Antsz a lap kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 395936085
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,74

MAGYARÁZAT:Antsz a lap kitoltesi utmutato

Dokumentumverzió: V december 1. Általános tudnivalók Az őrlapok kezelése az Excelben A fájlok elnevezése Az őrlapon elhelyezett funkciógombok Tájékoztatás, ügyfélszolgálat Az Excel őrlap rovatainak kitöltése Mellékletek Általános tudnivalók Az elsı fejezetben az Excelben készült őrlapok kitöltésének általános tudnivalóit írjuk le. A pályázati őrlapokon alkalmazott rovatjelek rovatcsoportokat azonosítanak. Minden rovatjel szögletes nyitózárójellel [ kezdıdik, a következı két az őrlapot azonosítja pl.

A rovatjelet szögletes csukózárójel ] zárja. A kitöltési útmutatóban e rovatjelek szerint találja meg a keresett rovathoz tartozó információt. A pályázati őrlap Excelben készült és aktív elemeket, makrókat, kiválasztók, stb. Ezért a makrók használatát a betöltés elıtt engedélyeznie kell: mielıtt betöltené az őrlapot, indítsa el az Excel-t, válassza ki az Eszközök Makrók Biztonság menüpontot, és jelölje be a Közepes szintet. Most már betöltheti az őrlapot a makrók engedélyezésével.

Az őrlapcsomagot. A Tervezı mód ne legyen bekapcsolva az Excelben általában kikapcsolt az alapállapota. Tervezı módban az aktív eszközök jelölı négyzetek, legördülı választómezık, funkciógombok mőködtetése helyett az egér kurzor vékony hajszálkeresztté válik. Ha mégis, kapcsolja ki a tervezı módot Nézet Eszköztárak - Vezérlık eszköztára menüpontok Kilépés tervezésbıl ikon kék háromszögvonalzó ceruzávalmely fényesebb Tervezı módban és az egeret rá mozgatva a Kilépés tervezésbıl segítı szöveg jelenik meg!

Fentiektıl különbözı, vagy speciális rendszerekben való használata esetén az MS rendszerek inkompatibilitásai miatt az őrlapon elhelyezett egyes funkciógombok mőködése nem garantált. A munka megkezdésekor gyızıdjön meg a kiválasztó menük és a funkciógombok helyes mőködésrıl! Kitölteni csak a citromsárga mezıket és a cégszerő aláírás zöld mezıjét lehet, a többi mezı írás ellen védve van.

A következı kitöltendı mezıre a TAB billentyő megnyomásával lehet továbblépni a munkalapon. A narancssárga mezık az őrlap más mezıinek tartalma vagy a legördülı listákból való választás alapján, automatikusan töltıdnek ki. Tehát a fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mezık közvetlen kitöltése nem lehetséges.

A szavakat, mondatokat csupán egyetlen szóközzel válassza el egymástól, a szövegben tabulátort, speciális jeleket, formázást, szövegformázást ne használjon. A súgó egyes mezıkhöz tartozó szövege automatikusan megjelenik, ha a kereszt alakú egérkurzort a jobb felsı sarkában piros háromszöggel megjelölt mezıre vagy mezınévre viszi kattintani nem szükséges a mezın.

Ha a képernyı felbontása miatt nem látja a teljes szöveget, tolja odébb a munkalap látható részét. Ügyeljen a mezıbe írható ek maximális számára! A megengedett értékeket, vagy a maximális számot a súgó is tartalmazza, az őrlap és a fogadó rendszer figyelmeztet a megengedettnél hosszabb adat beírása esetén. Az őrlap mezıit közvetlenül ne másolja! A kijelölt mezı, vagy egy részének másolási mőveleteit mindig az Excel mőveleti ikonjai alatt található szerkesztılécben fehér sor végezze Másolás, Beillesztés szerkesztési parancsok!

Az őrlapok kezelése az Excelben A megjelenítendı lapot Excel-munkalapot az Excel-ablak alján látható munkalapfülek segítségével lehet kiválasztani. A fülek a munkalapok nevét mutatják. A munkalap neve tartalmazza a lap jelét pl. A munkalapfüleket tartalmazó sor bal szélén lévı gördítı gombokkal lehet a nem látható füleket is elıhozni. A részben vagy teljesen kitöltött őrlap tartalma a munkafüzet-fájlnál.

