Osap 2011 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 556064477
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,84

MAGYARÁZAT:Osap 2011 kitoltesi utmutato

Változás esetén a mezőkben szereplő adatok manuálisan is felülírhatóak. Támogatást igénylő teljes neve: Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban, nem gazdasági társaságok esetében pedig alapító okirat és alapszabályban szereplő teljes nevet kell megadni. A támogatást igénylő rövidített neve: Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban, nem gazdasági társaságok esetében pedig alapító okirat és alapszabályban szereplő rövidített nevet kell megadni.

Gazdálkodási formakód: A rendszerbe történő regisztráció alkalmával megadott gazdálkodási formakód jelenik meg automatikusan a mezőben. A gazdálkodási formakód azonos a statisztikai számjelen belül a KIM rendelet módosítása határozza meg.

Adószám: A rendszerbe történő regisztráció alkalmával megadott vagy a közhiteles adatbázisban szereplő törzsszáma első 8 számjegy jelenik meg automatikusan. Statisztikai szám: Manuális kitöltés esetén az alapszabályban szereplő, a támogatást igénylő szervezet 17 számjegyű statisztikai számát kell rögzíteni. A törzsszám adószám első 8 számjegye automatikusan töltődik az adószámból, de a mezőben szereplő adat felülírható. A Alapítás időpontja: Az alapítás időpontja vállalkozások, szervezetek, egyesületek esetében az alapszabály alapján a létesítő okirat hatálybalépésének a cégbejegyzés jogerőre emelkedésének dátuma.

Amennyiben a támogatást igénylő az alapszabályban is feltüntetett jogelőddel rendelkezik, akkor az alapítás időpontjaként a jogelőd szervezet alapítási idejét kérjük feltüntetni, továbbá a Működés időtartama adatmező kitöltésekor is ezt kérjük figyelembe venni. Melléklet 2. A GFO,,,,,formakódok esetében 2 - Mikrovállalkozás vagy 3 - Kisvállalkozás vagy 4 — Középvállalkozás minősítés rögzíthető. A kiválasztott év alapján szükséges a főtevékenységet rögzíteni.

ÁFA levonási jog: A mező legördülő listájából szükséges kiválasztani a támogatás megítélését követő, a projekttel kapcsolatos ÁFA levonási joggal való rendelkezést. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. Elszámolás módja: Az alábbi elszámolási módok közül választhat: egyszeri vagy többszöri.

Kérjük, adja meg, hogy egyszeri vagy többszöri elszámolást kívánt igénybe venni! A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: A gazdálkodási formakód alapján a támogatást igénylőnek kell kiválasztania, mely átláthatósági kategóriába tartozik szervezete:. A nemzeti vagyonról szóló Az Nvtv. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások együtt nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, szükséges megadni a konzorciumi tag, illetve tagok adatait: alapadatait, címadatait, képviselői adatait, kapcsolattartói adatait, ÁFA levonásai jogát, projekt adatait, egyéb projektjeit, valamint tagonként nyilatkoznia kell az átláthatóságról és a felhívásban előírt általános szabályok és kötelezettségek elfogadásáról. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a projekt konzorciumi formában valósul meg, abban az esetben konzorciumi tagonként szükséges kitölteni a Projekt részletes bemutatása, a Tartalmi értékelési szempontok, valamint a Nyilatkozatok funkciókat, amelyek a kitöltőben a konzorciumi tag vonatkozásában a Konzorciumi tag alapadatai adatlapon belül találhatóak, kitöltésére vonatkozóan információ pedig a Projekt részletes bemutatása fejezetben olvasható.

Amennyiben indokolatlanul vitt fel konzorciumi tagokat és törölni vagy csökkenteni szeretné számukat, akkor a Törlés-re kattintva veheti ki őket a kérelemből. Amennyiben gazdálkodási formakódja alapján a konzorciumi tag szerepel bármely közhiteles adatbázisban OCCSZ, MÁK és a hitelesítési folyamatot korábban elvégezte, úgy az alábbi pontok automatikusan kitöltésre kerültek az adatlapon:.

Támogatást igénylő teljes neve, Gazdálkodási formakód, Adószám, Statisztikai szám, Cégbírósági bejegyzés száma, Alapítás időpontja. Konzorciumi tag teljes neve: Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban, nem gazdasági társaságok esetében pedig alapító okirat és alapszabályban szereplő teljes nevet kell megadni. Konzorciumi tag rövidített neve: Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban, nem gazdasági társaságok esetében pedig alapító okirat és alapszabályban szereplő rövidített nevet kell megadni.

