1708 bevallas kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 304197017
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,20

MAGYARÁZAT:1708 bevallas kitoltesi utmutato

A Kérjük, olvassa el a személyijövedelemadó-bevallás rendszeréről szóló tájékoztatásunkat, amelyből megtudhatja, hogy A tervezet kiegészítése, módosítása, esetlegesen teljesen új bevallás készítése során online kitöltő program nyújt segítséget. Adóbevallási tervezetét az erre a célra kialakított online felületen Ehhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie. Lehetősége van az adóbevallási tervezete adatainak megismerésére, illetve szükség esetén annak kiegészítésére a NAV szja oldalán www.

Ezt számítógépén, okostelefonon vagy táblagépen is megteheti. Önnek érdemes ügyfélkaput nyitnia, mivel bevallási tervezetét elektronikus úton egyszerűbben megismerheti, kezelheti. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, A kérelemben minden esetben tüntesse fel az adóazonosító jelét és a születési időpontját. Az adóbevallási tervezete tértivevényes küldeményként kerül postázásra az Ön — NAV által ismert - címére, legkésőbb Ha Ön az adóbevallási tervezettel egyetért, további teendője nincs.

A papíron kézhez kapott tervezetét vissza sem kell küldenie a NAV-hoz. Ebben az esetben az Ön személyi jövedelemadó bevallási kötelezettsége Amennyiben bevallási tervezetét szeretné kiegészíteni, vagy módosítani, úgy ahhoz rendelkezésére áll a web alapú kitöltő-ellenőrző program WebNYK. A tervezetét legegyszerűbben elektronikus úton egészítheti ki, módosíthatja az ügyfélkapun keresztül, de természetesen kinyomtatva postán vagy az ügyfélszolgálatok valamelyikén személyesen is eljuttathatja a NAV-hoz.

Ha Ön mezőgazdasági őstermelő vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor önállóan kell benyújtania szja-bevallását, melyhez felhasználhatja az adóbevallási tervezet adatait. Amennyiben Ha az adóbevallási tervezet befizetendő adót tartalmaz, úgy azt Adóját a tervezet elektronikus jóváhagyása, beküldése esetén az online felületen bankkártya adatainak használatával is megfizetheti.

Fontos tudnivaló, hogy Ön továbbra is nyilatkozhat arról, hogy fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen egyenlő részletekben szeretné teljesíteni. Erről bővebben jelen útmutató 7. Visszaigényelhető adó esetén kérjük, adja meg, hogy az Önnek visszajáró összeget milyen postai utalási címre vagy számlaszámra kéri kiutalni.

A visszautalásra vonatkozó adatok megadása után az adóbevallási tervezetet jóvá is kell hagynia. Ebben az esetben a NAV az adót a tervezet jóváhagyásától számított 30 napon belül utalja ki Önnek a megadott postacímre vagy számlaszámra. Ha Önnek befizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezett, illetve ha a NAV rendelkezésére álló kontroll adatok alapján Ön több önkéntes pénztár felé rendelkezhet adójáról vagy amennyiben azért szűnt meg az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál a tagsági jogviszonya, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt, az adóbevallási tervezete mellékleteként egy kiegészítő nyilatkozat kerülhet csatolásra, amelyet — a megküldött adóbevallási tervezetben közölt adatokkal történő egyetértése esetén — Önnek lehetősége van kitölteni és visszaküldeni a NAV részére.

Amennyiben a kiegészítő nyilatkozatot az utalási adataival kitöltve visszaküldi, úgy a visszaigényelhető adó a kitöltött kiegészítő nyilatkozat NAV-hoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül kerül kiutalásra az Ön részére. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes adókedvezmények vonatkozásában kizárólag azon összegek szerepelnek a bevallási tervezetben, melyeket a munkáltató az adóév során érvényesített.

Amennyiben az Önt ténylegesen megillető, illetve érvényesíteni kívánt kedvezmény eltér a tervezetben szereplő összegtől, akkor a tervezetet módosítani szükséges vagy bevallását önadózóként is benyújthatja a 17SZJA bevalláson. Amennyiben Ön rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, és a tervezet adatait szeretné kiegészíteni vagy módosítani, akkor az online felületen a program segíti Önt ebben. A birtokában lévő munkáltatói, kifizetői igazolások alapján az adóbevallási tervezet adatait kiegészítheti, módosíthatja.

Ha Ön az adóbevallási tervezet adatait az online felületen kiegészítette, akkor a módosított adatokkal a bevallását jóvá kell hagynia. Ha a beküldés elmarad, akkor május ével az eredeti — kiegészítés nélküli — tervezet válik az Ön személyijövedelemadó-bevallásává, ha addig nem nyújtott be az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást.

