Ksh 2240 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 221365879
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,69

MAGYARÁZAT:Ksh 2240 kitoltesi utmutato

Ecomissio Kft. Kormány rendelet írja elő. Veszélyes hulladék szállítása és átadása, csak úgynevezett Sz-Lap Szállítási-Lap kitöltését követően lehetséges. Igény esetén cégünk segít az Sz-Lap kitöltésében. Kérje értékesítőink segítségét! A sz lap használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról termelőátvevőjéről kezelőszállítójáról, a szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról.

A szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy esetleges baleset, illetőleg havária helyzet esetén rendelkezésre álljanak a szükséges intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk.

Sorszám : a környezetvédelmi minisztériumtól megrendelt sorszám vagy a www. Az SZ-lap garnitúra 4 példányos bizonylat, amelynek egyes példányait kitöltésük után a következőképpen kell felhasználni:. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:. VM rendeletben felsorolt listából kell megadni. Azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel. A szállítandó hulladék mennyiségét csomagolás nélkül nettó és csomagolással együtt bruttó kg-ban kell megadni.

Ezeket a mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni. A hulladék összetétele: A legfontosabb összetevőt, vagy összetevőket kell beírni. A hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának megfelelő azonosító kódot kell beírni a következők szerint:. A A hulladék UN száma: Az adott veszélyes hulladékra legjellemzőbbet kell feltüntetni. KHEM rendelet módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

A hulladék átadójának neve, címe település, utca, házszám, irányítószám :. Átadó neve : Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név. Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni.

Utca, út, tér stb. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt a rovatot üresen kell hagyni. Avállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére az Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott azonosító, amely három, egymástól — jellel elválasztott részből áll.

Az első rész az adózó nyolc számjegyű egyedi azonosítója, a második és a harmadik rész a tevékenységgel, telephellyel kapcsolatos kód. A tizenegy számjegyű adószám elsősorban azonosítására, bejelentkezését követő nyilvántartásba vételre szolgál. Környezetvédelmi Ügyfél Jel rövidítése. Ez egy 9 számból álló a környezetvédelmi adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító. KÜJ számot az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi felügyelőség adhat és Tőlük lehet kérni egy bejelentőlap kitöltését követően.

A KÜJ  szám a különféle környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek egyszerű és egyértelmű azonosítását szolgálja. Link: Kinek kell KÜJ számmal rendelkeznie? Környezetvédelmi Területi Jel rövidítése. Ezt a számot is az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől kell kérni. Ha több telephelye van a termelőnek, akkor több KTJ számot is kap.

A cégnév mellett a termelő telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a termelő telephely megnevezése nem azonos az 9. A hulladék átadója telephelyének címe település, utca, házszám, irányítószám :. A veszélyes hulladékot szállító cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában. A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma :. Veszélyes hulladékot szállítani, csak az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott veszélyes hulladék szállítási engedély birtokában lehet.

Itt a szállító cég veszélyes hulladékok szállítására kapott engedély számot kell feltüntetni engedély iktatószáma. A szállítás módja mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni:. Azt az időpontot kell megadni, amikor a szállítás megkezdődik, tehát amikor a szállítmány elhagyja a termelő telephelyet. A hónapot is arab számmal kell jelölni pl. A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe település, utca, házszám, irányítószám :. A veszélyes hulladékot kezelés céljából átvevő cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában.

Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe település, utca, házszám, irányítószám :. A hulladékkezelését végző cégnek több telephelye is lehet ezért, nem mindig azonos a Az a kezelési kód, amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. Ezt a kódot a kezelést végző cég tudja megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges. A szállítmány átvételének nem a megérkezésének időpontja. Az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a veszélyes hulladékok kezelésére kapott engedély száma; engedély iktatószáma.

A veszélyes hulladékot kezelésre átvevőnek a megfelelő kódkockában X-el kell jelölnie azt, hogy a szállítmányt — annak ellenőrzését követően — átvette-e, vagy nem. Amennyiben a kezelő nem vette át a veszélyes hulladék szállítmányt, akkor a nyomtatvány Az átvett hulladék mennyiségét csomagolás nélkül nettó és csomagolással együtt bruttó kg-ban kell megadni.