Statisztikai szám: Manuális kitöltés esetén az alapszabályban szereplő, a támogatást igénylő szervezetek 17 számjegyű statisztikai számát kell rögzíteni. Egyéni vállalkozói igazolvány száma: Kitöltése jelen Felhívás keretében nem releváns.

Vállalkozások: Korlátolt felelősségű társaság Felhívjuk a figyelmét, hogy a működési időtartam meghatározásához csak a lezárt, teljes napot jelentő évek vehetők figyelembe, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele! A GFO,,,,, formakódok esetében 2 - Mikrovállalkozás vagy 3 - Kisvállalkozás vagy 4 — Középvállalkozás minősítés rögzíthető. A fentieknek megfelelően nem kell nyilatkozatot tenniük tehát pl.

Civil szervezet és vízitársulat esetén a támogatást igénylőnek a III. Civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Felhívás 5. Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: Az adatok automatikusan átemelődnek. A támogatást igénylő székhelye: Manuális kitöltés esetében az alapszabályban szereplő székhely címét kell beírni.

Az országot legördülő listából lehet kiválasztani. Alapértelmezettként Magyarország jelenik meg. Amennyiben magyarországi székhellyel rendelkezik, a település rögzítését követően automatikusan generálja a vonatkozó irányítószámot az irányítószám megadásánál pedig automatikusan generálja a település megnevezését. Az automatikus mezők mindkét esetben módosíthatóak. A régió, kistérség, megye és járás megjelölésének változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs lehetőség.

Amennyiben külföldi székhellyel rendelkezik, kérjük, csak a Külföldi cím elnevezésű mezőt töltse ki, a többi mezőt hagyja üresen. Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban szereplő fióktelephely címét kell beírni. A támogatást igénylő postacíme: A támogatást igénylő postacíme a papír alapú hivatalos értesítések, levelezések kézbesítéséhez szükséges, amennyiben az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felület EPTK nem áll rendelkezésre az intézményrendszer számára.

A település rögzítését követően automatikusan generálja a vonatkozó irányítószámot. Irányítószám megadásánál automatikusan generálja a település megnevezését. Mindkét esetben módosíthatóak a mezők. A régió, kistérség, megye és járás megjelölés változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs lehetőség.

Postafiók irányítószám, Postafiók: Postafiók esetében a támogatást igénylőnek először a települést szükséges kiválasztania, majd postafiókot és ahhoz kapcsolódó postafiók irányítószámot szükséges levelezési címként rögzítenie az adatmezőkben. Honlap: Amennyiben rendelkezik honlappal, akkor kérjük, ügyeljen arra, hogy a Honlap sor is kitöltésre kerüljön.

Képviselő adatai A mezőben a hivatalos, a törvényi szabályozásnak [1] megfelelő, a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek nevét kell rögzíteni. Andi: Kérem, hogy csak azt a képviselőt vidd fel, akinek az aláírási címpéldánya a mappában van! Ezt jelölni kell az adatlap megfelelő helyén. A Megjegyzés mezőbe szükséges kifejteni a meghatalmazás indokát. Kapcsolattartó adatai A mezőben olyan személy megjelölése szükséges, aki a projektjavaslat benyújtásáért, illetve a későbbiekben a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, valamint a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt vesz.

A Név, Beosztás, Telefon és E-mail cím elnevezésű mezők kitöltése kötelező. A Támogatási kérelem kitöltése során minimum egy tulajdonos rögzítése kötelező. Amennyiben a támogatást igénylő non-profit szervezet, abban az esetben minden vezető tisztségviselő személyt, valamint adatait szükséges külön-külön rögzíteni. Kérjük, a Tőke mértéke, a Tulajdoni hányad, a Szavazati jog mértéke mezőkben, valamint a gazdálkodási adatok mezőkben 0-t rögzítsen.

Magánszemély tulajdonos esetében az adószám helyett az adóazonosító jel feltüntetése szükséges. Amennyiben a támogatást igénylő tulajdonosa vállalkozás vagy egyéb szervezet, a tulajdonos utolsó előtti és utolsó lezárt üzleti éveinek gazdálkodási adatait rögzíteni szükséges.

