Utmutato napi igek a bibliabol


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 108409707
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,41

MAGYARÁZAT:Utmutato napi igek a bibliabol

Október Máté Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Keresd ki a Bibliádból! Máté 22, Imádság: Köszönöm Istenem, hogy te nem tiltasz, hanem megengedsz! Köszönöm a szeretet szabadságát. ApCsel 1 Hanem vesztek erőt, minekutána a szent Lélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim.

ApCsel 1, ApCsel 1 Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról a dolgokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. ApCsel 1, Egy olyan részt fogunk olvasni az elkövetkezendő hetekben, amely az apostolok tetteiről számol be. Az Apostolok Cselekedeteit szintén Lukács írta.

Már olvastunk egy olyan részt, aminek Lukács volt a szerzője. Meg tudnád mondani, hogy melyik volt az a rész? Az Úr Jézus mennybemenetele után az apostolokra itt a földön még rengeteg munka várt. Ha elolvasod az első fejezet Egyedül Júdás nincs már a tanítványok között. Amíg az Úr itt a földön járt, a tanítványok követték őt, és tanultak tőle. Bizony sok minden t meg kellett tanulniuk, hogy később el tudják végezni azt a munkát, amit Isten bízott rájuk. Meg kellett tanulniuk  az alázatot, a szeretetet.

Amikor az Úr visszatért a mennyekbe, azzal bízta meg a tizenkettőt, hogy menjenek el széles e világra, és hirdessék az evangéliumot minden népnek. A tanítványokból apostolok lettek, akik Isten üzenetét vitték az embereknek. Tanuld meg: Hanem vesztek erőt, minekutána a szent Lélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában és Samáriában és a földnek minden végső határáig.

ApCsel 1,8. János Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Jáos 15, A barátság az egyik legértékesebb dolog az életünkben. Egy igazi baráttal a legnagyobb titkainkat is meg merjük osztani. Szinte belebetegszik az ember, ha egy ilyen barát máshová költözik. Igaz, hogy a barátok vitatkozni is szoktak, de a bajban mindig segítenek egymásnak. A mai részben azt olvashatjuk, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja  barátjáért.

A múlt században még teljesen megszokott volt, ha a tanulókat testileg megfenyítették. Az egyik ilyen múlt századi iskolában egy tanár azzal próbált rendet tartani, hogy kifüggesztett egy tíz pontból álló listát, ami ellen nem volt szabad véteni.

Ha valaki lopott tíz vesszőcsapást mértek a fenekére. A szabályok meghozták az eredményt, mert csak nagyon ritkán került elő a vessző. Egyszer aztán valakinek eltűnt a tízóraija. Egy olyan kisfiú csente el a másik tanuló elemózsiáját, aki nagyon szegény volt, és az éhség vitte rá a lopásra. A szabály az szabály, gondolta a tanár, és felszólította a kisfiút, hogy jöjjön a katedrára.

A tanár már éppen emelte a vesszőt, amikor a kisfiú legjobb barátja felugrott, és azt kiáltotta, hogy inkább őt verjék meg. Ez a bátor gyerek azzal érvelt, hogy ő sokkal jobban bírja az ütéseket, mint csenevész barátja. Mindenkinek könnyet csalt a szemébe ez a szép jelenet. Imádság: Uram, te magadra vállaltad a büntetést, amit én érdemeltem volna meg. Uram, te vagy a legjobb barátom, mert ezt senki más nem tenné meg értem. Segíts abban, hogy én is hű barátja lehessek másoknak. János 15, Élt egyszer körül egy német szerzetes, akit úgy hívtak, hogy Luther Márton.

Kevés ember próbált olyan kétségbeesetten szabadulni bűneitől, mint ő. Mindent megpróbált annak érdekében, hogy elnyerje az üdvösséget. Megpróbálta jó cselekedetekkel megváltani lelki békéjét, de még saját testét is ostorozta a megtisztulás reményében. Rómában térden csúszott végig azon a márványlépcsőn, amit Pilátus lépcsőjének neveznek. Térdei teljesen kisebesedtek, de az áhított lelki nyugalmat csak nem találta meg.

Isten megszánta Luthert, és megszólította őt: "Márton, te nem harcolhatod ki az üdvösségedet, én akarom a te bűneidet megbocsátani. Az embereknek arról kezdett el beszélni, hogy csak hit által lehet üdvözülni. Hamarosan híre ment annak, amit ez a szerzetes hirdetett, és rengetegen akarták hallgatni őt. Ez nagyon nem tetszett az egyház vezetőinek, és a pápa kiközösítette őt.

Könyveit mind máglyára vetették, és őt megbélyegezték, ami azt jelentette, hogy senki sem tarthatta vele a kapcsolatot. Luther a Biblia szerint cselekedett. Nem hirdetett nehéz tanokat, csak egyszerűen arról beszélt, amit Jézus is mondott. Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a szőlővessző. Nekünk nem kell erőlködni, hogy  gyümölcsöt teremjünk, az a feladatunk, hogy mindig Jézusban maradjuk, mint ahogy a szőlővessző is a szőlőtőkén marad, mert az csak akkor hozhat gyümölcsöt.

Imádság: Uram, add, hogy gyümölcsöző életet élhessek. Köszönöm, hogy nekem nem kell erőlködni. Azt szeretném, ha a hitem gyümölcsei téged dicsőítenének. János 14, A Bibliában azt olvashatjuk, hogy az Isten békessége minden értelmet meghalad. Ez azt jelenti, hogy ésszel fel nem fogható, logikusan nem magyarázható. Amikor az emberek békéről beszélnek, ezalatt azt értik, hogy nincs háború.

