Utmutato portfolio 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 304183800
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,40

MAGYARÁZAT:Utmutato portfolio 2017

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf.

A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

A PDF portfóliókban szereplő fájlok különféle alkalmazásokban létrehozott fájltípusok széles választékát képviselhetik. Az eredeti fájlok megőrzik saját azonosságukat, de egyetlen PDF portfóliófájlba vannak rendezve. A felhasználók mindegyik összetevőfájlt megnyithatják, olvashatják, szerkeszthetik és formázhatják a PDF portfólióban lévő többi összetevőfájltól függetlenül.

A körülményektől függően a PDF portfóliók számos előnnyel rendelkeznek a több fájl egyetlen PDF dokumentumba való egyesítésével szemben:. Egyszerűen hozzáadhat vagy törölhet fájlokat anélkül, hogy a fájlból származó összes oldalt meg kellene keresnie és ki kellene jelölnie. Húzza el a fájlokat az átrendezéshez és ejtsen fájlokat mappákba vagy egy mappát egy másik mappába, ha azok ugyanazon a szinten vannak a PDF portfólió navigációs panelén.

Az összetevőfájlok gyorsan megtekinthetők előnézetben anélkül, hogy az eredeti alkalmazásban meg kellene nyitnia azokat. Az egyes fájlokat külön módosíthatja a PDF portfólión belül a többi fájl érintése nélkül. Átszámozhatja például az oldalakat az egyik dokumentumban a PDF portfólió többi dokumentumának átszámozása nélkül.

A PDF portfólióban lévő nem PDF formátumú fájlok is szerkeszthetők az eredeti alkalmazásukban; a végrehajtott változtatásokat a rendszer a PDF portfólión belüli fájlba menti. A PDF portfóliókat megoszthatja másokkal, biztosítva azt, hogy az összes összetevőhöz hozzáférnek. A PDF portfóliót közzéteheti egy webhelyen, hogy mások is megtekinthessék.

Az összetevőfájlokat rendezheti kategóriák szerint, amelyeket hozzáadhat, törölhet, elrejthet és testreszabhat. A lista rendezéséhez egyszerűen kattintson az oszlop nevére. Kereshet a PDF portfólió adott vagy összes fájljában. A nem PDF formátumú összetevőfájlokban is végezhet keresést.

Függetlenség a forrásfájloktól. A PDF portfólióhoz tartozó összetevőfájlokban végzett változtatások nem módosítják azokat az eredeti fájlokat, amelyekből létrehozta a PDF portfóliót. A PDF portfóliókat bárhová áthelyezheti a számítógépen vagy a hálózaton anélkül, hogy kockáztatná az összetevők elvesztését vagy a velük való kapcsolat megszakadását.

Ugyanazt a fájlt több PDF portfólióba is felveheti. Az Acrobat programban a PDF portfóliók létrehozása, szerkesztése és az összetevőfájlok használata különféle elemek alkalmazásával történhet, például ablaktáblák, eszköztárak és ablakok. A PDF portfólió eszköztár közvetlenül a menü alatt helyezkedik el.

Elvégezhet olyan gyakori feladatokat, mint fájlok vagy mappák hozzáadása, új mappák létrehozása, összetevőfájl kibontása vagy egy összetevőfájl törlése. A bal oldali ablaktábla sorolja fel azokat a fájlokat és mappákat, melyeket a PDF portfólió tartalmaz.

Alapértelmezésben a fájlok és mappák betűrendben jelennek meg. A sorrend megváltoztatható a rendezési sorrend beállításával a Portfólió tulajdonságai párbeszédablakban. Vagy úgy is átrendezheti a fájlokat a bal oldali navigációs panelen, ha elhúzza a fájlokat vagy a fájlokat a mappákba vagy a mappákat másik mappákba ejti, ha azok ugyanazon a szinten vannak a portfólióban. Az Előző és Következő gombok lehetővé teszik a fájlok és mappák közti mozgást, melyeket a PDF portfólió tartalmaz. Alapértelmezésben a kijelölt fájl előnézete jelenik meg.

