Akkreditacios kezikonyv 2018


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 219405581
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,76

MAGYARÁZAT:Akkreditacios kezikonyv 2018

Kedves Partnerünk, Felhasználónk! A karbantartási munkálatok áramszünettel fognak járni, így az Ön által használt szolgáltatásokban kiesést fog tapasztalni. Kérjük szíves türelmét és megértését. Leállás időpontja: A tisztelt Felhasználókat ezúton tájékoztatjuk, hogy az Egészségügyi Közlöny mint az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapja, A kiszolgálás kizárólag elektronikus ugyfelszolgalat mhk.

A teljes interjú a Jogi Fórum oldalán elolvasható. Az Európai Uniós Közbeszerzés periodika elindításával célunk, hogy a hazai közbeszerzési jogalkalmazók számára közelebb hozzuk, könnyebben megismerhetővé tegyük az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési joggyakorlatát. Jelen kézikönyvben megkíséreljük bemutatni a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő leghangsúlyosabb adatkezelési problémákat, mely során részben bemutatjuk a jogszabályi környezetet, illetve kitérünk a NAIH fontosabb munkajogi tárgyú állásfoglalásaira is.

Ez mindenekelőtt a vállalkozások mindennapi működését közvetlenül érintő jogi normákat jelenti: a társasági jog, valamint a szerződések jogának a szabály­anyagát. A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről.

A könyv a Miskolci Egyetemen ben megvédett A sportjog mint sajátos szakjog című PhD értekezés átdolgozott és bővített változata, amely részletesen mutatja be a sportjog kialakulását, helyét és szerepét a magyar jogrendszerben. Jelen kiadvány e szerepvállalás lenyomata. Pillanatfelvétel, amely a Hatóság rendelkezésére álló információk körültekintő mérlegelésének az idézett állásfoglalások kiadásának időpontjában rögzített eredményét tükrözi.

Verebics János a gazdasági-politikai hátteret és a szakirodalmat igen nagy alapossággal tárgyaló monográfiája a szerződés jogintézményének utáni fejlődését állítja a középpontba. Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a ban létrejött Pénzügyi és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és a szélesebb szakmai közönség elé tárni.

A kötet a A kötet megjelenésének alapvető célja egyrészt a szakmai közönség tájékoztatása, másrészt pedig a figyelemfelhívás, a megújult hazai állandó választottbíráskodás népszerűsítése. Igazságügyi Minisztérium ben új szakmai folyóiratot indított Fontes Iuris néven. A Magyar Közlönyben kell kihirdetni a jogszabályokat törvényeket és rendeletekettovábbá közzé kell tenni a nemzetközi szerződéseket, az Országgyűlés és a Köztársasági Elnök határozatait és a jogi iránymutatásokat, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket.

A Jogászegyleti Értekezések A pályamunkák három nagy jogterületre vonatkoznak, nevezetesen közjog, büntetőjog, civilisztika. A kiadványban olvasható tanulmányok az es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az A kötet rendhagyó a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabálya A néhai Dr. Térfy Gyula kir. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár ban újraalapította.

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket tartalmazza. Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a Jelenleg a következő elektronikus kiadványokat jelentetjük meg: Elektronikus Cégközlöny, Magyar Közlöny archívum, Magyar Közlöny különszámok. Interneten is megjelenő kiadványaink elektronikus formában ingyenesen PDF formátumban megtekinthetők az adott kiadvány honlapján.

Mindezek mellett rövid kitérőt teszünk a kollektív munkajog területén felvetve azokat a problémákat, amelyek az üzemi tanács és a szakszervezet működésével összefüggésben jelentkezhetnek. A kiadvány — a hagyományokhoz híven — tartalmazza a Magyar Jogász Egylet, állami, központi közigazgatási szervek, Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek, ítélőtáblák, törvényszékek igazgatása, ügyészségek ügyvédi kamarák, közjegyzői kamarák, főváros és megyei kormányhivatalok földhivatali főosztályai, fővárosi és kerületi önkormányzatok polgármesteri hivatalai, elérhetőségét, fontosabb adatait.

A kötet a maga nemében különleges vállalkozás. Elsősorban azért, mert lehetőség szerint teljes­körűen kívánja bemutatni az üzleti jog világát. A közös munkában összesen tizenöt szerző vett részt, három szerkesztő közre­működésével, akik négy különböző egyetem oktatói Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neumann János Egyetem.

