Oroszlany peter a tanulas tanitasa tanari kezikonyv pdf


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 484274258
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,27

MAGYARÁZAT:Oroszlany peter a tanulas tanitasa tanari kezikonyv pdf

Hátránykompenzáló, felzárkóztató nevelő-oktató, differenciáltan fejlesztő munka tanórán vagy azon kívül, a 6—10 éves korú tanulóknak. Évente évfolyamonként összesen 20 óra. A programterveztek mintát adnak a foglalkozásokra, igény szerint több részre bonthatók. A program nem tartalmazza a tanulási képességek fejlesztését szolgáló foglalkozások leírását. A tanulásmódszertani hetet követő tanórákon az elsajátított tanulási technikákat alkalmazzuk, a tanulási képességeket továbbfejlesztjük, a kialakított szokásrendeket megerősítjük.

Ajánlás: Valamennyi általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermeknek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy tanulási problémákkal küszködő egy-egy tanulónak, mikrocsoportnak fejlesztésére. Megvalósításában számítunk a tanítók gyermekismeretére, kreativitására. Összeállításunkkal elsősorban ötletet kívánunk adni. Cél: Legyenek képesek alkotó, tevékeny ismeretszerzésre.

Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket. Elvárható eredmények: Tudjanak megfelelni a tantervi követelményeknek a képességeiknek megfelelő szinten. Szeressenek, akarjanak, tudjanak jókedvűen tanulni. Képesek legyenek önálló ismeretszerzésre. Tartalom: Szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, átalakítása 1—4.

Várható eredményekhez értékelési szempontok mikor jó? Osztály végére képes önálló ismeretszerzésre. Szükségletek: A program megvalósítása feltételez egy átlagos felkészültségű pedagógust, aki ismeri az alsó tagozatos tantárgyak szakmódszertanát. Rendelkezzen pszichológiai ismeretekkel, empátiával, vállalja fel a hátránykompenzáló, fejlesztő munkát. Célszerű elvégeznie a tanulásmódszertani tanfolyamot, vagy annak tartalmát autodidakta módon ismerje meg.

Jól segíti munkáját az ajánlott szakirodalom tanulmányozása. Hospitálási, tanfolyami, konzultációs lehetőséget- igény szerint- egyeztetés után a program készítői biztosítanak. Vincze Imre Ált. Elvárható eredmények:.

Foglalkozás Időigény: 1x60 perces foglalkozás a csoport haladási ütemének megfelelően ez módosítható Cél: Ismerjék meg tanulóink, hogy milyen belső feltételei vannak az eredményes tanulásnak. Alakuljanak ki helyes szokásaik. Altéma: A tanulás belső feltételei kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, akaraterő, cél, elhatározás 4. Foglalkozás Időigény: 1x60 perces foglalkozás a csoport igényei szerint az előző foglalkozásba beépíthető, vagy több részre is bontható Cél: Ismerjék meg tanulóink, hogy milyen nélkülözhetetlen belső feltételei vannak az eredményes tanulásnak.

Versmondás helyes ejtéssel. Foglalkozás Időigény: 1x60 perces foglalkozás a csoport igényei szerint ez módosítható Cél: Verstanulás technikája váljon készséggé. Biztos szövegtudással fejlődjön szókincsük, a gondolatok építsék tanulóink személyiségét Elvárható eredmények: Sajátítsák el tanulóink a verstanulás technikáját.

Tanulási technikák. Altéma: Tapasztalatok és problémák a tanulási szokásokban. Tudjanak arról, hogy a kudarc is a munka természetes velejárója. Ismerjék a sikerhez vezető utat. Tanulási technikák Altéma: Szóbeli tanulás technikájának kialakítása. Önálló tanulás technikájának tanítása. Foglalkozás Időigény: 1 x 60 perces foglalkozás a csoport igényei szerint ez módosítható Cél: Ismerjék meg tanulójuk a szóbeli tanulás technikáját, az önálló tanulás módját a tanult szokások alkalmazásával.

Altéma: Tanulási szokások felmérése, tanulási technikák kibővítése 1. Megismerjék tanulóink a különböző szóbeli tanulási technikákat. Tanulásuk legyen hatékony. Típusok a tanulás szempontjából. Foglalkozás Időigény: 1 x 60 perc csoport igényei szerint ez bővíthető Cél: A tanulási szokások felmérésének elemzése során tanulóink alakítsanak ki reális önképet.

Megismerje a tanulási típusokat. Altéma: Tanácsok a tanuláshoz. A tanulási szokásokról a pedagógus és a tanulócsoport kapjon egy reális képet. Altéma: Tanulási tanácsok kibővítése. Tanulási technikák Szöveges feladatok, idegen nyelvek tanulásának technikája 2.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek a továbbiakban: művek jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból.