Magánszemély tulajdonos esetén nem kell gazdálkodási- és létszámadatokat rögzíteni. Tőke mértéke, Tulajdoni hányad, Szavazati jog mértéke: Gazdálkodó szervezeteknél a tulajdoni hányadot, a szavazati jog mértékét és a tőke mértékét a társasági szerződés alapján kell rögzíteni. Amennyiben gazdálkodási- és létszámadatként nullát rögzít, kérjük a Projekt részletes bemutatása adatlapon indokolja meg annak okát. Andi: A csekély összegű támogatásokról az adatbekérő Támogatások részéből tájékozódhattok.

Fontos, hogy csak abban az esetben kell rögzíteni a támogatást, ha az odaítélés éve, A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Az első albekezdés a —d pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. Amennyiben gazdasági tevékenységet folytató természetes személy vagy természetes személyek pl. Ugyanakkor, ha egy gazdasági tevékenységet nem folytató magánszemély rendelkezik több vállalkozásban részesedéssel, az érintett vállalkozásokat sem kell egy és ugyanazon vállalkozásnak tekinteni.

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás ok ban. Kérjük, hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt, az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni. A folyó pénzügyi évnek nem a naptári évet, hanem a támogatást igénylő vállalkozás üzleti évét szükséges figyelembe venni.

Kérjük, vegyen figyelembe minden európai uniós, állami, önkormányzati forrásból kapott csekély összegű támogatást. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen adatlapon a tulajdonos már megítélt, valamint a folyamatban elbírálás alatt lévő csekély összegű támogatásairól is szükséges nyilatkozni. Amennyiben jelen támogatási kérelem benyújtása után nyújt be támogatási kérelmet bármely csekély összegű támogatásra, ennek tényét haladéktalanul jeleznie szükséges a jelen adatlapon kért információk megadásával.

Amennyiben a támogatást igénylő tulajdonosa a vonatkozó időszakban több csekély összegű támogatásban is részesült, illetve több támogatást is nyújtott be csekély összegű támogatásra, abban az esetben kérjük kérelmenként töltse ki a Támogatást igénylő tulajdonosai adatlapot. Támogatás jogalapja A Támogatás jogalapja mezőben szükséges kiválasztani az adott csekély összegű támogatás jogalapján. A csekély összegű támogatás jogalapját az adott kiírás, valamint a csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló igazolás vagy szerződés, okirat stb.

Andi: Kérem, hogy ezt válasszátok! Támogatást nyújtó szervezet Kérjük, adja meg a támogatást nyújtó szervezet nevét, amelytől az adott csekély összegű támogatást igényelte, illetve amely megítélte. Támogató lehet bármely központi államigazgatási szerv beleértve az adóhatóságotvalamint önkormányzat is.

Odaítélés dátuma elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem benyújtásának dátuma Kérjük, adja meg a csekély összegű támogatás odaítélésének dátumát. Az odaítélés dátuma a támogatói döntés napja. Elbírálás alatt lévő kérelem esetén a kérelem benyújtása napját adja meg. Támogatás összege HUF Kérjük, adja meg a csekély összegű támogatás összegét, a támogatás nem csekély összegű részét pl. A csekély összegű támogatás összegét a támogatói okirat, támogatási szerződés vagy a csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló igazolás tartalmazza.

Amennyiben a támogatás egésze kifizetésre került, abban az esetben a ténylegesen kifizetett támogatási összeget szükséges feltüntetni. Támogatás összege EUR Kérjük, adja meg a csekély összegű támogatás összegét euróban. Támogatás bruttó támogatástartalma HUF Kérjük, adja meg a csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmát. Amennyiben a támogatói döntés évében kifizetésre került a teljes támogatási összeg egy vagy több részletben, akkor a bruttó támogatástartalom megegyezik a támogatási összeggel.

Amennyiben nem a támogatói döntés évében került kifizetésre a teljes támogatási összeg, abban az esetben a támogatási összeget az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni a támogatás odaítélésekor érvényes referencia kamatláb alapján. Támogatást igénylő más vállalkozásai Az "Új Támogatást igénylő más vállalkozásainak rögzítése" gomb megnyomásával rögzíthetőek az adatlapon a támogatást igénylő vagy bármely tulajdonos magánszemélye vagy bármely tulajdonos vállalkozása milyen más vállalkozásban rendelkezik tulajdoni részesedéssel.