Ha Ön őstermelő, vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély, akkor önállóan kell benyújtania szja-bevallását, melyet megtehet a webes felületen a tervezet adatainak felhasználásával. Amennyiben nincs ügyfélkapu regisztrációja, akkor a módosításra vagy kiegészítésre bevallás kitöltésével nyílik lehetősége. Ha Önnek a szükséges munkáltatói, kifizetői igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére, úgy erről a tényről Amennyiben Önnek befizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezett, esetleg hiányosak vagy ellentmondásosak a NAV rendelkezésére álló adatok, erről Abban az esetben, ha a NAV az Ön részére a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt nem készített adóbevallási tervezetet, de Ön jövedelemmel rendelkezik, úgy az online felületen, a WebNYK program segítségével könnyedén elkészítheti személyijövedelemadó-bevallását.

Ha az Ön részére nem készült adóbevallási tervezet, azonban a Fontos tudni, hogy nem készül adóbevallási tervezet az egyéni vállalkozók részére, nekik az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített 17SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk. A rendelkező nyilatkozatot akár a bevallás részeként, akár külön, A rendelkezés érvényességének feltétele az adó megfizetése. Amennyiben a munkáltatója vállalja, a munkáltató útján is eljuttathatja rendelkező nyilatkozatát az adóhatósághoz, a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban A rendszer használata regisztráció a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, ügyfélazonosító számmal lehetséges.

A munkáltatói, kifizetői igazolások, valamint a saját nyilvántartásaiban szereplő adatok áttekintésére azért van szükség, mert a NAV nyilvántartásaiban nem szerepelnek az Ön bevallási kötelezettség alá eső jövedelmeire vonatkozó azon adatok pl. Fontos azonban, hogy személyijövedelemadó-bevallásában ezeket a jövedelmeket is fel kell tüntetnie. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a birtokában lévő igazolásokat nem kell a bevalláshoz csatolnia! Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja, ezért Önnek a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét abban az esetben is teljesítenie kell, ha a kifizető, munkáltató az adót év közben maradéktalanul levonta.

Ezt a kötelezettségét teljesítheti az adóbevallási tervezet felhasználásával, az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával is. Az útmutató végén egyebek mellett megtalálja a befizetési számlaszámokat, a re a NAV által közzétett üzemanyagárakat. A példákat nem külön példatárban, hanem az adott sornál találja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a bevallás kitöltéséhez a NAV munkatársai segítséget nyújtanak a telefonszámon hívható Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül is.

A kifizetők és munkáltatók által kiállított, a bevallás kitöltéséhez nélkülözhetetlen összesített igazolást A vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélynek az adóévet követő év február éig kell benyújtania adóbevallását és megfizetnie az adót. Mivel ban ez a nap munkaszüneti nap, a határidő Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik tevékenységüket az adóévben megszüntetik, vagy ben egész évben szüneteltetik, a bevallás határideje Az szja-bevallás benyújtásának1 és az adó megfizetésének2 május ai általános határideje pedig ban május éig tolódik ki.

Az adóbevallási tervezet postai megküldése Ezt követően kizárólag ügyfélkapun keresztül tekinthető meg vagy a NAV ügyfélszolgálatain kérhető ki a tervezet. Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, vagy amikor az adót a NAV pénztárába befizették, illetve postára adták. Kérjük, hogy Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától — jelen esetben Ha az Ön adóbevallásának benyújtása akadályba ütközik, az akadályoztatás megszűnése után 15 napon belül kell az adóbevallást benyújtania egy olyan igazolási kérelemmel együtt, amelyből kiderül a késedelem oka.

Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély, és a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani, illetve az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, mert önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére az elkészítéshez, illetve az adóbevallási tervezet felülvizsgálatához szükséges iratok, igazolások, a bevallási késedelemről Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság Ha Ön a Önnek nem kell bevallást benyújtania, ha az adóévben egyáltalán nem volt bevétele, vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani.

Nem kell bevallást benyújtani akkor sem, ha az adóévben kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelmet, és az nem haladta meg a mentesített. Ha Ön mezőgazdasági őstermelő átalányadózást alkalmazó kistermelő isés az e tevékenységéből származó, támogatás nélkül számított bevétele a forintot nem haladta meg, és más bevallásköteles jövedelme sem volt, akkor nem kell bevallást benyújtania. A külföldi illetőségű előadóművész és a külföldi stábtag választhatja, hogy az előadóművészi minőségében Magyarországon folytatott tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személytől származó, nemzetközi egyezmény alapján vagy nemzetközi egyezmény hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkező adókötelezettségét Magyarországról történő távozását megelőzően - ha bevallási kötelezettségének meghatalmazottja, megbízottja útján tesz eleget, a Magyarországról történő távozását követő Csak abban az esetben választható azonban ez a bevallási forma, ha ideiglenesen tartózkodik Magyarországon, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint nem belföldi.

