Ksh feor 08 modszertani utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 236635639
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,66

MAGYARÁZAT:Ksh feor 08 modszertani utmutato

A 15—64 éves népesség munkaerő-piaci státusa A 15—74 éves népesség munkaerő-piaci státusa Sajtószoba Kapcsolat English. Időfelhasználás, időmérleg Igazságszolgáltatás Információ, kommunikáció Ipar Jövedelem és fogyasztás Kormányzati pénzügyek Környezet, kommunális ellátás Kultúra. Szállítás, közlekedés Szociális ellátás Területi adatok Tudomány és technológia Turizmus, vendéglátás.

Cenzusok Mikrocenzus Népszámlálás Agrárcenzus Európai lakossági egészségfelmérés EDP jelentés Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról Nyilvános mikroadatok. Kiadványok Gyorstájékoztatók Kiadványtár Innen elérhető a KSH összes letölthető kiadványa, valamint megvásárolhatók a nyomtatott, e-polcos, CD kiadványok. Egyéb Az európai statisztikai adatok közzététele a Brexit után a statisztikai publikációkban Közzétételi és revíziós naptár.

Egyéb szolgáltatások Besorolási állásfoglalások Statisztikai számjel Igazolások kiadása. Általános információk Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés Szolgáltatásaink térítési díjai. Egyéb A felhasználói igények írásban történő benyújtására a Lépjen velünk kapcsolatba! Metainformációk Szakstatisztikák A KSH felelősségében lévő szakstatisztikák; azok adatforrásai, adatelőállítási folyamata, módszerei, eredménytermékei és ezek dokumentációi Adatfelvételek A KSH által a hivatalos statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét támogató adatgyűjtések, valamint adatátvételek információi Regiszterek A KSH által kezelt statisztikai regiszterek és azok részletes módszertani információi Fogalmak, definíciók A KSH által publikált eredménytermékekben, illetve a statisztikai adatelőállítási folyamatokban használt legfontosabb fogalmak és nomenklatúrák információi.

Módszertani keretrendszer Módszerek és irányelvek A statisztikai adatelőállítási folyamatot és annak elemeit támogató módszertani ajánlások és irányelvek. Háttérinformációk Adatvédelem Adatfelvételekre vonatkozó jogszabályok Összeírói, kérdezőbiztosi hálózat Statek Kft. Szervezet Tevékenység Szervezet Karrier Közérdekű adatok A KSH története Nemzetközi együttműködés Nemzetközi kapcsolatrendszer Nemzetközi rendezvények tanulmányút, workshop, konferencia Nemzeti statisztikai hivatalok Egyéb nemzetközi szervezetek.

Társadalom 2. Munkaerőpiac   Korábbi módszertan alapján előállított adatok ig   Foglalkoztatás, munkanélküliség   A magánháztartásokban élő népesség 2. A 15—74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként — —  Frissítve:  A 15—64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként — —  Frissítve:  A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása nemenként — —  Frissítve:  A 15—74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  A 15—74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként — —  Frissítve:  Foglalkoztatottak, foglalkoztatási ráta 2.

A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint nemenként — FEOR'93 — —  Frissítve:  A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként — FEOR'08 — —  Frissítve:  A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként — —  Frissítve:  A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként — —  Frissítve:  Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként — —  Frissítve:  Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint nemenként — —  Frissítve:  Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  Foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként — —  Frissítve:  Munkanélküliek, munkanélküliségi ráta 2.

A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként — TEÁOR'08 — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként — FEOR'93 — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként — FEOR'08 — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként — —  Frissítve:  A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként — —  Frissítve:  Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként — —  Frissítve:  Gazdaságilag aktívak, inaktívak, aktivitási arány 2.

A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként — —  Frissítve:  A 15—74 éves gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként — —  Frissítve:  Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként — —  Frissítve:  Alkalmazásban állók, keresetek   Összefoglaló adatok 2.

Keresetek, alkalmazásban állók — legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek — —  Frissítve:  Keresetek, alkalmazásban állók — legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások — —  Frissítve:  Keresetek, alkalmazásban állók — költségvetés összesen — —  Frissítve:  Keresetek, alkalmazásban állók — foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek — —  Frissítve:  Közfoglalkoztatás keretében alkalmazásban állók száma, teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak keresete — —  Frissítve:  Alkalmazásban állók száma 2.

Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként — —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként — —  Frissítve:  Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint — —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint — —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a legmagasabb iskolai végzettség szerint, —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az adott szervezetnél eltöltött szolgálati ideje szerint, —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó órakeresete nemzetgazdasági áganként, —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó medián keresete nemzetgazdasági áganként — —  Frissítve:  Bruttó alapbérek és kereseti elemek 2.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók munkavégzésre irányuló megállapodásában meghatározott bruttó alapbére tárgyév októberében, nemzetgazdasági áganként, —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó túlóradíja és pótléka, valamint további pótlékai tárgyév októberében, nemzetgazdasági áganként, —  Frissítve:  Nettó kereset 2. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként — —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint — —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint — —  Frissítve:  Rendszeres bruttó kereset 2.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként — —  Frissítve:  Bruttó munkajövedelem 2. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó munkajövedelme nemzetgazdasági áganként — —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó munkajövedelme iskolai végzettség szerint, —  Frissítve:  A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó munkajövedelme szolgálati idő szerint, —  Frissítve:  Minimálbér, reálkeresetek 2. Minimálbér — —  Frissítve:  Reálkeresetek alakulása — —  Frissítve:  A családi kedvezmény figyelembevételével korrigált nettó és reálkereset alakulása — —  Frissítve:  Üres álláshelyek, sztrájkok 2.

Üres álláshelyek megoszlása és aránya összevont foglalkozási főcsoportok szerint — FEOR'08 — —  Frissítve:  Sztrájkok — —  Frissítve:  KSH munkaerőköltség felvétele 2. Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek megoszlása — —  Frissítve:  Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek alakulása forintban — —  Frissítve:

Pontosság ellenőrzött. Hosszas előkészület után ben vezették be a foglalkozások egységes osztályozási rendszerét, a köztudatba átment rövidített néven: a FEOR-t. Az akkor kialakított foglalkozási osztályozási rendszer — az időközben végrehajtott részleges módosítások, kiegészítések mellett, melyek közül az A FEOR bevezetésének nagy előnye volt, hogy azok számára, akik munkájuk során használták, sőt a szélesebb közvélemény számára is ismertté tette a foglalkozással kapcsolatos fogalmakat, és foglalkozási besorolás szempontjából egységesebbé tette a munkaügyi, statisztikai és igazgatási célra szolgáló nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat.

Az említettekből következik, hogy a FEOR alkalmazása már az eredeti célkitűzés szerint is messze túlterjedt a statisztika körén. Ez azonban nem jelentheti, hogy az ISCO helyettesíthetné a nemzeti foglalkozási osztályozást, minthogy az egyes országok foglalkozási osztályozásai csak a nemzeti munkaerőpiac szerkezetét tükrözhetik. Az ebben közölt módosítások és kiegészítések az Európai Közösség országaira vonatkoznak, de az összehasonlíthatóság javítása érdekében a térség más államaiban - közöttük Magyarországon - ugyancsak hasznosíthatók.

A korszerűsített rendszer, vagyis a FEOR - szakmai tárcaközi egyeztetés, tesztelés után - Az Az átmeneti év tapasztalataiból, majd az A besorolt foglalkozások száma az új besorolások és törlések egyenlegeként minimálisan változott.

A felülvizsgált rendszer jelenleg foglalkozást tartalmaz. SK KSH számú közleménye értelmében az A rendszerváltozáskor bekövetkezett politikai, gazdasági, társadalmi változások hatására napirendre került a statisztikai, munkaügyi rendszerek megújításának igénye. Sürgetővé vált továbbá az is, hogy a magyar foglalkozási osztályozási rendszer jobban igazodjon a nemzetközi foglalkozási osztályozási rendszerhez ISCO en de [m 1].

Többéves előkészület után a korszerűsített rendszer, vagyis a FEOR — széles körű szakmai tárcaközi egyeztetés, tesztelés után — Az átmeneti év tapasztalatainak figyelembevételével — minimális változtatásokkal — A FEOR hasznosítását jelentős mértékben elősegítette, hogy rendelkezésre álltak az adott foglalkozások tartalmi leírásai és az ezt jellemző munkakörök megnevezései.

Ilyen jellegű összeállítás az Az utolsó felülvizsgálat óta eltelt több mint tíz évben jelentős változások történtek a munka világában: új munkatevékenységek jöttek létre, egyes foglalkozások tartalma megváltozott, kiüresedett, a rendszerből való törlése vált indokolttá. A foglalkozási nómenklatúrák megújítását mindig segítik az aktuális népszámlálások és egyéb lakossági felvételek, pl.

A FEOR felülvizsgálata kb. A számozás általában az adott felülvizsgálat befejezésének évét jelöli. Az ISCO és a FEOR felülvizsgálata is ban döntő részben befejeződött, és ezért lett mindkét nómenklatúra számozása 08, a hatályba lépés dátuma azonban későbbi évekre tolódott. A négyszámjegyes decimális rendszeren belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Hozzáférés: Kategória : Statisztika Munka. Rejtett kategória: Lefordítandó cikkekre való utalást tartalmazó lapok. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet.

Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Linkek hozzáadása. Országos és területi társadalmi érdek-képviseletiés egyéb szervezetek vezetői. Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője. Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetői.

Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője. Növényorvos növényvédelmi szakértő. Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők. Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező.

Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások felsőfokú képzettséghez kapcsolódó.