Bevezetés ……………………………………………………………………………………. Fogalmi meghatározások …………………………………………………………… 4 2. Általános tudnivalók az Intrastatról ………………………………………………… 6 2. Jogi szabályozás …………………………………………………………. Az Intrastat és az áfa-bevallás kapcsolata …………………………………. Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre …………………………………. Az adatszolgáltatási kötelezettség érvénye ………………………………. Az Intrastat-jelentés készítő ……………………………………………….

Az adatszolgáltatásért felelős ……………………………………………. Az Intrastat jelentés időszaka tárgyhónap ……………. Az adatszolgáltatás rendje és határideje ………………………………. Az Intrastat-adatlap ……………………………………………………. Az Intrastat-ügyletek köre ………………………………………………………… Az Intrastat-jelentésen szerepeltetni kell ……………………………. Az Intrastat-jelentésen nem kell szerepeltetni …………………………. Általános tudnivalók a kérdőív kitöltéséről ………………………………………… 10 4. A kérdőív fajtái …………………………………………………………. Kötelezően kitöltendő rovatok …………………… Általános kitöltési szabályok ……………………………………………….

A kérdőívrovatok kitöltési szabályai ………………………………. A hibás adatok javítása vagy módosítása …………………………………. Adatok javítása ………………………………………. Adatok módosítása …………………………………. Egyes ügyletek számbavétele az Intrastatban …………………………………… Jóváírás …………………. Visszáru és pótlásként szállított termékek ………………………………… Indirekt kereskedelem ………………………………………. Rejtett tranzit ……………………………………………………………………. Raktárkészlet-mozgás, vagyonáthelyezés………………………………………….

Vevői készlet ………………………………………………………………. Áfa-raktárak ……………………………………………………… Háromoldalú kereskedelem …………………………………………………… Reexport ügyletek ………………………………………………………… Egyéb esetek …………………………………………………………………………. Különleges termékmozgások Az adatszolgáltatás módja …………. Az Intrastat ügyfélszolgálat ……………………………………………………… Bevezetés A gazdasági integráció a tagállamok egymás közti kereskedelmének statisztikájában szükségszerűen változást hozott; a vám- nyilvántartás adatainak pótlására egy, az adatokat közvetlenül a forgalmazóktól gyűjtő statisztikai rendszert alakítottak ki.

E statisztika az Intrastat, amelyet EU rendeletek szabályoznak, és tesznek kötelezővé minden tagállam, így A vámunió tagjaira is igaz az, hogy egy tagállam külkereskedelme az adott tagállamnak a világ összes országával köztük a többi EU tagállammal lebonyolított forgalmát jelenti. Ez a forgalom azonban két, statisztikai szempontból világosan elkülönülő részre oszlik, a többi tagállammal Intrastatillet- ve az EU-n kívüli országokkal megvalósuló Extrastat forgalomra.

A fejezet célja, hogy világossá tegye a kitöltési útmutatóban szereplő külkereskedelmi, illetve statisz- tikai fogalmakat. Aktív bérmunkaforgalom A külföldi megrendelő tulajdonában lévő anyagon, alkatrészen, félkész terméken végzett meg- munkálás, összeszerelés céljából behozott, valamint a tevékenység befejezése után a megrendelő rendelkezései szerint külföldre szállított termékek forgalma. Bérmunkaanyag-forgalom A fenti megmunkálás, összeszerelés céljából ki- vagy beszállított anyag, alkatrész, félkész termék.

Bérmunkadíj A fenti megmunkálás, összeszerelés pénzbeli vagy természetbeni ellenértéke. Bérmunka hozzáadott érték A fenti megmunkálás, összeszerelés során előállított késztermék értékéből a bérmunkadíj, vala- mint a bérmunkát végző által hozzáadott és felhasznált segédanyagok és alkatrészek értéke. Bérmunka maradéka, hulladéka A fenti megmunkálás, összeszerelés során fel nem használt anyagok, illetve keletkezett hulladé- kok, melléktermékek.

Ide tartozik a változatlan állapotban történő visszaszállítás is es ügylet- kódon. Feladó tagállam Az a tagállam, amelyből a terméket egy másik tagállamba elindították. Forgalmi irány A külkereskedelmi forgalomnak kétféle iránya lehet; az adott tagállamba irányuló forgalom be- érkezés és az adott tagállamból kifelé irányuló forgalom kiszállítás.

