Modszertani utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 980911197
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,17

MAGYARÁZAT:Modszertani utmutato

A projekt keretében megvalósuló kutatásokkal és módszertani fejlesztésekkel hazai és nemzetközi szinten erősödik a közösségfejlesztés és az andragógia tudománya, gyarapodik a tudásgazdaság, magasabb szellemi értékek jönnek létre. Hiánypótló, a szakmai munkában és továbbképzésben, egyetemi oktatásban szükséges és hasznosuló fejlesztéseket hozunk létre. A közösségi kezdeményezéseket eredményező közösségfejlesztő folyamatok és kulturális önkéntes folyamatok megalapozása érdekében, a meglévő nemzetközi és hazai gyakorlatok adaptálható módszertanná formálása céljából hat nagy tématerületen végeztünk kutatást, gyűjtést, módszertani fejlesztést, amelynek eredményeit több csatornán keresztül adjuk közre, lehetővé téve a tudományos publikációk nyitott hozzáférését.

Kulturális közösségfejlesztő modelleket dolgoztunk ki és fejlesztünk tovább az alábbi témákban:. A módszertani anyagok fejlesztése, útmutatóvá formálásuk folyamata őszén, a projekt indulásakor megkezdődött, hiszen a fogalmak tisztázása és a munka során kiérlelődő szakmai elvek a további projekttevékenységek bázisát képezik. E módszertanok magas szintű kidolgozása széles szakmai alapokon nyugvó összefogással valósult meg: egyetemi oktatók, az érintett szakterületek nagy tapasztalattal rendelkező szakértői, valamint a szakmai szervezetek képviselői vettek, vesznek részt a munkában.

Az egyes témák, folyamatok, tevékenységek módszertanának kidolgozása mellett nagy hangsúlyt kapott a modellekhez kapcsolódó múzeumi, könyvtári, közművelődési intézmények jó gyakorlatainak összegyűjtése és bemutatása is. A módszertani fejlesztés keretében szakmai műhelyeket működtetünk, lehetőséget biztosítva a fejlesztők számára találkozásra, eszmecserére. Ezzel megkezdődött a projekteredmények szakmai közönség számára történő disszeminációja, az eredmények bemutatása is.

A korreferátumokban jelzett észrevételeket, javaslatokat beépítettük az útmutatókba. Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Az útmutató a közösségfejlesztés hiánypótló módszertani kiadványa. A kiadvány témái között szerepel: a közösségfejlesztés folyamata, közösségi felmérés, helyzetfeltárás és tervezés, közösségi cselekvési terv, közösségi akciók, kulturális programok, a kulturális intézmények bevonása, partneri együttműködések és a közösségi eredmények bemutatása.

Két alapelv különösen hangsúlyos szerepet kapott: a közösség és a részvétel eszméi. A közösség építése több fázison keresztül valósul meg, a részvétel alapja pedig az aktivitás, amelynek több szintje is van. Az útmutató A helyi identitás és kohézió erősítése TOP A kötet végén található Fogalomtár a közösségfejlesztés folyamatának, lépéseinek korrekt értelmezéséhez szükséges definíciókat tartalmazza. Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató. A kötet célja, hogy a Cselekvő közösségek projekt és a TOP Az útmutató ismerteti az adott településen, településrészen, mikrotérségben végbemenő közösségfejlesztési folyamatban, illetve az intézmények működésében bekövetkezett változások követésére alkalmas módszereket, lépéseket.

Túlmutatva a számszerűsíthetően bemutatható eredményeken, feltárja azokat a hatásokat is, amelyek a beavatkozásnak köszönhetően mennek végbe a közösségekben, az egyes emberek életében és az intézményekben. A változások követése mellett lehetőséget ad mind a közösségfejlesztő szakemberek, mind a helyi közösségek számára a folyamat rendszeres elemzésére és értékelésére, az elakadási pontok azonosítására.

Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése módszertani útmutató. A közösségi részvételre alapozott működés korunk kulturális intézményei előtt álló nagy lehetőség. A kötet tovább differenciálja ezt a definíciót, miközben áttekinti, mely lépések vezethetnek el a társadalmiasított működési módhoz. Napi gyakorlatban alkalmazható eszközöket, módszereket ajánl, röviden ismertetve több, már megvalósult jó példát, illetve az intézmények tapasztalatai alapján feltárja a jellegzetes nehézségeket, akadályokat is.

A módszertani útmutató arra is keresi a választ, hogy a kulturális intézmények társadalmiasított működési módjának megvalósításához miként járulhatnak hozzá az intézmények dolgozói, miként kapcsolódhatnak be a polgárok, és hol vannak e működési mód objektív határai. Esélyegyenlőségi módszertani útmutató. Hogyan érvényesítsük az esélyegyenlőség szempontjait a kulturális intézmények működtetésében?

Az útmutató rávilágít, hogy közös célunk kell legyen, hogy a kulturális értékteremtésben mindenki lehetőséget kapjon a részvételre. Rámutat arra, biztosak lehetünk abban is, hogy mindenkiben van olyan érték, tudás, tehetség, amely közérdeklődésre tarthat számot, és érdemes azt a szélesebb közösséggel is megismertetni.

Az útmutató támpontokat, ötleteket ad arra, hogyan indítsunk el olyan folyamatokat, programokat, amelyekben a résztvevők biztonságban érzik magukat, és meg merik mutatni valódi énjüket. Milyen helyzeteket, lehetőségeket kell teremtenünk arra, hogy bátran használhassák tudásukat, fantáziájukat, kézügyességüket vagy szervezési képességüket, hogy meglássuk valódi tehetségüket?