Ilyen nagy­szabású ­szinergia keretében üzleti jogi tankönyv, illetve szakkönyv még nem készült Magyarországon. A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről, vagy arról, hogyan próbál a kriminológiai vagy kriminalisztikai gondolkodásmód kilépni a tradicionális keretek szorításából.

A tanulmányok mintegy izgalmas keresztmetszetként csak töredékét mutatják be annak a változatos életműnek, ami szerencsére napjainkban is hasonló tematikai gazdagsággal tovább bővül. Mégis, e sokszínűség ellenére mi a közös e tanulmányokban? Talán a dolgok megszokottól eltérő kezelése, a konvencionális, merev és sematikus jogi gondolkodásmód elutasítása. Bócz Endre egyik írásában így fogalmazza meg hitvallását: " Az utcán számomra ismeretlen személyek manapság is gyakorta szólítanak meg kedves szavakkal, így hiszem, hogy a közönség megértette a törekvéseimet - és ez; meg a jó lelkiismeret többet ér minden hivatalos elismerésnél.

Ezt igyekszem manapság hallgatóimban is tudatosítani, bár néha lehangoló, hogy mind többen más tényezőket vélnek a siker zálogának. Ezen ítéletek adják az uniós közbeszerzési jogszabályok irányadó értelmezését, azok ismerete ezért nélkülözhetetlen minden olyan szakember számára, aki szeretné a közbeszerzési jog rendszerét és szabályait valóban ismerni és összefüggéseit megérteni.

Az egyes kötetek a közbeszerzési tárgyú döntések körén belül elkülöníthető témakörönként ismertetik az Európai Unió Bíróságának szerzőink által kiválasztott ítéleteit. A kiadvány azzal a szemmel készül, hogy az uniós közbeszerzési joggyakorlat feldolgozása ne pusztán tudományos vállalkozás, hanem inkább és elsősorban a közbeszerzési joggyakorlat számára is felhasználható segítség legyen.

Szerzőink, hogy segítsék az olvasót az egyes ítéletek aktuális jelentőségének felismerésében, azok puszta bemutatásán túl az egyes bírósági ítéletekhez következtetéseket is fűznek és a korábbi irányelvek alapján született döntéseknél megjelölik, hogy az ítélet a hatályos irányelv mely rendelkezéséhez kapcsolódik. A sportjoggal kapcsolatban szinte kivétel nélkül mindenki megjegyzi, hogy interdiszciplináris, azaz keresztülfekvő jogág.

Ezen megjegyzés azonban gyakran csak felületesen szemlélteti mindazt, ami e fogalom mögött ténylegesen megjelenik és a gyakorlatban is azt a dinamikus, változatos jellegét mutatja meg a sportjognak, amellyel akár a pályákon is találkozhatunk.

Már túllépett a jog azon a kérdéskörön, hogy van-e értelme egyáltalán sportjogról beszélni. A sport jelenléte a jog világában óta — első Sporttörvényünk óta — tény, gyökerei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza, hiszen a szabályozására vonatkozó normák — ugyan nem önálló törvényjelleggel — de jelen voltak. A sport jog egyik legfontosabb jellemzője az önszabályozás.

A társadalom-szociológiai elemek mellett az igazgatási-szervezési-rendészeti államigazgatásiaz egészségügyi, és a közgazdasági vonatkozások is számottevők, a jogi elemeken belül az egyes magánjogi és a közjogi ezen belül költségvetési, önkormányzati és akár büntetőjogi vonatkozások is nagy jelentőséggel bírnak. Ezt a sokszínűséget tárgyalja a kiadvány. Szerző: Tóth Nikolett Ágnes. A tanulmányok abban a szerkezetben és megfogalmazásban kerültek be a kiadványba, ahogy azt a szerzők a pályázatra benyújtották.

A kötet szerkesztője: Sárközy Tamás. Az Európai Unió adatvédelmi reformjának egyik jelentős következménye, hogy az adatvédelmi előírásokkal kapcsolatos ismeretek mellőzhetetlenségét a jogalkalmazók széles köre számára tudatosította. A reform másik jelentős hatása, hogy az elfogadott normák alapján a jövőben minden uniós jogalany tekintetében azonos, egységesen értelmezett tartalmú előírások fognak érvényesülni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a megújult szabályozás bevezetéséhez kapcsolódóan aktív szerepet vállalt és jelenleg is vállal a szabályozás tartalmával kapcsolatos ismeretek terjesztésében és bővítésében. A kiadvány a Hatóság megállapításait szemléletes és logikus szempontok szerint strukturált formában tartalmazza, így kézikönyvként, szakértők és laikusok számára is egyaránt haszonnal forgatható. Szerkesztette: dr.

