Egybeszamitas utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 361912765
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,84

MAGYARÁZAT:Egybeszamitas utmutato

A blog célja, hogy a közbeszerzést érintő jogszabályokat, jogalkalmazást elősegítő egyéb eszközööket itt tudjam megosztani mindazokkal akiket ez érdekel. A blog így tulajdonképpen egy speciális "közbeszerzési- jogszabályfigyelő", ezért is kapta ezt a nevet.

Elérhetőség: Email: pptender nr-kozbeszerzes. Közbeszerzési Jogorvoslati Adatbázisok. A "Közbeszerzési Jogorvoslati Adatbázisok" és a figyelőszolgálat ajánlott nem csak mindazoknak, akik szakmai munkájuk során kifejezetten támaszkodnak a közbeszerzési jogorvoslati szervek döntéseire. Tekintse meg ITT szolgáltatásaink részletes bemutatását Csatolmányok: egybeszámítás PDF. A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok   értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai   üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.

Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Archívum június 3 május 2 április 2 március 1 február 1 január 1 december 4 november 4 október 2 szeptember 1 július 1 június 1 Tovább Társoldalunk Közbeszerzési Jogorvoslati Adatbázisok   A "Közbeszerzési Jogorvoslati Adatbázisok" és a figyelőszolgálat ajánlott nem csak mindazoknak, akik szakmai munkájuk során kifejezetten támaszkodnak a közbeszerzési jogorvoslati szervek döntéseire.

Hatóság egybeszámításos útmutatója is. Facebook Tumblr Tweet Pinterest Tetszik 0. Ajánlott bejegyzések: Sajtóközlemény jelent meg a FAKSZ újra regisztrálással kapcsolatban A közbeszerzési kifizetéseket érintő új törvény jelent meg Közbeszerzési értékhatárok Nincsenek hozzászólások. A   Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt.

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. Ez a norma teljesen új alapokra helyezi a közbeszerzési eljárás szabályait, így a becsült érték fogalom és az egybeszámítás részekre bontás tilalmavalamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása tekintetében is tartogat újdonságokat a jogalkalmazók, joggyakorlatot folytatók számára.

Vizsgáljuk meg az ezekkel kapcsolatos változásokat! Az elfogadott törvényben új fogalmi elemként jelenik meg az ún. Ami viszont teljesen új, hogy részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, továbbá építési beruházás esetén az HUF-ot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba kötelező lesz a szaktanácsadó bevonása.

Ezeken kívüli esetekben, így Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban is kötelező lesz vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvéd vagy jogtanácsos igénybevétele. Az opcionális rész tekintetében változatlan marad a jogszabály, hiszen a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni, mindezt ugyanúgy, ahogy az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést jutalékot is amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést.

A részekre történő ajánlattétel esetén a közbeszerzés becsült értékébe minden rész értékét továbbra is majd egybe kell számítani. Eszerint a becsült érték abban az időpontban érvényes, amikor az eljárást megindító felhívást elküldték, illetve — azokban az esetekben, amikor ilyen felhívásra nem kerül sor — abban az időpontban, amikor az ajánlatkérő szerv megindítja a közbeszerzési eljárást.

Az új közbeszerzési törvény értelmező rendelkezése alapján ilyen lehet az, amikor az ajánlatkérő a hirdetményt megküldi a Közbeszerzési Hatóságnak vagy a felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek küldi ki. Ami azonban mindenképpen gyökeres változás a korábbi szabályozáshoz képest az a kivételként deklarált eset, amikor az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből áll, és ezen különálló működési egység saját gazdasági szervezettel rendelkezik és működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír.

Fontos azonban kiemelni, hogy a különálló működési egységnek saját gazdasági szervezettel kell rendelkeznie, és emellé társulnia kell annak is, hogy a működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bírjon. Amennyiben az előbb említett feltételek nem állnak fenn, úgy azonban a becsült érték meghatározása során valamennyi működési egység beszerzési igényét együttesen kell figyelembe vennie az ajánlatkérőnek.

Kiemelendő, hogy maga a különálló működési vagy szervezeti egység, valamint a gazdasági szervezet fogalmát az elfogadott jogszabály nem rögzíti, azonban a részletes indokolásból példálódzó jelleggel említi a hivatkozott egység területi elkülönülődését, valamint a decentralizáltságát. Azonban ezen indokolásértelmezéssel összefüggésben fel kívánom hívni arra a figyelmet, hogy a decentralizáltságot mindenképpen az Irányelvvel együtt szükséges értelmezni, hiszen maga az Irányelv kifejezetten rögzíti, hogy a részekre osztáson alapuló értékbecslés nem indokolt, amennyiben az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési eljárást csupán decentralizált módon folytatja le.

További új eleme az eddigi szabályozásnak az a következő rendelkezés, amit az eljárás előkészítő szakaszában az ajánlatkérők részére kötelező erővel előír. Eddig ajánlatkérőknek ugyanis nem volt jogszabályi kötelezettsége dokumentálni a becsült érték meghatározásának a módszerét, így előfordult, hogy a becsült érték nem volt a tényleges valós helyzetnek megfelelő, így előzetes vitarendezésre és jogorvoslati eljárásra is kellő alapot szolgáltathatott.

Az új szabályozás ezt a vitás helyzetet kívánta orvosolni azzal, hogy ajánlatkérői törvényi kötelezettség formájában írta elő a becsült érték vizsgálatát, továbbá a vizsgálat eredménynek a dokumentálását is. Ilyen objektív módszerek lehetnek különösen: beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, igazságügyi szakértő igénybevétele és a szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, valamint a szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló részletes építési adatbázis, továbbá a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, valamint az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése is.

