Legionella modszertani utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 973772666
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,60

MAGYARÁZAT:Legionella modszertani utmutato

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD, adjunktus Tetszik  0. Az ivóvízhigiénia fogalomkörét vizsgálva egyre szélesebb terület áttekintése szükséges. A témakörben a baktériummentesség, ezen belül is a legionella baktériumok kizárása újabb hangsúlyt kapott az ún. EMMI rendelet a legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról A kockázatbecslés, monitoring, kockázatkezelés elrendelését követően a tényleges feladatokat a tervek szerint az évente az Országos Közegészségügyi Központ OKK által kiadásra kerülő Módszertani útmutató [1] határozza meg.

A megelőzésre és a kialakult probléma kezelésére alkalmazott módszerekről, azok gyakorlati tapasztalatairól szóló információkat ad közre cikkünk. A vezetékes ivóvíz alapvető élelmiszerünk. Az élelmiszer-megfelelés követelményeinek teljesítése az ivóvíz ellátó rendszerek létesítése során minden fázisban — tervezés, kivitelezés, üzemeltetetés — külön feladatokat ró a szakemberekre. Az engedélyezett, kioldódás mentes cső- és szerelvényanyagok alkalmazása mellett új hangsúlyt kapott a baktériummentes használati hideg- és melegvíz ellátás, előbbieket is összefoglaló megnevezéssel az ivóvízhigiénia.

Az ivóvízben megtalálható baktériumok közül, amelyek speciális körülmények között veszélyessé válhatnak az emberi egészségre, az egyik legnagyobb figyelmet igénylő mikroorganizmus-csoport a legionellák faja Legionellaceaefőleg amiatt, hogy ez a baktérium-család nemcsak ivóvíz hálózatokban, hanem más nyílt vízfelszínű épületgépészeti rendszerekben is megjelenhet.

A vezetékes víznek mind hidegvíz, mind melegvíz formájában szolgáltatva meg kell felelnie az ivóvíz-minőségi követelményeknek. Gyakorlati tapasztalatok alapján az ellátó hálózatba megfelelő minőségben betáplált ivóvíz a vezetékhálózatban tartózkodás ideje alatt másodlagos vízminőség-romlást szenvedhet el [2]. A fenti paraméterek közül az első három és részben a negyedik is a vízszolgáltató által jól kézben tartható, a megengedett tartományon belül maradnak a vízminőségi mutatók.

A drasztikus vízfogyasztás csökkenés [3] következtében azonban, ami a rendszerváltozás óta kialakult1, a vízellátó hálózatok jelentős hányada mára túlméretezetté vált, helyenként az áramlás intenzitása a vezetékekben csökkent, a tartózkodási idő nőtt, ami lerakódások, biofilm kialakulásához vezethet. Ezeket a kedvezőtlen peremfeltételeket a vízszolgáltatók fokozott vízbiztonsági intézkedésekkel, a megváltozott hidraulikai viszonyokhoz igazodó vízkezelési technológiával kompenzálják annak érdekében, hogy a vízminőség egészen a vízvételi helyig, a csapolóknál is megfelelő legyen, ami a szolgáltató felelőssége.

Ezt írja elő ugyanis a Víziközmű törvény. Ennek az előírásnak a betartásához mind új fogyasztói vízhálózat létesítésekor, mind működő rendszer átalakításakor pl. A törvény szerencsés hozadéka tehát, hogy az épületen belüli vízellátó rendszerek építéséhez a részletes tervezés kötelezettségét szigorúan megkövetelik, ami a vízhálózatok túlméretezésének elkerülését is segítheti.

Tervek birtokában ugyanígy a vezetékelrendezés módja is tudatos, átgondolt döntés eredménye lehet, ami a vezetékekben baktérium-mentesség szempontjából előnyös áramlási viszonyok kialakulásához járul hozzá [4]. A legionella baktériumok természetes vizekben is megélnek, azonban az itt észlelhető kis mennyiségben egészségünket nem veszélyeztetik. Burjánzó szaporodásuk mesterséges körülmények között indul be, és ilyen feltételek az épületgépészeti rendszerek több helyén üzemszerűen kialakulnak, ezért intézkedések szükségesek a legionella-baktériumok okozta megbetegedések legionellózis megakadályozására.

