Kezikonyv noknek 1955 bol pdf


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 702286785
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,18

MAGYARÁZAT:Kezikonyv noknek 1955 bol pdf

Pontosság ellenőrzött. Haas György Budapest A világban egyre inkább terjedő műfaj, az ún. Terapeutaként elsősorban a személyiség- és készségfejlesztő, problémamegoldó módszerekkel támogatja a lelki megújulást. Kiadóként számos, a témához kapcsolódó könyv és kiadvány létrejötte fűződik a nevéhez. Édesapja Haas László — műszerész, édesanyja Hegedűs Mária — szövőnő. Iskolai tanulmányait a Szent István téri Általános Iskolában kezdte, majd a budapesti Piarista Gimnáziumban folytatta.

Az érettségi után számos területen kipróbálta magát, volt tűzoltókészülék-ellenőr, művelődési ház-igazgató, könyvtáros, segédmunkás, biztosítási üzletkötő, díjbeszedő, népművelési előadó, vállalt takarítást, telefonügyeletet, volt a Nemzeti Színház stúdiósa. Később autodidakta módon, majd Rákosné Ács Klárától és Biegelbauer Páltól tanulva, majd szervezett formában tanította a kézírás pszichológiáját.

Diplomamunkájában a nyelvészet és pszichológia határán álló pszicholingvisztika területére tartozó témát dolgozott fel. Érdeklődése ekkor fordult először tartósabban a segítő szakmák felé. Az egyetem végzésével párhuzamosan — a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichiátriai Társaság munkacsoportjainak szervezésében — sokféle pszichoterápiás módszerben szerzett jártasságot. Hamarosan saját műhelyt alapított, amely kihozta a klinikum falai közül a személyiség- és készségfejlesztő, problémamegoldó módszerek egy részét.

Kezdeményezőként vett részt a Pszichoteam Mentálhigiénés Módszertani Központ — mentálhigiénés modellkísérleteiben Pszichológiai Kultúra Hete, Lelki Kalauz, Válási szeminárium stb. A nyolcvanas évek végén ismét váltott, érdeklődése a lap- és könyvkiadás, majd a hálózatos piacszervezés szociálpszichológiai hátterének tanulmányozása felé fordult.

Nevéhez fűződik az Országgyűlési Tudósítások című kiadvány Ruttner GyörgyHankiss Elemér és Manchin Róbertde számos későbbi hírlevél is, többek között a Kódexpress kodifikációs értesítő, amelyet az Igazságügyi Minisztérium munkatársaival hoztak létre A Születés Hete védjegyjogosultja. Az országos tájékoztató, szakmai és kulturális rendezvénysorozatot munkatársaival ban indította útjára, majd részt vett a Magyarországi Dúlák Egyesületének Module újjászervezésében és társaival elindította a Születés Hete Portált és Békés Emőkévela Module első elnökével kiképző trénerként vett részt a hazai dúlák képzésében — A családállítást a Frankfurti Symbolon Terápiás Intézet és Hellinger Intézet képzésein tanulta, a metaverbális kommunikáció alkalmazását a gyógyításban pedig a Magyar Hipnózis Egyesület és a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika közös szervezésében tartott képzésén sajátította el.

Jelenleg a mentálhigiéné és a coaching határán elhelyezkedő, a világban egyre inkább terjedő műfaj, az ún. Háromszor nősült, gyermekei: Laura és Olivér Adamecz Etelkával kötött házasságából születtek, ; Sára és Benjámin édesanyja pedig Singer Magdolna A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Ez a szócikk a terapeutáról szól. Hasonló címmel lásd még: Haas György egyértelműsítő lap.

Haas György Született Kategória : ben született személyek Élő személyek Magyar könyvkiadók Budapesten született személyek. Rejtett kategória: Wikipédia-szócikkek PIM azonosítóval. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra?

Linkek hozzáadása.

