Csed es gyed egyuttes igenylese 2019 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 179934487
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,48

MAGYARÁZAT:Csed es gyed egyuttes igenylese 2019 kitoltesi utmutato

A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a       gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás,   biztosítási jogviszonyilletve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás, amely nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással [korábban gyermekgondozási segély gyes ].

Ki jogosult gyermekgondozási díjra? Mit kell tenni a foglalkoztatónak az átvett kérelemmel? Visszamenőlegesen is igényelhető-e a gyermekgondozási díj? Befolyásolja-e a gyed összegét, ha az adóhatóság felé bevallott jövedelemadatokban utólag módosítás történik? Mit lehet tenni, ha a gyermekgondozási díj iránti kérelem ügyében hozott döntéssel nem értek egyet? Lehet-e a gyermekgondozási díj folyósítása mellett munkát végezni? Mit kell tenni, ha az adataimban, vagy körülményeimben jogosultságot érintő változás következik be?

Kaphatok-e gyermekgondozási díjat, ha a jogosultsághoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezem? Általános szabályok szerint gyed-re jogosultság. Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő:. Gyed-re való jogosultság egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony fennállása esetén:.

Ha az igénylő egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a gyermekgondozási díjra való jogosultságot mindegyik jogviszonyban külön-külön kell elbírálni, és megvizsgálni, hogy az egyes jogviszonyaiban az igénylő rendelkezik-e a gyermek születését megelőző két éven belül nap biztosításban töltött idővel. Az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyból származó biztosítási időket nem lehet összeszámítani.

A vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van. A gyermekgondozási díjra való jogosultság vizsgálata során nem tekinthető szülőnek a helyettes szülő a gyermekvédelmi gyám, továbbá a nevelőszülő kivéve, ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, és ezen jogviszonyában azon gyermekre tekintettel válik jogosulttá gyermekgondozási díjra, akire tekintettel nevelőszülői gyermekgondozási díjra is jogosulttá vált.

A jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási idő számítása:. Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időnek  nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időbe be kell számítani:.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése biztosítási jogviszonyt biztosításban töltött időt nem eredményez, ezért ezen járulék fizetésének időtartamát a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes napi időbe nem lehet beszámítani.

Nem minősül keresőtevékenységnek  az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem — ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó  díjazást és a személyi jövedelemadó  mentes tiszteletdíjat is —, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre. Hallgatói jogviszony alapján gyed-re jogosultság diplomás gyed.

Diplomás gyed-re  az a szülő nő jogosultaki az alábbi 1. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni. A vér szerinti apa diplomás gyed-re való jogosultsága:. A diplomás gyed-re a vér szerinti apa akkor jogosult, ha a fentiekben leírt feltételeknek mind a hat feltételnek meg kell felelnie a vér szerinti apának megfelel, és ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a 2.

Aktív félév, az a félév, amely alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a diplomás gyed, ha az ellátásra jogosult a gyermek születését követő A diplomás gyed folyósítása mellett tehát a gyermek születését követő Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem - ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi-jövedelemadó mentes tiszteletdíjat is - ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

Nevelőszülői jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra jogosultság. Gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A gyermek születését követő Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra. Nagyszülői gyermekgondozási díjra jogosultság. Amennyiben az alapjogosult meghal, az a nagyszülő részére már megállapított gyermekgondozási díjra való jogosultságát nem érinti.

Nem jár a nagyszülő részére gyermekgondozási díjha. A saját jogú nyugdíjas munkavállaló nem minősül biztosítottnak, így gyermekgondozási díjra nem szerezhet jogosultságot. Általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj időtartama:. A  gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam nap lejártát követő naptól  a gyermek 2. Ikergyermekek után járó gyermekgondozási díj időtartama:. I kergyermekek esetén  a gyed folyósításának időtartama a gyermekek 3.

Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj időtartama:. A "diplomás gyed" a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. Nevelőszülői jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj időtartama:. A nevelőszülőnek megállapított gyermekgondozási díj legkorábban a gyermek nevelésbe vételének napjától a gyermek 2. Nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj időtartama:. Az általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díjhoz hasonlóan, a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2.

Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj időtartama a gyermekek 3. Ha gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt a gyermek meghal:. Általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj összege. A gyermekgondozási díj összegének megállapítása során  a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló   illetve a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama alatt megszűnt   biztosítási jogviszonyban az állami adóhatósághoz személyi jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.

A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem meghatározása. Amennyiben az igénylő,  a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik naptári napi jövedelemmel, akkor  a gyermekgondozási díj alapját ezen napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani,  ha a biztosítási idő folyamatos a biztosítási idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját  megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. Ha az igénylőnek az 1. Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van  az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább  nap folyamatos  — Tbj.

Amennyiben az 1. Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a gyermekgondozási díj alapját megállapítani. Abban az esetben ha az igénylőnek gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozást segítő ellátás igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeke születik, akkor az újabb gyermek után járó, 1. Ezen szabály kizárólag akkor alkalmazható, ha az előző gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelem alapján került megállapításra.

