Erkolcstan 2 osztaly kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 249267663
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,61

MAGYARÁZAT:Erkolcstan 2 osztaly kezikonyv

March 1. Tankönyvek vásárlása, tankönyvrendelés Online tankönyváruház több százféle tankönyv, munkafüzet, érettségi feladatgyűjtemény, gyakorló, tanári kézikönyv, pedagógiai szakkönyv, valamint ajánlott és kötelező olvasmány megrendeléséhez. Amely kiadványoknál több darab rendelése esetén igénybe vehető a csoportkedvezményott a normál ár alatt zöld színnel jelöltük a kedvezményes árat.

Kötelező, ajánlott olvasmány új. Gyermek- és ifj. Móra Kiadó kiadványai új. Óvoda, iskolaelőkészítő új. Napló, ellenőrző, oklevél. KOSÁR 0. A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott. A többszörösen díjazott sorozat 6. A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. Hatodik osztályos természetismeret tankönyv.

A természetről tizenéveseknek kötete. A természetről tizenéveseknek c. Önálló tanulásra is alkalmas, jól felépített 6. NAThöz készült tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához. Történelem tankönyv 6. A középkor és a kora újkor történetéről. Munkafüzet a tankönyvvi témák élményszerű feldolgozásához, az önkifejező alkotáshoz. Rajz munkatankönyv 6. Tanulmányrajzok, nyomatok, képregények készítése, tipográfiai és színtani alapismeretek, középkori művészet. Fizika szórakoztatóan.

Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel. A hatodikos tananyag feldolgozása angol nyelvű tesztekkel. Matek, történelem, természetismeret, informatika, művészetek. A kalandregényhez készült olvasónapló feladatainak megoldása nem csupán a mű megértését segíti, hanem az olvasó képzelőerejét is mozgósítja. A gondosan felépített, rövid kérdéssorok az események fordulatait és a szereplők motivációit világítják meg.

A nagy múltú Cartographia népszerű középiskolai földrajzi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok és a tananyag műveinek feldolgozásakor is. Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését. A német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált földrajz, történelem, irodalom, népismeret atlasz a német nyelvű tankönyvek mellé.

Az angol kéttannyelvű iskolák tanulói számára készült kombinált földrajz, történelem, angolszász kultúra atlasz. Tovább az összes 6. Az "Ingyenes digitális hozzáféréssel", vagy "Ingyenes digitális extrákkal" megjelölt kiadványok hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető. A kódok csak egyszer aktiválhatók. Azonosító: Jelszó: bejelentkezés Regisztráció Elfelejtett jelszó. Hírlevél Értesítés. MS 1 Ft. MSU Ft. MSU 1 Ft. MSV 1 Ft.

MS 2 Ft. CRH 1 Ft. CR 1 Ft. Móra Kiadó kiadv. Csizmazia pályázat ELFT. Évfolyamok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alsós gyakorlók Felsős gyakorlók Középiskolai feladatgyűjt. Érettségi, középisk. Fogalmazás gyakorló 6. Sokszínű matematika 6. MS - Mozaik Kiadó Matematika tankönyv 6. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül MS - Mozaik Kiadó Matematika gyakorló munkafüzet 6. Természetismeret 6. Egészségtan Hatodik osztályos természetismeret tankönyv. Egészségtan A természetről tizenéveseknek c.

Sokszínű irodalom 6. Sokszínű magyar nyelv 6. Gyerekbarát 6. Anyanyelv felsősöknek 6. Szövegelő - 6. Egyet értünk? Történelem 6. Útravaló - Erkölcstan 6. Munkafüzet a tankönyvvi témák élményszerű feldolgozásához, az önkifejező alkotáshoz MSU - Mozaik Kiadó Erkölcstan munkafüzet 6. Ének-zene 6. A magyar zenei hagyományok ápolása. Informatika 6. Számítástechnika és multimédia alapismeretek tankönyv hatodikosoknak MSU - Mozaik Kiadó Informatika munkafüzet 6.

Rajz és vizuális kultúra 6. Tanulmányrajzok, nyomatok, képregények készítése, tipográfiai és színtani alapismeretek, középkori művészet MS - Mozaik Kiadó Rajz tankönyv 6. Művészettörténet 2. Trükkös fizika - 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel Fizika szórakoztatóan.

Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS - Mozaik Kiadó Otthon végezhető fizikai kísérletek. Angol nyelvi gyakorló felsősöknek - Be the Best! Matek, történelem, természetismeret, informatika, művészetek MS - Mozaik Kiadó Angol nyelvi gyakorló - Elementary. Nyulász Péter: Helka - A Burok-völgy árnyai - Olvasónapló A kalandregényhez készült olvasónapló feladatainak megoldása nem csupán a mű megértését segíti, hanem az olvasó képzelőerejét is mozgósítja.

MS - Mozaik Kiadó Helka olvasónapló. Találj ki! BT - Betűtészta Kiadó Gyermek- és ifjúsági irodalom éveseknek. Történelmi atlasz Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS - Mozaik Kiadó Történelmi atlasz. Képes földrajzi atlasz Cartographia - Földrajzi atlasz Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. Cartographia - Történelmi atlasz ált. Cartographia - Irodalmi atlasz Cartographia - Iskolai atlasz a német nemzetiségi isk. Cartographia - Atlasz az angol kéttannyelvű iskolák számára Az angol kéttannyelvű iskolák tanulói számára készült kombinált földrajz, történelem, angolszász kultúra atlasz CR - Cartographia Kiadó Angol kéttannyelvű atlasz.

Regisztráció Elfelejtett jelszó.

Korbai Katalin: Konfliktuskezelés az első osztályban — a Rogers Személyiségközpontú Iskolában osztalyfonok. Kereszty Zsuzsa:  Ő kezdte… cikksorozat az ofoe. Simon Gabriella: Konfliktuskezelés és mediáció 8 évfolyamon és középiskolában — óraterv. Az itt ajánlott könyvek az erkölcstan tanításának támogatására készültek. A korábban, más területekhez készült, de itt is alkalmazható ötleteket A tantárgy  aloldalon találjuk.

Mindegyikben találhatunk hasznos ötleteket a többi évfolyam és tantárgy tanításához is. Fenyődi Andrea: Erkölcstanári segédkönyv a gimnáziumok A könyv beszerezhető online is webshop. Az írások egy része megjelenet a Tanító c.

Honlapunkon sok tanítási segédanyagot ajánlunk a pedagógusoknak, amelyek tartalmakat és módszereket kínálnak az erkölcstan tanításához. Jóval nehezebb azonban már megvalósult tanítás reflexióját megtalálni. Az osztályfőnökök egyesületének honlapján találtam egy igen részletesen leírt képzésmenetet, amely a konstruktív konfliktus kezelés fejlesztését célozza meg.

Ez azon túl, hogy sok elemet — játékot, feladatot valamint felépítési, tervezési mintát  — mutat be, beszámol részletesen — mintegy jegyzőkönyvszerűen — a gyerekek viselkedéséről és a tanár reagálásáról, helyzetkezeléséről. Ez utóbbi egyfajta mintát nyújt az erkölcstan tanításában igen hasznos facilitátori szerepre — elsősorban a gordoni nyelvezet használatával —, arra, hogyan léphet be a csoportba a tanár megfelelő kommunikációval. Érdemes végigolvasni és megfigyelni az interakciókat.

A bemutatott foglalkozások nyolcadik évfolyamosokkal zajlottak. Természetesen maga a téma is illeszkedik az erkölcstan tematikájába. Bevezetés 2. Kivonatok az országos kérdőív nyitott kérdéseire adott válaszokból — augusztus. A kérdések az erkölcstannal kapcsolatos tanári tapasztalatokra fókuszáltak. A kitöltők tanítók és felső tagozatos tanárok voltak, valamint középiskolai etikatanárok is. A kérdőív teljes feldolgozása még nem történt meg, ám a nyitott kérdésekre adott válaszok érdekes képet mutatnak a pedagógusok tapasztalatairól.

Több száz kitöltés érkezett — ezúton is köszönjük a kitöltőknek —, ezért az itt olvasható, egy-egy kérdésre vonatkozó összegzések is több száz választ tartalmaznak. Ezeknek az anyagoknak a tartalma nem tekinthető reprezentatív kutatási eredménynek! Közreadásuk a tapasztalat megosztását szolgálja. Kérdések voltak: Egyetértett-e a bevezetéssel? Ha igen, miért? Miért nem értett egyet a bevezetéssel? Milyen az általános attitűdje a tantárgyhoz?