Zavodnyik József. A könyv elkészültét az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Jogász Egylet közötti, a as új Polgári Törvénykönyv előtörténetét, kodifikált polgári jogunk fejlődését és eredményeit átfogóan feldolgozó kutatási programjának köszönheti, de úgy a vizsgálódás időbeni határait, mint mélységét tekintve ki is emelkedik az e program keretében született munkák sorából.

A kötet szerzője: Verebics János. A kötet szerzői: Dr. Bán Dániel, Dr. Bodzási Balázs, Dr. Czoboly Gergely, Dr. Dudás Gábor, Dr. Dzsula Marianna, Dr. Erdős Gabriella, Dr. Gál Judit, Dr. Lajer Zsolt, Dr. Metzinger Péter, Dr. Nemessányi Zoltán, Dr. Sárközy Szabolcs, Dr.

Tátrai Tünde, Dr. Vecsey Marc Szerkesztette: Dr. Bodzási Balázs. Főszerkesztő: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár Szerkesztette: Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, Igazságügyi Minisztérium. A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az A kiadvány elektronikusan megrendelhető a www.

A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket és előadásokat tartalmazza, részben Eörsi Gyula tanulmányaiból nyújt válogatást. Magukat a koncepcionális kérdéseket a Szerkesztő a Szerzőkkel történt egyeztetések során választotta ki. Természetesen egy olyan átfogótörvénymű esetében, mint a Polgári Törvénykönyv, lényegesen több elvi jelentőségű kérdést kellett megválaszolni a kodifikációs munkálatok során, mint ahánynak feldolgozására az adott lehetőségek között mód volt.

Ezért a tanulmányokban megfogalmazott gondolatokat a majd nagyobb távlatra és a judikatúra értékelésére is építő értékelés bizonyára korrigálni fogja. Ilyen értékelésre tesz kísérletet a Szerkesztő által írt és mintegy függelékként közölt tanulmány három olyan kérdésben, amelyekben a felsőbírósági gyakorlat már tartósabb értékeléshez is kellő támpontot adott. A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan, döntően gyakorló szakember, ügyvédek, bírók, közjegyzők, végrehajtók, akik egyfelől széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat tudták kamatoztatni az új törvény rendelkezéseinek magyarázata során, mert az új Pp.

Másfelől a kommentár szerzői valamennyien aktív közreműködői voltak a polgári perrendtartás kodifikációjának, akár az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő szerkesztőbizottságban, akár valamelyik kodifikációs munkabizottság elnökeként, tagjaként.

Értik és ismerik azokat az újításokat, amelyeket az új Pp. A kommentár szerzői tehát olyan szakemberek, akik érdemben befolyásolni is tudták a törvény tartalmát, így hitelesen tudják magyarázni az egyes rendelkezéseket, eljárásjogi megoldásokat, mert ismerik a mögöttük rejlő törvényalkotási szándékot és indokokat. A kötet szerkesztő-lektora Wopera Zsuzsaa Pp.

A kommentárhoz az előszót Trócsányi László igazságügyi miniszter írta.

Debrecen felsőoktatásának gyökerei a A Kollégium évszázadokon át a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott. Falai között meglehetősen széleskörű felsőoktatás alakult ki, aminek meghatározó szerepe volt - Debrecen városának áldozatkészsége mellett - abban, hogy ben a pozsonyival egy időben Debrecenben került sor Magyar Királyi Tudományegyetem alapítására.

A Kollégium három akadémiai tagozatát ma úgy mondanánk, főiskolai karát adta az új egyetemnek, amely az alapító okirat szerint, a klasszikus egyetemi mintára, a városi közkórházra alapozva, negyedik, orvostudományi karral bővül. Debrecenben a 'as években, az országos kormányprogramot megelőzve, megindultak az egyeztetések a széttagolt felsőoktatás újraegyesítéséről. A DUE kapta meg, a debreceni felsőoktatás fejlesztésének céljaira, a századfordulón épült tüzérlaktanya utóbb szovjet laktanya mintegy 15 hektárnyi területét és lepusztult épületeit a Kassai úton.

