Pedagogusminosites utmutato 4


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 430857977
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,73

MAGYARÁZAT:Pedagogusminosites utmutato 4

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének határozata a A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Közleményében 35 főben határozta meg a A jelentkezéssel azt jelzik, hogy készek a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt venni, határidőre e-portfóliójukat elkészíteni.

Ezért kérjük, hogy a pedagógus kollégák— számolva a minősítési eljárással járó többletfeladatokkal — a körülményeket alaposan mérlegelve döntsenek a jelentkezésüket illetően! Fontos kiemelnünk, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában A pedagógusok annak a köznevelési intézménynek a vezetőjénél kezdeményezhetik jelentkezésüket, amellyel foglalkoztatási jogviszonyban állnak és a jogviszonyuk aktív.

A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban. A jelentkezési lap két példányát aláírva Kérjük, hogy az aláírt jelentkezési lapot mindkét fél őrizze meg, hiszen ez szolgálhat a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot Pedagógus I. A jelentkezéseket az intézményvezető az informatikai felületen A Korm. A pedagógusokat a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail címén értesítjük a jelentkezés megtörténtéről.

Amennyiben Az adatmódosítási kérelemhez a Jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti Jelentkezési lap másolatát is csatolni kell. A jelentkezések véglegesítése után az Oktatási Hivatal ellenőrzi a rögzített adatokat. A miniszter - az Oktatási Hivatal útján - a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat a döntés meghozatalát követően, legkésőbb A befizetésre Amennyiben határidőre nem történik meg a befizetés, az Oktatási Hivatal megszünteti az eljárást és megállapítja az eljárás sikertelenségét.

Oktatási Hivatal.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a minősítésre jelentkezés — a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló kivételével — már a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, különös feltétel meghatározása nélkül. Ezáltal a pedagógusok széles körének nyílik lehetősége magasabb fokozat elérésére. A Mesterpedagógus fokozatra, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói minősítésre jelentkezéshez kapcsolódó hiányterületek listái itt érhetőek el:.

A A megújító eljárás során a pedagógusnak pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia.

A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik minősítésüket. A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges, abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban. Az Oktatási Hivatal OH valamennyi köznevelési intézménynek elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, valamint a jelentkezési lapokat, amelyek itt is elérhetők. A jelentkezési lap két példányát aláírva Az aláírt jelentkezési lapot mindkét fél őrizze meg, mert a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására szolgálhat.

Fontos kiemelni, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető az OH által működtetett informatikai felületen A kormányrendelet alapján az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.

A Kutatótanár, valamint a szakértői, szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló Mesterpedagógus fokozatra jelentkezők esetében a jelentkezés rögzítésével egy időben egyéb dokumentumok feltöltése is szükséges, amelyek itt érhetők el. Az intézményvezetők által jelentkeztetett pedagógusok a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail-címükön kapnak értesítést a jelentkezésről és a rögzített adatokról.

Ha a jelentkező Ha az intézményvezető nem, vagy ha hibásan rögzítette a jelentkezést, akkor a jelentkező az OH területileg illetékes pedagógiai oktatási központjához benyújtott, aláírt kérelemmel A jelentkezéshez és az adatmódosítási kérelemhez a jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

A jelentkezések véglegesítése után az OH ellenőrzi a rögzített adatokat, majd az oktatásért felelős miniszter A miniszter — az OH közreműködésével — a pedagógusokat és a munkáltatókat legkésőbb A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai eletpalya oh. Tájékoztatás a