Csed nyomtatvany kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 969096367
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,30

MAGYARÁZAT:Csed nyomtatvany kitoltesi utmutato

Független munkaügyes. Csak egy kérdésem van! Ropogós blog. A weboldalunk által használt sütiket nyugodtan kapcsold ki. Bővebb információt  ide kattintva  olvashatsz. Terhességed Szülésed várható napját 4 héttel megelőzően, vagy a szülésed napjától igényelheted. Letölthető innen. Itt letöltheted a nyomtatványt, amit az apa munkahelyén kell leadnotok!

Igénylő nyomtatványt itt tudod letölteni. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül  lehet benyújtani! Csatolandó dokumentumokról itt olvashatsz bővebben. Letölthető: kézi kitöltés innen ;  gépi kitöltés innen. Csatoltandó dokumentumokat pedig itt találod. Kérelem a családi pótlék megállapításához itt letölthető.

Pótszabadság igénylő  itt letölthető. Az igénylő itt letölthető. GYED igénylő kézi kitöltéssel  itt letölthető. GYED igénylő gépi kitöltéssel  itt letölthető. Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra kézi kitöltéssel itt letölthető. Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra gépi kitöltéssel itt letölthető.

I génybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra Új A GYED igénylésekor csatolandó dokumentumok listáját pedig itt találod. GYESE igénylő  itt letölthető. Visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra kérhető a folyósítás! Ha gyermeked jogán mész táppénzre, akkor a táppénzes papír mellé ezt a dokumentumot kitöltve is csatolnod kell a munkáltatódnak!!

GYET-re jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. Megszűnik a jogosultság ha a legidősebb gyermek betölti a GYET igénylő  itt letölthető. Minden, az oldalon megjelent tartalom a munkavállaló vagyok oldal tulajdona. Az oldalakról tartalmat átvenni kizárólag a munkavállaló vagyok oldal beleegyezésével lehet.

A jogosulatlanul felhasznált tartalom esetén Frissítve Várandósság, illetve szülés után szükséges letölthető nyomtatványok, kitöltési útmutatók, videók, tudástár. Csak kattints itt az adott nyomtatvány nevére, rögtön a kívánt részre érsz. Apa munkaidő kedvezmény igénylő nyomtatvány APA nap.

CSED igénylő - leadandó a munkahelyeden   Szülésed várható napját 4 héttel megelőzően, vagy a szülésed napjától igényelheted. Gyermeknevelési pótszabadság igénylő - leadandó a munkáltatónál   Pótszabadság igénylő  itt letölthető. Fizetés nélküli szabadság igénylő - munkáltatónak leadandó   Az igénylő itt letölthető.

GYÁP igénylő   Ha gyermeked jogán mész táppénzre, akkor a táppénzes papír mellé ezt a dokumentumot kitöltve is csatolnod kell a munkáltatódnak!! This site was designed with the.

A csecsemőgondozási díj b iztosítási  jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadságnak megfelelő időtartamára jár. Ki jogosult csecsemőgondozási díjra? A szülő nő jogosultsági feltételei. Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke. A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes nap. A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időbe be kell számítani.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. Nem jár   csecsemőgondozási díj a biztosítottnak :. A csecsemőgondozási díjban részesülő személy köteles nyolc napon belül bejelenteni, ha a fentebb felsorolt körülmények bekövetkeznek.

Keresőtevékenység: a Tbj. Kereset: a Tbj. Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj. A csecsemőgondozási díj  a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg. A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz  a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni. A szülési szabadság kiadására, igénybevételére egyébként a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó. Amennyiben a csecsemőgondozási díjat nem a szülő nő kérelmezi, úgy a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napjától a gyermek születését követő A szülési szabadság megszűnik:.

A szülési szabadság tartama a fenti esetekben a szülést követően 6 hétnél rövidebb nem lehet. Az egyéb foglalkoztatási jogviszonyokban   pl. Milyen jövedelem alapján számítják a csecsemőgondozási díj összegét? A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál jövedelemként   kizárólag  az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban   elért, a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

Amennyiben az igénylő a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában naptári napi jövedelemmel, akkor csecsemőgondozási díj naptári napi alapját ezen napi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani,  ha a biztosítási idő folyamatos.

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját  megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. Ha az 1. Ezt a szabályt alkalmazni akkor lehet, ha van  az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább  nap folyamatos  — a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló Amennyiben az 1.

Kivételt képez ez alól, ha  a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért — legalább 30 naptári napi —  tényleges jövedelme, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb. Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a csecsemőgondozási díj alapját megállapítani azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.

Szerződés szerinti havi jövedelem:. A csecsemőgondozási díj naptári napi alapjának megállapítása során alkalmazandó  kedvezményszabály :. A biztosításban töltött idő akkor folyamatosha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakításba nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj - kivéve a hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj - gyermekgondozást segítő ellátás gyes folyósításának ideje.

