Utmutato ovodapedagogusok minositesi rendszerehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 480569117
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,95

MAGYARÁZAT:Utmutato ovodapedagogusok minositesi rendszerehez

A letölthető kiadvány megismertet a pedagógus-életpályamodel lel, az új minősítési rendszer rel, valamint részletes és nélkülözhetetlen segítséget nyújt a portfolió elkészítés éhez. Kezdőoldal Bemutatkozás Intézményeink Pályázatok Szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése Dunakeszi iskola és tornaterem építése Kistarcsán új négy csoportos óvoda építése.

Veni Sancte hírlevél Pünkösdi hírlevél Napi Evangélium Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mé.

Egyházunk hírei A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye továbbra is támogatja a hittanárképzésben résztvevőket Az élet igéje — Mai evangélium — Hiszek a jó végső győzelmében — Interjú a Parma fidei díjas Jakab Gábor atyával A párbeszéd embere — Michael Louis Fitzgerald bíboros, az eucharisztikus kongresszus egyik előadója Harmincéves a Máltai Mentőszolgálat.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Pedagógus kollégáknak ajánljuk! Katolikus közoktatás hírei. Látogatóink száma Jelenleg: 1 Összesen: Copyright © Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága.

A kompetencia fogalma időben és térben erősen megosztja a tudományos közvéleményt. Számtalan kompetencia-modell közül néhány:. A Nagy József által kidolgozott személyiségelmélet alapja a komponensrendszer—elmélet. A komponensrendszerek olyan rendszerek, amelyek komponensekből — összetevőkből — állnak. Mivel az ember bioszociális rendszer — tehát biológiai és társadalmi lény —, leírható a komponensrendszer elmélet alapján, megadhatóak a komponensei, az azok között lévő kapcsolatok, a komponensek hierarchiája, a komponensek funkciói.

Az elmélet pedagógiai alkalmazásának újdonsága éppen ebben rejlik. Éppen ezért az ember legfontosabb komponensei az egzisztenciális vagy létkompetenciák. Az ember létezésének feltétele az információfeldolgozást megvalósító kognitív kompetencia. Az egyén túlélése, életminőségének megőrzése, javítása a személyes kompetencia feladata. A faj túlélését a szociális kompetencia szolgálja.

A történelem során sok ezer hivatás, szakma, foglalkozás, tevékenységi kör jött létre, amelyek alapjai a speciális kompetenciák. A kompetenciák motívumok, képességek, ismeretek, készségek, rutinok rendszeréből állnak. Hercz, A tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik, és így alkalmazása is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg.

Hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk. Bruner és munkatársai a személyiség fejlődését a kompetenciák fejlődésével azonosították. Mert a kompetencia akciót tartalmaz, nem csak a környezethez való adaptálódást, hanem a környezet megváltoztatását is. A kompetencia fő mozzanatai: a információ-kiválasztás, séma kialakítása, program konstruálása; b mozgás- vagy aktivitássor a kitűzött cél elérése érdekében; c hasznosítani új tervek kialakításához a sikerekből és kudarcokból tanultakat.

Horváth, Szűkebb értelemben úgy határozható meg, mint az adott szituációban szereplő személyek előírt viselkedése, reagálási módja Buda, ; in: Szabó — Vörös —  Kollár:  Az óvodapedagógus kompetenciáiról. Dombi Alice: Exempla trahunt : a pedagógus mint mintaadó. In: A neveléselmélet alapkérdései : tanulmányok. Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa : Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Óvodai nevelés. Dudás Margit : Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. A könyv gyakorlatai érdekesek, jól használhatók egyénileg és szemináriumi munkában is. Szabó László Tamás : A reflektív tanítás. Szivák Judit : A reflektív gondolkodás fejlesztése. Vámos Ágnes : Metafora a pedagógiában. Ha elkészült ellenőrizze, javítsa munkáját! Fordítsa le az OECD követelményeit az óvodapedagógus hétköznapi gyakorlatára vonatkoztatva!

Egészítse ki a mellékelt táblázatot! Írja a jobb oldali oszlopba az egyes kritériumok jelentését, akár konkrét példákkal! Blömeke, S. Assessment of teacher knowledge across countries: A review of the state of research. ZDM Mathematics Education, 44, Collins, Cherry Ed. Australian College of Education, Curtin. Day: A reflexió, mint a szakmai fejlődés szükséges, ám önmagában nem elégséges eszköze.

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Falus Iván : A pedagógusképzés korszerűsítése — Európai tendenciák. Hercz Mária :  A pedagógusok gondolkodása a gyermekek fejlődéséről és fejlesztéséről. Hercz Mária : Tanárjelölt egyetemisták "majdnem naív" pedagógiai gondolkodása a pedagógusokról és a tanításról. In: Buda András, Kiss Endre szerk. Kiss Árpád Emlékkonferencia.

Tartalmi összefoglalók. KT Köznevelési törvény : Törvény a nemzeti köznevelésről. Szabó Éva, Vörös Anna, N. Kollár Katalin : Tanári szerep, a hatalom és a tekintély. Kollár Katalin — Szabó Éva szerk. Osiris Kiadó, Budapest. Skip navigation Pályakezdő óvodapedagógusok túlélőkészlete. A kezdő óvodapedagógus 1. Az óvodapedagógus: emlékek és valóság 1. Óvodaképek 1. Képek az óvodapedagógusról 1. A tapasztalt kezdő: laikus tanító, laikus nevelő 1. Fejezetzáró 2. Pedagógusideáloktól a pedagógiai professzionalizmusig 2.

A tipikus pedagógustól az ideálisig 2. A pedagógusok szakmai személyisége, professzionalizmusának jegyei 2. Pedagógus kompetenciák 2. Fejezetzáró 3. A pályakezdő óvodapedagógus 3. Pályakezdő óvodapedagógusnak lenni… 3. Pályakezdő pedagógusok tipikus problémái 3. Szakmai énkép, énhatékonyság 3.

Képzelt és valós elvárások 3. Fejezetzáró II. Az óvodás gyermek 4. A gyermek útja az óvodáig 4. A nevelés színterei: család és a bölcsőde 4. A különböző hatások megjelenése az óvodában 4. Fejezetzáró 5. A kisgyermekek megismerése és fejlődéskövetése 5. A gyermek fejlődése és fejlesztése 5. Az óvodás gyermek jellemzői 5. A gyermek megismerése, és fejlődésének követése 5.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 5. Fejezetzáró III. Az óvodai csoport nevelése és fejlesztése 6. Hatékony pedagógiai tervezés - Hogyan tervezzünk? A tervezés fogalma 6. A tervezés jellemzői 6. A foglalkozás-tervezettől a foglalkozásvázlatig 6. Fejezetzáró 7. Örömteli tanulás 7. A tanulás mint örömszerző tevékenység, mint flow-élmény 7. A játék és a tanulás 7. Tanulás az óvodában 7.

Foglalkozástervezés gyermekre hangolva 7. Fejezetzáró 8. Pozitív élettér kialakítása 8. Tekintély és fegyelem 8. A fegyelem 8. A fegyelmezetlenség 8.