Haszonkölcsön Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó köteles a dolgot a szerződésben meghatározott időre ingyenesen a kölcsönvevő használatába adni, a kölcsönvevő pedig köteles azt a szerződés megszüntekor visszaadni. Kizárólag a két éven túli használattal járó tételek tartoznak az Intrastat megfigyelési körébe. Határparitáson számított érték A külkereskedelmi forgalom értékének számbavétele a termékek határparitáson számított ügyleti értékén történik.

Ez az érték a következőt jelenti: ¾ import beérkezés esetén az áru piaci értéke az importáló ország határán, beleértve az áru- nak a határig történő szállításával kapcsolatos költségeket és a szállítás alatti biztosítást, ¾ export kiszállítás esetén az áru piaci értéke az exportáló ország határán, beleértve az árunak a határig történő szállításával kapcsolatos költségeket és a szállítás alatti biztosítást.

Ideiglenes termékmozgások Termékek szállítása egy másik országba eleve azzal a szándékkal, hogy azokat két éven belül vissza is szállítják anélkül, hogy a használatukból adódó kopáson kívül bármilyen egyéb változá- son mennének át. Az ideiglenes termékmozgások nem tartoznak az Intrastatba. A bérmunkára, illetve onnan visz- szaszállított termékeket az Intrastat nem tekinti ideiglenes termékmozgásoknak.

A két éven túli operatív lízingszerződés és haszonkölcsön keretében történő áruszállítás szintén nem minősül ideiglenes termékmozgásnak. Javítási, karbantartási, felújítási ügylet A megrendelő tulajdonában lévő termékek eredeti funkciójának, állapotának helyreállítására, il- letve megőrzésére irányuló tevékenység céljából kivitt, illetve behozott, valamint a tevékenység befejezése után visszaszállított termékek forgalma. A művelet célja a termék üzemképességének fenntartása, amely átalakítással és kisebb teljesítményfokozással is járhat, de semmiképpen sem változtathatja meg a termék jellegét.

A javításra, ill. Kombinált Nómenklatúra KN Az EU tagállamai által egységesen alkalmazott vám- és külkereskedelem-statisztikai nómenklatú- ra a termékek azonosítására és csoportosítására. Közösségi termékek Az Unió egységes piacán szabad forgalomban lévő termékek, amelyek adminisztratív kötöttsé- gek nélkül mozoghatnak egyik tagállamból a másikba. Közösségi termékek az alábbi forrásokból származhatnak: ¾ teljes egészében az EU vámterületén előállított termékek a Közösségen kívüli országok termékeinek felhasználása nélkül ; ¾ az EU vámterületén kívülről importált termékek, amelyeket valamely tagállamban vámeljárás keretében szabad forgalomba helyeztek; ¾ az EU vámterületén előállított termékek, amelyekhez vagy az első és második, vagy csak a második bekezdésben szereplő termékeket használnak fel.

Megbízott Az Intrastat-jelentés elkészítését és benyújtását az adatszolgáltató maga helyett harmadik félre — a megbízottra — bízhatja. A megbízottnak adószámmal kell rendelkeznie abban a tagállamban, amelyben - a megbízó nevében - Intrastat adatszolgáltatást kell benyújtani.

Operatív lízingügylet Lízingszerződés keretében szállított termékek forgalma. A szerződés megkötésével a lízingbeve- vő a lízingdíj ellenében a termék használatára szerez jogot. Továbbra is a lízingbeadót illetik meg a termékkel kapcsolatos jogok, jutalékok, valamint őt terheli a kockázat és a felelősség. Kizáró- lag a két éven túli használattal járó tételek tartoznak az Intrastat megfigyelési körébe. Csak a két év leteltekor kell es ügyletkóddal jelenteni. Passzív bérmunkaforgalom A belföldi megrendelő tulajdonában lévő anyagon, alkatrészen, félkész terméken végzett meg- munkálás, összeszerelés céljából kivitt, valamint a tevékenység befejezése után visszaszállított termékek forgalma.

Pénzügyi lízingügylet Lízingszerződés keretében szállított termékek forgalma. A szerződés megkötésével a lízingbeve- vőt a lízingdíj ellenében megilletik a termékkel kapcsolatos jogok, jutalékok, valamint őt terheli a kockázat és a felelősség. A lízingbevevő a tulajdonjogot legkésőbb az utolsó törlesztőrészlet ki- egyenlítésével, illetve a szerződés lejártával megszerzi, vagy számára a lízingbeadó vételi jogot biztosít.