Amennyiben az összetevőfájl nem PDF, az Előnézet gomb a dokumentumterületen látható. Az Előnézet gombra kattintva lehetővé válik a fájl tartalmának megtekintése a PDF portfólión belül. A Dokumentum megnyitása hivatkozás a kijelölt összetevőfájlt megnyitja szerkesztésre. Ha ez egy PDF, a fájl a dokumentumterületen nyílik meg, ahol úgy dolgozhat vele, mint bármilyen más PDF dokumentummal. Amennyiben a fájl nem PDF, akkor a saját natív alkalmazásában nyílik meg.

Ha egyszer megváltoztatja az összetevőfájlt és elmenti, az újonnan készített tartalom elérhető a PDF portfólióban. Az Elrendezés Előnézet mód a fájltípustól függően megmutatja az összetevőfájl előnézetét a PDF portfólióban. Az egyes előnézeti típusokkal kapcsolatos információkért lásd: Portfólió nézetmódok. A Részletek vagy Fájl mód a fájlok adatainak felsorolását jeleníti meg egy listában. Az oszlop nevére kattintva lehet növekvő, illetve csökkenő sorrendű rendezést beállítani.

Ebben a módban jobb az olvashatóság azok számára, akik fogyatékkal élnek, például nehezen mozognak, vakok vagy gyengén látók. A Kategóriák csoportban válassza a Hozzáférhetőség elemet, majd jelölje be a Portfóliók megjelenítése Fájl módban beállítást. Az összetevőfájlok két különböző módszerrel tekinthetők meg — Elrendezés vagy Előnézet mód és Részletek vagy Fájl mód.

Elrendezés módban az összetevőfájlok listája a bal oldali ablaktáblán jelenik meg, ahogy azt az előző ábra mutatja. Részletek módban az összetevőfájlok listája közvetlenül a második eszköztár alatt található:. Mindkét nézetben képek és oldalak előnézhetők, videók és SWF fájlok lejátszhatók. Részletek nézetben egy fájl adata is megtekinthető.

Kibonthatók áthelyezhetők az egyes fájlok az adott számítógépre. Megnyithatók az egyes fájlok eredeti alkalmazásukban ha az adott számítógépen telepítve van. A Platform előnézet mód is elérhető, ahol teljes méretű előnézet látható a dokumentumablakban.

A Platform előnézet bezárásához kattintson az Előnézet bezárása X ikonra a második eszköztárban a fájlnév után. A PDF portfóliók összetevőfájljaihoz a következő parancsok érhetők el:. Csökkenti a PDF-összetevők méretét. További tudnivalókért lásd A fájlméret csökkentése mentéssel című témakört.

További tudnivalókért lásd a Dokumentumok védelme jelszavakkal című témakört. A Borító használható például akkor, ha a PDF portfólió szülőfájlját kívánja aláírni, vagy a PDF portfólió megnyitásához kíván jelszót beállítani. A Borító megadott funkciója a PDF portfólióban összegyűjtött minden összetevőfájlra érvénybe lép. Megjegyzés: A PDF-portfóliókhoz és összetevőfájlokhoz más biztonsági szolgáltatások is igénybe vehetők, például a tanúsítványbiztonság.

A további tudnivalókat lásd: Biztonsági módszer választása PDF fájlokhoz. Nyomtatja az összetevő-dokumentumokat. Jogi közlemények     Online adatvédelmi nyilatkozat. Másik térség kiválasztásakor megváltozik az Adobe.

Adobe Acrobat. Áttekintés Szolgáltatások Oktatóanyagok és támogatás Vásárlás. PDF portfóliók — áttekintés Keresés. Adobe Acrobat Felhasználói útmutató. Válasszon ki egy cikket: Válasszon ki egy cikket:. PDF portfóliók — ismertető. Hozzáadás és törlés. Más formátumok beépítése.

Újbóli felhasználás. PDF portfólió ablak áttekintése. PDF portfólió az Acrobat programban. Portfólió nézetmódok. PDF portfólió megtekintése Részletek vagy Fájl módban. A Platformelőnézet bezárásához kattintson az X gombra. Elrendezés, Részletek, és Platformelőnézet módok közti váltás. PDF portfóliók egyéb engedélyezett szolgáltatásai. Fájlméret csökkentése. Portfólió jelszavas védelme.

Nyomtatás —.