Evangelikus utmutato 2019 online


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 686152160
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,45

MAGYARÁZAT:Evangelikus utmutato 2019 online

Adott nap kiválasztása: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jákób azt mondta Józsefnek: Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj! És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Fil 2,4. Olvasmányok: 1Móz 37,3—4. A es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

Szerkesztette: Galambos Ádám. Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok az Örömüzenet — Lelki útravaló az év minden napjára Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, oldal, Ft. E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe lutheran. Az Evangélikus. Napi ige. Előző nap   -    Következő nap Adott nap kiválasztása: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pál apostol is erre törekszik, amikor az ünnepélyes hangvételű Krisztus-himnuszban kitér arra, hogy Jézus áldozati halála átrendezi az emberi kapcsolatokat is.

Az ige olvasása több kérdést is felvethet bennünk: Miért állítsam a másikat magam elé? Tényleg ezt várja tőlem Jézus? Legyek teljesen altruista? A válasz ott van a sorok között: Jézusra nézve legyek a másikra is tekintettel, és Jézust keresve a másikban figyeljem az ő szükségleteit, figyeljek arra, hogy mi lehet hasznos az ő életében.

Isten gondoskodó szeretete indíthat bennünket erre, mert ezt mi is megtapasztaljuk nap mint nap. Sőt arra kérsz, amire nekünk is szükségünk van: legyünk közösségben egymással, elfogadó és segítő szeretettel. Add nekünk, kérünk, ennek felszabadító felismerését! Szerző: Grendorf-Balogh Melinda.

Budapest — A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata — tekintettel a koronavírus miatt kialakult járványhelyzetre — novemberében online ülésszakot 6. Budapest — Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest — Kenyér és bor színében — Az úrvacsora kortárs szemmel nyílt csoportos kiállítás az Evangélikus Országos Múzeumban, november én. A megnyitó egyedi volt, ugyanis a koronavírus-járvány miatt hozott óvintézkedések miatt, a kiállítást a múzeum újranyitásáig csupán néhány óráig láthatta a közönség.

Békéscsaba — Nagy Zoltán esperes kezdeményezésére a Kelet-békési Evangélikus Egyházmegyében videók formájában dolgozzák fel a gyülekezeti munkaprogram úrvacsorai sorozatát. A filmek jó alapot szolgáltathatnak egy fizikai jelenléttel megtartott bibliaóra beszélgetésindítójának, ugyanakkor ha nincs bibliaóra, akkor online tartalomként tekinthetik meg a hívek a filmeket. A koronavírus-járvány miatt a sorozat Az úrvacsora edényei a reformáció első két évszázadában címmel.

Elsősorban menedéket. Azt, hogy mi vagy ki elől, már nehezebb megfogalmaznom. Galilei ötszáz éve azt mondta, hogy a dolgokat mérni kell. Nagy újdonság volt ez akkoriban. Egy ideig ezzel sokan szembeszegültek, aztán szépen lassan — évszázadok alatt — majdnem az egész társadalmat átitatta az egyenlőség elve. Ezzel a szép elvvel a mai napig csak azonosulni tudok, annál is inkább, mert nemcsak Magyarországon, hanem a világon bárhol bőven akad még tennivaló ennek érdekében. Az alábbiakban levelüket szó szerint adjuk közre.

Budapest — Fót — A templomi énekkarok számára készült, az Úrvacsora éve programsorozat jegyében, a napokban megjelenő kóruskötet. Ötvennyolc kompozíció található benne: ezeknek jelentős része első közlés. A hangszerkíséretes egyszólamú művektől a könnyű korálharmonizációkon át a barokk kiskantátákig igen sokoldalú válogatást vehetünk kézbe. A művek illeszkednek az úrvacsorai liturgiába, felfrissíthetik a gyülekezeti éneklést, és tanúskodhatnak a szentségben jelen lévő Jézus Krisztusról.

Külön öröm, hogy a ma élő kóruskomponisták közül ketten — Tillai Aurél és Kecskés D. Balázs — e kötet számára készítettek új kompozíciót egyházunk Egyházzenei Bizottságának felkérésére. Budapest — A római katolikus világegyház a szeptemberére tervezett budapesti eucharisztikus világkongresszusra készült, hazai evangélikus egyházunk pedig ebben az esztendőben ünnepelte volna több programmal az Úrvacsora Évét. A koronavírus-járvány miatt el kellett térni az eredeti tervektől, ám az eucharisztia illetve úrvacsora kérdése fontos a két egyház életében.

