Erkolcstan kezikonyv 4 osztaly


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 130928058
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,19

MAGYARÁZAT:Erkolcstan kezikonyv 4 osztaly

March 1. Tankönyvek vásárlása, tankönyvrendelés Online tankönyváruház több százféle tankönyv, munkafüzet, érettségi feladatgyűjtemény, gyakorló, tanári kézikönyv, pedagógiai szakkönyv, valamint ajánlott és kötelező olvasmány megrendeléséhez. Amely kiadványoknál több darab rendelése esetén igénybe vehető a csoportkedvezményott a normál ár alatt zöld színnel jelöltük a kedvezményes árat. Kötelező, ajánlott olvasmány új. Gyermek- és ifj. Móra Kiadó kiadványai új. Óvoda, iskolaelőkészítő új.

Napló, ellenőrző, oklevél. KOSÁR 0. A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott. A többszörösen díjazott sorozat 6. A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül.

Hatodik osztályos természetismeret tankönyv. A természetről tizenéveseknek kötete. A természetről tizenéveseknek c. Önálló tanulásra is alkalmas, jól felépített 6. NAThöz készült tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához. Történelem tankönyv 6. A középkor és a kora újkor történetéről.

Munkafüzet a tankönyvvi témák élményszerű feldolgozásához, az önkifejező alkotáshoz. Rajz munkatankönyv 6. Tanulmányrajzok, nyomatok, képregények készítése, tipográfiai és színtani alapismeretek, középkori művészet. Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel.

A hatodikos tananyag feldolgozása angol nyelvű tesztekkel. Matek, történelem, természetismeret, informatika, művészetek. A kalandregényhez készült olvasónapló feladatainak megoldása nem csupán a mű megértését segíti, hanem az olvasó képzelőerejét is mozgósítja. A gondosan felépített, rövid kérdéssorok az események fordulatait és a szereplők motivációit világítják meg. A nagy múltú Cartographia népszerű középiskolai földrajzi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok és a tananyag műveinek feldolgozásakor is.

Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését. A német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált földrajz, történelem, irodalom, népismeret atlasz a német nyelvű tankönyvek mellé. Az angol kéttannyelvű iskolák tanulói számára készült kombinált földrajz, történelem, angolszász kultúra atlasz. Tovább az összes 6. Az "Ingyenes digitális hozzáféréssel", vagy "Ingyenes digitális extrákkal" megjelölt kiadványok hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.

A kódok csak egyszer aktiválhatók. Azonosító: Jelszó: bejelentkezés Regisztráció Elfelejtett jelszó. Hírlevél Értesítés. MS 1 Ft. MSU Ft. MSU 1 Ft. MSV 1 Ft. MS 2 Ft. CRH 1 Ft. CR 1 Ft. Móra Kiadó kiadv. Csizmazia pályázat ELFT. Évfolyamok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alsós gyakorlók Felsős gyakorlók Középiskolai feladatgyűjt. Érettségi, középisk.

Fogalmazás gyakorló 6. Sokszínű matematika 6. MS - Mozaik Kiadó Matematika tankönyv 6. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS - Mozaik Kiadó Matematika gyakorló munkafüzet 6. Természetismeret 6. Egészségtan Hatodik osztályos természetismeret tankönyv. Egészségtan A természetről tizenéveseknek c.

Sokszínű irodalom 6. Sokszínű magyar nyelv 6. Gyerekbarát 6. Anyanyelv felsősöknek 6. Szövegelő - 6. Egyet értünk? Történelem 6. Útravaló - Erkölcstan 6. Munkafüzet a tankönyvvi témák élményszerű feldolgozásához, az önkifejező alkotáshoz MSU - Mozaik Kiadó Erkölcstan munkafüzet 6. Ének-zene 6. A magyar zenei hagyományok ápolása. Informatika 6. Számítástechnika és multimédia alapismeretek tankönyv hatodikosoknak MSU - Mozaik Kiadó Informatika munkafüzet 6.

Rajz és vizuális kultúra 6. Tanulmányrajzok, nyomatok, képregények készítése, tipográfiai és színtani alapismeretek, középkori művészet MS - Mozaik Kiadó Rajz tankönyv 6. Művészettörténet 2. Trükkös fizika - 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS - Mozaik Kiadó Otthon végezhető fizikai kísérletek.

