Kiegeszito utmutato a portfolio keszitesehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 501598531
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,81

MAGYARÁZAT:Kiegeszito utmutato a portfolio keszitesehez

Többé nem szükséges a Flash Player telepítése az operációs rendszerre portfóliók készítéséhez és megtekintéséhez. A PDF portfólión belül könnyen létrehozhat mappákat, törölhet összetevőfájlokat és mappákat, szerkesztheti az összetevők fájlnevét, valamint hozzáadhatja és szerkesztheti az összetevőfájlok leírását. Ezenkívül kiválasztható a Fájlok hozzáadása menü valamelyik lehetősége is. Hozzáadhat fájlt, fájlok mappáját, beolvasott oldalakat, weblapot, vagy a vágólapon lévő elemeket.

Kattintson a Létrehozás elemere, hogy a fájlokat a PDF portfólió hoz adja. A kiválasztott fájlok hozzá lettek adva a portfólióhoz és egy eszköztár a fájlok bélyegképei mellett megjelent a bal oldali ablaktáblán. Megjegyzés: Mivel a PDF portfólióban a fájlok sorrendje nem változtatható meg, javasolt a fájlok egymás utáni sorrendben hozzáadása. Amennyiben egy mappát ad hozzá, a mappában lévő fájlok betűrend szerinti sorrendben lesznek hozzáadva. Megjegyzés: A leggördülékenyebben akkor működik, ha nél kevesebb összetevőfájlt használ, amelyek összesített fájlmérete 50 MB alatt marad.

Webhelyekre hivatkozhat, és videocímkéket ágyazhat be. Ha csökkenteni kívánja a PDF portfólió fájlméretét, hasznos lehet webtartalomra mutató hivatkozást elhelyezni. A bal oldali ablaktáblán kattintson a Fájlok hozzáadása elemre és válassza a Webtartalom hozzáadása elemet. Adja meg a PDF portfólióhoz hozzáadni kívánt webtartalom fájlnevét és leírását. Ez a webfájl hivatkozik a megadott webtartalomra.

Webhelyre hivatkozáshoz válassza a Webhivatkozás hozzáadása elemet, majd adja meg az URL-címet. Ha egy videocímkét kíván beágyazni, válassza a Beágyazási kód elhelyezéseelemet, majd illessze be a videó beágyazási kódját. A videókat megosztó webhelyek rendszerint lehetővé teszik a videó beágyazási kódjának másolását. A webhely például tartalmazhat egy, a kódot és az egyéb beágyazási beállításokat megjelenítő beágyazási embed mezőt.

Egy megnyitott PDF-portfólióból a jobb gombbal, illetve a Control billentyű lenyomása mellett kattintson a PDF portfólióban lévő egy vagy több multimédiafájlra, és válassza a Konvertálás PDF formátumra parancsot. Ha megjelenik egy párbeszédpanel, adja meg a szükséges beállításokat, és kattintson az OK gombra. Mappák törlésekor a program az adott mappában található összes fájlt törli a PDF portfólióból.

A PDF portfólió egy vagy több összetevője kibontható és külön elmenthető. Jogi közlemények     Online adatvédelmi nyilatkozat. Másik térség kiválasztásakor megváltozik az Adobe. Adobe Acrobat. Áttekintés Szolgáltatások Oktatóanyagok és támogatás Vásárlás. PDF portfóliók létrehozása és testreszabása Keresés.

Adobe Acrobat Felhasználói útmutató. Válasszon ki egy cikket: Válasszon ki egy cikket:. PDF portfóliók létrehozása Acrobat Pro. Egyszerű PDF portfólió néhány gyors lépéssel létrehozható. Húzza a fájlokat a PDF portfólió készítése párbeszédablakra. Fájlok és mappák hozzáadása a PDF portfólióhoz. Meglévő PDF portfólióhoz tartalmat adhat hozzá. Egy megnyitott PDF portfólióból tegye az alábbiak egyikét:.

A bal oldali ablaktáblán kattintson a Fájlok hozzáadása elemre és válassza a Fájlok hozzáadásaMappa hozzáadása elemet, vagy Webtartalom hozzáadása elemet. Mappa készítéséhez kattintson a Mappa létrehozása ikonra a második eszköztárban. A számítógépről fájlok hozzáadásához húzzon bármilyen fájlt vagy mappát a PDF portfólió munkaterületébe vagy a bal oldali ablaktáblán elérhető mappába. Fájlok átrendezése egy PDF portfólióban. Egy PDF portfólió navigációs panelén a következő műveleteket végezheti el:.

Húzza el a fájlokat azok átrendezéséhez a PDF portfólió mappáján belül. Ejtse a fájlokat a mappákba vagy egy mappát egy másik mappába, ha azok ugyanazon a mappaszinten vannak. Webtartalom hozzáadása PDF portfólióhoz. Tegye a következők egyikét:. Fájlok és mappák eltávolítása vagy kibontása PDF-portfólióból. Egy megnyitott PDF portfólióból válasszon egy vagy több fájlt vagy mappát a PDF portfólióban és nyomja le a Delete billentyűt vagy kattintson a Fájl törlése ikonra a kijelölt elem portfólióból törléséhez.