A fennálló biztosítási jogviszony alatt a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama alatt megszűnt biztosítási jogviszonyt is érteni kell! Ha az ellátásra jogosult a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, az ellátás összege nem lehet kevesebb.

Ugyanazon igénylő részére ugyanazon gyermek jogán benyújtott gyermekgondozási díj iránti kérelmét ismételten elbírálni nem lehet, a gyermekgondozási díj a jogosultság fennállásának teljes időtartama alatt az ellátás megállapításkor hatályos szabályok alapján meghatározott összegben jár, a jogosultság fennállása alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet. A folyamatos biztosítási idő megszakadása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni a gyed összegének megállapítása során.

A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A gyed mértéke. A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy  a gyed maximálisan megállapítható  összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér Ennek megfelelően  a gyermekgondozási díj A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjak összegét minden évben január éig az azt folyósító szerv — külön kérelem nélkül — felülvizsgálja, és a január 1-jei időponttól a tárgyévre érvényes felső határ figyelembevételével a módosított összeget folyósítja.

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyed-re, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékát. Amennyiben a szülő egyidejűleg több különböző korú gyermek után jogosult gyermekgondozási díjraakkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

A hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj összege diplomás gyed összege. A diplomás gyed havi összege:. Ha a diplomás gyed-re jogosult személy a gyermek születésekor biztosított, és. Amennyiben az igénylő, a gyermekgondozási díj jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik naptári napi jövedelemmel akkor a gyermekgondozási díj alapját, ezen napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos.

A napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább nap folyamatos — Tbj. Ha a biztosítottnak a jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva nincs legalább naptári napi jövedelme, az ellátás naptári napi alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani, kivéve, ha a biztosított tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, ekkor a tényleges, illetve a szerződés szerinti jövedelem alapulvételével kell a gyermekgondozási összegét megállapítani.

A diplomás gyed összegét minden év január éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. Nevelőszülői jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj összege. A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér mely ban Ha az ellátás egybeszámított összege meghaladná a maximális összeget, a gyermekgondozási díj összegét minden év január éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj összege. Adó- és járulékfizetési kötelezettség a gyermekgondozási díj után. A folyósító szerv köteles a gyermekgondozási díj összegéből - az ellátásra jogosult adó- és járulékkedvezményről szóló nyilatkozatában foglaltak figyelembevételével - a személyi jövedelemadó-előleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot levonni. Az ellátást megállapító szerv kérelemre tájékoztatást nyújt a gyermekgondozási díj összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Általános szabályok szerint igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása. A gyermekgondozási díj iránti kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is benyújtható a  "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez"  elnevezésű nyomtatványon. A gyermekgondozási díj iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat. A biztosítás megszűnését követően benyújtott ún.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító  munkaügyi központnál  nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét. Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, illetve a főváros  és Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalához a továbbiakban: kormányhivatal elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét, az  "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez"  elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásával együtt a következő igazolásokat is be kell nyújtani, illetve be kell mutatni:. Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása. A vér szerinti apavalamint a szülés napján  nem biztosított szülő nő  a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti  kérelmét a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be. Ha a szülő nő a gyermek születésének napján biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtani.

A csecsemőgondozási díj b iztosítási  jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadságnak megfelelő időtartamára jár. Ki jogosult csecsemőgondozási díjra? A szülő nő jogosultsági feltételei. Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke. A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes nap.

A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időbe be kell számítani. A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. Nem jár   csecsemőgondozási díj a biztosítottnak :. A csecsemőgondozási díjban részesülő személy köteles nyolc napon belül bejelenteni, ha a fentebb felsorolt körülmények bekövetkeznek. Keresőtevékenység: a Tbj. Kereset: a Tbj.

Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj. A csecsemőgondozási díj  a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni.

A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg. A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz  a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

A szülési szabadság kiadására, igénybevételére egyébként a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó. Amennyiben a csecsemőgondozási díjat nem a szülő nő kérelmezi, úgy a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napjától a gyermek születését követő A szülési szabadság megszűnik:.

A szülési szabadság tartama a fenti esetekben a szülést követően 6 hétnél rövidebb nem lehet. Az egyéb foglalkoztatási jogviszonyokban   pl. Milyen jövedelem alapján számítják a csecsemőgondozási díj összegét? A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál jövedelemként   kizárólag  az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban   elért, a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

Amennyiben az igénylő a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában naptári napi jövedelemmel, akkor csecsemőgondozási díj naptári napi alapját ezen napi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani,  ha a biztosítási idő folyamatos.

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját  megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. Ha az 1. Ezt a szabályt alkalmazni akkor lehet, ha van  az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább  nap folyamatos  — a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló Amennyiben az 1.

Kivételt képez ez alól, ha  a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért — legalább 30 naptári napi —  tényleges jövedelme, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb. Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a csecsemőgondozási díj alapját megállapítani azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.

