Tanfelugyeleti kezikonyv pedagogiai szakszolgalat


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 170332228
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,37

MAGYARÁZAT:Tanfelugyeleti kezikonyv pedagogiai szakszolgalat

A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék alapvető feladata a táncos és próbavezető alapszak, valamint a és 60 kredites tánctanár mesterszakok pedagógiai és szakmódszertani képzési tartalmainak összehangolása. A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék az MA tánctanár szak szak-gazdájaként ellátja a neveléstudomány és a pszichológia területéhez tartozó tárgyak oktatását nagy figyelmet fordítva a kurzusok folyamatos módszertani és tartalmi megújítására. Tanszékünk felelős a köznevelési partnerintézmények hálózatának kiépítéséért és a mesterképzésen hallgató tanárjelöltek hospitálásának megszervezéséért is.

Oktatóink mentorálják a tanárszakos hallgatók blokkgyakorlatának és vizsgatanításának teljes folyamatát. A tanszék feladatai közé tartozik mindemellett az alapképzésen tanulók idegennyelv-oktatása. Hallgatóink angol és német nyelvórákon vehetnek részt a BA-képzés teljes időtartama alatt. Tanszékünk tanárai a neveléstudomány, pszichológia és a tánctudomány diszciplináris határterületein készítenek elő kutatásokat, illetve segítik a hallgatókat portfóliójuk, szakdolgozatuk összeállításában.

Oktatóink részt vesznek továbbá akkreditációs anyagok, egyetemi jegyzetek és kurzustervek összeállításában. Egyetemi tanár Dr. Bernáth László. Egyetemi docens Dr. Eck Júlia Dr. Egey Emese Dr. Lanszki Anita Dr. Papp-Danka Adrienn.

Egyetemi adjunktus Vincze Andrea. A tanszék óraadó oktatói Dr. Táncos és próbavezető BA Bevezetés a pszichológiába Fejlődéspszichológia Bevezetés a nevelés történetébe Bevezetés a kutatás módszertanába A nevelés elmélete és gyakorlata Drámatörténet Drámapedagógia Bevezetés az iskola világába Angol nyelv. Tánctanár MA A nevelés elméleti és antropológiai alapjai Művészetpedagógia A táncoktatás didaktikájának elmélete A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája Művészetpszichológia Pedagógiai mérés-értékelés Pedagógiai szociálpszichológia Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés — tréning A táncpedagógia speciális iskolai problémái A tánc mint vizuális inger Táplálkozástudomány Tánc a terápiában Személyiség és egészségpszichológia A személyiségfejlesztés alapjai.

Pedagógia és Pszichológia Tanszék Tanszékvezető: Dr. Lanszki Anita A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék alapvető feladata a táncos és próbavezető alapszak, valamint a és 60 kredites tánctanár mesterszakok pedagógiai és szakmódszertani képzési tartalmainak összehangolása. A tanszék a következő szakok szak-gazdája tánctanár mesterszak táncos és próbavezető alapszak A tanszék oktatói: Professor emeritus Dr.

Németh András Egyetemi tanár Dr. Bernáth László Egyetemi docens Dr. Mády Ferenc egyetemi magántanár Gulya Nikoletta Mária Györke Tímea   Oktatott tárgyak Táncos és próbavezető BA Bevezetés a pszichológiába Fejlődéspszichológia Bevezetés a nevelés történetébe Bevezetés a kutatás módszertanába A nevelés elmélete és gyakorlata Drámatörténet Drámapedagógia Bevezetés az iskola világába Angol nyelv Tánctanár MA A nevelés elméleti és antropológiai alapjai Művészetpedagógia A táncoktatás didaktikájának elmélete A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája Művészetpszichológia Pedagógiai mérés-értékelés Pedagógiai szociálpszichológia Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés — tréning A táncpedagógia speciális iskolai problémái A tánc mint vizuális inger Táplálkozástudomány Tánc a terápiában Személyiség és egészségpszichológia A személyiségfejlesztés alapjai.

