Utmutato a szakdolgozat elkeszitesehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 767897900
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,34

MAGYARÁZAT:Utmutato a szakdolgozat elkeszitesehez

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek.

Az antikvarium. Tovább válogatok. Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Szolnoki Főiskola. Fülöp Tamás. Kóródi Márta. Kiadó: Alumni Kiadó Kft. Előszó Tisztelt Hallgatónk! Főiskolai tanulmányai során talán az egyik legnagyobb kihívást jelentő, a legtöbb önálló munkát és valószínűleg a legjelentősebb összpontosítást igénylő feladathoz, a Főiskolai tanulmányai során talán az egyik legnagyobb kihívást jelentő, a legtöbb önálló munkát és valószínűleg a legjelentősebb összpontosítást igénylő feladathoz, a szakdolgozat elkészítéséhez érkezett el.

A feladat eredményes megvalósítása - a sikeres záróvizsgával együtt - a tanulmányok lezárása és a diploma megszerzése előtti utolsó, jelentős kötelezettsége. Ez az Útmutató abban szeretne segítséget nyújtani Önnek, hogy a szakdolgozat elkészítésével járó feladatok között sikeresen és eredményesen eligazodva, az Ön szakjának, érdeklődési körének leginkább megfelelő, s a lehető legjobb színvonalú záróvizsga dolgozatot tudja elkészíteni.

Éppen ezért az útmutató nem csupán a szakdolgozatíráshoz kapcsolódó elvárásokat, kötelezettségeket és feladatokat kívánja rendszerbe foglalni, hanem jó tanácsokkal, javaslatokkal szeretné megkönnyíteni az Ön előtt álló, küzdelmes, sok nehézséggel és kihívással, de megannyi érdekességgel és a szellemi alkotófolyamat nagyszerű érzésével áthatott munkafolyamatban.

Tartalom 1. A szakdolgozat készítésének munkafázisai 9 5. A kutatás cél meghatározása, a témavázlat és kutatási terv készítése 9 5. Szakirodalmi anyagok gyűjtése, feltárása 13 5. A rendelkezésre álló anyagok rendszerezése, feldolgozása 17 5. A szakdolgozatírás során alkalmazható főbb kutatási és elemzési módszerek 18 5. A dolgozat elkészítése 21 5. A formai megoldások véglegesítése, a dolgozat nyomtatása, köttetése 23 6. A szakdolgozat formai követelményei 24 6.

A szemléltető anyagok formai elvárásai 25 7. Irodalmi hivatkozások 28 7. Az irodalomjegyzék összeállítása és a hivatkozások formai követelményei 28 8. A szakdolgozat benyújtásának módja és határideje 30 9. Megvásárolható példányok. Alumni Kiadó Kft.

A képesítési követelmények alapján készült tanterv előírása szerint a hallgatóknak alapszakon, tanári és mesterszakon szakdolgozatot, a felsőfokú szakképzés hallgatóinak záródolgozatot, illetve szakdolgozatot kell készíteniük. A szakdolgozat és a záródolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása a záróvizsgára bocsátás feltétele. Bemutatása — a felsőfokú szakképzés kivételével - bíráló bizottság előtti szóbeli prezentáció formájában történik, érdemjegye részét képezi a záróvizsga eredményének.

Továbbá nyilatkozik arról is, hogy hozzájárul munkája nyilvánosságra hozatalához a kar belső információs rendszerében. Plágium esetén az egyetem plagizálási szabályzatában foglaltak az irányadók. Ennek megtörténtét a konzulens tanár befogadó nyilatkozattal igazolja.

Az elektronikus hordozón csak egy fájl szerepeljen, amely tartalmazza a dolgozat teljes szövegét és a csatolt mellékleteket PDF formátumban. Ebben az esetben a hallgatónak a szakdolgozata mellett egy ún. A második bekötött lapon: tartalomjegyzék c. Azt követően kezdődik a dolgozat kifejtése. A szakirodalmi hivatkozás formája: Harvard referencia-stílus szerint.

A hallgatónak - a bírálatban szereplő észrevételek megválaszolásához elegendő idő biztosítása érdekében — legkésőbb a védés napja előtt 5 nappal rendelkezésére kell bocsátani az írásos véleményt, bírálatot. A kutatási eredmények publikálására — a kutatási stratégiának megfelelően — három lehetőség van.

A Induktív, empirikus a pedagógiai — társadalmi valóságból kiinduló kutatásra épülő dolgozat javasolt szerkezeti felépítése. Bevezetés - a dolgozat témakörének meghatározása, a témaválasztás indoklása, a megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdések, feladatok, problémák felvázolása, a kidolgozás menetének és logikájának, a tartalmi rész felépítésének rövid ismertetése.

Szakirodalmi összefoglaló — a téma tárgyalásához szükséges, a szakirodalomban megjelent fogalmak, modellek, empirikus vizsgálati eredmények, a dolgozat szerzőjének személyes álláspontja, kritikai értékelése. A dolgozat fő része - hipotézis eka téma feldolgozásához felhasznált kutatási módszerek, empirikus vizsgálati eszközök rövid bemutatása, a dolgozati téma fejezetekre bontott kifejtése, személyes állásfoglalás, a saját kutatási eredmények bemutatása: a szakirodalomra támaszkodva a hallgató saját megállapításai a témával kapcsolatban.

