Orfk modszertani utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 742775478
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,23

MAGYARÁZAT:Orfk modszertani utmutato

ORFK utasítás. A jogalkotásról szóló Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv informatikai rendszereivel kapcsolatos fejlesztés kezdeményezésére kizárólag a megrendelők jogosultak. A területi szervek vezetői a fejlesztési javaslataikat a szakmailag érintett országos rendőrfőkapitány-helyettesnek vagy az ORFK szakmailag érintett szervezeti eleme vezetőjének küldik meg, aki dönt a fejlesztési igény támogathatóságáról, és egyetértése esetén megrendeli a fejlesztést.

A megrendelő vagy az általa kijelölt vezető — a szakterületével kapcsolatos jogszabályok változására, valamint a szakterületi igényekre tekintettel — az informatikai fejlesztések szükségességéről a fejlesztővel előzetesen konzultál. A megrendelő a fejlesztési igényét a központi szakterületi irányító személyének kijelölésével egy időben megküldi a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek. A fejlesztő javaslatára a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes az igény megvizsgálását követően 15 munkanapon belül dönt a fejlesztési igény teljesíthetőségéről, arról, hogy új fejlesztés vagy egy már meglévő program módosítása szükséges, valamint külső fejlesztő bevonására szükség van-e.

Az informatikai fejlesztésirányító személyét a fejlesztő jelöli ki. Ha a fejlesztési igényben foglaltak alapján a fejlesztés teljesíthetőségéről és feltételeiről nem lehet dönteni, a fejlesztő javaslatára a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a megrendelőt további adatok és információk közlésére hívhatja fel, figyelemmel a módszertani útmutatóban foglaltakra.

A megrendelő a központi szakterületi irányító vezetésével és az informatikai fejlesztésirányító részvételével munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport pontos összetételét a megrendelő a módszertani útmutatóra és a fejlesztő javaslatára figyelemmel határozza meg. A munkacsoport fejlesztéssel kapcsolatos minden tevékenységét a késztermék átadásának befejezéséig írásban kell dokumentálni. A fejlesztő minden év november 1-jéig a következő évre vonatkozóan fejlesztési projektlistát a továbbiakban: éves projektlista készít a megrendelők javaslatai alapján, melyben a projektlista elemeihez feltüntetésre kerülnek a fejlesztési igények és prioritások.

A fejlesztő biztosítja az éves projektlista tartalmának aktualitását. A fejlesztő az éves projektlistát a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére terjeszti fel. Az éves projektlistát a megrendelő vezetők írják alá, és az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. Az éves projektlista évközi változtatási igénye esetén a változás alapján a projekteket a megrendelők átütemezik. Az átütemezett projektlistát az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. A jóváhagyott éves projektlista alapján a fejlesztő értesíti az érintett megrendelőket, akik intézkednek a munkacsoport összehívására.

Az elkészült éves projektlistáról a fejlesztő fejlesztési nyilvántartást vezet. A fejlesztési nyilvántartás adattartalmát a módszertani útmutató határozza meg. A munkacsoport kidolgozza a projektdokumentációt, amely tartalmazza:. A projektdokumentáció további tartalmi és formai követelményeit a módszertani útmutató határozza meg. A projektdokumentációt a központi szakterületi irányító vezetője és a fejlesztő közösen írják alá és terjesztik fel a szolgálati út betartásával jóváhagyásra a megrendelő és a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

A jóváhagyást követően a projektdokumentációtól való eltérést a jóváhagyó vezetők engedélyezhetik. A fejlesztő minden, a fejlesztés szakmai tartalmát, a megvalósulás határidejét érintő körülményről tájékoztatja a megrendelőt. A fejlesztés során a fejlesztő az informatikai fejlesztésirányítón keresztül szükség esetén, de legalább havonta írásban tájékoztatja a központi szakterületi irányítót a fejlesztésről. Az informatikai fejlesztésirányító kezdeményezésére vagy szükség szerint a központi szakterületi irányító összehívja a munkacsoportot.

