Elte ppk szakdolgozati utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 594117776
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,63

MAGYARÁZAT:Elte ppk szakdolgozati utmutato

A szakdolgozat az egyetemi tanulmányaik utolsó évében elkészített hosszabb lélegzetű dolgozat, melynek elkészítése lehetőséget ad arra, hogy témavezetőjük segítségével egy Önöket érdeklő témával foglalkozzanak hónapokon keresztül. A beadott és elfogadott szakdolgozatokat az államvizsgán védik meg.

A szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalókat és követelményeket a következő dokumentumok összegzik: a kari szakdolgozati követelmények Edző BSc alapszak ,  az  ESI szakdolgozati útmutatója  és a  szakdolgozat kötelező szerkezeti elemeit tartalmazó dokumentum. A szakdolgozat vezetéssel kapcsolatos tudnivalókat az  itt letölthető  dokumentum összegzi. Az alábbi rövid útmutató segít a szakdolgozatok megfelelő nyelvtani-helyesírási színvonalának elérésében. Egyrészt gyakran előforduló, jellegzetes sport-kifejezések helyesírásával, másrészt napjaink és ezáltal a hallgatói házi dolgozatokban is gyakran előforduló típushibáinak felsorolásával, néhány jótanáccsal ezek elkerülésére.

Bár a szakdolgozatoknak lényegesebb eleme a tartalom, az igényes formai megvalósítás szintén fontos, és ha ez nem sikerül, az rosszabb jegyet, szélsőséges esetben visszautasítást is eredményezhet. Az Útmutató letölthető ITT. A következőkben a szakdolgozatokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat összegezzük. A szakdolgozat témavezetőnek való leadásának a határideje. Az edző alapszakra vonatkozó  kari útmutató véglegesítése után válik véglegessé.

Publikálása itt fog megtörténni, legkésőbb A szakdolgozatok tudományos írásnak minősülnek, melyre a tudományos művekre vonatkozó szabályok érvényesek. Ezek közül legfontosabb a megfelelő minőségű források felhasználása és a megfelelő hivatkozási rend. A szakdolgozatok követendő hivatkozási rendjét az ESI Szakdolgozati útmutatója részletesen tartalmazza, a tudományos források kiválasztásához a témavezetőjüktől kapnak segítséget.

A szakdolgozat elkészítésekor kiemelt jelentőségű a tudományos etika maradéktalan betartása. Ez vonatkozik mind a szakdolgozatok készítése során elvégzett kutatásokra empirikus dolgozatok esetében csak kutatásetikai engedély birtokában kezdődhet a kutatásmind magára a szakdolgozatokra. Minden szakdolgozat esetében plágiumellenőrzést végzünk. Plágium esetében a szakdolgozat nem nyújtható be; ha a bírálat során derül ki a plagizálás, akkor a szakdolgozatot érdemi tartalmi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

A szakdolgozat elkészítése során a hallgató folyamatosan kapcsolatot tart a témavezetővel, az általa adott részfeladatokat határidőre elvégzi, illetve szükség esetén segítséget kér tőle. A témavezető megkeresése a hallgató felelőssége. A témavezető a konzultációs lap vezetésével igazolja a konzultációk meglétét. A szakdolgozat elfogadásához legalább öt konzultációnak meg kell lennie. A szakdolgozat elkészítésének folyamata általánosságban a következő:. A szakdolgozat témájának, típusának és a témavezetőnek a kiválasztása.

Ennek legkésőbb a témabejelentő benyújtásáig meg kell történnie, azonban érdemes erre hosszabb időt szánni, mivel a témaválasztás és a konzulens megválasztása döntően befolyásolja a szakdolgozat elkészítésének egész folyamatát. A témaválasztáshoz segítséget nyújtanak az oktatók által javasolt szakdolgozattémák, érdemes ezek közül választani. Arra is van lehetőség, hogy a hallgató saját témáját dolgozza fel, amennyiben ehhez témavezetője hozzájárult.

Azt javasoljuk, hogy a leendő témavezetőt legkésőbb a témabejelentő leadási határideje előtt két-három héttel keressék meg. Ezzel lehetőséget adnak maguknak a téma pontosítására, nem okoz problémát, ha az oktató valami miatt nem tudja elvállalni a témavezetésüket, és el tudják kerülni, hogy az utolsó pillanatban kelljen intézni a témabejelentést.

Szakirodalom gyűjtése. A téma megbeszélése után a témavezető segítségével  megfelelő minőségű, tudományos szakirodalmat  gyűjtenek, és elkezdik a téma feldolgozását. Empirikus dolgozat esetében ennek az időszaknak a feladata a kutatás előkészítése is kutatási terv elkészítése, kutatásetikai engedély megszerzése. A téma pontosítása. A szakirodalom feldolgozása során többnyire pontosabbá válik a dolgozat tényleges témája.