Összefoglalás - a dolgozat eredményeinek összegzése, a feltett kérdésekre, problémákra adott válaszok rendszerezése, a téma további vizsgálatának lehetősége. Előoldalak Címlap Tartalomjegyzék I. Bevezetés: a probléma bemutatása, témaválasztás indoklása Itt kell ismertetni a témaválasztás személyes indítékait, a fejlesztés aktualitását, hasznosságát, szükségességét és a dolgozat szerkezeti felépítését.

A szakirodalom áttekintése Ebben a fejezetben kerül sor a fejlesztés tudományterületi hátterének áttekintésére, összegzésére, kritikai ismertetésére, minél több szakirodalmi forrás megjelölésével. Ez valójában egy sajátos esete a dokumentumelemzésnek. Fejlesztési célok Ez a fejezet rögzíti, pontosítja és egyben le is határolja a fejlesztési célokat, megjelölve annak pedagógiai környezetét, a pedagógia folyamtaton belüli helyét.

A fejlesztés bemutatása Ebben a fejezetben kell bemutatni a saját fejlesztést, annak munkafázisait tervezés, előkészítés, megvalósítás, tesztelésmajd a fejlesztési célok tükrében magát az elkészült eszközt, módszert, tananyagot, tantervet, programot, stb-t, kihangsúlyozva annak előnyeit, erősségeit, hiánypótló voltát, alkalmazásának esetleges korlátait, kereteit.

Ajánlások Itt kell kutatási javaslatokat tenni a kifejlesztett eszköz, módszer, tananyag, tanterv, program, stb. Összegzés Itt kell összefoglalnia, hogy miből indult ki, milyen forrásokat tekintett át, milyen fejlesztést végzett és milyen eredményre jutott. C Deduktív, analitikus dokumentumokat, szövegeket elemző történeti, filozófiai, irodalmi stb.

Előoldalak - Címlap - Tartalomjegyzék - Előszó Témaválasztás indoklása, a téma lehatárolása, köszönetnyilvánítás. Adatok, tények, vagy elméletek bemutatása, elemzése - Adatok, tények vagy elméletek bemutatása kronologikusan vagy szisztematikusan. Összegzés, következtetés - A dolgozat tartalmának összefoglalása - Következtetések levonása, utalás a további kutatói feladatokra. Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Létrehozva: PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail.

Megosztás Facebook. Követelmények 2. A dolgozatok terjedelme mellékletek, és irodalomjegyzék nélkül értendők. A védés prezentációját nem kell az elektronikus hordozóra másolni. Alapszakon, mesterszakon: a.

FSZ képzésben: a. A kutatás menete és a dolgozat javasolt szerkezete A kutatás menete: A probléma bemutatása A szakirodalom áttekintése Kutatási célok, előfeltevések, hipotézisek megfogalmazása Kutatási módszerek minta, módszerek, eszközök kiválasztása A kutatás leírása adatok elemzése, eredmények Összegzés következtetések, ajánlások A dolgozat javasolt szerkezete A kutatási eredmények publikálására — a kutatási stratégiának megfelelően — három lehetőség van.

A Induktív, empirikus a pedagógiai — társadalmi valóságból kiinduló kutatásra épülő dolgozat javasolt szerkezeti felépítése 1. Előoldalak Címlap Tartalomjegyzék 2. Bevezetés - a dolgozat témakörének meghatározása, a témaválasztás indoklása, a megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdések, feladatok, problémák felvázolása, a kidolgozás menetének és logikájának, a tartalmi rész felépítésének rövid ismertetése 3. Szakirodalmi összefoglaló — a téma tárgyalásához szükséges, a szakirodalomban megjelent fogalmak, modellek, empirikus vizsgálati eredmények, a dolgozat szerzőjének személyes álláspontja, kritikai értékelése 4.

A dolgozat fő része - hipotézis eka téma feldolgozásához felhasznált kutatási módszerek, empirikus vizsgálati eszközök rövid bemutatása, a dolgozati téma fejezetekre bontott kifejtése, személyes állásfoglalás, a saját kutatási eredmények bemutatása: a szakirodalomra támaszkodva a hallgató saját megállapításai a témával kapcsolatban 5.

Összefoglalás - a dolgozat eredményeinek összegzése, a feltett kérdésekre, problémákra adott válaszok rendszerezése, a téma további vizsgálatának lehetősége 6. Bibliográfia Mellékletek Köszönetnyilvánítás C Deduktív, analitikus dokumentumokat, szövegeket elemző történeti, filozófiai, irodalmi stb. Összegzés, következtetés - A dolgozat tartalmának összefoglalása - Következtetések levonása, utalás a további kutatói feladatokra V. Vissza az előző oldalra. Adatvédelmi tájékoztató és sütikezelés.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében, de nem tárolnak személyes információkat, adatokat. Kérjük, hogy kattintson az Elfogadom gombra, amennyiben böngészni szeretné weboldalunkat, vagy a Beállítások gombra, ha korlátozni szeretné valamely statisztikai modul adatszolgáltatását. Elfogadom Beállítások.