Utmutato mesterpedagogus minositeshez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 200999561
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,54

MAGYARÁZAT:Utmutato mesterpedagogus minositeshez

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf.

A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők. Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

James Redfield: A mennyei prófécia Útmutató a könyvben lelhető felismerések alapján. Kedves olvasók. Bizonyára olvastátok már ezt a könyvet, de lehet, hogy már régen, és már elhomályosultak és ködbe vesztek a könyvben található felismerések, azok pontos sorrendje és feladataik.

Ha még nem olvastátok, akkor sem fogom spoilerolni az olvasás izgalmát, és azt a különleges élményt, amit ez a könyv ad. Mert ez nem csupán egy egyszerű könyv, hanem egy folyamat, amibe belekavarodsz olvasás közben Tehát, kellő nyitottságot kívánok a könyv olvasásához és használatához. Az alábbiakban nem annyira könyvismertetőt szeretnék adni, inkább kivonatot a felismerésekből. Ha esetleg szeretnétek gyakorolni, leírom a felismerések tartalmát, és a hozzá tartozó gyakorlatokat.

A könyv tartalma, a véletlenek sorozata, a nem is olyan véletlen találkozások és felismerések megnyilvánulnak az életedben, és szerves részévé válsz az Univerzum üzeneteinek. Én legalább is így jártam, nem is egyszer. Ha megfelelő nyitottsággal rendelkezünk, és észrevesszük ezeket a véletleneket, rájöhetünk, mit akar tőlünk a sors. Kezdetben csak utólag rakjuk össze, AHAAA, szóval ezért élménnyel, de a cél, hogy már a történés pillanatában tudatosuljon bennünk az univerzum üzenete minden egyes találkozás, történés esetén.

Feladat: Figyeld a találkozásokat, mit mondanak számodra, milyen üzenetet hoznak! Légy tudatos! Ez kezdetben a túlélésre, majd a technikai fejlődésre épült, azt képzelve, hogy a világ működése megismerhető a fizikai törvényszerűségek által. Az új világkép felismeri a morfogenetikus mezőt, mely egy szinten összeköt mindent mindennel, és megmutatja az Univerzum és az emberi lét igazi értelmét.

Az új világkép egy újfajta spiritualitást hoz az emberiség életébe, mely ha elér egy kritikus tömeget, szélesen elterjedtté és meghatározóvá válhat. Az emberek megtanulják a korábban láthatatlannak vélt energiát érzékelni. Először is rácsodálkozunk a természet egyszerű szépségére. Mindent körbevesz az energia, ha a szemünket egy kicsit másképp fókuszáljuk, elhomályosítjuk, a tárgyak elé, mellé vagy mögé fókuszálunk, képesek leszünk mi is érzékelni.

Mindenki képes rá, csak egyszer rá kell jönnie, hogy hogyan. Ilyenkor látjuk például a növények körötti fényes aurát. Az érzelmek is nagyon jól láthatóak az ember energiamezejében, például a szexuális érdeklődés kilövellő energiaként, a harag vöröses energiaként a fej körül. A növényeknek is van auramezőjük. A növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket szebbé, egészségesebbé lehet tenni energiasugárzással.

Mivel nem tanulták meg az univerzális energia használatát, az emberek energiát rabolnak egymástól, hogy saját erejüket növeljék. Pl a hatalmaskodás a másik felett, azt eredményezi, hogy a másik ember energiaszinte összemegy, elveszti határozottságát, zavarodottá, bizonytalanná válik, míg az energiarabló elveszi az energiáját, és ezáltal hatalmasabb lesz. Aki látja az energiát, azt is láthatja, hogyan áramlik át az egyik emberből a másikba. Ennek feloldása, hogy felismerjük, és rájövünk, hogy az energiát máshonnan is lehet szerezni, közvetlenül a Forrástól.

Feladat: Figyeld meg először másokon, a hatalmi harcokat, és legyél tudatos. Próbáld látni az energia színét, áramlását. Ez általában egy megvilágosodás élménnyel kezdődik. Ez lehet a természetben, átérezve annak hatalmasságát, szépségét. Úgy lehet felismerni az élményt, a könyv szerint, hogy az ember könnyednek érzi magát, hirtelen átlátja az egész univerzum működését, áthatja a szeretet minden iránt, és hogy minden úgy jó, ahogy van.

Kezdetben ez csak rövid ideig tart, de lehet tanulni, felidézve az eredeti élményt. Feladat:  Próbálj természetben meditálni, vagy csak ücsörögni, és meglátni mindenben a szépet. Fel kell ismernünk saját hatalmi játszmáinkat , azt, hogyan szerezzük meg a figyelmet, energiát másoktól. Ezt gyerekkorunkban sajátítottuk el, és azóta ismételgetjük tudattalanul. Drámák típusai: 1.

Agresszív-megfélemlítő : megszégyenít, megfenyeget másokat és ebből a félelemből nyeri az energiát. Kérdéseken keresztül hatolnak a másik ember világába, azért, hogy gyorsan átlássák a másik gyenge pontjait. Ha megtalálták, folyton hibákat keresnek a másikban, kritizálják, ezzel tiporják sárba az önbizalmát. Az energiát abból nyerik, hogy a kishitűvé tett másik ember felnéz rájuk. Félszeggé válik, a lelki alárendeltség állapotába kerül.