Empirikus dolgozatnál adatgyűjtésa kutatás jellegétől függően eltérő időigényű lehet. Utána statisztikai adatfeldolgozás és az adatok értelmezése zajlik. A szakirodalomban olvasottak rendszerezésea dolgozat vázának kialakítása. Elméleti szakdolgozatnál ez a dolgozat fő része. A dolgozat tényleges megírása.

Ennek időigénye is változó, de érdemes erre több hónapot szánni a dolgozat témavezetőnek való leadása előtt. A kizárási kritériumok ellenőrzése. Vannak bizonyos kritériumok, melyeknek a dolgozatnak meg kell felelnie ahhoz, hogy beadható legyen. Ezek ellenőrzése a leadás előtti hetek feladata, áprilisban őszi félév esetében novemberben kerül rá sor. Ez a témavezető feladata. Munkáját azzal könnyítik meg, ha nem követnek el plágiumot, illetve ha a dolgozatukat nem töltik fel előzetesen a plágiumellenőrző oldalra.

A dolgozat kinyomtatása, köttetése és leadása. A nyomtatás előtt még egyszer ellenőrizzék, hogy a formai követelményeknek megfelel-e a dolgozat, címlap, tartalomjegyzék és minden egyéb; a tartalomjegyzék a legfrissebb változat alapján készült, illetve van-e oldalszámozás. A dolgozatok bírálata. A beadott szakdolgozatot egy bíráló és a témavezető értékeli; ezeket a hallgató az államvizsga előtt megkapja. A bíráló — elfogadott dolgozat esetében — két kérdést is feltesz, melyre a hallgató az államvizsgán a védés során válaszol.

A szakdolgozat védése. Az államvizsga keretében kerül rá sor, ha a dolgozatra legalább elégséges jegyet kapott a hallgató. A védés során egy maximum 10 perces prezentációban PowerPoint bemutatja a dolgozatát, válaszol a bíráló kérdéseire, majd az államvizsga-bizottság és a hallgatóság kérdéseire is. Az egy bizottságnál államvizsgázók egymás prezentációit meghallgatják, de a védés egyébként is nyilvános, tehát bárki részt vehet a védésen.

Vannak olyan kritériumok, amelyeknek a szakdolgozat meg kell, hogy feleljen ahhoz, hogy érdemben elbírálható legyen. A következő esetekben kerül a szakdolgozat visszautasításra, a szakdolgozat tartalmának vizsgálata és mindenfajta mérlegelés nélkül:. A szakdolgozat terjedelme nem éri el a kari követelményrendszerben megadott minimum terjedelmet. A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgató a meghatározott minimumnál kevesebb forrást használt fel.

A visszautasítási kritériumok részletes kifejtését az ESI Szakdolgozati útmutatójában találják. A szakdolgozat szövegében minden olyan állításnál, gondolatnál, adatnál, ábránál, fényképnél, stb. Ez még közismertnek vagy evidenciának tekintett állítások esetében is így van. A források megjelölésének pontos módját az ESI szakdolgozati útmutatója tartalmazza. A tudományos életben az egyik legsúlyosabb cselekedet, ha valaki más szellemi termékét a sajátjaként tünteti fel; ezt nevezzük plágiumnak.

Hétköznapi nyelven ez más szellemi termékének az ellopását jelenti. A plagizálás megelőzése érdekében a témavezető a dolgozat leadása előtt elküldi a szakdolgozat véglegesnek szánt változatát a KOPI plágiumkeresőbe. Kérjük a hallgatókat, hogy ők ne töltsék fel a dolgozatukat, mert ez befolyásolja a plágiumkeresés eredményét. A plágiumkeresés mellett mind a témavezető, mind a bíráló figyelmet fordít a szakdolgozatra ilyen szempontból is. A következő esetek számítanak plágiumnak:.

Mindezeknek a részletes, példákkal illusztrált magyarázata és az egyes típusok következményének leírása megtalálható az ESI Szakdolgozati útmutatójában. A kari szabályozás alapján minden olyan kutatómunka ide értve a szakdolgozatok és TDK dolgozatok alapján képező kutatásokat ismely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, csak kutatásetikai engedély birtokában végezhető.

Ennek alapján minden olyan pl. Nem szükséges etikai engedély ugyanakkor az elméleti összefoglaló típusú munkákhoz. Etikai engedélyt minősített PhD fokozattal rendelkező kutató-oktató kérhet. Általános információk A szakdolgozat az egyetemi tanulmányaik utolsó évében elkészített hosszabb lélegzetű dolgozat, melynek elkészítése lehetőséget ad arra, hogy témavezetőjük segítségével egy Önöket érdeklő témával foglalkozzanak hónapokon keresztül.

