Nyelvtan kezikonyv 3 osztaly


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 804235897
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,94

MAGYARÁZAT:Nyelvtan kezikonyv 3 osztaly

Iskolám Saját profil Személyes adatok szerkesztése Nyelv és terület Kijelentkezés. Közösség Magyar nyelvtan Példák a mi közösségünkből. Betűrend Kvíz szerző: Szoceirenata. Apraxia Kvíz szerző: Kossuth Stroke Óvoda Nyelvtan Logopédia. I-képzős földrajzi nevek Játékos kvíz szerző: Liszijudit. Mondatfajták Kvíz szerző: Gykrisztina Hogyan írjuk ly vagy j Csoportosító szerző: Bsitmunka Melléknév Üss a vakondra szerző: Katiésmarianna. Igeidők Lufi pukkasztó szerző: Gabix Melyik hiányzik?

Csak a b betűt tartalmazó vakondot üsd! Üss a vakondra szerző: Csnikoletta. Melléknevek fokozása Kategorizálás szerző: Gykrisztina Szavak csoportosítása szófajok szerint Csoportosító szerző: Iskolacsorvas. Kvíz szerző: Katiésmarianna. A -ban, -ben toldalék Szókereső szerző: Szkcsilla. Toldalékos főnév, nem toldalékos főnév Igaz vagy hamis szerző: Fankififi. Szófajok Hiányzó szó szerző: Ferax. Ami nem főnév Üss a vakondra szerző: Apollonia Igeragozás Szerencsekerék szerző: Mariettatünde.

Főnév vagy ige? Csoportosító szerző: Ferax. Találd meg a mondatba illő toldalékos szavakat! Hiányzó szó szerző: Szkcsilla. Milyen írásjel kerül a mondatok végére? Lufi pukkasztó szerző: Szkcsilla. Személyes névmás Üss a vakondra szerző: Kneeva Betűrend Feloldó szerző: Brodalsosok.

Felszólítò mòd helyesírás Kvíz szerző: Csnikoletta. Melyik mondatban van ige? Kvíz szerző: Jenemagdi2. Kakukktojás Kvíz szerző: Katiésmarianna. Melyik főnév? Kvíz szerző: Nagymónika. A főnév Csoportosító szerző: Nemodaj. Igekötős ige Üss a vakondra szerző: Csnikoletta. Igekötős igék Kvíz szerző: Katiésmarianna.

Nyelvtan Nyelvtan. Tanuljuk a nyelvtant Játékos kvíz szerző: Bsitmunka Ige 1. Kvíz szerző: Krealetta A -ban, -ben toldalék Labirintus szerző: Szkcsilla. Igék helyesírása j vagy ly? Igaz vagy hamis szerző: Gittater. Rokonértelmű szavak Párosító szerző: Palastinevizitu. Toldalékos szavak válogatása Csoportosító szerző: Szoceirenata. Középiskola Nyelvtan. Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? Hiányzó szó szerző: Ebocok.

Csoportosítsd a szavakat! Csoportosító szerző: Papbeata Szerencsekerék szerző: Papbeata Szótagolás gyakorlása Kvíz szerző: Mamatigris Milyen toldalék hiányzik a szavakból? Hiányzó szó szerző: Martondorottya. Rokon értelmű szavak Csoportosító szerző: Viopeter Keresd meg a mondatba illő szót! Egyezés szerző: Csnikoletta. Mondatfajták Csoportosító szerző: Ildikoorszag. Betűrend Helyezés szerző: Ferax. Szavak toldalékolása Szerencsekerék szerző: Brodalsosok.

Igekötős igék 2. Kvíz szerző: Kontrane. Szótagolás kvízjáték Kvíz szerző: Papbeata Rövid-hosszú mgh. Igaz vagy hamis szerző: Csnikoletta. Szerencsekerék szerző: 19fruzsina A -ba, -be, -ban, -ben gyakorlása Szerencsekerék szerző: Brodalsosok. Mutasson többet.