A biztosítás megszűnését  követően járó pénzbeli ellátások összegének megállapítására és folyósítására a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj? Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni. Ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét.

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az egészségbiztosító által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is a  "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez"  elnevezésű nyomtatványon. Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a  biztosított foglalkoztatójánál  kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a  munkáltató jogutód nélkül megszűnt,  a kérelmet  a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró  kormányhivatalnak, illetve a fővárosban és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbiakban: kormányhivatal kell benyújtani. Mit kell csatolni a kérelemhez? Csatolandó továbbá - szülés előtt igényelt csecsemőgondozási díj esetén. Amennyiben a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni.

A szülést megelőző időponttól való igénylés esetén, illetve ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik,  a gyermek születésének tényét  a szülést követően, a  születési anyakönyvi kivonat másolatával  igazolni kell. A csecsemőgondozási díjra való jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható. Aki az ellátást csak a szülés napjától igényli.

Mit kell tennie a foglalkoztatónak az átvett kérelemmel? Ha a foglalkoztatónál nincs kifizetőhely. A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elő.

A  kérelem kizárólag elektronikus úton Cégkapun, vagy  a kormányhivatalnál történt  regisztrációt követően Ügyfélkapun  küldhető meg a kormányhivatalhoz. Ahhoz, hogy a foglalkoztató a csecsemőgondozási díj iránti igényt Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton tudja benyújtani, szükséges, hogy a kormányhivatalnál  regisztráltassa magát.

A csecsemőgondozási díj igényérvényesítése során szükséges igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz azzal, hogy a papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel.

Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni az  "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról"  elnevezésű nyomtatványt. Az igénybejelentés napja  a kérelem benyújtásának igazolt napja. A foglalkoztató a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetőhely részére megküldi.

A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Ki bírálja el a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet? Ki folyósítja az ellátást? A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el.

Az elbírálási feladatokat a kormányhivatalok látják el. A csecsemőgondozási díjat társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja. A csecsemőgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről.

Aki ugyanazon gyermeke jogán ismételten csecsemőgondozási díjat kérelmez, annak az eredeti határozatban megállapított összegben folyósítják tovább az ellátást. Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét jogviszonyonként kell a fentiek szerint elbírálni és megállapítani. A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját - kérelmére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Ha csecsemőgondozási díj folyósítása alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, és nem létesít újabb biztosítási jogviszonyt, továbbra is a volt foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja tovább az ellátást. Ha a biztosított az ellátás folyósításának az ideje alatt foglalkoztatót vált, az új foglalkoztató szerinti társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja a már megállapított ellátást.

A biztosított írásbeli kérelmére a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj folyósítását szüneteltetni kell. Visszamenőlegesen is igényelhető a csecsemőgondozási díj? Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti igényt. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. Mennyi idő alatt bírálják el a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet?

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz, vagy az igénylő munkáltatója által működtetett kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított  8 nap, feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben pl.

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem a gyermek születésének várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a gyermek születésének várható időpontját megelőző Hogyan történik a csecsemőgondozási díj folyósítása?

Az első megállapítást és folyósítást követően a csecsemőgondozási díjat  havonta egyszer, utólag kell folyósítani  — az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással — a tárgyhónapot követő hónap Hogyan történik a csecsemőgondozási díjra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás folyósítása?

A csecsemőgondozási díjra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő vagy testvér kérheti. Ha azonban az elhunytnak nincs olyan rokona, aki ebben a felsorolásban szerepel, akkor az örökös veheti fel az ellátást.

A felsorolás a jogosultak egymás utáni sorrendjét is jelenti. A fel nem vett ellátást nyomtatványon kell kérni, amelyet a csecsemőgondozási díjra jogosult halála napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül lehet benyújtani. Mit lehet tenni, ha a döntéssel nem ért egyet a kérelmező? Amennyiben nem ért egyet a kérelmező kérelme elbírálásával, akkor a csecsemőgondozási díj tárgyában hozott döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Lehet-e kapni csecsemőgondozási díjat, ha a szükséges biztosítási idővel a kérelmező nem rendelkezik? Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő  kérelmező  nem rendelkezik a csecsemőgondozási díj folyósításához szükséges nap biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy meghatározott keretek között  méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően állapítsa meg a csecsemőgondozási díjra való jogosultságot  annak is, aki arra a méltányossági jogcím nélkül nem lenne jogosult.

Mit kell tenni, ha az adatokban változás következik be? Aki csecsemőgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti. Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás. Társadalombiztosítás és Családtámogatás. Szociális Információs Rendszerek.