja. Ha az állami adó- és vámhatóság kiszabja az előbb említett bírságot, lefoglalhatja a fuvarozott terméket — a romlandó áruk és az élő állatok kivételével.

A lefoglalás a bírság összegének mértékéig lehetséges, és az adóhatóság erről rendelkezik abban a határozatban, melyben a bírságot kiszabta. A lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság felveszi a jegyzőkönyvet, a lefoglalt ingóságot pedig vagy zárolja, vagy elszállíttatja és megőrzi, aminek költségeit az adózó köteles megtéríteni. Nemzetközi Adó- és Vámkonferencia Debrecen Soproni Vámszakmai Napok és Üzletember Találkozó Dél-alföldi Adó- és Vámkonferencia Debreceni Nemzetközi Adó- és Vámkonferencia Baleseti szakjogász segítsége

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatod meg. Kétféle válasz lehetséges egy-egy feladat megoldása kapcsán: Amikor csak 1 helyes válasz van. Ekkor a megadott válaszlehetőségek közül egyet kell bejelölnöd. Ha változtatni szeretnél, és más választ jelölsz, a program automatikusan törli az előző válaszjelölésedet.

Amikor több helyes válasz van többszörös választás, ekkor a megadott válaszlehetőségek közül többet is meg kell jelölnöd. Példa: ha a helyes válasz az A és B pont, de te a B és C pontot jelölted be, ezért 0 pont jár. Példa: ha egy feladatnak 2 jó megoldása van, akkor csak 2 válasz megjelölése lehetséges, harmadikat nem tudsz kiválasztani.

Ha módosítani szeretnélúgy előbb kattints arra a válaszjelölésedre, amit törölni akarsz, és csak ezután jelölj helyette másikat. Minden feladat új lapon jeleni meg. Minden mentés menti az addigi megoldásaidat, de a 60 perc letelte előtt ezeket még módosíthatod. Amit így beküldesz, azt fogjuk értékelni. Érdemes ellenőrizned a megoldásaidat, mielőtt beküldöd, mert ezután már nem tudsz változtatni. Bátran és ügyesen! Jó munkát kívánunk!