Az így elmentett fájlok a 2. A fájlnév a mentés idıpontját is tartalmazza, ami lehetıséget ad a verziókövetésre. Nem javasoljuk, hogy az őrlapot munka közben. Az ilyen mentést nem javasoljuk az. Azt javasoljuk, hogy az őrlap tartalmát menet közben is a funkciógombokkal mentse el pl. Nyomtatás elıtt is mentsen, mert egyes Excel verziók nyomtatás után furcsán viselkednek! Munkaszakasz 2 2. Munkaszakasz 3 3. Munkaszakasz 4 4.

Munkaszakasz 5 5. Munkaszakasz 6 6. Munkaszakasz 7 7. Munkaszakasz 8 8. Munkaszakasz 9 9. Ne használjon túl hosszú, betőköz vagy ékezetes eket tartalmazó mappanevet, elérési utat a fájlok tárolására Az őrlapon elhelyezett funkciógombok A funkciógombok az őrlapadatok egy részének vagy egészének fájlba mentésére vagy fájlból való betöltésére, illetve törlésére, ellenırzésre és nyomtatásra szolgálnak.

A szürke vagy zöld színő gombok az Excel munkalapok jobb oldalán vannak, láthatóvá tételükhöz a munkalapot esetleg görgetni kell. További, élénk citromsárga gombok listákból való választásokat tesznek lehetıvé. Utóbbiakat a kitöltendı mezı leírásánál ismertetjük. Szükséges a pályázati témakör kiválasztása is az es lap jobb felsı sarkában! A funkciógombok által kiváltott funkció elvégzése alatt az egérkurzor a szokásostól eltérı formát mutat.

A funkció hibátlan befejezését felbukkanó ablak jelzi, amely nyugtázás OK után tőnik el. Hibás befejezés esetén a hibajelzést kell nyugtázni. Egyes funkciógombok használatakor további adatokat kell megadni a felbukkanó ablakban, vagy közbensı információs ablakot, ill. A funkció végrehajtásától Nem, Mégse, Abort vagy Cancel válasszal lehet elállni.

Fájl mentésekor azt a mappát kell a felbukkanó ablakban kiválasztani, amelyikbe a fájlt menteni kívánja. A fájl nevét automatikusan felkínálja a 2. Ne használjon túl hosszú, betőköz vagy ékezetes eket tartalmazó mappanevet, elérési utat. A fájl neve tartalmazza a kiválasztott pályázat jelét az es lap jobb felsı sarkában lévı mezı és a pályamő azonosítóját [01a] mezıezért ezeket elızıleg ki kell töltenie. A név tartalmazza a mentés dátumát és idıpontját is, ezért ellenırizze, hogy a számítógépén ezek helyesen vannak-e beállítva!

Ld szakasz. Ahol hibát talál, ott a hibát okozó cellához, vagy rejtett mezı esetén annak sorához lép és kijelöli a cellát, vagy annak környékét pl. A becsült max. A funkció által külön, szürke ablakban jelzett hibák között a Következı és Elızı gombokkal lehet lépkedni, miközben az őrlapon a hibajelzésben jelzett mezıt, vagy annak sorát választja ki.

A megjelölt mezı vagy másik mezı is az ellenırzésbıl való kilépés nélkül szerkeszthetı. Javítás után az ellenırzést az Újraellenırzés -sel lehet megismételni. A Vissza gomb kilép az ellenırzésbıl. Ez a kísérleti funkció nincs minden pályázati felhíváshoz felprogramozva Ehhez a pályázathoz nem tartozik ellenırzés üzenet!

A mővelet befejezését üzenettel jelzi a rendszer, amit az OK gombbal kell nyugtázni. Center Point 2. Az Excel őrlap rovatainak kitöltése Az egyes mezıkben kitölthetı adathossz az őrlap kitöltendı mezıinek on-line Súgójában található, mely megjelenik, ha a mezı fölé viszi az egér kurzort. A mezınevek tartalmazzák az indikátor megnevezését.

Amennyiben utóbbi nincs megadva, a mezıt felhasználhatja az alatta lévık kiegészítésére, vagy en hagyhatja. A részletes kifejtésre a munkaterv, illetve a beszámoló szolgál. Az őrlap kitölthetı elsı oszlopába csak ek írhatóak, egész számként db, fı, eft. Az őrlap kitölthetı második oszlopában az FTE adatok kitöltése kötelezı 2.

Emberi erıforrás fejezet : csak ek, egész számok max. A második oszlop szöveges tartalmú mezıit a szerint kell kitölteni, hogy az adott indikátor releváns-e a projekttel kapcsolatban ha nem, azaz 0, akkor maradhat en. Ha még nem ismert az adat pl.

