Nea elszamolasi utmutato 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 929936223
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,84

MAGYARÁZAT:Nea elszamolasi utmutato 2017

Tájékozatjuk, hogy az államháztartásról szóló A Nemzeti Együttműködési Alap Az elszámolás elkészítéséhez segítséget nyújt az Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap A bizonylatok EPER-be történő rögzítését követően a véglegesítés után a rendszer generálja a számlaösszesítőt.

Ezt követően megjelenítésre kerül a számlaösszesítőn az Ávr. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a megjelölt számviteli bizonylatok mellett a fent megjelölt elszámolási útmutató szerinti kapcsolódó dokumentumokat pl. Kérjük, kizárólag a megjelölt bizonylatokat és a hozzá tartozó dokumentumokat szíveskedjenek benyújtani. Amennyiben kérdése merül fel, — pályázati azonosítójának megadásával — felteheti írásban a nea emet. Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Tisztelt Partnerünk! Elszámolás benyújtásának eljárásrendjében bekövetkezett változás: A bizonylatok EPER-be történő rögzítését követően a véglegesítés után a rendszer generálja a számlaösszesítőt. Hozzászólás írása Kilépés a válaszból Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni. Elfogadom Elutasítom. Necessary Necessary. Non-necessary Non-necessary.

Pályázat benyújtási időszak kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. NEA-TFÖ-M esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. NEA-TFÖ-V esetében: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, polgári védelem, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek támogatása.

Együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett főpályázó és egy határon túli társpályázó civil szervezet által, a Civil tv. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke. A rendelkezésre álló forrás jelen pályázati kiírás tekintetében Ft a Magyarország Miniszterelnökség fejezet A pályázat benyújtásának határideje és a támogatási időszak.

A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti. Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása. Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek, polgári védelem.

Azon pályázatok, amelyek határidőben az EPER-ben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá. Az alábbi — Magyarországon nyilvántartásba vett — civil szervezetek hatókörtől 1 függetlenül nyújthatják be elektronikus pályázatukat:. Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium tevékenységi köréből kikerült és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi körébe bekerült a természet- és környezetvédelem.

Pályázat benyújtására nem jogosult, a Civil tv. A fenti támogatási célokra a szervezet területi hatókörétől függetlenül lehet pályázatot benyújtani. Azon szervezet, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.

Egy szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriájára nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint. Támogatási előleg folyósítására a pályázó erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza. Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti. NEA-TFÖ-M kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.

NEA-TFÖ-V kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást. Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó és felső határa. Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa Ft. Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa Ft. NEA-TFÖ-M kategória esetében a Kollégium a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb az igényelhető és elnyerhető támogatási összeg alsó határánál.

NEA-TFÖ-V kategória esetében a Kollégium a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg egyharmadánál. Tanácsi döntés, NEAr. A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az EPER-en keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül az Országos Bírósági Hivatal a továbbiakban: OBH által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében a jelen pályázati kiírás Amennyiben a pályázat nem felel meg a követelményeknek, a pályázat elutasításra kerül, amelyről az Alapkezelő az EPER-en keresztül értesíti a pályázót.

Támogatásból elszámolható költségek köre. A pályázatban a támogatás terhére a NEAr. Támogatásból el nem számolható költségek köre. NEA-TFÖ-M kategóriában nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei.

A kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere. Az E lektronikus P ályázatkezelési és E gyüttműködési R endszer EPER a pályázatok elektronikus benyújtásától a pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja.

Jelen pályázati eljárás keretében az EPER-en keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal. A pályázatok benyújtásának módja és helye. Felhívjuk a figyelmükethogy a Civil tv. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt célok azonossága megállapítható az adott költségvetési év forrása vonatkozásában. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható.

A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben [2] leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. Az EPER-t a www. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes email címmel.

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalássalamelynek összege 2. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot pl. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott érvényesnek nyilvánított regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie.

Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyarországon bejegyzett szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.

Új regisztráció esetén vagy ha a megadott adatokban változás történt vagy más okból módosításra van szükség, az EPER-ből kinyomtatott és a pályázó képviselője által aláírt regisztrációs nyilatkozat egy eredeti példányát és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait [3] ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján beérkezőleg az alábbi postacímre kell küldeni:. Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyenellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibák merülhetnek fel pl. Legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:. A papír alapon beküldött dokumentumok nem elfogadhatóak, kérjük, hogy a. A benyújtandó dokumentumok fontos eleme az Adatkezelési hozzájáruló.

Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően tekintse át az Adatvédelmi tájékozató-t, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:. A kitöltött nyilatkozato ka t szkennelve, pdf formátumban, az érintett személy aláírásával ellátva kell feltölteni  az EPER-ben erre kijelölt fájlcsatoló mezőbe. Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megfelelő formában történő.

Az           Adatkezelési           hozzájáruló           nyilatkozat           letölthető          az          alábbi               linkről:. Az alábbi táblázatban ellenőrizheti pályázatának érvényességi feltételeit. Az, hogy mely kategória esetén alkalmazandó az adott érvényességi feltétel, azt a táblázat utolsó oszlopa jelöli. A jelen pályázati kiírás szerint a szervezet típusa: Magyarországon bejegyzett egyesület, szövetség vagy alapítvány.

A pályázaton igényelt támogatás összege a jelen pályázati kiírás 7. A támogatást igénylő szervezet pályázatát az elektronikus pályázatkezelési rendszerben hiánytalanul és határidőben nyújtotta be. Amennyiben a korábbi regisztráció óta a szervezet adatai módosultak, a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította.

Új regisztráció esetén rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben postára adta, és az Alapkezelő azt érvényesnek nyilvánította. A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb a pályázat benyújtásának évét megelőző évben jogerősen nyilvántartásba vette. Jelen kiírás keretében benyújtott pályázattal egy időben nem nyújtott be másik Kollégiumhoz, vagy másik kategóriában is összevont támogatásra pályázatot, illetve a 6.

A pályázati díj 2. Van a www. Az elektronikus pályázatkezelési rendszerben elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum, amennyiben nincs a www. Kizárólag a szervezet képviseletére jogosult személy jogosult a támogatási igényt benyújtani, a regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyeznek vagy az elektronikus pályázatkezelési rendszerben elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok.

A kitöltött pályázati adatlap tartalma, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között nincs ellentmondás. A támogatási igény benyújtója a jogosulatlanul igénybe vett támogatást és kamatait NEAr. Csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.

A visszatérítendő. A szervezet éves összes bevétele az utolsó számviteli beszámolóval alátámasztott módon lezárt üzleti évben nem éri el az 50 millió forintot. A határon túli civil szervezet nem szerepel társpályázóként más szervezet NEAÖ-V kategóriában benyújtott pályázatában. A támogatási igény részeként feltöltésre került a pályázatban megjelölt határon túli társpályázó szervezet hivatalos képviselője által aláírt együttműködési szándéknyilatkozat magyar nyelvű, oldalhű, digitális másolata.

A pályázati kiírás értelmében a társpályázó kizárólag határon túli civil szervezet lehet, mely követelménynek a pályázatban megjelölt partner megfelel. Az alábbi, a pályázat benyújtását kizáró feltételekről a pályázónak elegendő. A nyilatkozat hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázó szervezet megfelel az Áht.

A pályázó szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.

A pályázó szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. A támogatási igény benyújtója esetében az Áht. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázati adatlap Speciális nyilatkozatok a pontjában nyilatkozni kell arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek.

Formailag érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőségezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. Minden érvényes és szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a Kollégium meghatározza, hogy mekkora a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a vonatkozó keret rendelkezésre áll.