A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja. Ugrás a tartalomra. A tanulás tanítása, tanulása. Osztályban óra szokásrend óra tanulási képességek fejlesztésére A programterveztek mintát adnak a foglalkozásokra, igény szerint több részre bonthatók. Elmélet: Pszichológiai, pedagógiai, didaktikai ismeretek.

Fogalmak: Figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, beszédművelés, olvasás Ismeretek: Tapasztalatok az életkori sajátosságoknak megfelelően. Fogalmi gondolkodás elemei, olvasás, írás, számolás, beszéd, beszédértés, beszédkézség. Tanulási zavarok: szemmozgás, finommozgás összehangolatlansága, részképesség-hiányok. Pedagógus kompetenciájának ismerete. Gyakorlat: Tevékenységek: Mozgásos, hallásra, látásra épülő, olvasási, számolási, manuális feladatok, ének-zene, kommunikáció, gondolkodási műveletek, írás, alkotás, szerepjátékok.

Ehhez szükséges vagy ajánlott eszközök, tárgyak, képek stb. Módszerek: megfigyeltetés, tevékenykedtetés, nevelői magyarázat, szerepjátszás, tanulási képességek működtetése. Valamennyi érzékszervvel való tanulás hallja, lássa, mondja, csinálja   6. Szervezeti keretek: egyéni, páros csoport 7. Hangkazetta: Gyermekagykontoll Dr. Kígyós Éva: Zenés lazító gyakorlatok éveseknek Dr.

Domján László Dr. Kígyós Éva: Zseninek születtél! Ron Hubbard: Hogyan tanuld meg? A tanulás alapvető kézikönyve Peter Kleine: Zseninek születtünk A program kidolgozását a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatta. Ismerjék meg a tanulási eszközök elhelyezési rendjét!

Legyenek képesek bemutatni a tanuláshoz szükséges egészséges testtartást, ceruzafogást, szemtávolságot! Ismerjék a tanulás szempontjából a fény és a csend szerepét és milyenségét! Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök tárgyak, példák szövegek Figyelemfelhívás 1. Tanulás rossz külső feltételek között. Bábok, íróasztal, szék, magnó. A látottak elemzése. Megnyilvánulások meghallgatása.

Beszélgetve frontálisan Elemző munkánkban törekedjünk határozott minősítésekre indoklással! Mi a rossz és mi a követendő példa? Rend Nevelői kérdések Mit láttok Palkó íróasztalán? Tevékenykedtetés: Vegyük el a felesleges dolgokat! Játékok, ennivaló, ruha, taneszközök, stb. Világítás, egészséges testtartás, szemtávolság.

Nevelői kérdések: Milyen az asztal megvilágítása? Rossz, mert háttal ül a természetes fénynek, mesterséges fény nincs. Hogyan ül Palkó az asztalnál? Görnyedten, közel hajolva a füzetéhez. Miért ül így? Mert nem lát. Miért nem lát? Mert nem kap természetes fényt, nincs világítás sem, görnyedten ül, ezért rossz a szemtávolsága is. Tevékenykedtetés Állítsuk be K.

Adjunk neki lámpát! Mutassuk be a helyes testtartást és a megfelelő szemtávolságot! Csend Nevelői kérdések: Miért kiabált Palkó? Mert hangosan szól a zene. Mit javasoltok, hogy csendben tudjon tanulni? Kapcsoljuk ki a magnót           Ajánlás: A tanulók szerezzenek élményt a tanulást gátló külső körülményekről.

Open navigation menu. Close suggestions Search Search. User Settings. Skip carousel. Carousel Previous. Carousel Next. What is Scribd? Uploaded by Zsuzsa Koch. Document Information click to expand document information Date uploaded Jan 09, Copyright © © All Rights Reserved. Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document.

Copyright: © All Rights Reserved. Flag for inappropriate content. Download now. For Later. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Varazskepek 2. Keszsegfejleszto szinezos munkafuzet anyanyelvbol 1. Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné - A tanulás tanítása, tanulása. Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Jump to Page. Search inside document. Kiss Andrea. Alonzo Mosely. Szilvia Tóth. Szasz Hunyadi Csilla. Éva Rudolics Pais. Domonkos Kati.

Orsolya Batho. Zsóka Szabó. Kudari Helga. Kontráné Farkas Katalin. Zsolt Lendvai. Eni Enikő. Laszlo Benno. Diszkalkulia feladatbank középsikolás korosztálynak. Cselikné Sógorka Martina. Diszlexia és diszkalkúlia feladatbank iskolaelőkészítős korosztályra. László Szabó. Betti Kovács. Ersek Erika Amalia. Orsolya Hetényi.

Judit Gresu. More From Zsuzsa Koch. Zsuzsanna Papdi. Zsuzsa Koch. Biro Imre Levente. Kovács Anna. Thomas Cook. Nagy Pepe. Quick navigation Home. Collapse section Share Share on Facebook, opens a new window Facebook.