Kezikonyv az irodalom 5 tanitasahoz


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 157515356
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,39

MAGYARÁZAT:Kezikonyv az irodalom 5 tanitasahoz

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet!

A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Tanári kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák II. Makay Gusztáv. Ádámné Révész Gabriella. Megyer Szabolcs. Makay Gusztáv: Tanári kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák II. A régi magyar irodalom 39 Javasolt tanmenet 39 Miért tanulunk irodalomtörténetet, mit és hogyan tanuljunk belőle?

A középkori irodalom kibontakozása 41 A reneszánsz korszak irodalma 43 A magyar nyelvű egyéni líra megtermetője: Balassi Bálint 46 A barokk korszak irodalma 48 Részismétlés: A "régi magyar irodalom" 52 Házi olvasmány előkészítése 54 A régi magyar irodalom a szakközépiskolában 55 Javasolt tanmenet 55 1.

Heine Petőfi a szakközépiskolákban Javasolt tanmenet A tanév végi ismétlés tervezete Óratervmodellek a tanév végi ismétléshez A francia és a magyar felvilágosodás jellemző írói A magyar reformkorszak évtizedeinek áttekintése Vörösmarty mint a reformkorszak törekvéseinek legfőbb tükrözője A tanulmányozott világirodalmi anyag összefüggése irodalmunkkal Függelék Óratervek a szakközépiskolai tanításhoz Olvasmánynak szánt fejezet feldolgozása A régi magyar irodalom Utasítások.

Irodalom és irodalomtörténet. Az ősköltészet kora A középkor irodalma A reneszánsz irodalma A barokk kor irodalma Házi olvasmányok előkészítése Balzac: Goirot apó Puskin: Anyegin Katona József: Bánk bán Stílusirányzatot bemutató óra Verselemző óra Monografikus fejezetrész feldolgozása Makay Gusztáv Dr.

Makay Gusztáv műveinek az Antikvarium. Makay Gusztáv könyvek, művek. Megvásárolható példányok. Tankönyvi szám: Az első lépés: Bessenyei György felismeri a művelődés szükségességet, és programot ad. A második lépés: A francia forradalom hatása nyomán megjelenik az első forradalmár költőnk: Batsányi János.

A harmadik lépés: Kazinczy Ferenc az ízlés és a nemzeti nyelv megújításával készíti elő a polgárosodást. A negyedik lépés: Fazekas Mihály Lúdas Matyija fölfedezi irodalmunk számára az öntudatra ébredő népet. A régi és az új világnézet összeütközése egy nemesi költőben: Berzsenyi Dániel. A nagy magyar nemzeti dráma megszületése a reformkor küszöbén: Katona József Bánk bánja. A magyar társadalmi helyzet és irodalmi élet a reformkor utolsó évtizedében.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük.

A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Tanári kézikönyv az általános iskolai Filla István. Permay Vilmos. Békei Lászlóné. Vas Károly. Tankönyvi szám: Előszó Iskolareformunk gyökeres változást jelent oktató-nevelő munkánk egészében. A tantervi utasítás az oktatást, nevelést és képzést az eddiginél szorosabban kapcsolja egymáshoz.

A lexikális adatok A lexikális adatok mechanikus reprodukálása helyébe a gondolkodtatást, a tanulók alkotó tevékenységét, az ismeretek nagyobb önállósággal történő feldolgozását és alkalmazását állítja. Az iskolareform megvalósításának elengedhetetlen követelménye az oktatás korszerűsítése, új és változatos módszerek kialakítása és a korszerű technikai eszközök felhasználása.

A történelemtanítás korszerű módszereinek kidolgozása különösen az általános iskola 5. Aránylag azonban itt a legkönnyebb is, hiszen a történelemtanításnak ebben az osztályban nincs beidegződött és megszokott gyakorlata. A tantárgy újonnan jelent meg, tananyaga is újszerű, követelményrendszere pedig szerencsésen alkalmazkodik a tízéves tanulók értelmi szintjéhez, érzelem- és gondolatvilágához.

A tantervi anyag korszerű feldolgozása már azért is sürgeti az új módszerek kialakítását, mert az előző évi tapasztalatok szerint a történelem tanításában megszokott és gyakran már sablonossá vált eljárások az 5. Erről a tanárok maguk is meggyőződtek. Tartalom Előszó 5 A történelemtanítás alapkövetelményei 9 Tanterv és Utasítás 11 A tankönyv 14 A tanmenet 18 A felső tagozatba való átmenet kérdései 21 A történelemtanítás feladatai a 6.

A módszerek kombinációja 49 Az applikáció 51 A topográfiai ismeretek tanítása 5 5 A kronológiai ismeretek kérdése 5 8 Az órára való közvetlen felkészülés tárgyi feltételei 63 Ajánlott irodalom az 5. Az Forrás szemelvények. Tanári kézikönyvek 65 3. Pedagógiai, módszertani tanulmányok 65 A történelem tanítása az 5. Bevezető olvasmány 72 Oktatási, nevelési és képzési feladatok 72 A tárgykör tanítása 72 I.

Az őskor 75 Oktatási, nevelési és képzési feladatok 75 A tárgykör tanítása 76 Irodalomtanároknak 95 Irodalom tanulóknak 95 II. Görögország Oktatási, nevelési és képzési feladatok A tárgykör tanítása Irodalomtanároknak Irodalom tanulóknak Filmek Iskolatelevízió IV. A Római Birodalom Oktatási, nevelési és képzési feladatok A tárgykör tanítása Irodalomtanároknak Irodalom tanulóknak Filmek Iskolatelevízió V.

A magyar történelem kezdetei Oktatási, nevelési és képzési feladatok A tárgykör tanítása Irodalomtanároknak Irodalom tanulóknak Filmek Iskolatelevízió Év végi rendszerező, összefoglaló ismétlés A történelem tanítása a 6. A feudalizmus kialakulása Európában Oktatási, nevelési és képzési feladatok A tárgykör tanítása Irodalom tanároknak Filmek II.

A feudális állam megalapítása Magyarországon X-XT. A rendi Magyarország kialakulása Oktatási, nevelési és képzési feladatok A tárgykör tanítása Irodalomtanároknak Irodalom tanulóknak Filmek Iskolatelevízió VI. A központosítás kísérlete és bukása Oktatási, nevelési és képzési feladatok A tárgykör tanítása Irodalomtanároknak Irodalom tanulóknak Filmek Iskolatelevízió VII.

Filla István Filla István műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Tankönyvkiadó Vállalat. Fekete-fehér ábrákkal.