Kgr k11 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 705558454
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,19

MAGYARÁZAT:Kgr k11 kitoltesi utmutato

Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel, minden kérdésre választ adva kérjük kitölteni! Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! A évi kifizetés igényléséhez az alábbi adatlapot töltse ki egy példányban: - Kifizetési kérelem R Kifizetési kérelméhez a következő mellékletet csatolja: - Őstermelői igazolvány és a évre érvényesített értékesítési betétlap másolata abban az esetben, a kifizetési kérelmét az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap alapján töltötte ki.

A csatolandó igazolások, okiratok másolatát kizárólag akkor tekintjük hitelesnek, azokat kézjegyével és dátummal ellátta. A formanyomtatványokat és a mellékleteket minden esetben írja alá! A kérelem aláírás nélkül nem fogadtó el! Javasoljuk, hogy a kitöltött kifizetési kérelemcsomagról készítsen másolatot, és őrizze meg a támogatási időszak alatt.

A kitöltött kifizetési kérelemcsomagokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes megyei kirendeltségeire kérjük küldeni! Ügyfél-azonosítási információ rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító számot! Kérelmező adatai rovatba írja be saját nevét, valamint szükség esetén nevének előtagját dr. Igényelt kifizetés rovatban kérjük, tüntesse fel azt a 10 jegyű iktatószámot, mely a félig önellátó gazdaságok támogatásával kapcsolatos támogatási kérelemnek helyt adó tározata bal felső sarkában találtó.

Gazdasági adatok rovatba írja be a évi mezőgazdasági bevételét, valamint évi egyéb bevételét, forintban kifejezve! Családi gazdaságok esetében a mezőgazdasági bevétel összege nem oszttó szét a gazdaság tagjainak arányában, annak teljes összegét kell feltüntetni! Őstermelők esetében, több családtag közös őstermelői igazolványt vált ki de nem családi gazdálkodókazaz az őstermelői igazolványon a kérelmező neve mellett, más nevek is szerepelnek, a betétlapon szereplő mezőgazdasági árbevételt arányosan meg kell osztani közöttük!

A évi egyéb bevétel értéknek tartalmaznia kell a mezőgazdasági tevékenységen kívül bármely rendszeres jövedelemforrásból származó összes bevételt pl. Családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó által elért egyéb bevételt kell feltüntetni! Növénytermesztés táblázatban tüntesse fel a gazdaságban a év során termesztett növényeket és a termesztés alá vont terület nagyságát!

FVM rendelet tartalmazza. Lásd: 1. Az itt találtó táblázat segítséget nyújt az Ön által termesztett növények besorolásához. Az egyes kódok 3, 4, vagy 5 tagból állnak. A termesztésbe vont egyes növények évi terület nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül adja meg! Az egyes kódokhoz tüntesse fel a termesztett növényfaj megnevezését is! Az egyes kódokhoz tartozó növényfajok közül válassza ki a megfelelőt, pl. Családi gazdaságok esetében a vezető és a tagok kezelésében lévő összes földterületet fel kell tüntetni!

A földterületek nem oszttók szét a tagok között! Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázatban feltüntetett területi adatok keresztellenőrzésre kerülnek a Területalapú támogatás keretében bejelentett adatokkal! Kérjük, hogy a 6. Állattenyésztés táblázatban tüntesse fel a gazdaságban a év során tartott állatok számát korcsoportonként!

Kérjük, hogy a táblázat kitöltésekor a rendeletben találtó három- négy- vagy ötjegyű kódokat sználja! Felhívjuk figyelmét, hogy a törzsállomány pl. A törzsállományon kívül tartott állatok pl. Például, a gazdaságban született malacokat a születéskori korcsoportban értékesítette, akkor a J11 kódot kell sználni, azonban, hízóként lettek értékesítve, vagy hízóként kerültek saját felsználásra, akkor a J13 kódot kell feltüntetni. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben a táblázatban fel kell tüntetni a legeltetett, és a nem legeltetet állatokat is!

Az egyes kódokhoz tartozó állatfajok közül válassza ki a megfelelőt, pl. Családi gazdaságok esetében a vezető és a tagok tulajdonában lévő teljes állatállományt fel kell tüntetni! Az állatlétszám nem oszttó szét a tagok között!

A táblázatban megadott kódok közül mindig a lehető legrészletesebb kódot kell választani. Szükség esetén ebből a dokumentumoldalból vagy ezzel formailag teljesen megegyező, szerkesztett táblázatból további oldalak mellékelhetők a támogatási kérelemhez. A pótlólagos oldalak csak abban az esetben elfogadtóak, azon szerepel a kérelmet benyújtó neve, regisztrációs száma, aláírása, valamint a kitöltés dátuma.

Kérjük, adja meg, hogy a 7. Legeltetett állatok táblázatban felsorolt fajok közül, melyek legeltetésével foglalkozott Ön a gazdaságában év során! Kérjük, figyelmesen olvassa el a 8. Nyilatkozatok rovatot!

Kifizetési kérelmét csak abban az esetben írja alá és nyújtsa be, az összes nyilatkozattal egyetért! Kitöltési dátum és aláírás rovatba írja be a helységet falu, város stb. Gazdasági adatok rovatában feltüntetett, bevételre vonatkozó adatokat, a személyi jövedelemadó bevallása alapján adta meg, és ennek megfelelően bejelölte az alsó négyzetet.