Angol nyelvi gyakorló felsősöknek - Be the Best! Matek, történelem, természetismeret, informatika, művészetek MS - Mozaik Kiadó Angol nyelvi gyakorló - Elementary. Nyulász Péter: Helka - A Burok-völgy árnyai - Olvasónapló A kalandregényhez készült olvasónapló feladatainak megoldása nem csupán a mű megértését segíti, hanem az olvasó képzelőerejét is mozgósítja.

MS - Mozaik Kiadó Helka olvasónapló. Találj ki! BT - Betűtészta Kiadó Gyermek- és ifjúsági irodalom éveseknek. Történelmi atlasz Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS - Mozaik Kiadó Történelmi atlasz.

Képes földrajzi atlasz Cartographia - Földrajzi atlasz Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. Cartographia - Történelmi atlasz ált. Cartographia - Irodalmi atlasz Cartographia - Iskolai atlasz a német nemzetiségi isk. Cartographia - Atlasz az angol kéttannyelvű iskolák számára Az angol kéttannyelvű iskolák tanulói számára készült kombinált földrajz, történelem, angolszász kultúra atlasz CR - Cartographia Kiadó Angol kéttannyelvű atlasz.

Regisztráció Elfelejtett jelszó.

Hamarosan megjelenik Az én világom 4 erkölcstankönyv. Reméljük, a kezdődő tanévben sikerrel használják majd a tankönyvcsalád utolsó kötetét. A tankönyv felépítésében és koncepciójában is követi az előző három könyvet. A Ezt a szerkezeti bontást az indokolja, hogy így egy témakörre több idő, nagyobb óraszám jut, jobban el lehet mélyülni a tananyagban és a különböző képességek gyakorlásában.

A kerettanterv egy-egy altémája sem csak egy órát kaphat, hanem lehetőség van a téma reflexiójára is a következő órán. A három nagy fejezeten belül 22 lecke található. A könyv 72 oldalas ezzel a másodikos könyre hasonlít, amelyben egy-egy lecke oldalas is lehetett, míg az 1. A tankönyv felépítése, módszertani eszköztára hasonló az eddigiekhez. Továbbra is sok játékot ajánlunk, verseket, meséket, történeteket olvashatunk.

Az eddigi könyveknél megismert grafikák — Eszes Hajnal munkái — részben színesítik, illusztrálják a könyvet, de az esetek nagy részében a képekhez, fotókhoz feladat is kapcsolódik. A fejezetválasztó rajzokat az Igazgyöngy Alapítványi Iskola tanulói készítették, így ezek is a tehetség és gyermeki kifejezőerő példái, ugyanakkor fejezetindító vagy összefoglaló beszélgetést inspirálhatnak. Továbbra is a gyermeki tapasztalatokra alapozunk, de ebben a tankönyvben jelenik meg a legnagyobb hangsúllyal az ismeretterjesztés.

Ez elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a gyermek az ítéletalkotásába több információt építsen be, törekedjen az alaposabb megismerésre, illetve szélesítse a látókörét. Tehát nem számonkérendő tananyag. A témákból fakadóan egyszerre jelenik meg a magyar kultúra mélyebb ismerete és a különböző kultúrák megismerése. Az életkor előrehaladtával hangsúlyosabbá válik a vita, illetve a különböző nézőpontok megismerése. Az ítéletalkotást egyre inkább sokoldalú érveléssel támaszthatják alá a gyerekek.

A tanító részéről itt még inkább a moderátori szerep felvállalása szükséges. A viszonylagosság, egyedi megítélések felismerése nem biztos, hogy könnyű feladat, mivel ebből következhet, hogy nincs mindenben egyértelmű igazság, tehát a konszenzusra törekvés lesz fontos. A szegénység, a kiközösítés, előítélet, felelősségvállalás, a virtuális világ veszélyei mellett a halál témája az, amire talán jobban készülni kell a tanítónak, és szükség szerint bővítve vagy más módon feldolgozni.

A tanítás koncepciójának továbbra is a rugalmasságtanulókhoz való alkalmazkodás az egyik alapja. Tankönyvünk tehát széles feladatsort kínál egy-egy kerettantervi résztéma feldolgozásához, amelyből a tanító és a gyerekek választják ki a számukra legérdekesebbet. Mivel a tankönyvben leckéinek száma kevesebb, mint az éves óraszám, a tanító dönthet arról, melyik témát hány órában dolgozza fel. Például, ha más tanórákon foglalkoztak a témával, akkor csak az attól eltérő anyagot érdemes használni, illetve több idő marad a dramatikus és a projektfeldolgozásra A tankönyveket a szerzők általában túltervezik a választási lehetőségek érdekében, valamint azért, hogy a módszertani paletta szélesebb legyen.