A szakdolgozat témavezetőnek való leadásának a határideje március A szakdolgozat benyújtásának határideje április A szakdolgozat típusai Az edző alapszakra vonatkozó  kari útmutató véglegesítése után válik véglegessé. A szakdolgozatok jellege A szakdolgozatok tudományos írásnak minősülnek, melyre a tudományos művekre vonatkozó szabályok érvényesek. A szakdolgozat elkészítésének folyamata A szakdolgozat elkészítése során a hallgató folyamatosan kapcsolatot tart a témavezetővel, az általa adott részfeladatokat határidőre elvégzi, illetve szükség esetén segítséget kér tőle.

A szakdolgozat elkészítésének folyamata általánosságban a következő: A szakdolgozat témájának, típusának és a témavezetőnek a kiválasztása. A szakdolgozat visszautasításának kritériumai Vannak olyan kritériumok, amelyeknek a szakdolgozat meg kell, hogy feleljen ahhoz, hogy érdemben elbírálható legyen. A következő esetekben kerül a szakdolgozat visszautasításra, a szakdolgozat tartalmának vizsgálata és mindenfajta mérlegelés nélkül: 1.

A szakdolgozat témája eltér a témabejelentéskor megadott témától 2. A hallgató nem konzultált rendszeresen a témavezetőjével 3. A szakdolgozat terjedelme nem éri el a kari követelményrendszerben megadott minimum terjedelmet 4. Plágium esetében 5. A szövegközi hivatkozások és az irodalomlista nincs összhangban 7. Kutatásetikai engedély hiányában. A plágium A szakdolgozat szövegében minden olyan állításnál, gondolatnál, adatnál, ábránál, fényképnél, stb.

A következő esetek számítanak plágiumnak: 1. Más által írt teljes dolgozat beadása saját munkaként 2. Más szövegének a megfelelő hivatkozás nélkül való átvétele 3. Hivatkozási anomália 4. Több forrásból összeollózott szövegrészekből álló dolgozat 5. Nem létező vagy hibás forrásmegjelölés. Kutatásetikai kérelem A kari szabályozás alapján minden olyan kutatómunka ide értve a szakdolgozatok és TDK dolgozatok alapján képező kutatásokat ismely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, csak kutatásetikai engedély birtokában végezhető.

Szakdolgozati témabejelentő leadási határideje. A szakdolgozat benyújtásának határideje.

Az ELTE-n készült szakdolgozatok gyűjteményei. A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri törvények értelmében az itt található anyagok amennyiben a szerző másként nem rendelkezik csak az Eötvös Loránd Tudományegyetem gépein tekinthető meg Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és PowerPoint minta.

Gergő sportpszichológiát és sportszervezést tanul a PPK-n, hosszútávú célja pedig az, hogy diplomáját megszerezve a jövőben még sikeresebbé tegye a magyar vívósportot. Szakdolgozat minta oldalak; BSc - földrajz alapképzés szakdolgozati témái; MSc - geográfus mesterképzés szakdolgozati témái; Tájékoztató referált folyóiratcikkekről; Fenntartható Energiatervező Kutatócsoport.

Brüsszeli beszámoló Erre van előre kutatócsoport dániai útjáró 5. A szövegközi hivatkozások és az irodalomlista nincs összhangban. A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgató a meghatározottnál kevesebb forrást használt fel. Tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséről, témaválasztástól a leadásig. A szakdolgozat témájának bejelentési határideje szokásosan október Anglisztika alapszak. A Tanszék jelentős szerepet vállal a Földrajz BSc és Geográfus MSc szakos hallgatók képzésében; a nevezett szakokon a Terület- és településfejlesztő szakirány gondozója A Szakdolgozat feltöltése aminek kezelése ügyében keresse a Tanulmányi Irodát a ppkto ppk.

A feltöltött szakdolgozati fájl a megadott határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új. A HKR Arról, hogy szükség lesz-e kötött példányra és mikor, később, de időben tájékoztatjuk. A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait és a kari előírásokat. Szakdolgozat Uszanov Natasa Témavezető pszichológia szakon: Dr. Komlósi Annamária Témavezető tanári szakon: Dr.

Katona Nóra 4. A vizsgált populáció, minta A helyszín leírása. A szakdolgozat benyújtásához a legtöbb szakon elvárják a tanszéki igazoló lap csatolását, amely a kötelező konzultációs alkalmak megtörténtét igazolja. Minden karon szükséges mellékelni az eredetiségi nyilatkozatot, enélkül a diplomamunka nem fogadható el.