A személyi jövedelemadó bevallás másolatát nem kell mellékelni! A kifizetési kérelemnek ezt a részét az MVH tölti ki, kérjük, ide ne írjon semmit, gyja üresen! Nyilatkozat rovat a pontjában kérjük, tüntesse fel számmal, majd betűvel kiírva, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz benyújtott, a évről szóló adóbevallásában milyen összeget tüntetett fel mezőgazdasági tevékenységből származó bevételként! Nyilatkozat rovat b pontjában kérjük, tüntesse fel számmal, majd betűvel kiírva, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz benyújtott, a évről szóló adóbevallásában milyen összeget tüntetett fel mezőgazdasági tevékenységen kívüli egyéb bevételként!

Kitöltési dátum és aláírás rovatba írja be a helységet falu, város, stb. Csak akkor zárja le a borítékot, és küldje el kifizetési kérelmét, a következő kérdések mindegyikére igen -nel válaszol: - Olvastóan töltötte ki a Kifizetési kérelmet? Amennyiben minden kérdésre igen -nel válaszolt, zárja le a borítékot, és adja postára az Ön lakóhelye szerinti, területileg illetékes MVH megyei kirendeltségnek címezve! A borítékra írja rá: Félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításának támogatása - kifizetési kérelem.

A más növénnyel pillangós vegyes is idetartozik, amennyiben domináns a fűfélék vetőmag nélkül. Zölden vagy szénaként betakarítva vetőmag nélkül. Nem tartozik ide: gabonafélék, szárazhüvelyesek, vetőburgonya és olajos magvú növények. Általában alacsony minőségű talajon, kis hozamú gyepterületek, amelyet nem trágyáznak, művelnek, vetnek újra avagy dréneznek. Többnyire korlátozott állatlétszám ellátására alkalmas, és nem kaszálják, bár sználatban van legeltetés.

Legfeljebb 5 év hosszan támogatás mellett, a jogszabályoknak megfelelően nem élelmezési céllal megművelt területek. A hátaslovak, versenylovak és a gazdasághoz tartozók családtagok kizárólag szabadidős tevékenységére szolgáló lovaglás, kocsikázás stb. A versenylovak és hátasok, melyek egy olyan egységhez tartoznak, amely nem minősül mg.

A vágás előtt hizlalt valamennyi tehén itt van számba véve. Kivéve a selejtezett tenyészkocák. J13 Sertés, egyéb süldő hízlalásra, kg; hízósertés: kg, kg, kg és több; szűz kocasüldő, tenyészkan kg élősúlyú sertések, és ennél súlyosabb hízók beleértve a leselejtezett tenyészkocákat és tenyészkanok J14 Pecsenyecsirke brojler J15 Tojótyúk tyúkfélék, tojó Tojástermelési célra tenyész és étkezési tartott tyúkok Gallus domesticusbeleértve a termelésbe vonásra szánt növendékeket és a leselejtezett tojókat, valamint a tenyészkakasokat.

FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel. A formanyomtatványokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott.

FVM rendelethez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át. FVM rendelettel. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza. Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Képzési díj visszaigénylési útmutató www. Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása. VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi. Az adatlapok kitöltése előtt kérjük. VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6. Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék Média- és Hírközlési Biztos Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Kitöltési útmutató a D Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági.

VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének. FVM rendelethez 4. FVM rendelethez Az ügyfél gazdálkodás körülményeinek a támogatás ismételt igénybevételére jogosító változásai A.

HÖG publikus éves jelentése a Jung Ivett ügyvezető Allacherné Szépkuthy. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók.

Fajtahasználati nyilatkozatát legegyszerűbben a www. Ha a honlapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot. A felhívás 1. Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisága. Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azokat. A Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagyságáról.

Nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület nagyságnál. Jelölje a megfelelő rovatot. Ha a fenti törvény alapján alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a felelősségi. Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat. Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on foglalkozik. Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú feldolgozását.

Kérjük, hogy a rovatba az 1. Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja. Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. Ha a X-szel jelölje a b. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt.

Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, lepecsételve Ha elektronikus nyilatkozatot tett, mentse el bevallását. Utólagosan észrevett. Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:.

Az adatkezelés célja: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek. Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig. Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:.

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a Szeged, Felhő u. Ugrás a tartalomra Menü Bezárás Kitöltési útmutató. Ha a honlapról letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja, számítógépén mentheti bevallását is.

Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli. Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak. Nyilatkozat szántóföldi területről Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagyságáról kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.

Ha a fenti törvény alapján alanyi jogdíjmentesség megilleti, akkor további teendője csak a felelősségi nyilatkozat D. Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on foglalkozik és az 1. Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú feldolgozását sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával D.

Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása Kérjük, hogy a rovatba az 1. A hektáronkénti jogdíj a termelő által nem módosítható. Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat Ha a Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne. Ha igen, töltse ki a 2.

Utólagosan észrevett hiba javítását — írásos nyilatkozata alapján — csak munkatársunk tudja rögzíteni. Adatkezelési tájékoztató Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget: Az adatkezelő neve: Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Elérhetősége: Szeged, Felhő u. Necessary Necessary. Non-necessary Non-necessary.