A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik ha e kötelezettséget kormányrendelet előírjaaz átvétel meghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja.

Felelős személy neve, telefonszáma:. Az átadásra kerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban felvilágosítást adó, intézkedési jogkörrel rendelkező személy neve. A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja :.

A veszélyes hulladékot átvevő hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával. Felelős személy neve, telefonszáma: Amennyiben a kezelő a szállítmányt bármely ok miatt nem veszi át, akkor az átvétel megtagadásának okát ebben a rovatban kell közölni. Vissza az előző oldalra. Sz-lap nyomtatvány igénylésére két lehetőség van : regisztráljon a www.

Sorszámtartományt az igényelhet, aki legalább székhellyel és Környezetvédelmi Ügyfél Jellel a továbbiakban: KÜJ rendelkezik. A sorszámtartományt az igénylőnek a környezetvédelemért felelős miniszter 30 napon belül adja ki. Az igénylést papír alapon vagy elektronikus úton a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni.

A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése: 2. A szállítónak átadott hulladékmennyiség: nettó: kg bruttó: kg 3. A hulladék összetétele: 4. A hulladék megjelenési formája: 5. Az átadott küldeménydarabok csomagok száma: 8.

A csomagolás módja: 9. A hulladék átadójának neve, címe település, utca, házszám, irányítószám : A hulladék átadójának telefonszáma: Adószám vagy adóazonosító jel: KÜJ: KTJ: A hulladék átadója telephelyének neve: A hulladék átadója telephelyének címe település, utca, házszám, irányítószám : Szállító telefonszáma: A fuvarlevél száma: A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma: A szállítás módja: A szállítás megkezdése: A szállító jármű rendszáma: A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe település, utca, házszám, irányítószám : A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma: Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe település, utca, házszám, irányítószám : Kezelési kód: Az átvétel időpontja:   Hulladékgazdálkodási engedély száma: Az átvett küldeménydarabok csomagok Az átvett hulladék mennyisége: száma:   nettó: kg bruttó: kg Felelős személy neve, telefonszáma: Kelt: Aláírás és pecsét: A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja :Felelős személy neve, telefonszáma: Kelt: Aláírás és pecsét:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Ha az Ön gépére még nincs telepítve az Általános Nyomtatványkitöltő Program ÁNYK és a használatához szükséges java futtatókörnyezet, akkor ezt együtt telepítheti az alábbi linkre kattintva. Tudnivalók a nyomtatványkitöltő programokhoz. Technikai információ az ANYK program alkalmazásához.

Segítség verzióeltérés esetére. Tudnivalók a nyomtatványkitöltő programhoz. X Tisztelt Ügyfelünk! Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Toggle Navigation. Közérdekű adatok Sajtószoba Ügyfélszolgálatok Igazgatóságok Kapcsolat. Magánszemélyek Adószámmal nem rendelkező Adószámmal rendelkező nem áfaalany Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett. Egyéni vállalkozók Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Áfaalany Egyéni vállalkozók nyilvántartása. Társaságok Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Kivaalany Non-profit.

Kiemelt adózók. Adó Adószámla Adózás rendje Adózási kérdés Általános forgalmi adó Egyéb kötelezettség és költségvetési támogatás Egyszerűsített vállalkozói adó Energiaadó Illetékek Jövedéki adó EMCS Jogszabályok Tájékoztatók, információk Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár Jövedéki adó fajtakódok és Jöt. Programok részletes keresése. Egyszerű keresés. Összetett keresés.

Bevallás száma:. Kérem, válasszon. Keresett kifejezés a nyomtatvány megnevezésében:. Összes nyomtatvány megjelení­tése. Hívja a et! Ügyfélszolgálati időpont foglalása. Tudjon róla! Megyei rendezvények. Alkalmazható üzemanyagárak. EU támogatások. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők. Süti tájékoztató letöltése. ESZ ólmozatlan motorbenzin. LPG autógáz.