Ugyancsak a DUE hozta létre az összes debreceni felsőoktatási intézményt összekötő optikai kábeles informatikai hálózatot, ami közös számítógép- és telefon-hálózatot szolgál ki, lehetővé téve többek között a közös könyvtár- informatikai fejlesztést, ami szintén jelentős mértékben megvalósult. Míg az ban elfogadott Felsőoktatási Törvény nem teremtett kedvező törvényi hátteret az universitas-mozgalomnak, addig az ban elfogadott törvénymódosítás kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása Azt követően egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést főiskola több tudományágban, több szakon.

A felsőoktatási szövetséget úgy definiálta a törvény, mint az egységes felsőoktatási intézménnyé történő átalakulás maximum két évig fennálló átmeneti szervezeti keretét. A Világbank szakértőivel együttműködve elkezdődött egy felsőoktatás- fejlesztési program előkészítése, amely az integrációt, és azzal együtt a felsőoktatás korszerűsítését kívánja szolgálni a gyorsan változó társadalmi igényekre rugalmasan reagálni képes, hatékonyan működő és gazdálkodó, színvonalas oktató- kutató-tevékenységet folytató, és a társadalom, a régiók fejlődését minden módon hatékonyan szolgáló, ehhez optimálisan szükséges kritikus méretet.

A sikeres pályázás alapfeltétele az összes tagintézmény tanácsa által elfogadott integrációs szándéknyilatkozat volt. Ezt első ízben Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái in- tegrálódtak, melynek eredményeként öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését a Debreceni Egyetem. Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyír- egyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik.

A Népegészségügyi Iskola, tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és egyetlen Népegészségügyi Kara, néhány éve a prevenció, az egészségügyi továbbképzés úttörő intézménye. Ezzel az egyetem karainak száma tize- nötre emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi és Ag- rártudományi Centrumok alakultak.

A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma az ország legrégeb- ben folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Mintegy nappa- li és összes hallgatójával, több mint oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőokta- tási intézménye, 15 karával és 21 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 26 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja.

Az egyetem 11 képzési területen, 59 alapszakon, 44 mesterképzéssel, 12 felsőfokú szakképzési, 4 osztatlan szakon nyújt széles választékot a felvételizők számára. A Debreceni Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely kiterjed mind az öt kontinensre. Az egyetemün- kön tanuló külföldi állampolgárságú személyek száma is folyamatosan nő. Az intézményi szerződések keretében megvalósult oktatói illetve hallgatói mobilitás jelentős.

Tanévenként nál több hallgatónak nyílt lehetősége kiutazni 27 országba. Az elmúlt három év során több mint beutazó hallgató érkezett az egyetemre és évente közel 80 sikeres ERASMUS oktatói mobilitási pályázat valósult meg. A Debreceni Egyetemen a doktori képzés eredményességét jelzi, hogy évente egyre többen szerez- nek fokozatot.

Az egyetemen folyó oktató- kutató- és gyógyítómunka hatékonyságát lényegesen meghatározza az egyetem könyvtári bázisa. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára állományával és szolgáltatásával a magyar felsőoktatási könyvtárak egyik vezető intézménye. Közel hatmillió do- kumentummal az ország második legnagyobb könyvtáraként szolgálja az egyetem 29 ezer hallgató- ját és több, mint oktatóját.

A HÖK feladata a hallgatói érdekképviselet az egyetem felső vezetésében. A Debreceni Egyetemen a hallgatók közreműködésével döntenek a kollégiumi felvételekről, a lakhatási támoga- tásokról, a szociális ösztöndíjak odaítéléséről. A Kassai úti egyetemi Campus területén, a Lovarda épületében nm-es hallgatói klub ad helyet a különböző progra- moknak. A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme.

Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését. További fejlődését az a nagyberuházási program biztosítja, melynek keretében már átadásra került a Társadalomtudományi és Egészségtudományi Központ, a Táj és Vidékfejlesztési Központ, az Élet- tudományi Épület és Könyvtár. A Kassai úti Campuson ben adták át az ország első befektetői tőkéből épülő kollégiumát. A Debreceni Egyetem a város és a régió gazdasági, társadalmi, kulturá- lis fejődésében is meghatározó szellemi központ, betölti a tudáscentrum szerepét is.

