Erkolcstan kezikonyv 4 o


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 258091783
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,54

MAGYARÁZAT:Erkolcstan kezikonyv 4 o

Iskolám Saját profil Személyes adatok szerkesztése Nyelv és terület Kijelentkezés. Közösség 4. Valaszd ki mi volt jellemző Vianney Szent Jánosra! Igaz vagy hamis szerző: Tothneemoke. Számelmélet, kerekítés 4. Kvíz szerző: Halaszjudit Rövid üzenetek Akasztófa szerző: Horera. Szorzás, osztás Kép kvíz szerző: Iskola Családi kapcsolatok Egyezés szerző: Kosasvarieva. Általános iskola 4. Műveletek 4. A haza minden előtt Szerencsekerék szerző: Milejudit Számkvíz 4. Törtek Kvíz szerző: Csnikoletta.

Milyen állat van a képen! Kattints a gombra, ha felismerted! Válassz a megjelenő képek közül! Kép kvíz szerző: Krajcsovicstund1. A Föld alakja, mozgásai Kvíz szerző: Pleszi Élőhelyünk a Föld Doboznyitó szerző: Szivach. Csoporosítás Csoportosító szerző: Galencike. Írásbeli szorzás, osztás Szerencsekerék szerző: Dlili.

Szorzás kétjegyűvel Szerencsekerék szerző: Dlili. Szólások és közmondások számnevekkel Hiányzó szó szerző: Oronovrea. Mi kell egy család boldogságához? Igaz vagy hamis szerző: Kosasvarieva. Szófajok ismétlés Doboznyitó szerző: Danyihegyidia. Ének 4. Igekötős igék Kvíz szerző: Kepiross Írásbeli osztás Szerencsekerék szerző: Dlili.

Élőhelyünk a Föld Igaz vagy hamis szerző: Banhidinezsuzsa. Régi ruhaneműk szókincsbővítés Egyezés szerző: Csnikoletta. Planetino Arbeitsbuch Vízpart élővilága összefoglalás-KVÍZ-átvett Kvíz szerző: Névtelen. Törtek nagysága Csoportosító szerző: Esztervolsik.

A Duna Lufi pukkasztó szerző: Matlakandi. Hangközök Egyezés szerző: Btercsi. Melléknevek Üss a vakondra szerző: Felsozeno. Próbáld minél rövidebb idő alatt elolvasni a kártyákon szereplő szavakat! Kártyaosztó szerző: Szdienesk.

Számnév 4. Tanak 4. Folytasd az éneket Kvíz szerző: Ballerkrisztina. Párosítsátok a fogalmakat a megfelelő definíciókhoz! Egyezés szerző: Mergeszsuzsi. Magyarország nagy tájai Diagram szerző: Szurgyievi. Szabályos sokszögek Csoportosító szerző: Reka Haben Kvíz szerző: Lovasandi Rendezd csoportba a gyakorlatokat!

Csoportosító szerző: Editszentpali Kvíz szerző: Kulcsarjanka Farben-Tiere Kvíz szerző: Georgiek. Szókincs, szóelőhívás - BinderM Szerencsekerék szerző: Bindermatyi. Üzenetek Pukkaszd ki a definícióhoz tartozó helyes kulcsszót, úgy, hogy a lufi a megfelelő kocsiba essen! Lufi pukkasztó szerző: Sztjdigitoktbm. English alphabet Doboznyitó szerző: Kutadri1. Műveletek értelmezése 4. Hangközök 2. Játékos kvíz szerző: Ignatio Háry János Üss a vakondra szerző: Tankadamka.

A jurta berendezése 4. Számegyenes ig Diagram szerző: Ferax. Szerencsekerék szerző: Njancsa. Fogalmazás- Nyiss egy mesét! Doboznyitó szerző: Gyorfine. Törtek Csoportosító szerző: 71aniola. Mutasson többet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatodikos és ötödikes tankönyvhöz elkészült a tanári kézikönyvamely az OFI honlapján a tankönyvkatalógusbana tankönyvek mellett és a Nemzeti Köznevelési Portálon található meg. Ebben részletes leírások, kiegészítő források, további ötletek találhatók minden leckéhez! A tankönyv és a tanmenetek megtekinthetők az OFI honlapján a tankönyvkatalógusbana tankönyvek mellettvalamint a Nemzeti Köznevelési Portálon.