Ennek az aláírásával a hallgató arról nyilatkozik, hogy a beadott munka az ő saját szellemi terméke Szakdolgozat. A két rész két eltérő dolgozat leadását jelenti két eltérő időpontban. A szakdolgozat az adott szaknak megfelelő olyan írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag tudományos célú, alkotó alkalmazására.

Takács Zsófia adjunktus Téma választás indoklása Bevezetés Kutatás - Zimonyi Nóra doktorandusz - Végrehajtó funkciók vizsgálat A szakdolgozat címe az alcímmel együtt A készítő neve A témavezető neve Budapest A dolgozat leadásának éve 5. Tartalomjegyzék Ezen az oldalon kezdődik az oldalszámozás 6. A szakdolgozat fejezetei Főfejezetek új oldalon kezdve 7. Bibliográfia1 amennyiben készült 8.

Középre: Szakdolgozat címe, alcíme alul baloldalra: szakdolgozat írójának neve és dátum, jobb oldalra konzulens neve titulussal! Tartalomjegyzék Nem kell oldalszámra pontosan meghatározni, hogy melyik téma hány oldalon keresztül lesz kifejtve, de az mindenképpen felsorolandó, hogy hogyan is építenéd fel a szakdolgozatodat ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest, Kiss János altb. Magyar Tudomány Ünnepe A járványhelyzetre.

Hallgatói webes felület. A fejlesztőpedagógus képzésen, valamint a múzeumpedagógia szaktanácsadó képzésen a szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók ugyancsak elérhetőek az Intézet oldalán. Faceboo A szakdolgozat leadása a távolléti oktatási időszakban a Neptunban történik.

Ezzel kapcsolatos további információt itt találnak. Kérdés esetén kérjük, írjanak az fti ppk. Bibliográfia minta elte Bibliográfia - Wikipédi. Gulyás Pálː A bibliográfia kézikönyve,reprint kiadásː Könyvértékesítő Vállalat, Budapest,ISBNp; Irodal Hálával tartozom továbbá szüleimnek és testvéreimnek, akik nélkül ez a szakdolgozat nem jöhetett volna létre.

Köszönöm nekik, hogy tanulmányaim során türelemmel és megértéssel támogattak, és minden helyzetben mellettem álltak. Külön köszönöm páromnak, Ákosnak, hogy egyetemi éveim során végtelen kitartással é. Az általános szabályok külön fejezetben, a A küls ő kötési borítón csak a név, évszám és a szakdolgozat vagy diplomamunka szó szerepeljen.

Az els ő még számozatlan oldalon látható helyezkedjen el a címlap, ahol minden megírás középre zárt, legyen, behúzás nélkül minta ezen útmutató 2. Módszerek: A kutatásban kérdőíves Szociogram rajzolása a felmérés eredményeinek ismerete nélkül. Gáspár Mihály. Szakdolgozat tanári képzés kivételével -leadásának napja HKR Az A tanszék az évfolyam- és szakdolgozat előfeltételéül határozza meg az évfolyam- és szakdolgozati konzultációra való NEPTUN jelentkezést Sablon szakdolgozat írásához.

A jól összeállított szakdolgozat struktúra már fél siker. Mint egy jó sorvezetőn, csak pontosan végig kell haladnod rajta, és biztosan nem marad ki semmilyen lényeges tartalmi egység, néhány soros, de annál fontosabb bekezdés vagy éppen az ábrák jegyzéke Elte btk szakdolgozat leadási határidő tavasz Tájékoztató a szakdolgozat beadási határidejének módosulásáról alap- illetve március ig.

A PPK szakdolgozatok leadási határidejének április át jelölte meg, ám. Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának tavaszi félévre. K21 beszámoló nap. PPK Karon kívüli könyvtárak. Középiskolai könyvtárak. TÓK szakdolgozat diplomamunka. Nyelv magyar Szakdolgozatok. A legutóbbi 10 év diplomamunkái Az ének-zene alapképzési szak elnevezése től zenekultúra alapképzési szakra módosult. Tanegységlisták: Alapszak. Ének-zene ig felvettekne. Kedves PPK-sok!

Alapítványunkban lehetőségetek van beköttetni a diplomamunkátokat. Hasonló akcióval készülünk a május ei és június 3-ai leadásokra is. Áraink PPK-soknak. Április Intézetünkről: A Sporttudományi Intézet célja, hogy képzéseivel, tudományos tevékenységével, sportversenyeivel és rendezvényeivel minél több embert hozzásegítsen a sportos, egészséges, magas minőségű élethez Elte btk szakdolgozat leadási határidő tavaszi félév Határidők hallgatóknak. A kreditátvitel kérelmek.

Ezzel szemben a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozatának leadási határideje május