A játszmák elemzéséhez és világos megértéséhez szOkséges elméletet az I. A III. Azok számára, akik alaposabb is- meretekre kívánnak szert tenni, a korábbi kOtet elolvasását javaslom. A mindkét kOnyyet tanulmányozó olvasók észre fogják venni, hogy az elmélet alakulásán túl a jelen kOtet- ben kisebb terminológiai és néz6pontbeli változtatások találhatók, melyek a problémák továbbgondolásán és új klinikai anyagon alapulnak.

E kOnyv szükségességét az jelezte, hogy a tanítványok és az elóadások hallgatósága igényelte a tranzakcionális elemzés elveinek bemutatásakor példaként rOviden említett játszmák listáját vagy b6vebb kifejtését. KOszOnet illeti meg ezeket a tanítványokat és hallgatóságot általában, külOnOsen.

Melvin Boyce-t, Mr. Joseph Concannont, dr. Franklin Ernstet, dr. Kenneth Evertst, dr. Gordon Grittert, Mrs. Frances Matsont és dr. Ray Pointdextert számos játszma önálló feltárásáért és tapasztalati megerösitéséért. Két okból is külön említést érdemel Mr. Ö vezette az elsö kísérleteket, amelyek az itt tárgyalt kérdések kOzül sokat igazoltak, s e kísérletek eredményeként segítségemre volt az auto- nómia és az intimitás természetének tisztázásában.

Mary N. Williamst, titkárnömet, nem szünö segítségükért, valamint Anne Garrettet a kézirat átolvasásában való kOzremúkOdéséért. A tömOrség kedvéért a játszmákat többnyire a férfi szempontjából írjuk Ie, hacsak nem kifejezetten nöi játszmák. Ha a nö szerepe jelentösen eltér a férfiétól, akkor azzal külön foglalkozunk.

A szókincs és a felfogás megválasztásánál elsösorban a gyakorló klinikust vettük figyelembe, de más szakmák képviselöi is érdekesnek és hasznosnak találhatják a könyvet. A tranzakcionális játszmaelemzést vílágosan meg kell különböztetnünk gyorsan fejlödö testvérétöl, a matematikaí játszmaelemzéstöl, noha a szövegben használt némelyik. A játszmák matematikai elméletét R.

Luce és H. Berne, E. Evergreen, Luce, R. Chapman and Hall, A társas érintkezésnek az az elmélete, amelyet részletesebben Tranzakcionális elemzés címú kOnyvemben I fejtettem ki, roviden a kOvetkezőkben Osszegezhető: Spitz arra a kOvetkeztetésre jutott-~ 2 hogy ha kisgyermekekkel hosszabb időn át nem foglalkoznak, megkezdődik leromlásuk visszafordíthatatlan folyamata, és állapotukhoz kOnnyúszerrel társulhat valamilyen betegség is.

Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy az érzelminélkülOzés - ő igy nevezi - végzetes kimenetelú lehet. Ezek a megfigyelések ve- zetnek el az ingeréhség fogalmához, és arra vallanak, hogy az ingerek legkedvezőbb formáit a fizikai intimitás nyújtja. Mindennapi tapasztalataink alapján nem nehéz elfogadnunk ezt a kOvetkeztetést.

Kísérletek bizonyítják, hogy az ingerszegény kOr- nyezet múló pszichózist vagy legalábbis átmeneti lelki zavarokat válthat ki. A múltban a társaktól és ingerektől való megfosztottság hasonló állapotba juttatta a hosszú ideig magánzárkában tartott embereket is. Csakugyan, a magánzárkától még azok a rabok is rettegnek, akik hozzáedzödtek a fizikai brutalitásokhoz;3. Ha biológiai oldaláról nézzük : az érzelem és ingerhiány könnyen maga után von vagy elösegít szervi elváltozásokat.

Ha az agytörzs retikuláris aktiválórendszerét, nem éri ele- gendö ingerakkor az idegsejtekben - legalábbis közvetve - elsorvadási folyamat indulhat meg. Elöfordulhat, hogy ez a folyamat a rosszul tápláltság másodlagos hatása, de a hiányos táplálkozás maga is lehet az apátia terméke.

