Szakdolgozati utmutato elte bggyk


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 233937000
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,15

MAGYARÁZAT:Szakdolgozati utmutato elte bggyk

Miután szakdolgozata elkészült, mentse le pdf formátumban és töltse fel a DEA-ba. A feltöltésről visszaigazoló e-mailt kap, amit nyomtasson ki. A szakdolgozatot egy példányban bekötve és a szakdolgozat feltöltéséről kapott visszaigazoló e-mailt a dékáni körlevélben megadott határidőig a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A határidő be nem tartásának következményeit a Tvsz.

A szakdolgozatot a hallgató visszakapja a védést követően, a szakdolgozat archiválása a DEA-ban történik. Frissítés dátuma: A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak.

A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el:  Adatkezelési tájékoztató. Ugrás a tartalomra. Hallgatóknak Hallgatóknak. Adatvédelmi tájékoztató. Tanulmányi osztály. Mobilitás program. For incoming students. Nyílt napi programok. Hallgatói videók. Alkalmassági vizsga követelmények. Felvételi tájékoztató. Általános tájékoztató alapképzéshez. Általános tájékoztató mesterképzéshez. Általános tájékoztató szakirányú továbbképzésekről.

Képzési térkép. Elhelyezkedési lehetőségek. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Karunkról Karunkról. Kari bizottságok. Szociálpedagógia Mesterképzés. Szakirányú továbbképzések. Különleges Bánásmód Folyóirat. Megvalósult és futó projektek. Hazai együttműködések. Nemzetközi együttműködések. Virtuális galéria. Konferenciák, kötetek. Műsorok, kulturális programok, kiállítások.

Elérhetőség, kapcsolat. Élet a karon. Sportolási lehetőségek. Címlap Szakdolgozat. Gyorslinkek Kari telefonkönyv. DE állásajánlatok. Különleges Bánásmód folyóirat. UniPass kártya. A DE e-Szervezete. Menza étlap. Tisztelt Felhasználó! A tájékoztatót megismertem.

A  szakdolgozat  az adott szaknak megfelelő olyan írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag tudományos célú, alkotó alkalmazására. A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető irányítja. Témavezető lehet a Kar oktatója, tudományos kutatója vagy külső szakember.

Tudományos fokozattal nem rendelkező tanársegéd vagy külső szakember egy minősített oktató konzulensi tevékenysége mellett irányíthat szakdolgozatot. A szakdolgozati témaválasztás ideje ide kattintva elérhető. Az elfogadott téma megváltoztatását az illetékes oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén — ide nem értve az alapszak szakirányainak szakirányú továbbképzéseit — a szakfelelős az érintett oktatók írásbeli hozzájárulásával engedélyezi.

Ez esetben új jelentkezési lap kitöltése szükséges. A BA képzésben alkotott szakdolgozat minimális terjedelme nyomtatott karaktert tartalmazó szöveg szóköz nélkül amely kb. A maximális terjedelem karaktert tartalmazó szöveg kb. A terjedelmi határok mellékletek nélkül értendők. Ilyenkor a szakdolgozat részét képező multimédiás tartalmat a tartalmi elvárások tekintetében a szakdolgozattal azonos módon kell kezelni.

A nyilatkozat értelmében plagizálás esetén a dolgozat érvénytelen. A szakdolgozat benyújtásának határideje ide kattintva elérhető. Az oktatásért felelő szervezeti egység vezetője, illetve szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős által kijelölt bíráló és a szakdolgozat témavezetője külön-külön készít írásos véleményt a szakdolgozatról.

Külső témavezető esetében belső bíráló szükséges. A hallgató — legkésőbb egy héttel a védés előtt — megkapja a két írásos véleményt, amelyek tartalmazzák a javasolt érdemjegyet és azt is, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e. A vélemények másolatát, valamint a védés jegyzőkönyvét a védés, ill. A szakdolgozat ötfokozatú minősítésére a témavezető és a bíráló külön tesz javaslatot.

Ha a két bíráló véleménye csak 1 érdemjegyben különbözik, de az egyik érdemjegy elégtelen, akkor a hallgató nem bocsátható védésre. Ha a két bírálat között 2 érdemjegy vagy nagyobb különbség van, akkor 3. Ha az egyik érdemjegy elégtelen és a 3. Sikertelen elégtelen vagy értékelhetetlen megtagadott minősítésű szakdolgozat átdolgozása vagy új szakdolgozat készítése csak egy alkalommal lehetséges.

Portfólió-készítés esetén a véleményezés és az értékelés szempontrendszere az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre. A Szakdolgozati bírálati ív formanyomtatványa a III. Mellékletben található. A szakdolgozat védésére — alap- és mesterképzésben, illetve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben — külön időpontban, a szóbeli záróvizsgai rész előtt kerül sor. Különeljárás keretében a záróvizsga előtt szervezett szakdolgozati  védések időpontja ide kattintva elérhető.

Alap- és mesterképzésben, az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben a szakdolgozat védése az érintett szervezeti egység által szervezett legalább háromtagú bizottság előtt történik, amelynek tagja a szakdolgozat témavezetője is. A bizottság elnöke a szervezeti egység vezetője, vagy az általa felkért minősített oktató. A védés szervezeti egység által megadott időpontjáról a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót. A szakdolgozat védése szóban történik.

A hallgató először a lényeget kiemelve, összefoglalóan ismerteti a szakdolgozatban leírtakat, majd válaszol a bírálatra, ill. Ennek során a hallgatónak lehetősége van arra, hogy beszámolhasson a szakdolgozat témájával összefüggő tudományterületeken szerzett ismereteiről. A védés után a bizottság állapítja meg a szakdolgozatnak a bírálók által javasolt érdemjegyeire is figyelemmel a szakdolgozat érdemjegyét. Vitás esetben az elnök dönt az érdemjegyről.

A szakirányú továbbképzésekben — ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit — a szakfelelős az adott félévben esedékes szakdolgozati leadási határidőt követő 5 munkanapon belül dönthet úgy, hogy a szakdolgozat védése a záróvizsga szóbeli részétől külön időpontban történjen. Erről a döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Hivatal vezetőjét. A szakirányú továbbképzésekben — ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit — a külön időpontban tartandó védést a Tanulmányi Hivatal szervezi.

Portfólió-készítés esetén a védés időpontjai és eljárásrendje, valamint a portfólió megőrzésére vonatkozó szabályozás az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre. You must be logged in to post a comment. A szakdolgozat terjedelmi és formai kritériumai A BA képzésben alkotott szakdolgozat minimális terjedelme nyomtatott karaktert tartalmazó szöveg szóköz nélkül amely kb.

Véleményezés és értékelés Az oktatásért felelő szervezeti egység vezetője, illetve szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős által kijelölt bíráló és a szakdolgozat témavezetője külön-külön készít írásos véleményt a szakdolgozatról. A szakdolgozat témavezetői és opponensi bírálatának főbb szempontjai A témaválasztás indoklása, a probléma megfogalmazása. A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmi tájékozottság és szakszerűség. A hipotézisek, kutatási kérdések, felvetések helyessége, pontossága.

Az alkalmazott kutatási módszerek helyessége. Eredmények bemutatása, elemzése, értelmezése. Újszerű következtetések levonása, önálló alkotói elem megléte, a tartalmak szintetizálása. A felhasznált irodalmak, idézetek, hivatkozások pontossága. Szerkezet, megfogalmazás, rendezettség, forma. A záróvizsga szóbeli részén csak az vehet részt, aki eredményesen megvédte szakdolgozatát. Leave a Reply Cancel reply You must be logged in to post a comment.