A mára ismert 60 legionellafaj közül 25 veszélyes az emberi egészségre. Megbetegedést a nagyszámú baktériummal fertőzött víz mikronméretű cseppjeinek belégzése vagy aspirációja okoz. A hörgőjáratok méretéből adódóan az 5 μm-nél kisebb vízcseppek aeroszolok a legveszélyesebbek2.

A baktériumok szaporodása 20 — 50 °C közötti hőmérsékletű vízben a legintenzívebb 1. Tápanyagként szolgálnak számukra a vizekben megtalálható mikroorganizmusok, kiülepedő vagy korrózióból származó anyagok, és a vezetékekben renyhe áramlás mellett a fentiekből kialakuló biofilm.

A legionella baktériumok két betegség alaptípust okozhatnak. A súlyosabb az ún. Az enyhébb forma az ún. Pontiac-láz influenzaszerű megbetegedés. Legionella fertőzésre különösen érzékenyek az immunhiányos, illetve legyengült immunrendszerű emberek, valamint az alkoholizmus, a dohányzás szintén kockázatnövelő körülmény. A legionella-szaporodás elengedhetetlen feltétele a 20 — 50 °C hőmérsékletű víz, ezen belül is a növekedés 37 °C-on a legintenzívebb.

A baktériumok túlburjánzásának megakadályozására az egyik leghatékonyabb módszer az, ha a vízhőmérsékletet ettől eltérő tartományban tartjuk. Az épületgépészeti rendszerek működése sok esetben azonban éppen ebben a kritikus hőmérséklet-tartományban üzemszerű. Legionella-mentesítéskor ezért nemcsak a melegvizes hálózatokra kell gondolunk, hanem meg kell vizsgálni a hidegvizes vezetékek üzemi jellemzőit is. A javasolt módszerek szempontjából a vízellátó rendszereket a német legionella-mentesítési szabályozás kiterjedés szerint kis, illetve nagy hálózatokra bontja.

Kis rendszernek minősülnek az egy-két családi házat ellátó hálózatok, ahol a HMV-tároló űrtartalma kisebb, mint l, illetve a HMV-termelő és az egyes csapolók közti vezetékek egyikének űrtartalma sem haladja meg a három litert a cirkulációs vezeték nélkül. Az ennél nagyobb űrtartalmú vízhálózatokat nagy rendszerként kezeli. A két rendszernél alkalmazandó megoldásnál a különbség többek között az ajánlott, illetve minimálisan elvárt vízhőmérsékletben3, illetve a cirkulációs szivattyú megengedett állásidejében mutatkozik.

A magyar Módszertani útmutató ezt a kategorizálást nem alkalmazza, a kockázatbecslésnél a képződő aeroszol mennyiségét és az érintett emberek létszámát veszi alapul az egyéb rendszer- és működési jellemzők mellett, így közvetetten veszi figyelembe a rendszer nagyságát. Az aktív legionella-mentesítési módszereket alkalmazásukat tekintve a tovább csoportosíthatjuk időközönként, illetve folyamatosan alkalmazandókra. Vezetékhálózatok hőszigetelése: az előírt vastagságú4 és hővezetési tényezőjű szigetelőanyagot kell alkalmazni a teljes hideg, meleg és cirkulációs vezetékhálózaton, beleértve a szerelvényeket, berendezési tárgyakat is.

A következő oldalon látható 2. A hidegvíz hőmérsékletváltozása a stagnálási idő függvényében [7] a a DIN szerinti 13 mm vastagságúb az EN előírásainak megfelelően hőszigetelt csővezetékekben. Látható, hogy még a szigorúbb, a csőátmérővel egyező vastagságú hőszigeteléssel ellátott, kisebb víztartalmú csővezetékben is a hidegvíz hőmérséklete óra alatt felemelkedik a 25 °C-os veszélyességi határ fölé, ahol megindulhat a legionellák szaporodása. Vezetékek kölcsönös hőhatása: a különböző hőmérsékletű vizet szállító vezetékek egymáshoz viszonyított elrendezése is befolyásolja a szállított víz hőmérsékletét, különösen akkor, ha ezek a vezetékek egymáshoz közel, szűk térben, közös hőszigetelésben haladnak.