Milyen nem várt, pozitív dolgokat vett észre? Milyen volt a gyerekek reakciója? Melyek a lehetséges fejlesztési területek? Milyen jelei vannak a tanulók fejlődésének? Mit érez legnagyobb sikerének? Melyek a legnagyobb nehézségek? Hogyan végzi az értékelést? Milyen szaktudásra lenne szüksége? Milyen a kollégák és a szülők hozzáállása? Mennyiben illeszkedik a tantárgy az iskolai gyakorlathoz? Milyen a hit- és erkölcstannal az együttműködés?

Az alábbi mondatok javaslatok az alsó tagozatos szöveges értékeléshez, tetszés szerint bővíthetők, árnyalhatók. Aktívan vesz részt a csoport munkájában. Csoportját ötletekkel segíti. Végrehajtja a csoport által rá bízott feladatokat. Nehezen vonható be a közös munkavégzésbe.

Hátráltatja a csoport munkáját. Aktívan részt vesz a beszélgetésekben. A beszélgetésbe néha bekapcsolódik. A beszélgetésben csak megfigyelőként vesz részt. A közös beszélgetésekbe nehéz számára bekapcsolódni. Szívesen vesz részt. Együttműködően vesz részt. Megfigyelőként vesz részt. Nehezen kapcsolódik be. Szabályokat betartja. Nyílt, közvetlen, kommunikatív. Nem kezdeményező. Általában önállóan dolgozik. Munkái igényesek, kreatívak. Kevés segítséggel dolgozik.

Gyakran igényel segítséget, ötleteit nehezen valósítja meg. Probléma esetén sem kér segítséget. Nem szívesen végez alkotó tevékenységet. Általában érdeklődik a témák iránt. A témákon tovább gondolkodik. Csak néhány téma köti le. Kérdéseket tesz fel, dilemmákat vet fel.

Tapasztalatait be tudja vonni a megbeszélésekbe. Nyitottabbá vált. Önismerete, önreflexiója fejlődik. Társai iránti érdeklődése nő. Önfegyelme javul. Önkifejezése bővül. Vitakultúrája fejlődik. Együttműködése javul. Pedagógiai naplók az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján Tizenegy gyakorló erkölcstantanár tapasztalatai olvashatók pedagógiai naplók formájában a Támop 3.

A naplók tartalmának összesítése megjelent az  Új Pedagógiai Szemlében   A kivonatok megtekinthetők word-formátumban is  itt. Elsősorban módszertani segédkönyv, amely — bármely iskola — Ezzel együtt is ez a munka okos, informatív és jól szerkesztett átlátható anyag — és nagyon sok esetben példaértékűen vállalja a tantárgy bevezetéséből adódó úttörő szerepet.

Úgy gondolom, hogy ennek a segédkönyvnek fontos szerepe lesz a tantárgy kanonizálódásában, illetve abban a vitában is, amely az erkölcstan tankönyvekről folyik napjainkban is. Mit tartalmazzon az erkölcstan tankönyv? Kell-e egyáltalán? Kiknek íródjon? A tudatos tanárok ugyanis többnyire adaptív módon saját anyagaikból tanítanak, a tankönyvekre igazából csak háttéranyagként van szükségük.

Nem elégedhetnek meg egy-egy jól bevált módszer alkalmazásával, hanem állandóan mozgásban kell maradniuk ebben a tekintetben — figyelve a témák és a diákok aktuális érvényességére és állapotára. Új és nagyon fontos elem — mintaértékű — a pedagógiai ívek bemutatása. Egyrészt azért, mert az Nagyon hasznosnak ígérkezik a segédkönyv végi Ajánlás-sor is. Az erkölcstan kerettanterv évfolyamának tematikai bontása  — a könyvben minden nagy témakörből egy résztémát mutatunk be, a többi résztéma feldolgozása itt olvasható.

Ideiglenes segítség Az én világom 3 erkölcstan kézikönyv keresőinek Kedves Kollégák, több megkeresés is érkezett Az én világom 3. Addig, amíg a hivatalos megjelenésre sor nem kerül,  itt  találhatnak részleteket a kéziratból. Ez az elérhetőség csak néhány hétig lesz nyitva.

Hamarosan megjelenik Az én világom 3 erkölcstankönyv. Reméljük, a kezdődő tanévben sikerrel használják majd a tankönyvcsalád harmadik részét. A tankönyv felépítésében és koncepciójában is követi az előző két könyvet. A A következő három nagy téma a negyedik évfolyamon kerül feldolgozásra.

Ezt a szerkezeti bontást az indokolja, hogy így egy témakörre több idő, nagyobb óraszám jut, jobban el lehet mélyülni a tananyagban és a különböző képességek gyakorlásában.