A kísérleti tankönyv leckéi továbbra is elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon, ha abból is szeretnének dolgozni. A tankönyv gazdag feladatválasztékot nyújt, de ebből a pedagógus saját csoportjához vagy aktuális témákhoz illesztve válogathat egy-egy óratervhez. Akár a tanulók is tehetnek javaslatokat a kedvenc vagy érdekesebb feladatokra, amelyekkel szívesen foglalkoznának. Javasoljuk azt is, hogy a négy tankönyvet — különösen  játékok, alkotó feladatok esetében — használjuk minden évfolyamon, azaz egy-egy kimaradt feladatra később — akár következő évben — is visszatérhetünk.

A pedagógus választhatja a szakmai véleménye szerint legalkalmasabb feladatokat. Ugyanakkor a szerkezet, a feladatok sorrendje és kapcsolódásai megmutatják a logikai ívet is. Ám a tantárgyra az is érvényes, hogy bármilyen kérdésről problémáról, dilemmáról beszélgetünk a gyerekekkel, az valamilyen módon köthető a tematikához. Az utolsó pillanatig készültünk arra, hogy az eddig megszokott módon tankönyvünkhöz megírjuk a tanítói kézikönyvet. A tankönyvcsaládot — az Apáczais hagyományokat és pedagógiai szemléletünket követve — úgy terveztük, hogy a tankönyv magától értődő kísérője lesz a kézikönyv is.

Például azért, mert a játékok leírása, a hosszabb mesék nem a tankönyv oldalait bővítik, hanem a tanító kezébe kerülnek. Ennek a most induló tanévnek a kezdetére elkészült a tankönyvünk, de a kézikönyvre nem kaptunk megbízást. Ennek ellenére mindketten úgy gondoljuk, nem tehetjük meg a könyvet használó kollégákkal, hogy ez a fontos segítség ne jusson el hozzájuk, ez számunkra is kellemetlen.

Tudjuk, mennyi probléma van két éve a kézikönyvek beszerzésével, pedig mindegyik időben elkészült! Reméljük, hogy legalább azok, akik rábukkannak a honlapunkra, megtalálják az anyagokat, amelyeket itt közzéteszünk. Mostantól folyamatosan készítjük mindegyik leckéhez a már megszokott — kéziratos, word — formátumban a tanítói kézikönyvet.

Kérjük, figyeljék ezt az oldalt, amíg össze nem áll a teljes anyag akkor majd egyben is megjelenik. A tanmenetet az NKP-n keressék, de addig is egy rövidebb változatot itt is közreadunk, hogy tudjanak készülni az évkezdésre. Tanmenet: Az én világom 4 tanmenet.

Újra együtt 2. Család 3. Anyanyelvünk 4. Nyelvi sokszínűség 5. A nyelv ereje 6. Összetartozás 7. Nemzet, állam 8. Közösségi ünnepek 9. Jeles napok Szokások Öltözködés Távoli kultúrák Tárgyaink A tárgyak sorsa Lakóhelyünk Világörökség Fantázia Megismerés Igazság Kezdet és vég. Ideiglenes segítség Az én világom 3 erkölcstan kézikönyv keresőinek Kedves Kollégák, több megkeresés is érkezett Az én világom 3. Addig, amíg a hivatalos megjelenésre sor nem kerül,  itt  találhatnak részleteket a kéziratból.

Ez az elérhetőség csak néhány hétig lesz nyitva. Hamarosan megjelenik Az én világom 3 erkölcstankönyv. Reméljük, a kezdődő tanévben sikerrel használják majd a tankönyvcsalád harmadik részét. A tankönyv felépítésében és koncepciójában is követi az előző két könyvet. A A következő három nagy téma a negyedik évfolyamon kerül feldolgozásra. Ezt a szerkezeti bontást az indokolja, hogy így egy témakörre több idő, nagyobb óraszám jut, jobban el lehet mélyülni a tananyagban és a különböző képességek gyakorlásában.

A kerettanterv egy-egy altémája sem csak egy órát kaphat, hanem lehetőség van a téma reflexiójára is a következő órán. A korábban átvett témák fokozatos építkezéssel bővülnek a korosztályi jellemzőknek megfelelően. Például az önismeret altéma az első osztályoshoz képest erősebb önreflexióval és tervezéssel bővül 2. Fejlődés c. Az önreflexiót segítik a rendezést és igénylő feladatok: tervek, táblázatok, kérdőívek pl. Az önismereten túl erősebb hangsúlyt kap a viselkedés dinamikája: önmagunk kifejezése, cselekvéseink milyen módon hatnak társainkra pl.