Szerződés szerinti havi jövedelem:. A csecsemőgondozási díj naptári napi alapjának megállapítása során alkalmazandó  kedvezményszabály :. A biztosításban töltött idő akkor folyamatosha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakításba nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj - kivéve a hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj - gyermekgondozást segítő ellátás gyes folyósításának ideje.

A biztosítás megszűnését  követően járó pénzbeli ellátások összegének megállapítására és folyósítására a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj? Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni. Ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét. A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az egészségbiztosító által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is a  "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez"  elnevezésű nyomtatványon. Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a  biztosított foglalkoztatójánál  kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a  munkáltató jogutód nélkül megszűnt,  a kérelmet  a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró  kormányhivatalnak, illetve a fővárosban és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbiakban: kormányhivatal kell benyújtani. Mit kell csatolni a kérelemhez?

Csatolandó továbbá - szülés előtt igényelt csecsemőgondozási díj esetén. Amennyiben a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni.

A szülést megelőző időponttól való igénylés esetén, illetve ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik,  a gyermek születésének tényét  a szülést követően, a  születési anyakönyvi kivonat másolatával  igazolni kell. A csecsemőgondozási díjra való jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható. Aki az ellátást csak a szülés napjától igényli. Mit kell tennie a foglalkoztatónak az átvett kérelemmel?

Ha a foglalkoztatónál nincs kifizetőhely. A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elő. A  kérelem kizárólag elektronikus úton Cégkapun, vagy  a kormányhivatalnál történt  regisztrációt követően Ügyfélkapun  küldhető meg a kormányhivatalhoz.

Ahhoz, hogy a foglalkoztató a csecsemőgondozási díj iránti igényt Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton tudja benyújtani, szükséges, hogy a kormányhivatalnál  regisztráltassa magát. A csecsemőgondozási díj igényérvényesítése során szükséges igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz azzal, hogy a papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel.

Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni az  "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról"  elnevezésű nyomtatványt. Az igénybejelentés napja  a kérelem benyújtásának igazolt napja.

A foglalkoztató a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

Ki bírálja el a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet? Ki folyósítja az ellátást? A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el. Az elbírálási feladatokat a kormányhivatalok látják el.

A csecsemőgondozási díjat társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja. A csecsemőgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről. Aki ugyanazon gyermeke jogán ismételten csecsemőgondozási díjat kérelmez, annak az eredeti határozatban megállapított összegben folyósítják tovább az ellátást.

Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét jogviszonyonként kell a fentiek szerint elbírálni és megállapítani. A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját - kérelmére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról. Ha csecsemőgondozási díj folyósítása alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, és nem létesít újabb biztosítási jogviszonyt, továbbra is a volt foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja tovább az ellátást.

Ha a biztosított az ellátás folyósításának az ideje alatt foglalkoztatót vált, az új foglalkoztató szerinti társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja a már megállapított ellátást. A biztosított írásbeli kérelmére a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj folyósítását szüneteltetni kell.

Visszamenőlegesen is igényelhető a csecsemőgondozási díj? Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti igényt. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. Mennyi idő alatt bírálják el a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet? Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz, vagy az igénylő munkáltatója által működtetett kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított  8 nap, feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben pl.

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem a gyermek születésének várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a gyermek születésének várható időpontját megelőző Hogyan történik a csecsemőgondozási díj folyósítása? Az első megállapítást és folyósítást követően a csecsemőgondozási díjat  havonta egyszer, utólag kell folyósítani  — az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással — a tárgyhónapot követő hónap Hogyan történik a csecsemőgondozási díjra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás folyósítása?

A csecsemőgondozási díjra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő vagy testvér kérheti. Ha azonban az elhunytnak nincs olyan rokona, aki ebben a felsorolásban szerepel, akkor az örökös veheti fel az ellátást. A felsorolás a jogosultak egymás utáni sorrendjét is jelenti. A fel nem vett ellátást nyomtatványon kell kérni, amelyet a csecsemőgondozási díjra jogosult halála napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül lehet benyújtani.

Mit lehet tenni, ha a döntéssel nem ért egyet a kérelmező? Amennyiben nem ért egyet a kérelmező kérelme elbírálásával, akkor a csecsemőgondozási díj tárgyában hozott döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Lehet-e kapni csecsemőgondozási díjat, ha a szükséges biztosítási idővel a kérelmező nem rendelkezik? Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő  kérelmező  nem rendelkezik a csecsemőgondozási díj folyósításához szükséges nap biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy meghatározott keretek között  méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően állapítsa meg a csecsemőgondozási díjra való jogosultságot  annak is, aki arra a méltányossági jogcím nélkül nem lenne jogosult.

Mit kell tenni, ha az adatokban változás következik be? Aki csecsemőgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti. Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás. Társadalombiztosítás és Családtámogatás. Szociális Információs Rendszerek.