Az az ember válik ilyenné, akit semmibe vettek gyermekkorában, és nyüzsgéssel, kérdezősködéssel próbálta felhívni magára a figyelmet. Passzív-zárkózott: állandóan szótlanok, szomorúak, az emberek együttérzésére alapozva próbálják felhívni magukra a figyelmet. Zárkózottságuk miatt nehezen nyílnak meg, így elveszíthetik a lehetőséget felismeréseket kapni másoktól. Vallató szülők gyerekei válnak zárkózottá, mert félnek kiadni magukat, mert abból csak kritika származhat. Passzív-Szegény én: állandóan panaszkodik, folyton azt meséli milyen rettenetes dolgok történtek vele, együttérzést akar kelteni.

Bűntudatot ébreszt a másikban, hogy az nem törődik vele. Megfélemlítő szülők gyerekei. Általában az ember a szülei hatalmi drámái között helyezkedik el félúton. Nyitottabbá válunk az univerzális energiára, nincs szükségünk ellopni mások energiáját. Az emberi konfliktusok így könnyebben megoldhatók lesznek, kevésbé fogunk belevonódni egymás hatalmi drámájába.

Felismerjük az utunkat, és képesek leszünk meghallani az Univerzum üzenetét, magyarul olvasni a jelekből. Rájövünk az életünk értelmére: vagyis meghaladjuk múltbeli beidegződéseinket, és továbblépünk az életünkben. Feladat:  Nem könnyű. Találd meg saját hatalmi drámádat, és vedd észre mikor játszod. A környezetre koncentrálok, és emlékezetembe idézem, milyen, amikor teljességben, harmóniában látom a világot, amikor tele vagyok energiával.

Elképzelem, milyen intenzívek a dolgok, a növények, milyen egyedi a szépségük, fényesek, tiszták…… Létrehozom a közelség érzetét, azt, hogy bármilyen messze van valami, megérinthetem, összekapcsolódhatom vele. Aztán belélegzem. Minden lélegzetvétellel elképzelem, hogy belélegzem az energiát, és mint egy lufi, feltöltődöm.

Aztán megvizsgálom az érzelmeimet. Rákapcsolódom a szeretet hullámhosszára. Ezután gondolhatok életem fő kérdésére, vagy az éppen aktuális megoldandó kérdésre. Fontos a helyes kérdés feltevése. A hetedik felismerésben minden véletlenre, történésre, gondolatra tudatosan figyelünk, és megtaláljuk az értelmét az utunk szempontjából.

Ha eszünkbe jut egy gondolat, vizsgáljuk meg, miért pont most és miért pont ez a gondolat jutott az eszünkbe. Lehet, hogy üzenete van számunkra. Ha félelmetes képek jutnak eszünkbe, ezeket meg kell semmisíteni, és pozitív képekkel helyettesíteni.

Ha negatív előérzeteink vannak, azokat komolyan kell venni. A hetedik felismerésnél abban a pillanatban kell megérteni a választ, amikor az felmerül. Nem utólagosan összerakni. Minden eseményben, legyen az bármilyen negatív is, meg kell találnunk a pozitívumot. Fontos szerepe van benne az álmoknak: Feladat:  Figyeld a véletleneket, és próbáld meg azonnal megfejteni az üzenetüket.

Kapcsolódj az energiára. Van benne egy figyelmeztetés: ne hagyjuk ott az utunkat amiatt, hogy másik emberhez túlzottan ragaszkodunk és elvakultan kötődünk. Gyereknevelés az új energia nevében, játszmázás nélkül neveljük a gyerekeket. Egy gyereknek állandóan egy felnőtt állandó energiájára van szüksége, teljes figyelmére. Mindig igazat kell mondani a gyerekeknek, így nem kell nekik megjátszaniuk magukat hogy energiát kapjanak. Biztonságban érzik magukat, mert az energia mindig hozzáférhető lesz számukra.

Szerelmi kapcsolatok hatalmi harca: a szerelmesek először tudattalanul árasztják egymás felé az energiát, könnyűnek, emelkedettnek érzik magukat. De ezt az érzést elkezdik a másiktól várni, ahelyett, hogy az univerzális energiaforrásra kapcsolódnának.

Elkezdenek függeni egymástól, csökken az energiaszintjük, egyre kevesebbet tudnak adni egymásnak. Elkezdik manipulálni egymást, hogy energiát szerezzenek. Ez még gyerekkorunkban kezdődik, mert a családi hatalmi harcok miatt, nem vagyunk képesek integrálni magunkban ellenkező nemű oldalunkat.

Feladat:  Beszélgetés során, minden figyelmedet fordítsd társad felé. Sugározz felé elismerő energiát. Tudatosak az energiáról, magukról, másokról. Például egy beszélgetés során, ha valaki beszél, a másik, vagy a többiek minden figyelmükkel táplálják, energiát adnak neki, és így át tudja adni nekik tudását. Mindenki szóhoz juthat, mert mindenkinek vannak értékes üzenetei. Egy újfajta utópisztikus társadalom alakul ki, melyben már nincs szükség a pénzre.

Az emberiség önként lecsökkenti létszámát, mindenki szép, fákkal övezett helyen lakik. Gondot fordítanak a természetre. A vallások mind az Istennel való összekapcsolódást keresik, és végül mindig arra jutnak, hogy befele kell elindulni, és önmagunkban megtalálni.

Ezért az egyházak veszélyesnek ítélik, és elpusztítják az ilyen önfejlesztő, misztikus tanokat. A felismerések evolúcióban gondolkodnak. Az ember energiaszintje és rezgésszintje egyre emelkedik, míg végül az ember végképp átlényegül, és akár láthatatlanná is válhat.

Ez akkor történik, ha átlépi a két világ közötti határt. Jézus volt ennek a példája.