A társas kapcsolatok jellemzőinek további megismerése, elemzése mellett jelentős a képességfejlesztés: gyakorlatok szerepelnek a kommunikáció javítására 7. Mások szemében, Félreértés, Megértés, Kiközösítés és a konfliktuskezelési technikák megismerésére Barátaim között, Ellentétek, Az értékek és az önálló felelősségvállalás erősítésének érdekében a korábban már megismert alkotómunkák nagyobb része célozza meg mások megsegítését vagy a közösség építését pl.

Fejlődés, 4. Segítség, 5. Egészségem, 9. Önzetlenség, Barátság, aranyfonál, A mi osztályunk, Ismerjük egymást? Mindennapi szabályok. A család témája már a felmenők, a korábbi generációk életének megismerésére is kiterjed Ahonnan jövök. A kutatómunka nagyobb szerepe az — önálló — ismeretszerzés fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint a jó példák észrevételére saját környezetünkben 4.

Segítség, Megoldások, A mi iskolánk. A mások helyzetébe való belehelyezkedést gyakoroltatja már nem csak az irodalmi részletekben megismerhető történetek elemzése, hanem a képregény mint műfaj megjelenése a könyvben. Ezek hétköznapi, kortársakkal kapcsolatos helyzeteket jelenítenek meg, így mind megértésük, mind megbeszélésük vagy eljátszásuk könnyen mehet. Ezen kívül az egyéni gondolatok, reflexiók megfogalmazását két ismerős figuránk, Panka és Peti kérdései segítik.

Ebből akár portfólió-szerű önismereti anyag is összeállítható. Nagyobb hangsúlyt kapnak ugyanakkor a csoportos vagy páros munkák, többek között azért is, mert maga a munkaforma is elősegíti a szociális képességek fejlődését. Természetesen a munkaformát a pedagógus határozza meg, ezek javaslatok. A tanítás koncepciójának továbbra is a rugalmasságtanulókhoz való alkalmazkodás az egyik alapja. Tankönyvünk tehát széles feladatsort kínál egy-egy kerettantervi résztéma feldolgozásához, amelyből a tanító és a gyerekek választják ki a számukra legérdekesebbet.

A másodikostól eltérően ebben a tankönyvben kétoldalas leckék szerepelnek, tehát egy résztémát több lecke vesz át. Ez segítheti egy tanóra tervezését, de nem szabad, hogy beszorítsa a tanítót úgy, hogy minden leckének minden feladatát el akarja végezni. A tankönyveket a szerzők általában túltervezik a választási lehetőségek érdekében, valamint azért, hogy a módszertani paletta szélesebb legyen. Ezért semmi probléma nincs azzal, hogy például egyik órán egy tankönyvi leckéből szövegfeldolgozással közelítjük meg a témát, a következő leckéből pedig inkább a dramatizálás vagy a kutatómunka révén fejlesztjük a gyerekeket.

Tankönyvünk a módszertani eszközök és tevékenységek széles palettáját alkalmazza — elsősorban a tanító munkáját segítendő, hogy az adott tanítási helyzetben a véleménye szerint legalkalmasabb, a csoportnak leginkább megfelelő módszert válassza. Hiszen például az olvasási nehézséggel küzdő gyerekeknek alkalmasabb módszer a dramatizálás. Ezek: ráhangoló játékok, versek, esetelemzések — irodalmi szemelvények, képregények vagy valós tapasztalatok feldolgozása megbeszéléssel, egyéni véleményalkotás írásban vagy képi kiegészítőkkel, véleményalkotás és -egyeztetés beszélgetés és vita segítségével, asszociációs feladatok — képek, versek alapján — a nem tudatos és affektív tényezők, valamint személyes tapasztalatok előhívására, dramatizálásszituációs játékok, alkotómunka, ismeretszerzés, kutatás, projektmunka, kommunikációs technikák megismerése.

A projektmunkák egy része iskolán kívüli tevékenységhez kapcsolódik. A harmadikos tankönyv — fentebb vázolt — tematikai és módszertani egységeinek bővítését és hangsúlyáthelyezését az életkori sajátosságokkal összhangban végeztük. A történetek nagyobb arányban tartalmaznak a tanulók világához kapcsolódó eseményeket.

A történetek mellett gyerekek nevében egyes szám első személyben írt tapasztalatok, események leírásai is szerepelnek. A beszélgetések és az adott közösségben, csoportban felmerülő helyzetek, konfliktusok elemzése, megoldása a kortársi kapcsolatok javítását segítik, egyre inkább a felnőtt beavatkozása nélkül.

A dilemmák megjelennek, elsősorban a képregényekben, illetve a strukturált vitakezdeményezésekben.