Tanfelugyeleti kezikonyv altalanos iskolak szamara


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 177485723
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,41

MAGYARÁZAT:Tanfelugyeleti kezikonyv altalanos iskolak szamara

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához.

Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Kézikönyv az általános iskolák IV. Csoma Vilmos. Faragó László. Nyerges Béla. Dallos Béláné. Spányi Istvánné. Kerékgyártó Imre. Tihanyi Andor. Németh István. Csáki Imre. Xantusz Gyula. Baranyó Sándor. Schnöller Géza. Kis Jenő. Varga Imre. Vágó Rezső.

Tankönyvi szám: Előszó Az általános iskola I -IV. A tanterv és utasításai kijelölik az oktató-nevelő munka feladatait, meghatározzák az osztályonként tanítandó A tanterv és utasításai kijelölik az oktató-nevelő munka feladatait, meghatározzák az osztályonként tanítandó ismeretanyagot, és rögzítik évfolyamonként az elérendő követelményeket.

Ezek az előírások az alsó osztályok tanítóinak mindennapos oktató-nevelő munkájában válnak élő valósággá. Ennek a munkának tudatosságától és tervszerűségétől függenek az eredmények. Ehhez kívánnak segítséget nyújtani a kézikönyvek. Ezek a kézikönyvek az új tankönyvekre épülve, a tanterv és utasítások előírásai szerint részletes útmutatásokat adnak egy-egy osztály ismeretanyagának feldolgozásához, az ismeretnyújtó, készségképző és nevelő feladatok megoldásához.

A négy kötet egy-egy osztály tantárgyi keretei között, tanmeneti elrendezésben, órákra vagy óracsoportokra bontva mutatja be az oktató-nevelő munkát. E kézikönyvek nem adnak összefüggő elvi fejtegetéseket az oktatás és nevelés módszereire vonatkozóan; nem ismétlik a tantervi utasítások előírásait sem, hanem mindezek érvényesítését igyekeznek bemutatni az egyes tanítási órák konkrét anyagának feldolgozása során.

A kézikönyvekben közölt eljárásokat, az egyes órák anyagának feldolgozásához adott szempontokat útmutatásoknak, tanácsoknak kell tekinteni, amelyekből csak annyi a kötelező, amennyi ezekre vonatkozóan az utasítások előírásaiban található. Tartalom Ajánlás 3 Előszó 5 I. Magyar nyelv és irodalom A Olvasás 7 A tantervi anyag feldolgozásának sorrendje 10 A gyermekek élete régen 8 óra 13 A talaj művelése, termőerejének fokozása 4 óra 20 A kukorica, burgonya és szőlő termesztése 6 óra 23 A gyermekek élete ma 4 óra 26 Takarmánynövények.

A ló és a szarvasmarha 7 óra 30 A gyermekek élete ma 6 óra 34 Példaképek 5 óra 39 A sertés és a juh. Összefoglalás 4 óra 42 A dolgozók élete a múltban a népköltészet tükrében 6 óra 44 Időjárás, talajok 7 óra 48 Hazánk múltjából Dózsa György parasztháborújáig 8 óra 55 Egészségi ismeretek 15 óra 64 Hazánk múltjából a munkácsi vár védelméig 6 óra 73 Hazánk kincsei 10 óra 79 Hazánk múltjából A dolgozók élete régen 5 óra 98 A Tanácsköztársaság leverése után.

Rajz 1. Tagozottabb hajlított formák, részarányok, kevert színek elhelyezése. Vázolási készség alakítása 10 óra 2. Díszítő elemek és sorok. Álló helyzetű blokkbetűk, szövegfolt és egyszerű díszítése 6 óra 3. A színek hangulatfestő szerepe, kevert és tört színek, térkifejezések, képfejlesztés gyakorlása 8 óra 4.

A testes tárgyak nézőpontnak megfelelő térbeli ábrázolása. A rajzlap arányos kitöltése, a kép egyensúlya. Arány- és színbeli összefüggések 6 óra 5. Tematikus képalakítás műalkotás-elemzés és természet utáni előtanulmány alapján 4 óra 6. Irányok, arányok, ferdén összeállított tárgyak csoportjának tudatos elhelyezése és ellenőrzése 8 óra 7.

Tematikus képalakítás műalkotáselemzés és természet utáni előtanulmány alapján 8 óra 8. A szabálytalan alakú testes tárgyak rálátásos ábrázolása saját nézőpontból 16 óra Megjegyzés a rajzos tanmenethez V. Kézimunka Agyagmunka 4 óra Papírmunka 6 óra Fonalmunka 9 óra Famunka 9 óra Kerti munka 5 óra A tantervi anyag feldolgozásának sorrendje Rajzos tanmenet A kézimunka ábrái Megvásárolható példányok.

Tankönyvkiadó Vállalat. Tanítói kézikönyvek. Fekete-fehér és színes ábrákkal illusztrálva.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló Az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni, fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer három fő területen — pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény — végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a standardokban meghatározott eljárásrend szerint, a megadott eszközök felhasználásával. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.

Az emberi erőforrások minisztere által korábban jóváhagyott és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett tanfelügyeleti standardok a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelentették. Az EMMI rendelet tartalmi változásai szükségessé teszik a tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmának felülvizsgálatát, továbbfejlesztését, aminek eredményei a jogszabályi környezettel harmonizáló, az egységes önértékelési standardokkal és a pedagógusok előmeneteli rendszerének részét képező minősítési rendszerrel összehangolt tanfelügyeleti standardok.

Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében szükségessé vált a standardok és az azokat rögzítő jelenleg hatályos kilenc intézménytípushoz készített kilenc-kilenc tanfelügyeleti kézikönyv tartalmi felülvizsgálata és a könnyebb kezelhetőség érdekében a jelenlegi kézikönyvek egy-egy kézikönyvbe vonása. Az összevonás során a tanfelügyeleti kézikönyveknek a tanfelügyelet intézménytípustól függetlenül megfogalmazható célját, elveit, eljárásrendjét és alapvető módszereit tartalmazó részeit egységesítettük, majd az intézménytípusok sajátosságaiból fakadóan a kilenc intézménytípushoz tartozó kilenc elvárás- és eszközrendszert a tanfelügyeleti kézikönyv mellékleteiben helyeztük el.

Az EMMI rendelet alapján A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésbe is. Mivel azonban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos vezetői és intézményi tevékenységek több értékelési területhez is köthetők, ezért nem vált szükségessé új értékelési terület bevezetése, hanem egyrészt a meglévő értékelési területekbe kerültek be a fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó új elvárások, vagy a meglévő elvárások kiegészítéseivel történt meg az új értékelési tartalom megjelenítése.

A Összevont tanfelügyeleti kézikönyv. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni,  elérhetőségüket itt találják. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere EQAVET alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó tanfelügyeleti kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter, így a szakképző iskolákban A ben megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei negyedik kiadás az alábbi linkeken érhetők el.

A ben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei második kiadás az alábbi linkeken érhetők el. Tanfelügyeleti kézikönyvek