Ezért semmi probléma nincs azzal, hogy például egyik órán egy tankönyvi leckéből szövegfeldolgozással közelítjük meg a témát, a következő leckéből pedig inkább a dramatizálás vagy a kutatómunka révén fejlesztjük a gyerekeket. Tankönyvünk a módszertani eszközök és tevékenységek széles palettáját alkalmazza — elsősorban a tanító munkáját segítendő, hogy az adott tanítási helyzetben a véleménye szerint legalkalmasabb, a csoportnak leginkább megfelelő módszert válassza.

Ezek: ráhangoló játékok, versek, esetelemzések — irodalmi szemelvények, képregények vagy valós tapasztalatok feldolgozása megbeszéléssel, egyéni véleményalkotás írásban vagy képi kiegészítőkkel, véleményalkotás és -egyeztetés beszélgetés és vita segítségével, asszociációs feladatok — képek, versek alapján — a nem tudatos és affektív tényezők, valamint személyes tapasztalatok előhívására, dramatizálásszituációs játékok, alkotómunka, ismeretszerzés, kutatás, projektmunka, kommunikációs technikák megismerése.

A projektmunkák egy része iskolán kívüli tevékenységhez kapcsolódik. A leckék felépítése és a grafikai szervezők ugyanazok, mint korábban: rózsaszín feladatszám jelöli a témára hangoló feladatokat, zöld a szövegfeldolgozást, sárga a témafeldolgozó egyéb feladatokat és lila a kreatív szakaszt. A piktogram a tevékenységfajtát jelöli, bár van olyan feladat, amihez többféle tevékenység tartozik, itt a legfontosabbat jelöli a piktogram.

A teljes irodalmi szövegek nem a tankönyvben, hanem a tanítói  kézikönyvben szerepelnek. A tankönyvcsalád kézikönyvei már nem jelennek meg sajnos nyomtatott formában, hanem online lesznek elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon. A kézikönyv és a tankönyv tartalmával kapcsolatban személyes segítséget is nyújtunk ezen a honlapon, ha a kapcsolat erkolcstant-tanitok. Tankönyvünk sok lehetőséget kínál olyan tevékenységekre, amelyek az értékelés alapjául szolgálhatnak.

Az órai feladatokban való részvétel mellett a projektfeladatok, alkotó feladatok elvégzése, a gondolkodtató kérdésekre adott egyéni válaszok megfogalmazása, a beszélgetésekben vagy reflexiókban történő megnyilvánulások árnyaltságának értékelése mellett a felvázolt esetek többszempontú elemzése, empátiás megnyilvánulások, az önreflexióban, vitakultúrában, kommunikációban, önfegyelemben, együttműködésben végbemenő fejlődés — mivel a tevékenységek erre lehetőséget teremtenek — is értékelhető.

A tankönyvválasztást és a negyedikes könyv megismerését segítendő ezen a linken rövid betekintés nyerhető a könyvbe. A harmadikos könyvből minta pedig itt található. Tanmenet Az én világom 4. Tanítói segédanyag. Kedves Kollégák! Új vagy továbbfejlesztett elemek, illetve változások a tankönyvben: Panka és Peti már nem szerepel a könyvben igen sok helyen találhatók projektfeladatok, kutatómunka, amelyek elvégzésekor a közös munkát megtapasztalhatják és értékelhetik a gyerekek, többször találunk vitára vagy fogalom értelmezésére késztető állításokat, néhány feladatban azt javasoljuk, hogy gondolja végig a tanuló, egyetért-e az állítással, de nem kell beszámolni róla másoknak — egyéni gondolkodás a nyelvről szóló részeknél újra előkerül az erőszakmentes kommunikáció — vissza is lehet nyúlni a harmadikban tanultakhoz Tudod-e?

A lecke az alapfeladatokat — pl. Ilyenek az Összetartozás, Elfogadás, Felelősség, Igazság c. Itt ugyanazokkal a szereplőkkel lehet dolgozni, tehát a feladatok átívelnek a tanéven. Természetesen a tanító másképpen is dolgozhat, erre a kézikönyv fog javaslatot tenni. A tankönyv utolsó előtti oldalán szerepel az irodalomlista és az egyes feladatok megoldásai.