A szöveges információk megadására 1 soros rovatmezı esetén áll rendelkezésre, két soros mezı max. Ezzel kezdje az őrlap kitöltését! Hatására a sor elején megjelenik a pályázat teljes neve. A pályázati őrlappal egyezıen töltse ki! Legelıször ezt állítsa be, mert ez szükséges az aktív elemek mőködéséhez és az ellenırzésekhez is!

A pályázat kiválasztása után ezt a mezıt töltse ki! Ezt a jelet használja a továbbiakban az egymáshoz tartozó iratok azonosítására. Törekedjen egyedi azonosító kialakítása, ezért ne használjon pl. Támogatást nem kapott pályamő ismételt beadása esetén válasszon új azonosítót! Egyes pályázati felhívásoknál a tervezett tevékenység megnevezése. Beszámolási idıszak.

A pályázati szakaszban cél értékeket kell megadni. Kezdıértéket akkor kell csak beküldeni, ha a felhívás ezt kéri. Korlát, egyéb Legördülı listából választható. Szöveg, FTE korlát, egyéb [01d] [01e] [01f] 1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei Kifejlesztett új termék [db; megnevezésük] Adja meg a projekt keretein belül kidolgozott új termékek számát és megnevezését max. Kifejlesztett új szolgáltatás [db; megnevezésük] Adja meg a projekt keretein belül kidolgozott új szolgáltatások számát és megnevezését max.

Bejegyzett szabadalmak száma [db] Adja meg a projekt eredményeképpen bejegyzett szabadalmak számát. Benyújtott hazai használati mintaoltalmi bejelentések [db; azonosító, dátum] A projekt eredményeképpen benyújtott hazai használati mintaoltalmi bejelentéseket tételesen kérjük felsorolni azonosítási szám és a benyújtás dátuma szerint.

A szükséges mellékleteket valamennyi űrlaphoz csatolni kell. A közös eszközhasználatra kötött megállapodások bejelentésére vonatkozó, a internetes címen elérhető, elektronikus úton kitölthető és a Hatósághoz Ügyfélkapun g. Űrlapkitöltő személyes adatai Az űrlapot kitöltő, azt a Hatósághoz beküldő személy azonosíthatóságára vonatkozó, kötelezően kitöltendő adatok rögzítésére szolgáló adatbeviteli mezők.

Alapesetben az űrlapon a választási lehetőségek egyike sincs kijelölve. A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai A megállapodás azonosítására szolgáló adatok Alapesetben amennyiben az Űrlap típusa nincs megadva csak az alábbi mezők láthatóak: 2. A megállapodás száma Itt lehet megadni a felek közötti megállapodás, szerződés egyéb azonítására szolgáló adatot, számot.

A Megállapodás típusa és a A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai adatbeviteli mezők és azok kitöltése egymással összefüggnek az alábbiak szerint: 1. Amennyiben a Megállapodás típusnál az új megállapodás kerül bejelölésre, úgy a megállapodás adatai az alábbi képernyőmentésen látható a megállapodás határozatlan idejű rádiógombokkal és az érvényesség kezdeti dátuma dátumbeviteli mezővel egészülnek ki mely mező alapesetben kitöltetlen.

A megállapodás határozatlan idejű rádiógombok közül az igen választás nem eredményez változást az űrlapon, az adatok értelemszerűen felveendőek. A megállapodás határozatlan idejű rádiógombok közül az igen választás ez esetben nem eredményez változást az űrlapon, az adatok értelemszerűen felveendőek. Cég, szervezet mint pl.

Egyéni vállalkozó és magánszemély bejelentheti a lakóhelyétől eltérő címen lévő tartózkodási helyét, korábbi elnevezése: ideiglenes lakcím. Az Ország mező alapértelmezetten és nem változtathatóan Magyarország. Az Irányítószám mező a beírt számok alapján szűkülő listát ajánl fel, melyből történő választással a Település mező is automatikusan töltődik.

A cím további adatai manuálisan töltendőek. Ha a bejelentő lakcíme illetve postai levelezési címe eltérő, töltse ki a postai levelezési címet is irányító szám, település, utca, házszám formátumban. Bejelentő státusza A megállapodást bejelentő további azonítására szolgáló, kötelezően megadandó adatok. Kérjük, hogy a négy opció közül csak az egyik választ jelölje meg! Tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltató adatai Kötelező választással megadandó információ.