A pedagógiai szakszolgálat a különleges nevelést igénylő tanulók megsegítési rendszere. A pedagógiai szakszolgálatok működésük során figyelembe veszik a szülők törvényi jogait és kötelességeit is. A szakszolgálatok szolgáltatásainak igénybevétele állampolgári jogon jár, ingyenes. A pedagógiai szakszolgálatok típusai A pedagógiai szakszolgálatok feladatköre A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységrendszeréből részletesen foglalkozunk a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadást végző szakszolgálatok működésével.

Skip navigation. A pedagógiai diagnosztika elméleti és gyakorlati tartalmi megújítása 1. Alfejezet Köszönet! Mérés és értékelés a gyógypedagógus munkájában 2. A gyógy pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya és területei 2. A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis célja szerint 2. A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis jellege szerint 2. Gyógypedagógiai alapfogalmak 2.

A sajátos nevelési igény 2. A mérés és értékelés egy módja: tantárgyi mérések és értékelések a gyógypedagógus munkájában Irodalomjegyzék 3. A gyógy pedagógiai vélemény 3. A pedagógiai szakszolgálati rendszer 3. A szakértői bizottságok bemutatása 3. A szakértői vizsgálat dokumentumai 3. A gyógy pedagógiai vélemény Irodalomjegyzék 4. A hét elemi alapkészség Irodalomjegyzék 5.

Az írásmozgás koordináció készség felvétele és értékelésének módja 5. A tapasztalati összefüggés készség felvétele és értékelésének módja 5. A beszédhanghallás készség felvétele és értékelésének módja 5. A tapasztalati következtetés készség felvétele és értékelésének módja 5. A relációszókincs készség felvétele és értékelésének módja 5. Az elemi számlás készség felvétele és értékelésének módja 5.

Értelmileg akadályozott tanulók diagnosztikai mérése 6. Mérés és értékelés az értelmileg akadályozottak általános iskoláiban 6. A rendszerező képesség 7. A rendszerező képesség felmérése 7. A rendszerező képesség összetevőinek mérése Irodalomjegyzék 8. Az állapot és a folyamatdiagnózis 8. A taníthatóság mérésének tervezése, szempontjai 8. A folyamat diagnózis jegyzőkönyve Irodalomjegyzék 9. A figyelem fogalma 9.

A figyelem tulajdonságai 9. A figyelem típusai a tudatos ráirányultság és az erőfeszítés alapján 9. A figyelem típusai az információ forrása szerint 9. A figyelemzavar típusai 9. Az általános figyelemzavar típusai és jellemzői 9. A figyelem zavar mérési lehetőségei 9. Megfigyelési szempontsorok 9. A figyelem vizsgálata tesztek Irodalomjegyzék Az emlékezet fogalma Az emlékezet alapfolyamatai Az emlékezet típusai A felejtés Az emlékezet zavarai Az emlékezet zavar mérési lehetősége Irodalomjegyzék Az iskolai alkalmasság meghatározása Az iskolai alkalmasság kérdései Irodalomjegyzék Az iskolai alkalmasság mérőeszközei Az iskolai alkalmasság vizsgálati szempontsora Háttértényezők a magatartászavar felmérésében.

A hátrányos helyzet kritériumai A magatartásavar okai A magatartászavar tünetei A deviáns magatartás A magatartászavar mérése A kérdőívek tartalma A mérés menete A magatartászavar és a hiperaktivitás differenciáldiagnosztikája A hiperaktivitás tünetei A pszichoszociális éretlenség A hiperaktivitás pozitív tünetei Szekunder tünetek A hiperaktív és a magatartászavar tüneteket mutató gyermekek eltérései A hiperaktivitás mérése Irodalomjegyzék A stigmatizáció és következményei A korrekt diagnózis alapelvei A gyógypedagógiai diagnózis általános elvei Lányiné, Etikai kérdések és stigmatizáció A fogyatékosság tudomásulvételének fázisai A gyógy pedagógiai diagnózis veszélye: a stigmatizáció Irodalomjegyzék Tanegységzáró teszt.

A pedagógiai szakszolgálati rendszer. Hallgatók figyelmébe!