Onertekelesi kezikonyv altalanos iskola 2018


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 288723256
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,10

MAGYARÁZAT:Onertekelesi kezikonyv altalanos iskola 2018

Segédanyag csomagjaink tartalmazzák a változásokat, az új elvárásokat. Önértékelési csomagjaink alkalmasak arra, hogy az éves munkaterv szerinti ütemezésben támogassa az éppen aktuális önértékeléseket. A részdokumentumok feladatterv, értékelési sablonok, kérdőívek, interjú tervek, önfejlődési terv, intézkedési terv sablonok stb. Az önértékelési csomag tartalma melyeket Word formátumban e-mailen küldünk meg :. Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása.

A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív. Interjú a vezető munkájáról a munkáltatóval a vezető önértékeléséhez.

A kézikönyvben kiemeltük a változásokat, újdonságokat az eddigiekhez képest. A teljes kiadvány oldal, mely az Oktatási Hivatal honlapján elérhető: Összevont önértékelési kézikönyv. Amit ígérünk: A sablonok az OH informatikai felületére történő feltöltést megelőzően az önértékelések papír alapú, vagy elektronikusan is használható, az elvárásoknak teljes mértékben megfelelő eszközei.

Akiknek ajánljuk: Bármely intézmény fenntartó által működő köznevelési intézmény számára. Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő. A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre. Önértékelési csomagok - Megrendelő lap 67,5 KiB. Az önértékelési csomag tartalma melyeket Word formátumban e-mailen küldünk meg : 0. Belső elvárások kialakítása — Segédanyag 1. Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása 2.

Feladatterv Vezetői önértékelés — Minta — Segédanyag 2. Feladatterv Vezetői önértékelés — Sablon 3. Dokumentumelemzés — Sablon 4 Vezetői önértékelő kérdőív 5. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív 6. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív 7. Vezetővel készített interjú a vezető önértékeléséhez 8.

Interjú a vezető munkájáról a munkáltatóval a vezető önértékeléséhez 9. Interjú a vezetőtársakkal a vezető önértékeléséhez Vezetői önértékelési összesítő sablon Intézményvezetői önfejlődési terv —Sablon Összegző vezetői önértékelő sablon A teljes kiadvány oldal, mely az Oktatási Hivatal honlapján elérhető: Összevont önértékelési kézikönyv Amit ígérünk: A sablonok az OH informatikai felületére történő feltöltést megelőzően az önértékelések papír alapú, vagy elektronikusan is használható, az elvárásoknak teljes mértékben megfelelő eszközei.

Önértékelési csomagok - Megrendelő lap 67,5 KiB by. A Pedagógus önértékelés — segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig a Ára bruttó. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények számára.

A Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. EMMI rendelet a továbbiakban: EMMI rendelet az Oktatási Hivatal számára feladatként írja elő a tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések szakmai anyagának elkészítését, folyamatos fejlesztését is.

Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében szükségessé vált a standardok és az azokat rögzítő jelenleg hatályos kilenc intézménytípushoz készített kilenc-kilenc önértékelési kézikönyv tartalmi felülvizsgálata és a könnyebb kezelhetőség érdekében a jelenlegi kézikönyvek egy-egy kézikönyvbe vonása. Az összevonás során az önértékelési kézikönyveknek az önértékelés intézménytípustól függetlenül megfogalmazható célját, elveit, eljárásrendjét és alapvető módszereit tartalmazó részeit egységesítettük, majd az intézménytípusok sajátosságaiból fakadóan a kilenc intézménytípushoz tartozó kilenc elvárás- és eszközrendszert az önértékelési kézikönyv mellékleteiben helyeztük el.

Az EMMI rendelet alapján A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi önértékelésbe is. Mivel azonban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos vezetői és intézményi tevékenységek több értékelési területhez is köthetők, ezért nem vált szükségessé új értékelési terület bevezetése, hanem egyrészt a meglévő értékelési területekbe kerültek be a fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó új elvárások, vagy a meglévő elvárások kiegészítéseivel történt meg az új értékelési tartalom megjelenítése.

Az önértékelést támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények feladata az intézményi pedagógusra; vezetőre; intézményre vonatkozó elvárásrendszer elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő általánosan, minden azonos intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát — amennyiben az intézmény azt konkrétan szabályozza - a helyi szabályozás szerint módosítsa pontosító, értelmező elvárásokat fogalmazzon meg.

Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. Az önértékelések előtt a pedagógusra, intézményre, vezetőre vonatkozó saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben ennek hiányában nem indítható önértékelés! Az önértékeléssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni,  elérhetőségüket ezen az oldalon találhatják meg.

A ben megvalósult önértékelések kézikönyvei harmadik kiadás az alábbi linkeken érhetők el. A ban megvalósult önértékelések eljárásrendjét tartalmazó önértékelési kézikönyvek második kiadás az alábbi linkeken érhetők el:. A ben megvalósult önértékelések kézikönyvei első kiadás az alábbi linkeken érhetők el. Önértékelési kézikönyvek