Horvath zoltan kezikonyv az europai uniorol


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 160088089
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,68

MAGYARÁZAT:Horvath zoltan kezikonyv az europai uniorol

Történelem Politika. Nyolcadik, átdolgozott kiadás A Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hét kiadása sok tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyag számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézményekben dolgozó tisztviselők és az oda pályázók körében is. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja.

Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését. A kötet több száz kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában.

Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár a Lisszaboni Szerződés által átalakított Unió működését mutatja be, miközben ismerteti az utóbbi időszak szakpolitikai reformjait is többek között a gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszoktól az agrárpolitika megújításáig, vagy éppen az Unió megnövekedett nemzetközi szerepvállalásának összetevőitől az új alapra helyezett energiapolitikáig.

A kötet a korábbi kiadásokhoz hasonlóan a legfrissebb fejlemények, változások tükrében, kimerítően öleli fel azt az alapvető tudásanyagot, amely az Unió aktuális működését ismerni és érteni vágyók számára nélkülözhetetlen. Készítette: Pataki Tamas — Szolnoki Főiskola — Ez a Szerződésben is rögzitett gazdasági és szociális kohéziö cél- jának megvalösitasat jelenti.

Írd be a könyv címét vagy szerzőjét a keresőmezőbe, és nem csak saját adatbázisunkban, hanem számos további könyvesbolt és antikvárium kínálatában azonnal megkeressük neked! Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet. Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról. Mutasd tovább.

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont. Személyes átvétel. A három pillér működésének jogi alapját az Európai Unió alapítószerződései fektetik le. A Szerződések lényegében négy különálló szerz ődést takamak, a három Közösség az Európai Szén— és Acélközösség, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia Közösség alapító- szerződéseit, valamint az Európai Uniós Szerződést, amelyet Maastrichtban alkottak meg.

Az EU Szerződés fennmaradó I. Míg a közösségi első pillérben a szupranacionális intézmények a Bizottság, a Parlament és a Bíróság meghatározó szerepet játszanak, addig a kormányközi második és harmadik pillér- ben beleszólási lehetőségük erősen korlátozott.

A második és harmadik pillér működését a tagállamok együttműködése biztositj a. Az első pillérben a Bizottság, mint kizarolagos javaslattevő, döntés-előkészítő szerv működik, amely bizonyos végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti feladatokat is ellát, a Parla- ment részben társ-döntéshozóként, társ-jogalkoto'ként, részben konzultatív és ellen őrző testü- letként működik, a Bíróság pedig értelmezi a közösségi jogot és biztosítja betartatását és egy- séges alkalmazását.

A Miniszterek Tanácsának működését a két konnányközi pillérben az ún. Politikai és Bizton- sági Bizottság a második pillérben, a Koordinációs Bizottság a harmadik pillérben segiti. Elté- rés még, hogy a kormányközi pillérekben a konszenzusos döntéshozatal dominal, míg az els ő pillérben a minősített többségi döntéshozatal a meghatározo'bb.

Míg a második és harmadik pillér lényegében egy-egy pontosan körülhatárolt területért fele- lős, addig az első pillér hatáskörébe nemcsak a gazdaság szinte egészére, de az élet számos más fontos területére is kiterjed. A közösségi első pillér hatáskörébe tartoznak a négy alapszabadságot szabályozó rendelkezé- sek, a gazdasági és monetáris unió megteremtéséből és működéséből származó feladatok. Az első pillér keretében átfogó és folyamatosan bővülő közösségi jogrendszer jött létre.

Az Amszterdami Szerződéssel a harmadik pillér egy Az uniós költségvetés csak elenyész ő mértékben finanszíroz közjavakat és közszolgáltatásokat. Az EU redisztributív szerepe mégis kiemelkedő; mindenekelőtt azért, mert a tagállamok között csoportosít át jövedelmeket. A közös költségvetést euróban számolják, összege jelenleg évi mintegy milliárd euró- ra rüg.

A költségvetési év, a naptári évvel esik egybe. A költségvetés tervezetét a Bizottság készíti elő, a Tanács és a Parlament hagyja jóvá. A közös költségvetésnek nem lehet hiánya, a bevételeknek és kiadásoknak mindig egyensúlbe kell lenniük. Az Európai Bizottság es un.

MacDougall-jelentése fogalmazta meg a közös költségvetés alapelveit. Ezek: - Az externalitás elve szerint egyes tevékenységek költségei és bevételei egyidej űleg kü- lönböző tagállamokban jelenhetnek meg, ami maga után vonhatja a kompenzáció igényét. Megteremtették a közös büdzsé automatikus finanszírozását. A közös költségvetés bevételei a Vámok: a kivülálló országokból szánnazó behozatal után fizetendő vámok.

