Utmutato a mesterpedagogus fokozat minositesi eljarasahoz 2016


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 640174922
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,86

MAGYARÁZAT:Utmutato a mesterpedagogus fokozat minositesi eljarasahoz 2016

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Oct 14, Az iskolai minősítés folyamata. SlideShare Explore Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.

You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share! Pedagógus életpálya től by Vargáné Várszegi Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Adygimibp Follow. Published in: Education. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Be the first to like this. No Downloads. Views Total views.

Actions Shares. No notes for slide. Pedagógus minősítés folyamatok és változások Készítette: Lánczky Edit 2. Szaktanácsadás Önértékelés Tanfelügyelet Minősítés 3. Kormányrendelet - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Gyakornokokat érintő szabályok — szakmai gyakorlat 6. Mesterpedagógus, Kutatótanár átmeneti szabályok, felvétel különös feltételei A minősítő vizsga és eljárás tartalma, részei Mesterpedagógus és kutatótanár fokozat megújítása A portfólió tartalma Mesterpedagógus és Kutatótanár pályázat tartalma Megszüntetés Jogorvoslat — panaszeljárás Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 5.

Mesterpedagógus Kutatótanár Gyakornokok jogviszonyuk A vizsgáig meg kell szereznie. Vizsgálni kell a szakmai gyakornoki idejének folyamatosságát pl. Jogviszony Ha nem folyamatos, esteleg Fotók, videók, nevek szerepeltetése nem megengedett. Szeptember 1-jét követő minősítővizsga, minősítési eljárás esetén augusztus éig módosítható a portfólió. A szabadon választható dokumentumok pótlása Az elnök kéri a pótlást a Forrás: Tóth Mária A szakértők nem adnak értékelést a védés alkalmával 15 perces digitális bemutató a pedagógus részéről válaszadás az előzetes megkapott kérdésekre, szakmai beszélgetés a szakértőkkel A védés, látogatás zárása a szakértők részéről A kötelező dokumentációk elkészítése szakértők A hiányzó dokumentumok szakmai tartalmának megbeszélése.

A hiánypótlás során pótolt dokumentumok mellékletként belekerülnek a védési. Gyakornok A védés zárja a minősítést! Az idővel való gazdálkodás Meggyőző, hiteles előadásmód kongruencia Alapos felkészülés, a tartalom érthető kifejtése Kerüljük a túlzásokat a formai megjelenítésnél nyelvhelyesség, esztétikum, egyszerűség A diákon szereplő fotók célszerű és igényes kiválasztása az esemény ek hangulatát, környezetét hivatottak bemutatni A papíralapú tanúsítványt legkésőbb a minősítési év utolsó munkanapjáig kell kiadni.

Elektronikus tanúsítványt az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt munkanapon belül állít ki az OH. A pedagógus a tanúsítvány kiadásától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül elektronikus úton panasszal élhet az OH-nál. A panaszt a bizottság elnöke és tagjai, valamint a pedagógus bevonásával tartott egyeztetés eredménye alapján tizenöt napon belül elbírálja.

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás keretében feltöltött pályázat tartalmazza o szakmai önéletrajzot, o a pedagógus pályázata és a bemutató portfóliója tekintetében, azok eredetiségéről szóló nyilatkozatot, o intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást, o a szakmai életút bemutatását és elemzését, o a bemutató portfóliót, o a Mester- illetve Kutatóprogramot, o az együttműködési szándéknyilatkozatot.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. Fejezet: Terület- és szakspecifikus kiegészítő anyagok A pedagógus- előmeneteli rendszer tartalmi változásai. Budapest, Public clipboards featuring this slide ×. Select another clipboard ×. You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Visibility Others can see my Clipboard. Cancel Save.

A magyar minősítési rendszer filozófiája nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján került kialakításra. A pedagógus életpályamodell bevezetését hazánkban elsőként Lannert Judit vizsgálta. Tanulmánya Lannert, szerint a minőségi oktatás fontos alapfeltétele a tanárképzésbe való bekerüléskor a szelektálás alkalmassági vizsgapályára kerülés után a mentorálás, a szakvizsga és egy jól kidolgozott és bevezetett teljesítmény alapú bérrendszer is szolgálhatja a minőség javulását.

A minősítési rendszer tudományos alapjaival foglalkozó munkák is megjelentek az évtizedben Falus Iván és Kotschy Beáta szerkesztésében Falus, ; Kotschy, Pedagógus minősítési rendszerünk alapjai A pedagógusok előmeneteli rendszerének minősítési része tartalmi elemekből, eljárásrendből és módszertanból áll. A jogszabályi környezet a tartalmi elemeket és az eljárási rendet garantálja, a módszertant a központilag meghatározott, egységes követelmények és értékelések jelentik.