Piaci érték Az az érték, amelyen a termék az adott piacon, egymástól független felek közötti adás-vétel so- rán gazdát cserél vagy cserélne. Rendeltetési tagállam A valamely tagállamból kiszállított termék végső uniós rendeltetési helye a feladó tudomása sze- rint. Származási ország A származási ország az az ország, amelyben az árut előállították, kitermelték, vagy feldolgozták. Ha az árut több országban állították elő, akkor az tekintendő származási országnak, ahol az utol- só lényeges feldolgozási műveletet végrehajtották.

Tétel Az Intrastat-jelentés egy egysége, amelyre a statisztikai adatokat meg kell adni; a kérdőíven sze- replő 7— Lehet egy ügylet, vagy keletkezhet több ügylet meghatározott szabályok szerinti összevonásával. Ügylet Bármely művelet, amely a tagállamok közötti termékforgalom statisztikájának körébe tartozó termékmozgást eredményez. Egy terméknek, egy országgal, egy alkalommal lebonyolított for- galma.

Jogi szabályozás A tagállamok statisztikai szolgálatait a legmagasabb szintű közösségi jogszabályok rendeletek köte- lezik az Intrastat üzemeltetésére. Így e statisztikai rendszert minden tagállamban működtetni kell. Arról azonban, hogy az uniós forgalmazók kötelesek legyenek Intrastat-adatokat szolgáltatni, min- den tagállamnak magának kell gondoskodnia. Magyarországon a hivatalos statisztikai szolgálat minden adatgyűjtése az Intrastat is egységesen kezelendő. Az adatszolgáltatást az Ezeknek az adatoknak a rendszeres átadására az Intrastat-alaprendelet kötelezi a nemzeti adóhatóságokat.

Az uniós termékforgalom áfa- és Intrastat-adatai — az adózási és a statisztikai rendszer eltérései miatt — az esetek többségében nem egyeznek meg; a kettő közötti jelentős különbség is indokolt le- het. Nagy és rendszeres eltérés esetén előfordulhat, hogy a KSH megkeresi az adatszolgáltatót az el- térés okainak tisztázása érdekében. Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre Adatszolgáltatásra kötelezettek a magyar közösségi HU adószámmal rendelkező természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, az alábbiak szerint: ¾ a feladó tagállamban mindazok, amelyek ƒ olyan szerződést kötöttek a szállítási szerződések kivételévelamely termékek kiszállítását eredményezi, vagy ennek hiányában, ƒ kiszállítják a terméket, illetve annak kiszállításáról gondoskodnak, vagy ennek hiányában, ƒ birtokolják a terméket, amely a kiszállítás tárgya; ¾ a rendeltetési tagállamban mindazok, amelyek: ƒ olyan szerződést kötöttek, a szállítási szerződések kivételévelamelyek termékek beérkezé- sét eredményezték, vagy ennek hiányában, ƒ átveszik a terméket, illetve annak átvételéről gondoskodnak, vagy ennek hiányában, ƒ birtokolják a terméket, amely a szállítás tárgya.

A természetes személyek közül a magánszemélyek felmentést kapnak az adatszolgáltatás alól, az egyéni vállalkozók azonban nem. A fentiek közül azonban csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, ame- lyek maximum 12 havi, Intrastatban jelentett beérkezéseinek, ill. Tehát, ¾ azok a gazdasági szervezetek, amelyek beérkezései maximum 12 hónap alatt meghaladják a millió Ft-ot, kötelesek beérkezéseikről Intrastat-jelentést benyújtani.

A fenti adatszolgáltatási kötelezettség a más tagállamban letelepedett, de Magyarországon adószámmal rendelkező gazdasági szervezetekre is vonatkozik! Az adatszolgáltatási kötelezettség érvénye A gazdasági szervezet attól a hónaptól köteles Intrastat-adatokat szolgáltatni, amikor a maximum 12 utolsó havi, Intrastatban jelentett beérkezéseinek, ill.

Az adatszolgáltatási kötele- zettség a naptári év során mindaddig fennáll, amíg annak megszűnéséről a vállalat a KSH-tól értesí- tést nem kap.