Szallitolevel kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 830194450
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,21

MAGYARÁZAT:Szallitolevel kitoltesi utmutato

A válaszok az Országgyűlés által megszavazott és kihirdetett törvény, továbbá a miniszteri rendeletek alapján készültek. A közúti fuvarozási tevékenységet folytató adózó az adott fuvarhoz kapcsolódóan a bejelentése alapján kap EKAER számot. A bejelentést az adózó törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt.

Az állami adó- és vámhatóság az EKÁER számot az EKÁER felületen való rögzítést követően azonnal megállapítja, és azt az adózó megkapja, feltéve, ha a szám igényléséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel. Az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, vagy az általa kijelölt személyek által teljesített bejelentés alapján az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen megállapításra és tárolásra kerül.

Mi történik abban az esetben, ha a 15 napos határidőt követően érkezik meg a szállítmány a közösségből? Ha egy szállítmány a 15 napból kifutva érkezik meg, abban az esetben kell valamilyen módosítást elvégezni az eredeti EKAER számmal kapcsolatosan, vagy egy új EKÁER számot kell igényelni a Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása?

A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKAER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül.

Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség. A fuvarozó az EKAER szám hitelességét egy mindenki számára hozzáférhető elektronikus felületen ellenőrizni tudja-e? A tervek szerint az ekaer. Továbbá tekintettel arra, hogy az EKÁER szám 15 napig érvényes a bejelentés a szállítást megelőző napokban is megtehető, de ügyelni kell arra, hogy a szállítás alatt az EKÁER szám ne veszítse érvényét.

Az EKÁER rendszer a hét minden napján 24 órában üzemel, így hétvégén és munkaidőn kívül is megtörténik az EKÁER azonosítószám kiadása, amennyiben a bejelentés megfelel az előírt feltételeknek. Szolgáltatókkal dolgozunk, akik nem csak az Y cég áruját viszik, hanem sok másét is, lehet akár megbízó áruja is a kocsin. Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. A fentiekkel összefüggésben fontos, hogy EKÁER számot nem kizárólag a kockázatos termékek fuvarozása esetén kell igényelni, hanem akkor is, ha az adózó útdíjköteles gépjárművel közúti fuvarozással járó tevékenységet végez, ezért az EKÁER szám nem a kockázatos termékekhez kötött azonosító.

A kockázatos termékekkel végzett közúti árufuvarozási tevékenység esetén az EKÁER szám kiadásának feltétele, hogy az adózó a kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek szállítása esetén a biztosítékadási kötelezettségének is eleget tegyen. Ugyanakkor mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke a   forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Továbbá mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg.

Tekintettel arra, hogy a bejelentés időpontjában nem minden esetben áll rendelkezésre az ügyletről kibocsátott számla, illetve egyes esetekben pl. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió-Magyarország, és a Magyarország-Európai Unió relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül.

Belföld-belföld relációban azonban hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség. Rendelkeznie kell-e a kamion vezetőjének valamilyen írásos igazolással az EKAER számról, vagy elég, ha szóban közlik vele? Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti többek között az EKAER számról.

Fentiek alapján elegendő, ha a fuvarozást végző személy az EKAER számról nyilatkozatot tesz, így azt vele bármilyen formában akár szóban is közölni lehet. Nem egyértelmű, hogy az EKAER szám a járatot vagy a szállítólevelet kíséri átrakó raktár esetén a feltöltő kamionhoz igényelt EKAER számokat kell módosítani, vagy a terítő transzportokhoz újat kell igényelni ugyanahhoz a szállítólevélhez. Az EKAER szám az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít.

Az EKAER rendszerbe egyszerre maximum 3db forgalmi rendszám adata rögzíthető, illetve a rendszám-adat a kirakodási átvételi helyre érkezésig illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Ebben az esetben tehát nem szükséges új EKAER szám, a rendszám-adatok a kirakodási átvételi címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

A feltételek teljesítése esetén a rendszer kiadja az EKAER számot, egyéb esetben a kiadhatóság akadályát jelentő tényről tájékoztatja a bejelentőt. EKÁER szám. EKAER számot a fuvarozási tevékenység megkezdéséig kell igényelni. A tisztességes kereskedők, fuvarozók elemi érdeke az illegális piaci szereplők kizárása a piacról, ezért minden vállalkozásnak a szállításhoz kapcsolódó adatokat egy központi elektronikus rendszerben még a fuvarozás előtt rögzítenie kell.

A KIVA Kisvállalati adó adózást választó társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adót kell választani és a vállalkozási formánál Társaságot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel. A bér programot nem használók kézzel tölthetik az adatokat. Nyilvántartásokba vagy a bevallás megfelelő sorába rögzítik az értéket. A KIVA adózó cégek könyvelése annyiban tér el a normál cégek könyvelésétől, hogy a bizonylattételben a felhasználónak meg kell adnia, hogy a könyvelt tétel mely jogszabályhely alapján módosítja az adóalapot.

Először az Előkészítést kell futtatni, majd a Gyűjtést. A Javításnál a begyűjtött adatok a kezelő által átírhatók. Az előkészítésnél lehetőség van az önellenőrzés vagy helyesbítés pipálására. Ebben az esetben a készülő bevallás a normál előleg bevallástól csak abban különbözik, hogy a bevallás C blokkjába a bevallás jellege H helyesbítés vagy O önellenőrzés kerül. Önellenőrzéssel kapcsolatos adatok nem töltődnek automatikusan, kezelőnek kell töltenie.

A Lista menüpontban a bevallás adatai listázhatók. Átimportálás után. A véglegesítés nemcsak az elektronikus bevallás indításakor lehetséges, erre mint külön lehetőség a Véglegesítés menüpont szolgál. Az előleg bevallás beadásával az időszak véglegesíthető, és ha ez megtörtént akkor azt az időszakot a kezelő véglegesítettként látja. Amennyiben már véglegesített időszakhoz képest egy korábbi időszakra Gyűjtést kér le a kezelő, a program figyelmeztető üzenetet ad.

Van későbbi véglegesítése, amelyet újra megkell vizsgálnia, ha módosítja ezt az időszakot. Biztosan ezt az időszakot választja? Éves elszámolás elkészítéséhez az Előkészítést Évvégi jelzésre kell állítani. Ebben az esetben az éves elszámoláshoz szükséges oldalak kerülnek kitöltésre.

Kilépés a tartalomba. Letöltés PDF-ben.