Valamennyi feltétel teljesülése esetén a mozgóképről szóló A nyomtatvány és annak kitöltési útmutatója a www. Amennyiben Ön papíron nyújtja be személyijövedelemadó-bevallását, kérjük, hogy az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

A kitöltött és aláírt bevallás egyik példányát ajánlott küldeményként adja postára! A NAV ügyfélszolgálatain beszerezhető bevallási egységcsomagok részét képező borítékban postára adott bevallásért Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy adóbevallását feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja jár el, a bevallást neki kell aláírnia. Az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő is ellenjegyezheti.

Ha az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, akkor azt a bevallás 17SZJA-főlapján található F blokkban az ellenjegyző aláírásával kell jeleznie. Amennyiben Ön az interneten elérhető Általános Nyomtatványkitöltő ÁNYK program segítségével kívánja elkészíteni személyijövedelemadó-bevallását, a www. A kitöltést támogató program segíti abban, hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el, illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés után felugró ablak felhívja a figyelmét a további teendőire, ha valamit nem jól hiányosan töltött volna ki bevallásában.

Fontos tudnia, hogy a kitöltő program alkalmazásakor felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért kérjük, hogy az ÁNYK program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ellenőrzéskor piros hibajel jelenik meg, a bevallásnak tartalmi hibája van, melyet Önnek javítania kell. Piros hibák például a név vagy a cím kitöltésére vonatkozó hibaüzenetek.

A sárga figyelmeztetések összefüggésekre hívják fel a figyelmet, ezekkel a bevallás még beküldhető. Ilyen például az adóazonosító jel hiánya. Ekkor a bevallásából kizárólag a kitöltött sorokat nyomtatja a rendszer. Kérjük, hogy a bevallást a nyomtatáskor ne kicsinyítse le, mert a pontkód olvashatatlanná válik.

A nyomtatás után, de még a beküldés előtt észlelt hiba esetén célszerű a bevallást a program segítségével újra kitölteni, mert a nyomtatott bevallásra utólag, kézzel beírt módosításokat a pontkód nem tartalmazza, ezért annak beolvasásakor a program a kézi javításokat nem veszi figyelembe. Ha csak egy lapon javít, ne feledje az egész bevallást újranyomtatni, mivel a vonalkód csak így tartalmazza a javított, helyes adatokat!

Az elektronikus beküldés, valamint az Ön részére elkészített adóbevallási tervezethez való hozzáférés feltétele, hogy regisztráltassa magát az ügyfélkapu rendszerben. Az ügyfélkapu regisztrációról a NAV internetes honlapján, az adózási információk között található Ha Ön elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, a nyomtatványt a A benyújtás módját tekintve az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve bizonyos esetekben a nyomtatványt benyújtó személy választhat a lehetőségek között.

Az ÁNYK keretprogram segítségével kitöltött személyijövedelemadó-bevallás ügyfélkapus beküldése kétféleképpen történhet:. Ebben az esetben kérjük, töltse ki a nyomtatványt az ÁNYK keretprogram segítségével, majd az Ellenőrzés menüpont használatával ellenőrizze a kitöltés helyességét.

Amennyiben nem talált hibát, vagy csak sárga színnel jelölt, figyelmeztető hibát jelzett a program, a Kapcsolat az ügyfélkapuval menüpont alatt kérjük, hogy jelölje meg a nyomtatványt elektronikus beküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken. Melyik programváltozatot töltsem le? A letölthető nyomtatványkitöltő programok - minden esetben - csak a megfelelő keretprogram Java-alapú programok esetében az ÁNYK - AbevJava telepítését követően installálhatók.

A szükséges keretprogramok a lap aljáról tölthetők le. Tudnivalók a nyomtatványkitöltő programhoz. X Tisztelt Ügyfelünk! Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Toggle Navigation. Közérdekű adatok Sajtószoba Ügyfélszolgálatok Igazgatóságok Kapcsolat. Magánszemélyek Adószámmal nem rendelkező Adószámmal rendelkező nem áfaalany Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett. Egyéni vállalkozók Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Áfaalany Egyéni vállalkozók nyilvántartása.

Társaságok Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Kivaalany Non-profit. Kiemelt adózók. Adó Adószámla Adózás rendje Adózási kérdés Általános forgalmi adó Egyéb kötelezettség és költségvetési támogatás Egyszerűsített vállalkozói adó Energiaadó Illetékek Jövedéki adó EMCS Jogszabályok Tájékoztatók, információk Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár Jövedéki adó fajtakódok és Jöt.

Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? Java Runtime környezet ellenőrzése. Verzió: 7. Korábbi verziók. További letöltési lehetőségek. GPG publikus kulcs. Hívja a et! Ügyfélszolgálati időpont foglalása.

Tudjon róla! Megyei rendezvények. Alkalmazható üzemanyagárak. EU támogatások. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők.

Süti tájékoztató letöltése. ESZ ólmozatlan motorbenzin. LPG autógáz.