A minősítővizsga és a minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. Részletes szabályaikat, a sikeres minősítővizsgához és minősítési eljáráshoz szükséges követelményeket A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az egyes kategóriák közötti váltás szakmai gyakorlati időhöz minimum 6 év és az aktuális minősítési követelményeknek való megfeleléshez kötött.

A Pedagógus I. Mind a vizsga, mind a minősítési eljárás központi eleme a portfólióvédés és az óralátogatás. A Pedagógus II. A felső két fokozat megszerzése opcionális, az arra való jelentkezés rendes eljárás keretében díjköteles. A pedagógus előmeneteli rendszer Azonban a A minősítési rendszer bevezetési ideje 5 év. Az átmeneti időszak során között a minősítési folyamat átmeneti szabályok alapján zajlik le.

A pedagógusminősítés feltételeit az elméleti alapok tartalmi elemekaz eljárásrend, a módszer — és eszközrendszer jelentik, melynek működését a jogszabályi keretek garantálják. Bármelyik feltétel változtatása a minősítési folyamat kisebb vagy nagyobb mértékű átalakulását eredményezi. A minősítési rendszer indításakor, Lehetőséget biztosított a jogszabály arra, hogy a Pedagógus I. A Rendelet Az ehhez kapcsolódó rendkívüli feltételeket minden év februárjának utolsó napjáig teszik közzé, első alkalommal A pedagógusok magasabb fokozatba lépésének útjai a minősítési rendszer elindulásával vették kezdetüket.

Felkészülés a pedagógusok minősítésére — a támogató rendszer elemei Ez volt az első a minősítési rendszert támogató elemek közt. A pedagógusok többsége nehezen igazodik el a jogi normák között, ráadásul a jogszabály csak tartalmi követelményeket és eljárásrendet fogalmazott meg. A tanárok munkájára pedig inkább a gyakorlatiasság jellemző, így érdeklődve várták a további eligazításokat. A minősítési rendszer bevezetésekor a következő tájékoztatások jelentek meg: A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozta ki és tette közzé Ez volt az első szakmai felkészülést támogató dokumentum, mely gyakorlatias formában támpontokat fogalmazott meg a tanárok számára a pedagógusminősítés kapcsán.

Ezt követően még az alábbi szakmai felkészülést támogató útmutatók kerültek közzétételre a www. Ezen túl olyan tájékoztató anyagok nyújtottak még segítséget a megmérettetés előtt álló pedagógusok számára, mint a TÁMOP 3. A www. Hatékony támaszt jelentett az ügyfélszolgálat minosites oh. Sajnálatos módon ez a segítségnyújtási forma a TÁMOP-os zárást követően, decembere óta már nem áll az ország tanerőinek rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal szakmai rendezvényei értekezletek, konferenciák az intézményvezetőket éppúgy patronálták, mint a minősítésre váró pedagógusokat. A szakértői képzésben részt vett kollégák is segédkezet nyújtottak folyamatosan társaiknak. Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt keretében ben próbaminősítő vizsgák és eljárások zajlottak, az abban eredményesen részt vett pedagógusok OH által kiadott tanúsítványt vehettek át és A gyakornoki pilotban résztvevők Amennyiben a portfólió minden jogszabályban előírt elemet tartalmazott, úgy a pedagógust — a minősítési eljárás mellőzésével — Ebben a fokozatban az akkori szabályozás értelmében csak akkor maradhattak, ha Amennyiben a minősítési eljárás során nem feleltek volna meg, A ben indult egyedi eljárásban ideiglenesen az is Pedagógus II.

Csak ebben a különleges eljárásban választhattak a pedagógusok, hogy az e-portfólió egyszerűsített vagy teljes változatát töltik fel. Akik a teljes változat feltöltését választották, személyre szabott szakértői visszajelzést kaptak az OH szakembereitől. A jogszabályi környezet tanulmányozása során észleltem, hogy egyik jogszabályban sem volt felhatalmazás vagy átmeneti rendelkezés arra nézve, hogy egyszerűsített változatban is feltölthető lett volna a portfólió.

Az egyszerűsített változat a Kormányrendeletben és az Útmutatóban rögzített dokumentumokhoz képest kevesebb alapdokumentumot kíván. Mindez Az Útmutató kiadásának időpontjában még nem létezett az egyszerűsített portfólió fogalma. Az egyszerűsített minősítési eljárásban részvételre jogosultak száma 28 fő, az e-portfóliót határidőig feltöltők száma 22 fő volt, közülük teljes változatot csak 6 fő töltött fel, a többiek egyszerűsített változatot választottak. Hiánypótlásra 1 fő vált jogosulttá, közülük fő élt a lehetőséggel.

Az Oktatási Hivatal egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosított Forrás : saját készítésű ábra az OH közzétett számadatai alapján [3]. Ha a minősítővizsga kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja e- portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.

Az értékelést követő tizenöt napon belül értékelőlapot tölthet ki a minősítőbizottság elnökéről és tagjairól az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Saját készítésű táblázat adatforrás: www. Az e-portfólió felületének.