Amennyiben a bejelentő megegyezik a tulajdon vagy használati joggal rendelkező szolgáltatóval, úgy kérjük az igen rádiógomb bejelölését. Kitöltés a korábbi hasonló mezők mintájára történik. A közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató adatai Kötelezően megadandó, a megállapodás alapján a közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató adatai rögzítésére szolgáló adatmezők.

Megállapodás tartalmától függő kitöltést, építmény megadást segítő adatbeviteli lehetőség. Ez esetben a Több címhez, hrsz-hoz tartozó azonos jellegű építmények pont nem kell kitölteni. Az építmény földrajzi elhelyezkedése: Adatbevitel érzékeny, gépelt szöveg, illetve irányító szám könnyebb bevitelét elősegítő mezők. Ez esetben az Egy címhez, helyrajzi számhoz tartozó eltérő jellegű építmények pontot nem kell kitölteni.

Ez az építmény azonosítási mód azért került kialakításra, hogy az építmény jelleget csak egyszer kelljen megadni az azonos jellegű, de több különböző földrajzi elhelyezkedésű építmények esetén. Amennyiben a megállapodás több eltérő jellegű építmény csoportra terjed ki pl.

Űrlap ellenőrzése nyomógomb A nyomógomb funkciója az űrlap kitöltöttségének ellenőrzése. Megnyomása esetén a hiányosan kitöltött mezők sárga háttérszínnel, a mezők elvárt tartalmáról tájékoztató, illetve a rádiógombok mellett található szövegek piros színnel jelennek meg. A törlés előtt figyelmeztető kérdés jelenik meg. Amennyiben az űrlap tartalma formailag nem az elvárt, úgy a gomb megnyomása az Űrlap ellenőrzése nyomógomb megnyomásával azonos eredményt hoz. Formailag megfelelően kitöltött űrlap esetén a gomb megnyomása eredményeként a beküldési folyamat megindul, erről képernyő-információ ad tájékoztatást: Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk!

Kitöltési útmutató a Bejelentő lap internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő lap adatlap. Használati útmutató Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Című nyomtatvány elektronikus ügyintézése az önkormányzati hivatali portálon DMS One Zrt.

Tartalomjegyzék Bevezető 3 Tájékoztató a portálról Tájékoztatás és kitöltési útmutató a Bejelentő lap internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő. Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, amennyiben.

Regisztrálási útmutató Az első feladat a FONIO szolgáltatás igénybevételéhez, hogy adatait megadva beregisztrál a weboldalunkon: www. A weboldalunk www. Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához K01 nyomtatvány 1. Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www. Fontos tudnivalók Belépés a felületre Készítette: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály Hol találja a kitöltendő bevallás űrlapot? Amennyiben Ön elektronikus szolgáltatásainkra regisztrált.

Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik. Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére Az Önkormányzati ASP szakrendszereinek éles üzemi használatát, a felmerülő problémák kezelését a Kincstár központi. Hungaropharma Zrt. CSV állomány specifikációja Hogyan készítsünk e-adóbevallást?

Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás. Felhívjuk szíves figyelmét. Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja.

A szaktanácsadó által hiánytalanul kitöltött, és elnevezett fájlt e-mail üzenetben kérjük elküldeni. Kitöltési útmutató szaktanácsadói névjegyzékbe történő regisztrációhoz 1 Tartalom Regisztráció lépései Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Az elektronikus. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk.

Publikus igénylések benyújtása Homologizációs lap igénylése Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési id Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó. Internetes adatlekérdező rendszer E-adó Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához Az elektronikus kérelembenyújtó felület elérése Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási.

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím Irányítószám.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló A as OSAP számú kérdőív adott évi első. H Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel. Használati útmutató az előzetes nyilvántartásba vétel elektronikus felületéhez A kérelmeket elektronikus úton, az e célból működtetett elektronikus felületen elérhető űrlap magyar nyelvű kitöltésével lehet.

Ebben az esetben az űrlapra írt névnek teljesen azonosnak kell lennie az. Tájékoztató a ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás Kapcsolattartó: Céginformációk: ponte. Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1.

Jelszó szerkesztése Akadálymentesített nézet Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. Az eform alkalmazás használata Belépés az internetes portálra Belépés KAÜ autentikációval Űrlap vádindítvány benyújtásához pótmagánvádas ügyben B Kitöltési útmutató 1. Beküldő azonosítási adatai Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló személyi. Bejelentkezés Regisztráció. Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz.

Méret: px. Mutatás kezdődik a Download "Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz". Amanda Veres 5 évvel ezelőtt Látták:. Hasonló dokumentumok.