Az ilyen programok a közösség önismeretét és kohézióját erősítik azáltal, hogy oldják — szűkebb vagy tágabb — települési környezetünk sztereotípiáit és előítéleteit. Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez. A módszertani tanulmány azzal a szándékkal készült, hogy bármely kulturális intézmény, legyen szó kisebb vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ találjon benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglalkoztatásával, és az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseire.

A kulturális intézményekben végzett önkéntesség sok kérdést felvet, ugyanakkor lehetőségeket nyit meg, hiszen egyre inkább felértékelődik a tudás, és az erőforrások újfajta menedzselésének ismerete. Az önkéntesek intézményeken belüli szerepvállalása nagyon sokrétű lehet. Azáltal, hogy a mindennapi működéshez emberi erőforrással járulnak hozzá, mind a programok számát, mind a szolgáltatások színvonalát növelhetik, de fontos szerepük lehet a szervezet fenntarthatóságának erősítésében, vagy akár a működés stabilizálásában is.

A projekt kulturális közösségfejlesztési mentorhálózatának minőségirányítási rendszerterve. A Cselekvő közösségek — aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt rendszerterve körvonalazza a projekt keretében kialakított mentorhálózat, illetve mentorok feladatait. Tartalmazza a hálózat működésének biztosítékait, amelyek elősegítik, hogy az ország több száz pontján dolgozó mentor munkatársaink azonos elvek mentén, azonos szakmai értékeket képviselve, és azonos szakmai színvonalon láthassák el munkájukat.

Az útmutató belső szakmai anyag. A módszertanok folyamatos frissítésére a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, visszacsatolások alapján a projekt keretében kialakított, A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Módszertani útmutatók.

Kulturális közösségfejlesztő modelleket dolgoztunk ki és fejlesztünk tovább az alábbi témákban: közösségfejlesztési folyamatok tervezése és megvalósítása, ehhez kapcsolódó fogalomtár, a közösségfejlesztői folyamatok eredményességének, mérése, értékelése, kulturális intézményi önkéntesség, a mélyszegénység közösség általi enyhítése, romák bevonása, kulturális intézmények működésének társadalmiasítása, illetve a mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer kialakítása.

Közösségfejlesztés módszertani útmutató Az útmutató a közösségfejlesztés hiánypótló módszertani kiadványa. Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató A kötet célja, hogy a Cselekvő közösségek projekt és a TOP Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése módszertani útmutató A közösségi részvételre alapozott működés korunk kulturális intézményei előtt álló nagy lehetőség. Esélyegyenlőségi módszertani útmutató Hogyan érvényesítsük az esélyegyenlőség szempontjait a kulturális intézmények működtetésében?

Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez A módszertani tanulmány azzal a szándékkal készült, hogy bármely kulturális intézmény, legyen szó kisebb vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ találjon benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglalkoztatásával, és az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseire.

A projekt kulturális közösségfejlesztési mentorhálózatának minőségirányítási rendszerterve A Cselekvő közösségek — aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt rendszerterve körvonalazza a projekt keretében kialakított mentorhálózat, illetve mentorok feladatait. Cselekvő Közösségek Wiki A módszertanok folyamatos frissítésére a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, visszacsatolások alapján a projekt keretében kialakított, Cselekvő Közösségek Facebook.

Közösségek Hete Facebook. A projekt megvalósítói A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kiemelt kompetenciaterületek. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvei tervezet. Hogyan igazodjunk jól tanulóink eltérő sajátosságaihoz? Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? Útmutató a tehetséges tanulók integrált neveléséhez.

Útmutató a hallássérült tanulók integrált neveléséhez. Útmutató a látássérült tanulók integrált neveléséhez. Pedagógiai és módszertani szakkifejezések gyakorló pedagógusok számára. Útmutató a beszédfogyatékos tanulók integrált neveléséhez. Útmutató az autista tanulók integrált neveléséhez. Hogyan támogassuk a nehezen tanulókat? Útmutató az integrált és inkluzív oktatáshoz a többségi pedagógus számára. Útmutató a mozgáskorlátozott tanulók integrált neveléséhez.

Digitális pedagógia a közoktatásban. A tanulás és tanítás súlypontjai. Digitális kultúra mintatanterv Első élő idegen nyelv: Angol mintatanterv 4. Első élő idegen nyelv: Angol mintatanterv Történelem mintatanterv Vizuális kultúra Útmutató a vizuális kultúra tantárgy tanításához. Útmutató a hon- és népismeret tantárgy tanításához. Útmutató a testnevelés tantárgy tanításához. Útmutató a dráma és színház tantárgy tanításához.

Útmutató a természettudomány tantárgy tanításához. Útmutató a környezetismeret tantárgy tanításához. Útmutató az idegen nyelv tantárgy tanításához. Útmutató a történelem tantárgy tanításához. Útmutató a technika és tervezés tantárgy tanításához. Útmutató a matematika tantárgy tanításához. Útmutató a kémia tantárgy tanításához. Útmutató a földrajz tantárgy tanításához. Útmutató a digitális kultúra tantárgy tanításához.

Útmutató a biológia tantárgy tanításához. Útmutató a fizika tantárgy tanításához. Útmutató az állampolgári ismeretek tantárgy tanításához. Impresszum Adatvédelmi tájékoztató. Kövess minket! Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. Honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. A későbbiekben az adatvédelmi tájékoztató oldalunkon bármikor lehetősége lesz a sütik használatára vonatkozó hozzájárulásának visszavonására.

Elfogadom Nem fogadom el Adatvédelmi tájékoztató. Süti használat jóváhagyásának visszavonása.