Amennyiben ki akar bontani vagy menteni egy elemet a portfólióból, kattintson a Kibontás a portfólióból ikonraválassza ki azt a helyet, ahova a kijelölt elemet menteni szeretné, és kattintson a Mentés gombra.

OM rendelet 4. A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni. A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására.

A portfólió a öt kötelező, b három kötelezően választható és c két szabadon választható, összesen tíz elemet tartalmaz, az alábbiakban részletezett témamegjelöléseknek és terjedelmi előírásoknak megfelelően. Ahol nincs terjedelemre vonatkozó előírás, a feladatot a szükséges ésszerű terjedelemben kell megoldani. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :. Egy félévet felölelő tanmenet készítése egy kiválasztott alap- vagy középfokú évfolyam tanterve alapján.

A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának. A tanuló szakmai előélete, személyisége, képességei, tudása, fejlődése. Egy rövid önértékelés elkészítése a hallgató pedagógiai ismereteinek és képességeinek fejlődéséről, különös tekintettel a tanítás pszichológiai vonatkozású problémáinak, konfliktusainak kezelésére, karakter terjedelemben. B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :.

A képzés során a hallgató által készített két pedagógiai vagy pszichológiai tárgyú írásbeli feladat kutatás, esszé, előadás anyaga, szakcikkek elemzése, könyvismertetés stb. Egy ifjúsági hangverseny vagy bármely koncertpedagógiai jellegű gyermekprogram bemutatása és szakszerű kritikai értékelésepedagógiai, zenei és módszertani szempontok alapján, karakter terjedelemben. Tanári motivációs levél vagy a hallgató által kiválasztott valós tanári példakép bemutatása vagy szakmai ars poeticát kutató interjú készítése egy tapasztalt tanárral, kollégával, karakter terjedelemben.

C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül :. Saját zenei tanulmányainak összefoglaló bemutatása pedagógiai szempontok alkalmazásával, karakter terjedelemben.

Egy alapfokú vagy középfokú iskola bemutatása történet, működés, személyes tapasztalatok, emlékek amelyben a hallgató korábban tanulmányokat folytatott vagy a gyakorlóhelyek valamelyikének bemutatása, személyes tapasztalatok és észrevételek alapján, karakter terjedelemben. Saját nevelői arculat és hitvallás megfogalmazása a tanult neveléstörténeti és neveléselméleti ismeretek és saját tapasztalatok felhasználásával, karakter terjedelemben. Valamely pedagógiai probléma és megoldásának leírása, lehetőleg saját tapasztalat alapján, karakter terjedelemben.

Órai megfigyelések írásban rögzített változata irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységrekarakter terjedelemben. Pedagógiai vagy nevelésszociológiai témájú mikro-kutatás dokumentálása hipotézis, minta, módszer, eredmények, értékelés.

Internetes kutató- gyűjtőmunka dokumentálása bármely pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témában. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú szakcikk összegzése, értékelése, karakter terjedelemben. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú idegen nyelvű szakszöveg magyarra fordítása karakter terjedelemben. A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli.

A hallgató a portfóliót az illetékes tanulmányi előadónak leadja. A portfóliót a Pedagógia Tanszék kijelölt oktatója írásban bírálja, a bírálatot a tanulmányi Osztályon keresztül eljuttatja a hallgatóhoz a védést legalább nyolc nappal megelőzően. A tanári záróvizsgán a hallgató szóban bemutatja, és kérdésekre válaszolva megvédi a portfóliót. A portfólió bemutatását és védését a vizsgabizottság ötfokozatú jeggyel értékeli. A portfóliót spirálozva, egy példányban, illetve elektronikus formában, PDF formátumban kell benyújtani a tanarkepzes[kukac]zeneakademia.

Hallgatóknak Útmutatók, szabályzatok. Útmutató a portfólió készítéséhez. A zeneművész-tanári záróvizsga két részből áll: 1. A portfólió tartalma A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :  1. Reflektív napló : a hallgató gyakorlat során szerzett tapasztalatainak és reflexióinak naplószerű leírása alapján készített oldalas összefoglalóa reflektív naplóból tetszőlegesen kiválasztott oldalas részlet.

A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának elkészítésemegvalósításuk értékelése az óratervek tükrében. B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :  1. C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül : 1.

Írásbeli értékelés, amelyet a jelölt kapott bármilyen tanári tevékenységére. A portfólió felépítése: Borítólap a hallgató nevének feltüntetésével, Címoldal, Tartalomjegyzék, A portfólió tíz fejezete a témamegjelölésnek megfelelő sorrendben.

Formai követelmények: Terjedelem: a meghatározott terjedelmi előírásoknak megfelelően. Egy oldal körülbelül karakter. Betűtípus: Times New Roman. Betűméret: a folyó szövegben 12 pont, a fejezetcímek esetében pont. Sortávolság: 1,5. A címlap betűmérete: kb. Margók: alsó és felső margó cm. Oldalszámozás: kötelező, és mindig egy helyen legyenek pl. Értékelés: A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli.

A portfólió elkészítésének kreditértéke: 2 kredit. Címkék Tanárképzés.