Az intenzív áramlási sebességet elősegítő nyomvonal elrendezések fajtáit korábbi írásunk taglalja [4]. Az időszakosan alkalmazandó aktív legionella-mentesítési módszerek a termikus fertőtlenítés és a klórozás. Az épületen belüli melegvízellátó rendszerekben a legionellák túlszaporodása megelőzésének Magyarországon leginkább elterjedt módja a termikus fertőtlenítés.

Ez azt jelenti, hogy a hálózat teljes víztartalmát időszakosan 65 — 70 °C fölé emeljük, ami az esetlegesen megjelent baktériumok pusztulását idézi elő. Az eredményesség feltétele, hogy a teljes hálózat minden ágát, szerelvényét, berendezését legalább percig a forró vízzel áramoltassuk át. A termikus fertőtlenítés előnye, hogy nem viszünk be kémiai anyagot az ivóvízbe, illatát, ízét, pH-ját nem befolyásoljuk, nem igényel utólagos fertőtlenítést, szűrést. A módszer velejárója a többlet energiafelhasználás, az esetlegesen nagyobb cirkulációs szivattyú igény, a forrázás-veszély, a fokozott vízkő kiválás, esetleg a vezetékrendszer hőtágulás miatt bekövetkező károsodása.

Emellett nem károsítja az esetlegesen kialakult biofilmet és a benne élő mikroorganizmusokat, így a baktériumok két termikus fertőtlenítés között újból elszaporodhatnak. Ezért ez a módszer főleg a legionella elleni megelőző kezelésre alkalmas. A klór, mint legionellák elleni fertőtlenítőszer hatékonysága nagyban függ az alkalmazás módjától.

Régi rendszerek, vastagabb lerakódások esetén a biofilm mélyebb rétegeiben a baktériumok túlélési aránya magas. A berendezés működtetéséhez szükséges egy, a sókoncentráció ellenőrzését, szinten tartását végző mérő-szabályozó és adagoló egység, valamint szakképzett kezelőszemélyzet [8]. A legionellák elleni védekezésben a fenti, klóros módszerek közül Magyarországon leginkább a klórdioxid adagolásával működő rendszerek terjedtek el. Általában HMV-rendszerek fertőtlenítésére alkalmazzák, de hideg vizes rendszerekhez is használhatók.

Közbenső megoldás, amikor a melegvíztermelő hideg vizes bekötő vezetékébe adagolják a klórdioxidot. A teljes vízellátó hálózatba történő adagolás indokolt akkor, ha hűtőtorony is kapcsolódik a vízellátó rendszerhez, így a cseppelhordással létrejött legionella-terjedés is megakadályozható.

A módszer eredményességének feltétele itt is az, hogy a fertőtlenítést végző anyag klórdioxid a rendszerben mindenhová eljusson de ne dúsuljon fel. Előfordulhat, hogy ehhez több adagolási pontot is ki kell építeni. A koncentrációt mikrobiológia vizsgálatok és a maradék klór értéke alapján kell beállítani, korrigálni. A klórdioxidot magas reakcióképessége miatt csak vas- és mangántalanított vízbe célszerű adagolni.

Az ózonnal, ultrahanggal történő fertőtlenítést legionella-mentesítésre folyamatos üzemeltetéssel szokták alkalmazni, leggyakrabban egyéb módszer kiegészítőjeként [9]. Az egyes eljárásokat a vízellátás üzemeltetése szempontjából fontos paraméterek alapján összehasonlítva, a kapott eredményeket mutatja a következő oldalon látható 1.

Legionella-mentesítési eljárások értékelése különböző paraméterek szerint. Minden legionella-mentesítési megoldás hatékonyságát a kezelt vízből vett minta vizsgálatával kell ellenőrizni. A következő oldalakon látható 3. Vízmintavételi pontok ivóvíz és használati melegvíz hálózatokban a legionella-fertőzés kockázatának monitorozásához.

