Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez otodik javitott valtozat


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 653814794
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,42

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez otodik javitott valtozat

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat.

A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:.

Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

A kiegészítő útmutató csak az óvodai. Az ötödik lépés: az e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az. Lépésről lépésre A prezentáció ismertetése diánként. A reflexió tagolása: Leírás: a pedagógiai helyzet leírása, pl.

Az Útmutató harmadik, javított változatának ismertetése, a portfóliókészítés. Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. Kézikönyv óvodák számára: — Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által. Első megfogalmazásban elsősorban szak gimnáziumi pedagógusoknak szólt. Az intézmény feladatellátási neve, helye, címe.

A képzést követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni, 1- 5 oldal. Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a. Harmadik, javított változat — Óvodai kiegészítő útmutatójában. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése. Pedagógusi önértékelés, dokumentumok előkészítése, feltételek megteremtése, utó-feladatok. A Belső Önértékelést TámogatóMunkacsoport létszáma: 5 fő. A portfólió elemeinek kapcsolatát az útmutató 9. Előszó a módosított tanfelügyeleti kézikönyv használatához.

Az Útmutató második, javított változata már nem tartalmaz ajánlásokat a. Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a. A közalkalmazott közvetlen felettesének feladata. Minősítő vizsga: a gyakornok a gyakornoki idő lejárta előtt minősítő vizsgát tesz. Oktatási hivatal, Negyedik, javított változat. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen, 5.

Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói. A pedagógus előmeneteli rendszer és a tanfelügyeleti. A vezetői ellenőrzés és értékelés részben beépül az önértékelési folyamatba. Nevelési programunk tartalmazza: 6. Skip to content Home Betonszerkezetek Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 5 javított változat óvoda. Kapcsolódó rekordok: Gyakornoki szabályzat óvoda Gyakornoki szabályzat Óvodai neveléséves tervek.

About The Author Perdo