A Keresztyén Igazság című folyóirat Prőhle Gergelyt, országos felügyelőt és feleségét, Korányi Noémit kérdezte meg, mint evangélikus—katolikus vegyes házasságban élő házaspárt, hogy az ő családjukban hogyan alakult az úrvacsora gyakorlata. Egy leheletnyi ostya, egy falat kenyér, egy korty bor. A teljesen hétköznapiból szent lesz. A jelentéktelennek tűnő energiabevitelből, az Isten-találkozás mélysége.

Krisztus önmagát adja, közösségben akar veled lenni. Adja Isten, hogy láthasd magad az Ő szemében. Tartson meg a vele való közösség tudatában és reményében. A kialakult veszélyhelyzet okán az országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítást csupán két napig lehetett megtekinteni, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy a tárlat anyagát némi szöveges kiegészítéssel online is bemutatják. Budapest — Krámer György bevezető áhítata után a presbiterek támogatták, hogy zsinati elfogadásra terjesztik egyházunk as költségvetésének módosítását annak megfelelően, ahogy a koronavírus-járvány kitörését követően a rendkívüli intézkedések ezt megkövetelték.

Szomorú hír: elhalasztották a szeptemberre, Budapestre tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Személyesen is nagyon sajnálom, de bizonyára ezzel nem vagyok egyedül evangélikusságunk családjában. Érint ez minket evangélikusokat? Nagycsütörtök napján az utolsó vacsorára is gondolva, dr. Hafenscher Károllyal, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnökével és az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékét vezető egyetemi tanárral beszélgettünk az úrvacsora évéről.

Gryllus Dániel előadóművész Lackfi János versére készítette el az úrvacsora évének himnuszát. Ennek kottáját adjuk közre, gitáros valamint billentyűs kíséret lehetőségével, azzal a megjegyzéssel, hogy a harmóniák nem mindenütt egyeznek, tehát nem lehet a kétféle kíséretet egyszerre alkalmazni.

Gazdagító éneklést kívánunk! Révfülöp — ban immáron A Az úrvacsora a bűnbocsánat alkalma, a közösség megélésének lehetősége Jézus Krisztussal és embertársainkkal egyaránt; Jézus egykori utolsó vacsoráját eleveníti meg és teszi jelenvalóvá. Erre a vacsorára és ebbe a korokon átívelő közösségbe kapunk meghívást minden egyes úrvacsoravételkor.

Egyházunk különböző területeken szolgáló lelkészeit kérdeztük meg az e szentséggel kapcsolatos tapasztalataikról, meghatározó élményeikről, a Krisztussal való találkozásról. A Magyarországi Evangélikus Egyház at az úrvacsora évének nyilvánította. A hivatalos istentisztelettel egybekötött megnyitót január 7-én tartották a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség templomában, melyen mindhárom egyházkerületünk püspöke szolgált. Budapest — ban az országos irodai évnyitó egyben az úrvacsora éve országos nyitóalkalma is volt.

Január 7-én megtelt a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség temploma, ahol mindhárom egyházkerületünk püspökei együtt szolgáltak az alkalmon. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és dr. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke tartott sajtótájékoztatót. Budapest — Az úrvacsora ünnep: a kamasznak egy korty felnőttség, a templomi ünneplő tömegben másodpercnyi intimitás, kórházi elesettségben néhány perc méltóság, a múlandó testben az örök élet kenyere.

Krisztus egészen közel! Ma élő magyar evangélikusok szívéből és tollából született, az úrvacsora titkáról és ajándékáról szóló gondolatokat tartalmaz ez a füzet. Az esztendő minden vasárnapjára és egyházi ünnepnapjára írt tanító-tanúságtevő mondataik minden magyarországi evangélikus istentiszteleten — az istentisztelet elején vagy az igehirdetést követő hirdetésben — elhangzanak.

Váljanak lelkiekben erősítő útravalókká. Révfülöp — ban immár Egyszer — talán éppen a bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje alapján — a kánaáni asszony történetéről tartottam áhítatot. Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek! Debrecen — Miután ban hazánkban lesz a római katolikus Eucharisztikus Kongresszus, egyre több közös egyházi alkalmon foglalkozunk az úrvacsora szentségének teológiai értelmezésével és gyülekezeti ünneplésének hagyományaival.

Ahogyan arról korábban már honlapunkon beszámoltunk, Budapest — ban Magyarországra figyel a keresztény világ. A katolikus egyház ugyanis itt rendezi meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata nagycsütörtökén kiadott közleményében meghirdette az Úrvacsora évét, amelyhez kapcsolódóan most nyílt képző- és iparművészeti pályázatot hirdettek.

Úrvacsora éve —