Az ország első és máig egyetlen Népegészségügyi Kara a Kormány döntése értelmében A Karrá alakulást megelőző tízéves fejlesztő munka során a Kar munkatársai 5 szakirányú továbbképzési szak és egy egyetemi alapképzési szak alapítását és indítását, valamint az egészségtudományi doktori iskola létesítését végezték el a Debreceni Egyetem és az Orvos- és Egészségtudományi Centrum vezetésének hatékony támogatásával, melynek köszönhetően a Kar Magyarországon egyedülálló, s a nemzetközi mezőnyben is versenyképes népegészségügyi képzési és továbbképzési központtá vált.

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája keretében az ban indított népegészségügyi szakirányú továbbképzés mára széles vertikumú posztgraduális képzéssé fejlődött jelenleg hat szakirány választhatómely tartalmában és struktúrájában egyaránt megfelel a legmagasabb szintű európai elvárásoknak.

A hazai posztgraduális népegészségügyi továbbképzésért felelős Népegészségügyi Iskola — óta immár a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának keretein belül — képzési programjaiban országos bázison szervezett, a hazai felsőoktatási intézmények és országos intézetek kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező oktatóiból álló tanári karára épít.

A Bolognai folyamatnak megfelelően átalakított, többciklusú felsőoktatási képzésben a ban indított egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakiránya, től az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakiránya magyar és angol nyelvenvalamint től az ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakiránya nyújt alapképzési lehetőséget BSc.

A tanulmányaikat folytatni kívánók a népegészségügyi mesterszak MSc négy specializációjának népegészségügyi felügyelő, epidemiológia, egészségfejlesztési, környezet- és foglalkozás- egészségügyi szakirány valamelyikét, az egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterszak MSc tervezés és elemzés specializációját, az egészségügyi menedzser, a komplex rehabilitáció, ill.

Minden mesterképzési szakunk meghirdetésre kerül nappali és levelező tagozatos formában. A Kar ben a nem önálló Népegészségügyi medicina Tanszékkel, ban a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszékkel, ben pedig Fizioterápiás Tanszékkel bővült. A Kar keretein belül A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara, mint a népegészségügyi képzés országos oktatói bázison szervezett és működtetett nemzeti központja alapvető feladatának tekinti, hogy a lakosság egészségi állapotának javításához hozzájáruljon.

A Kar ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy a. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár Debrecen, Egyetem tér 1 Tel. Kósa Karolina egyetemi tanár Debrecen, Kassai út. Bánfalvi Attila egyetemi docens Debrecen, Nagyerdei krt. Telefon: Dékán, egyetemi tanár: Dr. Kósa Karolina Oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens: Dr.

Bánfalvi Attila Dákáni Hivatal vezető Dr. Sándorné Veres Krisztina. Tanszékvezető egyetemi docens Dr. Kárpáti István Egyetemi tanár Prof. Rurik Imre Professor Emeritus Dr. Ilyés István Egyetemi adjunktus Dr. Jancsó Zoltán részállású Egyetemi tanársegéd Dr.

Kolozsvári László részállású Dr. Nánási Anna Dr. Szidor Judit Dr. Lengyel Emőke Dr. Tóth Erzsébet részállású Dr. Szilágyi Izabella Az egyetemi oktatásban résztvevő háziorvosok, Dr. Erdei István házi gyermekorvosok Dr. Hintalan János Dr. Kovács Eszter Dr. Márton Hajnalka Dr. Palla Sándor Dr. Sárkány Csaba Dr. Simay Attila c. Szerze Péter Dr. Szövetes Margit Posztgraduális Tanulmányi felelős Dr. Nánási Anna. Bíró Klára Egyetemi docens Dr.

Zsuga Judit Egyetemi tanársegéd Dr. Bányai-Márton Gábor Dr. Boruzs Klára Tudományos segédmunkatárs Dombrádi Viktor. Veres-Balajti Ilona Egyetemi adjunktus Dr. Lukács Balázs Dr. Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék Debrecen, Nagyerdei krt. Telefon: Fax: Magatartástudományi Intézet Debrecen, Nagyerdei krt. Telefon: Fax: Web: www. Intézetvezető egyetemi tanár Dr.

Kuritárné Dr. Szabó Ildikó tanszékvezető egyetemi docens Professor Emeritus Dr. Molnár Péter Címzetes egyetemi tanár Dr. Bugán Antal Egyetemi adjunktus Dr. Andrejkovics Mónika Dr. Kakuk Péter Dr. Tisljár Roland Dr. Molnár Judit Egyetemi tanársegéd Dr. Bodnár János Kristóf Dr.