Jézus békessége ennél sokkal több. Jézus békéje nyugalmat ad nekünk a veszekedő, dühöngő emberek között. Biztos sziget a legnagyobb viharok idején. Békességünk lehet, amikor más fél, mert jó a kapcsolatunk Istennel. A hitünk horgony. Isten békességét nem kezdheti ki semmi sem. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy a viharos tenger akárhogy tombol is, nem léphet ki a medréből.

Az ördög úgy járkál közöttünk, mint az "ordító oroszlán, keresi azokat, akiket elnyelhet", mondja egy másik helyen a Szentírás. De nekünk nem kell félni, mert Jézus békességet adott a szívünkbe. Imádság: Uram, annyi békétlenség van ebben a világban. Olyan sok a bűn és a gyűlölet, ami az embereket rettegésben tartja.

Köszönöm, hogy ebben a gonosz zűrzavarban is békesség lehet a szívemben, a te békességed. Ha valaki szeret engem, akkor megtartja az én parancsolataimat. János 14, Ha szorgalmasan tanulod a vasárnapi aranymondásokat, akkor egyre több kincset gyűjtesz magadnak. Milyen jól is jön sokszor, ha az ember fontos részeket fejből tud idézni.

Lehet, hogy nincs önbizalmad, és azt hiszed, neked gyenge a memóriád. Isten ebben is tud segíteni neked, csak kérned kell őt. Egyszer egy nagymama szívügyének tekintettem hogy unokái kívülről tanuljanak meg idézeteket. Aki ügyesen visszamondta a tanulni valót, mindig kapott valami ajándékot. Betty még csak kétéves volt, és általában a járókába tették, hogy le ne rántson valamit egy óvatlan pillanatban.

Betty mindig nagyon figyelt, amikor a nagymamája felolvasott. Egyszer a nagymama arra akarta rávenni a kislányt, hogy mondjon vissza egy rövid verset. A kislány határozottan azt mondta, hogy nem. A nagymama nem adta fel, úgy gondolta, ha valaki ki tudja mondani azt, hogy nem, az más szavakat is ki tud ejteni. Megmutatott egy szép képet a kislánynak, és azt ígérte neki, hogy ez az övé lesz, ha utána mondja a A kislány csak annyit tudott mondani, hogy "páttor", ami annyit tett volna, hogy pásztor.

A nagymama erőfeszítéseit siker koronázta. Betty hamarosan kívülről el tudta mondani az egész Imádság: A te igéd élő, Atyám. A te igéd meg tudja gyógyítani a sebzett lelket.

Webcímeim Jegyzéke. Jézus Krisztus üzeni: "Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt, és angyalai előtt. Tégy róla vallást az emberek előtt szóval, élettel, gyakorlattal, hogy Ő is vallást tehessen rólad. Soha ne szégyelld Őt, hiszen Ő vette magára bűneidet! Tisztelt Látogatóim! Közhírré tétetik, hogy ez a személyes blog miként a honlapomtovábbra is teljesen reklám- s hirdetésmentes marad!

A Blog. Az én végső döntésem szerint viszont azért marad mentes minden reklám- és hirdetés bevételtől, mert Isten igéjét ingyen kaptuk, tehát ingyen is kell azt továbbadnunk! Ezért nem lettem Kétpúpú Teve és nem várom a Sült Galambot sem! Kérem megértésüket! És várom naponta frissülő blogomra!

Weblink - Vallás Linkek. Néhány szó Összes szó Egész kifejezést. A mai nap evangélikus igéi. Ószövetség: 1Móz 37,14a. Újszövetség: Fil 2,4. Apja azt mondta neki: Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj! És monda néki: Menj el, nézd meg, hogy s mint vagynak a te bátyáid és a juhok. Ne nézze kiki a maga hasznát,hanem mindenki a másokét is. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. A Március hó: Lk 19, Legyetek irgalmasokamint a ti Atyátok is irgalmas! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.

Legyetek azért irgalmasokmint a ti Atyátok is irgalmas. És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ez lesz majd a tanú ellenetek, ha megtagadjátok Isteneteket! Ószövetség: Ézs 43,5a. Újszövetség: 2Kor 4, Ne félj, mert én veled vagyok! Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk.

Ne félj, mert én veled vagyok. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

El nem enyészem A sírban végképpen: Mennyben lesz részem. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róm 5,8. Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyével Hálás köszönet érte a Látogatók nevében is!

Ószövetség: 5Móz 32, Újszövetség: Fil 4,7. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket :. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ószövetség: Ám 4, Újszövetség: Jn 17, Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az Úr, a Seregek Istene.

Kijelentettem a te nevedet az embereknekakiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert ímé, a ki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és a ki megjelenti az embernek az ő gondolatját, a ki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr ő, a Seregeknek Istene az ő neve.

Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:.

Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre! Szenteltessék meg a te neved bennünk és általunk is! Böjt 2. Ő szeretett minket és vére által megszabadított bűneinktől!

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Isten ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ószövetség: 2Sám 22,3b. Újszövetség: Róm 8, Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusbana mi Urunkban.

Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

Ószövetség: 3Móz 26,5b. Újszövetség: Mt 14, Jóllakásig ehetitek kenyereteketés biztonságban lakhattok az országban. Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral. Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból tizenkét kosarat teleszedtek. De ő így felelt: Csak add oda a népnek, hadd egyenek! Mert ezt mondja az Úr: Enni fognak, és még marad is!

Odaadta tehát nekik; azok pedig ettekés még hagytak is belőle, ahogyan megmondta az Úr. Ószövetség: Ézs 6,8. Újszövetség: 2Kor 5, Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?

Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Ószövetség: 1Sám 1, Újszövetség: Lk 1, Azután ezt a fogadalmat tette: Seregek Ura!

Ha részvéttel tekintesz szolgálóleányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálóleányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálóleányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét! Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben,  mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára : és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék.

És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura!