Utmutato a mesterpedagogus fokozatot megcelzo minositesi eljarashoz 2016


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 631347548
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,20

MAGYARÁZAT:Utmutato a mesterpedagogus fokozatot megcelzo minositesi eljarashoz 2016

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

Szerencsésnek érzem magam! Szerencsésnek, mert közeli szemtanúja, aktív részese lehetek a pedagógus életpályamodell, azon belül a pedagógusminősítés fejlődésének, gyakorlati megvalósítás során történő alakulásának, változásának, fejlődésének. Ennek a fejlődésnek eredménye, hogy a Az érintettek intézmények, minősülő pedagógusok, a megvalósításban közreműködő szakértők folyamatos tájékoztatásával és képzésével a bevezetéskor tapasztalható bizalmatlanság és bizonytalanság jelentős mértékben csökkent.

A minősítések lebonyolításának elengedhetetlen feltétele volt a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Minden olyan pedagógus, aki magas színvonalú pedagógusi munkája mellett tevékenyen részt vesz intézményén belül, de azon túlnyúlóan más intézményekben, szakmai közösségben a pedagógiai gyakorlat megújításában, a tényeken alapuló fejlesztésben, új eredmények és módszerek megosztásában, valamint a pedagóguskollégák támogatásában.

A Mesterpedagógus-jelöltnek egyrészt az eddigi tevékenységében, másrészt pedig a mesterprogram megvalósítására való felkészülésben kell tudnia igazolni azt, hogy rendelkezik mind a négy mesterkompetenciával. Természetesen nem mindegyikben tevékenykedik egyforma erősségben. Attól függően, hogy melyik területen végez kiemelkedőbb tevékenységet, alapvetően háromféle tevékenységtípusból választva készítheti el Mesterpedagógusi programját:.

Az említett három tevékenységterület mellett létezik még két olyan tevékenység, amelyeket csak az Oktatási Hivatal, illetve az Oktatás Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja jóváhagyásával lehet választani: a szaktanácsadói tevékenység, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői tevékenység.

Mindkét terület képzés elvégzéséhez kötött és az Oktatási Hivatal döntését elsősorban a hiányterületek pótlásának szükségessége határozza meg. A Mesterpedagógus minősítésének folyamata, az eljárásrend részletes elemei megtalálhatóak az útmutatóban. A Az eljárások lebonyolításának megtámogatása érdekében a minősítési eljárásban közreműködő szakértőknek is tartunk frissítő felkészítést, melynek fontos eleme az értékelés alábbi menetének végiggondolása:.

A mesterpedagógus felé igen nagy az elvárás. Mind az intézmény, a velük együtt dolgozó pedagógustársak, mind a minősítési eljárást lebonyolító és a mesterpedagógus tevékenység megvalósítását felügyelő állam, s nem utolsó sorban a Mesterpedagógus saját magával szemben támasztott igénye hajtja előre az eddig is végzett magas szintű, nem csak a közvetlen környezetében ható pedagógusi tevékenységek végzésében.

Hiszen az évek, évtizedek óta végzett magas szintű pedagógusi, innovátori-támogató-vezetői, illetve szakértői-szaktanácsadói tevékenység elismerésre kerül. Újabb és újabb feladatok megvalósítására nyílik lehetőség akár külső partnerek bevonásával, természetesen a nevelőtestület, tantestület tagjainak közreműködésével.

Bízom abban, hogy a következő években egyre több pedagógusnak nyílik arra lehetősége, illetve egyre több pedagógus vállalja, hogy mindezt a Mesterpedagógus minősítési eljárás keretén belül is megmutassa — elérve a Mesterpedagógus fokozatot! A mesterpedagógus fokozat elérésének útja Szerencsésnek érzem magam!

Ki lehet mesterpedagógus? Milyen a jó mesterpedagógus? A jó mesterpedagógus: saját tevékenysége magas színvonalának fenntartása érdekében, valamint azért, hogy szűkebb és tágabb környezetében ezen a területen is példát mutasson, tudatosan irányítja szakmai fejlődését. Tudatos szakmai fejlődés elfogadja, hogy saját és szakmai közösségei munkájának folyamatos fejlesztése a gyakorlat megismerésén kell, hogy alapuljon.

Feltáró-elemző tevékenységek felismeri és értelmezi azokat a tanító-nevelő munkája során felmerülő pedagógiai jelenségeket, problémákat, amelyek beavatkozást, fejlesztést kívánnak. III: Fejlesztő-újító tevékenységek kollégái és a szakmai érdeklődők számára — különböző módokon és fórumokon — bemutatja és reflektálja tanító-nevelő munkájának tapasztalatait, eredményeit, bevált jó gyakorlatait. Tudásmegosztó-segítő tevékenységek A Mesterpedagógus-jelöltnek egyrészt az eddigi tevékenységében, másrészt pedig a mesterprogram megvalósítására való felkészülésben kell tudnia igazolni azt, hogy rendelkezik mind a négy mesterkompetenciával.

Attól függően, hogy melyik területen végez kiemelkedőbb tevékenységet, alapvetően háromféle tevékenységtípusból választva készítheti el Mesterpedagógusi programját: fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató, intézményvezetői. Az eljárások lebonyolításának megtámogatása érdekében a minősítési eljárásban közreműködő szakértőknek is tartunk frissítő felkészítést, melynek fontos eleme az értékelés alábbi menetének végiggondolása: Mesterpedagógusnak lenni nem könnyű!

Mesterpedagógusnak lenni jó! Eszter Bajzáth Angéla [Dr. Nagy Gábor [Dr. Fráter Katalin [Dr. Jakab György Dr. Vámos Ágnes Egri Károly [Dr. Molnár Márta [Dr. Fenyvesi Margit Fedor Mihály [Dr. Péter Gloviczki Zoltán [Dr. Attila [Dr. Nagy Emese [Dr. Maruzsa Zoltán [Dr. Tari Ilona [Dr. Szalay Márta [Dr. Visi Judit Vágó Irén [Dr. Varga Attila [Dr.