Az elkészült projektdokumentációkról a fejlesztő projektnyilvántartást vezet. A projektnyilvántartás adattartalmát a módszertani útmutató határozza meg. Az informatikai fejlesztésirányító a munkacsoport tagjainak bevonásával kidolgozza az átvételi tesztek végrehajtásának módszerét, valamint a szükséges számú és tartalmú tesztesetet az átvételi tesztek megkezdésének a projektdokumentációban rögzített időpontjára.

Az átvételi tesztek informatikai környezetének biztosításáért a fejlesztő, annak megszervezéséért és lebonyolításáért a megrendelő felelős. Az átvételi tesztek során a munkacsoport — szükség esetén a tesztelésben részt vevő munkatársak bevonásával — elkészíti a felhasználói kézikönyvet.

A tesztelés általános módszertanát és dokumentációjának nyomtatványait, valamint a felhasználói kézikönyv tartalmi elemeit a módszertani útmutató határozza meg. Új program fejlesztése esetén az érintett állomány országos képzését a fejlesztő és a megrendelő végzik. A képzéshez szükséges gyakorlati és elméleti tananyag kidolgozása a munkacsoport feladata.

A képzéssel kapcsolatos dokumentáció további tartalmi és formai követelményeit a módszertani útmutató tartalmazza. Az országos képzés megszervezésére, a helyszín és a képzéshez szükséges eszközök biztosítására, a jegyzetek sokszorosítására és terjesztésére a ROKK intézkedik.

A képzésre vonatkozó igényről a fejlesztő a projektdokumentáció képzésre vonatkozó kivonatának megküldésével tájékoztatja a ROKK-ot. A megrendelő a szükséges képzéseket saját hatáskörben is megszervezheti. A munkacsoport az átvételi teszteket folyamatosan értékeli, és azok lebonyolítása után a szolgálati út betartásával írásban tájékoztatja álláspontjáról a megrendelőt és a fejlesztőt, akik közös dokumentumba foglalt döntésükkel megállapítják az átvételi tesztek eredményességét.

A sikeres átvételi tesztek végrehajtása után a munkacsoport véglegesíti a felhasználói kézikönyvet, ezt követően a megrendelő dönt a program élesüzemű bevezetéséről és folyamatos monitoringjának lebonyolítási és jelentési rendjéről.

Új program bevezetését követően a megrendelő a projektdokumentációban meghatározott tartalmú monitoring követelmények szerint tájékoztatást küld a fejlesztőnek. A fejlesztő a monitoring tájékoztató alapján elvégzi a szükséges javításokat. A projektdokumentumban foglalt követelményektől eltérni a A módszertani útmutatót az intraneten közzé kell tenni. Ez az utasítás Papp Károly r. ORFK utasítás az informatikai fejlesztési folyamatok szabályozásáról A jogalkotásról szóló Az utasítás hatálya a az Országos Rendőr-főkapitányságra a továbbiakban: ORFK ; b a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra a továbbiakban: ROKKa Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a megyei fővárosi rendőr-főkapitányságokra a továbbiakban együtt: területi szervek ; c a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre terjed ki.

A fejlesztés megrendelése 3. A fejlesztés A munkacsoport kidolgozza a projektdokumentációt, amely tartalmazza: a a fejlesztés szakmai tartalmát, műszaki követelményét; b a fejlesztés megvalósításának határidejét az éves projektlistában meghatározott határidők figyelembevételével; c az átvételi tesztek megkezdésének időpontját; d a felelősöket; e a fejlesztés ütemezését és az ütemekhez tartozó köztes határidőket; f az élesüzemű bevezetéshez szükséges képzés szervezésének módszerét, tematikáját, a számonkérés rendjét és az érintett személyi kört; g az élesüzemű bevezetés tervezett időpontját; h az élesüzemű bevezetésről döntésre jogosult személyeket; i a monitoring követelményeket.

A tesztüzem A képzés Az átadás A program monitoringja

Машина была оплачена человеком в очках в тонкой металлической оправе, и он должен был его дождаться. Беккер оглянулся и, увидев, как Халохот бежит по залу аэропорта с пистолетом в руке, бросил взгляд на свою стоящую на тротуаре веспу. Я погиб. Халохот вырвался из вращающейся двери в тот момент, когда Беккер попытался завести мотоцикл.