Vízmintavételi pontok légkezelő rendszerekben a legionella-fertőzés kockázatának monitorozásához. A nemrégiben hatályba lépett legionella rendelet alapján azokban a létesítményekben, ahol előfordulnak a legionella-infekció szempontjából kockázatot jelentő közegek, ott el kell végezni a legionella fertőzési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését a hatálybalépéstől számított egy éven belül, legkésőbb Új létesítmények esetén a kockázatfelmérést a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül kell elkészíteni.

A Rendelet előírásainak betartásáért a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában a tulajdonosa felel. A Rendelet külön foglalkozik a nedves hűtőtornyokkal, amelyeknél a hűtőközeg vízcseppjei — potenciális legionella-fertőzési forrásként — akár 10 km-t is megtehetnek, megnehezítve ezzel a fertőzés forrásának lokalizálását.

A Rendelet a Magyarország területén működő a nedves hűtőtornyokra bejelentési kötelezettséget ír elő az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felé legkésőbb Az ivóvízhigiénia témakörét a vízellátáson belül elsődlegesnek kell tekintenünk, minden más szempontot megelőzően, keresve a kompromisszumot az energiahatékonyság- és komfort-követelményekkel [11]. Ezt ösztönzi a most hatályba lépett Rendelet is, amely alapoz külföldi tapasztalatokra, műszaki irányelvekre is pl.

A vízellátás és melegvíz termelés területén kívül egyéb hálózatok, pl. A védekezési megoldás megválasztásánál az általános elvek mellett figyelembe kell venni az adott rendszer sajátosságait, életkorát, vízminőséget, használat módját stb. A Ezt a tudományos közleményt a szerző a Pécsi Tudományegyetem alapítása In A geográfia változó arcai. Pécs, pp. Technische Hochschule Mittelhessen, Mittelhessen. Egészségtudomány [7] Fröhlich, Uwe : Wärmedämmung für Kaltwasserleitungen Legionellenvermehrung in Kaltwasser-Systemen — ein unterschätztes Problem.

IKZ, IHKS Fach. Journal, pp. Legionellenschaltung in der Zirkulation. Moderne Gebäudetechnik, pp. Magyar Épületgépészet. Toggle navigation. Legionella-mentesítési megoldások vízhálózatokban Miklós Mária PhD, adjunktus Tetszik  0 Az ivóvízhigiénia fogalomkörét vizsgálva egyre szélesebb terület áttekintése szükséges. Vízminőség a vezetékekben A vezetékes ivóvíz alapvető élelmiszerünk.

A módszertani útmutató többek között részletezi, hogy milyen gyakorisággal kell monitoringot végezni a magas fertőzési kockázatú létesítményekben és meghatározza a Legionella -fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben elvégzendő feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket és követelményeket. A módszertani útmutató elérhető az Országos Közegészségügyi Központ honlapján. Legionellakontroll Gyorshír: megjelent az OKK Legionella módszertani útmutatója.

A módszertani útmutatóban leírtak értelmezésével a későbbiekben többször foglalkozunk majd. Ne feledje, már van Magyarországon is jogszabályi kötezettség Legionella környezeti vizsgálatára és kockázatfelmérés elvégzésére. Iratkozzon fel hírlevelünkre! Így azonnal értesülhet a legfontosabb hírekről. Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön az "Küldés" gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja és Önre nézve kötelezőnek ismeri el az  Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatot  és kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához.

Feliratkozom a hírlevélre. Barna Zsófia. Kockázatbecslésre van szükségem. Megjelent a Módszertani levél Miért jelent egyik ország tízszer annyi megbetegedést, mint a másik? Legionella kockázatértékelés menete. A LegionellaKontroll kérdőíve a legionárius betegségről — 2. A LegionellaKontroll kérdíve a legionárius betegségről — 1. Kérjen ajánlatot Legionella kockázatbecslésre! NoleDesign Kft.

Email: info legionellakontroll. Adatkezelési tájékoztató Impresszum. Kérjen értesítést a cikkekről! Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Elfogadom Nem fogadom el Adatkezelési tájékoztató. Necessary Necessary. Non-necessary Non-necessary.