Az egybeszámítás szabályai között változatlan maradt az az eset, amikor az ajánlatkérőnek építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelése áll fenn, illetve, ha azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, ilyenkor a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához továbbra is az összes rész értékét figyelembe kell venni.

Azonban, amennyiben az előbb említett szabályozás alapján a közbeszerzés megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárokat, úgy az ajánlatkérőnek lehetősége van továbbra is az uniós eljárásrend helyett a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatni a közbeszerzési eljárását. Az előadásokon szó lesz többek között az új bírálati szempontokról, a szerződésmódosításokról, a kizáró okokról, összeférhetetlenségről, az üzleti titokról, valamint az igazolásmódról is.

A részekre bontás tilalma tekintetében azonban figyelemmel kell lenni az Irányelvre is, mely szerint: amennyiben az ajánlatkérő szerv úgy határoz, hogy nem volna célszerű a közbeszerzést részekre bontani, egyedi jelentésében vagy a közbeszerzési dokumentumaiban meg kell jelölni döntésének főbb okait. Ilyen ok lehet például, ha az ajánlatkérő szerv úgy ítéli meg, hogy a részekre osztás a verseny korlátozásával járhat, vagy fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy túlságosan drága lesz, vagy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését.

Az új jogszabály indokolásából egyértelműen megállapítható, hogy nem kell összevonni a becsült érték meghatározása szempontjából a különböző építési beruházáshoz vagy támogatáspolitikai értelemben vett projektekhez kapcsolódó azonos vagy a hasonló szolgáltatás megrendeléseket sem. Továbbá az ugyanazon épületre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének értékét az esetleges kivitelezési tervdokumentáció értékével össze kell vonni, adott esetben még akkor is, ha azok különböző projektekhez kapcsolódnak.

Az elfogadott új törvény az árubeszerzés esetét a Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is. Itt kiemelendő, hogy a A korábbi kivételként történő szabályozás megmaradt, mely alapján többek közt a külképviseletek számára történő beszerzéskor külképviseletenként, szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrumok esetében tagintézményenként, az országgyűlési képviselőcsoportok törvény alapján biztosított működési és ellátási kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor pedig képviselőcsoportonként külön kell alkalmazni a részekre bontás tilalmának vizsgálatát.

A szerző ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó hivatalos közbeszerzési tanácsadóeurópai uniós pályázatíró. Egy vitatott közlés értékelésénél támpontot nyújt annak kontextusa, azonban egy egyébként sértő vagy bántó kifejezés használatát nem teszi jogszerűvé annak egy társadalmi vita keretében történő közlése. Az életbiztosítási szerződés biztosítottja - a biztosító mentesülését eredményező - súlyosan gondatlan magatartást tanúsít, ha a veszélyhelyzetet maga idézi elő úgy, hogy az adott körülmények között számolnia kell a halálos eredmény kockázatával, de a következményekkel szemben nem készül fel semmilyen védekezésre — a Kúria eseti döntése.

A NAIH határozatában a kialakult joggyakorlatra tekintettel úgy foglalt állást, hogy a nyilvános adatbázisokban található személyes adatok újságírók általi felhasználása közérdekű adatkezelés, amely nem sérti a GDPR-t. A Wolters Kluwer gondozásában harmadik kiadásban, ugyanakkor nagykommentárként jelentek meg az év elején a Polgári Törvénykönyv magyarázatai. Szerkesztői — csakúgy, mint a es első és a as második kiadásban — Vékás Lajos és Gárdos Péter.

Szerzői is ugyanazok a neves jogászok: egyetemi tanárok, bírák és ügyvédek, akik már magának a kódexnek a megalkotásában is jelentős feladatot vállaltak. Az új kiadás teljeskörűen feldolgozza a felsőbírósági gyakorlatot is, amely több területen csak az elmúlt néhány évben bontakozott ki. Cikksorozatunk következő részében a nagykommentárnak az alapítvány fogalmát ismertető részletét olvashatják.

What color is the sky? A feliratkozással a Wolters Kluwer Hungary Kft. Az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Wolters Kluwer Hungary Kft. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja. Ha egy másik hírlevélre is fel szeretne iratkozni, vagy nem sikerült a feliratkozás, akkor kérjük frissítse meg a böngészőjében ezt az oldalt F5!

Kezdőlap » Melyek a legfontosabb tartalmi változások az új közbeszerzési törvényben? Melyek a legfontosabb tartalmi változások az új közbeszerzési törvényben? Szerző: dr. Garancsy Georgina Dátum: Rovat: Szakma. Jogszabályfigyelő — 8. Beosztás Kérem válasszon bíró bírósági munkatárs cégvezető, ügyvezető compliance munkatárs compliance vezető egyéb munkakör hallgató HR menedzser intézményvezető irodavezető jegyző jogász jogi asszisztens jogi egyéb munkakör jogi munkatárs jogtanácsos közjegyző köztisztviselő magánszemély munkajogász munkaügyi ügyintéző oktató polgármester referens szakértő TB ügyintéző tisztiorvos ügyész ügyészségi munkatárs ügyvéd ügyvédjelölt.

Köszönjük, hogy feliratkozott hírlevelünkre! Kérem, pipálja be a captchát elküldés előtt. Kérem, válasszon egyet hírleveleink közül!