Tankönyvek és segédletek online katalógusa — Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg www. A harmadik évfolyamos Nyelvtan és helyesírás tankönyv tananyaga jórészt a szófaji ismeretek tanításával, alkalmazásával foglalkozik, de fontos szerep jut a nyelvhasználati, kommunikációs, helyesírási és helyesejtési gyakorlatoknak is, amelyek a tankönyv feladataiban komplex módon megtalálhatók.

A könyv részletesen foglalkozik a mondatfajtákkal, mert a felkiáltójeles mondatok tanítása 3. A következő fejezetben a rokon értelmű, az ellentétes jelentésű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak tanítása történik. A főnév fogalmának tisztázása után a köznévvel és a tulajdonnévvel ismerteti meg a tanulókat, de a tulajdonnév fajtáinak részletes tárgyalására csak 4. A toldalékos főnevek helyesírásának gyakorlása után változatos feladatok segítségével rögzítteti, alkalmaztatja a tanultakat.

Az ige témakörében először a szófaj jelentésével foglalkozik, majd az igeragozást és az igeidőket tanítja. Ezután az igekötős igék háromféle írásmódját mutatja be, és változatos módon gyakoroltatja az igék helyesírását. A tankönyv fejezetei és a fejezetek egyes részei logikusan egymásra épülnek, a fejezetek, a tananyagrészek kifejtése arányos.

Minden fejezet egy bevezető képpel kezdődik, amely illeszkedik a fejezet tananyagához, és lehetőséget teremt a funkcionális nyelvszemlélet megvalósításához. A tankönyv az ismereteket a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodva tárgyalja, mindig a tapasztalatból kiindulva, ugyanakkor szemléletesen, játékosan.

Az új ismereteket az induktív úton vezeti be. Az egyes tananyagrészek feldolgozása megfelel a korszerű tantárgy-pedagógiai elvárásoknak. A könyv az új ismereteket a nyelvi-helyesírási jelenségek akusztikus és vizuális megfigyelésére alapozva tanítja. A tankönyv megvalósítja az integrált anyanyelvi nevelést. Az indukciós anyagok irodalmi szövegek, jelentős része kortárs író, költő alkotása. Az anyanyelvi nevelés minden területe jelen van a tankönyvben.

A tanulók rendszeresen gyakorolhatják a hangos és néma olvasást, kapnak értelmezési feladatokat, foglalkozhatnak nyelvhelyességi kérdésekkel, beszédműveléssel és beszédfejlesztéssel. A fogalmazástanítást történetalkotási feladatok készítik elő, az írásos feladatok pedig az eszközszintű íráshasználat fejlesztését is biztosítják. A tankönyv feladatai lehetővé teszik a korszerű tanítási-tanulási stratégiák, illetve a változatos munkaformák páros, csoport, kooperatív alkalmazását.

A taneszköz használatát egységes jelrendszer segíti. Például külön piktogram hívja fel a figyelmet a csoportmunkára. A fejezeteket áttekinthető, lényegre törő összefoglaló-rendszerező táblázatok, gondolati térképek zárják, amelyek jól segítik az önálló tanulást, használatuk hozzájárul az önálló tanulási képességek fejlődéséhez.

A tankönyv tartalmazza az új szakszavak érthető, pontos magyarázatát. A kiadvány végén helyesírási szógyűjtemény és tollbamondásszövegek is találhatók. Hétfőtől péntekig - Tel. Kódex Könyváruház Budapest, József Krt. Mérési minták, megoldások keresője. Hagyományos tanmenet Rugalmas tanmenet. Tartalomjegyzék Betekintő oldalak Hagyományos tanmenet Rugalmas tanmenet. A harmadikos tananyagot a melléknév témaköre zárja. A sorozat tagjai: AP Nyelvtan és helyesírás 2. AP Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 2.

AP Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 3. AP Nyelvtan és helyesírás 4. AP Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 4. Formátum: A4 Terjedelem: Szín: 4 szín. Oktatási Hivatal Budapest, Rákóczi út Általános felhasználási feltételek.