A föld alakulása és története. Handbook of the European Union. A háziállatok belgyógyászata. Handbook of the European Union - First edition in English. Ani az ősi örmény főváros. Az Európai Unió szerződéses reformja. A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Kézikönyv az Európai Unióról 8. A kutya és a macska betegségei, egészségvédelme. A távolság és útvonal megjelenítéséhez kérjük engedélyezze tartózkodási helyének elérését.

Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Kézikönyv az Európai Unióról. Horváth Zoltán. Számadó Tamás. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról' összes példány.

Tartalom Előszó - Dr. Horváth Zoltán Dr. Horváth Zoltán műveinek az Antikvarium. Horváth Zoltán könyvek, művek. Megvásárolható példányok. Állapotfotók × Close Kézikönyv az Európai Unióról. Állapot: Közepes. Tovább a kosaramhoz. Állapot: Jó. Fekete-fehér táblázatokat tartalmaz. Az EU Maastricht után - Kezdeti nehézségek után eredmények: újabb bővülés és a közös pénz bevezetése.

Az Alkotmányszerződés megszületése, jelentősége és hatályba lépésének kérdései. A kapcsolatok felvétele és intézményesülése az Európai Közösségek és Közép- és Kelet-Európa országai között. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az intézményeket érintő változások. A hatáskörök meghatározása az Alkotmányszerződésben - A hárompilléres rendszer felszámolása az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén.

A Bizottság-Tanács-Parlament "triumvirátus" szerepe a közösségi döntéshozatalban. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az Európai Unió döntéshozatalát érintő változások. A rugalmas integráció eszközei: a megerősített együttműködés és az állandó struktúrált együttműködés.

A közösségi jog viszonya a tagállamok belső jogrendjéhez: az elsőbbség, az előfoglalás, a közvetlen alkalmazandóság, a közvetlen és közvetett hatály fogalmai. Az EU jogrendjének változása az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén. Az Alkotmányszerződés mint elsődleges jogforrás - Az egységes jogi személyiség, az elsőbbség, a jogutódlás, jogfolytonosság és az Unióból való kilépés kérdései.

A mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések felszámolása. A gazdaságilag aktív, kereső tevékenységet folytató személyek szabad mozgása. A diszkrimináció tilalma, a képesítések kérdése és a szabad mozgás alóli kivételek a szolgáltatásoknál. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az egységes piacot érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az uniós költségvetést érintő rendelkezések.

Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a gazdasági és monetáris uniót érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a közös kereskedelempolitikát és a nemzetközi megállapodások megkötését érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a versenyszabályokat érintő rendelkezések.

A közös agrárpolitika újabb reformja - Az Agenda agrárpolitika rendelkezései. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a közös agrárpolitikát és a közös halászati politikát érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a közlekedéspolitikát és a transzeurópai hálózatokat érintő rendelkezések.

A regionális támogatások - A gazdasági és társadalmi kohézió politikája. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a gazdasági és társadalmi kohézió politikáját érintő rendelkezések. A foglalkoztatás kérdésének előtérbe kerülése, az Amszterdami Szerződés hatása. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a szociálpolitikát, valamint a foglalkoztatáspolitikák összehangolását érintő rendelkezések.

Az iparpolitika feltételeinek fejlődése az integráció első harminc évében. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az iparpolitikát érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az energiapolitikát érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a kutatási és technológiafejlesztési politikát érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a környezetvédelmi politikát érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a fogyasztóvédelmi politikát érintő rendelkezések.

Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a népegészségügyi politikát érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén az oktatás, ifjúság, szakképzés és a sport politikáját érintő rendelkezések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a kulturális és audiovizuális politikát érintő rendelkezések.

A közös kül- és biztonságpolitika és az európai biztonság- és védelempolitika. A Maastrichti Szerződés második pillére: a közös kül- és biztonságpolitika létrejötte. A közös kül- és biztonságpolitika eszközrendszere és döntéshozatali rendje. A közös kül- és biztonságpolitika aktuális fejleményei, az európai biztonság- és védelempolitika a gyakorlatban.

Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a közös kül- és belpolitikát érintő rendelkezések. A bel- és igazságügyi együttműködés létrejötte: a Maastrichti Szerződés harmadik pillére. Az Amszterdami Szerződés: a harmadik pillér átalakítása, a bel- és igazságügyi együttműködés egy részének közösségiesítése. A rendőrségi és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben - A harmadik pillér működése az Amszterdami Szerződés után. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség elindítása Amszterdam utána.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség érdekében tett legújabb lépések. Az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget érintő rendelkezések. Fogalomgyűjtemény A könyvben szereplő, az Európai Unióval kapcsolatos, fontosabb fogalmak magyarázata. A Tanács egyhangú döntését igénylő kérdések a jelenleg hatályos Szerződések alapján. A Tanács egyhangú döntését igénylő kérdések az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén.

Jogalkotási eljárások alkalmazási területei a jelenleg hatályos Szerződések alapján. Törvényalkotási eljárások alkalmazási területei az Alkotmányszerződés hatályba lépése esetén.