Ez történik az elgyengülésben szenvedö csecsemökkel is. Érzelemés ingerhiány, apátia, elsorvadási folyamat és halál igy tehát valóságos biológiai láncolatba füzödhei. Ebben az értelemben az ingeréhségnek ugyanaz a szcrepe az emberi szervezet fennmaradásában, mint a táplálékéhségnek. Valóban így van, az ingeréhség több vonatkozásban nemcsak biológiailag, hanem pszichológiaila~ és társadalmilag is - párhuzamba állítható a táplálé'lcéhséggel. Hiányos táplálkozás, jóllakottság, ínyencség, torkosság, különc étkezési szokások, aszkézis, konyhamüvészet és jó koszt csupa olyan fogalom, amelyet a táplálkozás területéröl kOnnyűszerrel átvihetünk az érzékelés területére.

A túltápláltságnak a túlingerlés a megfelelóje. Lehetséges, hogy az idegenkedés vagy vonzódás többé-kevésbé alkatilag meghatározott, problémánk szempontjából azonban ennek most nincs jelentósége. A szociálpszichiátert az izgatja, mi történik a kisgyermekkel azután, hogy a természetes fejlódési folyamat során leválik anyjáról.

Az eddig elmondottakat "köznyelvi kifeje- zéssel"' valahogy így összegezhetjük : "Ha nem simogatják a gerincagyadat, kiszikkad. A gyermeki fizikai intimitás fennmaradásának társadalmi, pszichológiai és biológiai erók állják útját ; ugyanakkor az ember soha nem adja fel tOrekvését annak elérésére.

Az esetek tObbségében kompromisszum születik. Az ember megtanulja, hogyan érje be r~jtettebb, sót akár jelképes gondozási formákkalis, egészen addig, hogy olykor már az elismerés apró jele is elegendó a számára; ám ugyanakkor szemernyit sem csOkken a fizikai kapcsolat iránti eredeti szükséglete. A kompromisszum folyamatát különbözó kifejezésekkel jelOlhetjük, például a "szublimáció" szóval, de bárminek nevezzOk is, az eredmény azonos : a gyermeki ingeréhség részlegesen átalakul valamivé, amit elismeréséhségnek ne- vezhetOnk.

Minél bonyolultabbá válik a kompromisszum, annál egyénibb Iesz az illetó személy elismerési vágya; ezek a megkOlOnbOztetójegyek teszik változatossá a társas érintkezést, és határozzák meg az egyén sorsát.

Egy filmszínésznek esetleg heti száz "simogatás" is kell hódolóinak névtelen és alaktalan tOmegétói ahhoz, hogy a gerincagya ki ne szikkadjon. Egy tudós ezzel szemben akkor is megórizheti fizikai és Ielki egészségét, ha valamely nagyra becsült mester évente akár csak egy "simogatásban" részesíti. A "simogatást" az intim fizikai kapcsolat általános fogalmának értelmében használjuk; a gyakorlatban ez különféle formákat ölthet. Vannak, akik valóban megsimogatják a gyermeket; egyesek átölelik, vagy barátságosan megpaskolják, mások játékosan megcsipdesik vagy megfricskázzák.

Mindezeknek megvan a megfelelőjük a beszélgetésben. Akár meg is jósolhatnánk, hogyan gondoz valaki egy kisbabát, ha halljuk beszélni. A "simogatás" fogalmát, jelentésbővítéssel, kOznyelvileg minden olyan aktus jelOlésére alkalmazhatjuk, amely egy másik személy jelenlétét nyugtázza. Így tehát a "simogatás" szót a társas cselekvés alapvető egységeként használhatjuk. A simogatások cseréje tranzakci6. A játszmák. Ezt a tételt S. E bizonyítékok tudatában fokozott önbizalommal vághatunk neki a következő résznek.

Elfogadtuk, hogy a kisgyermeknél a gondozás, a felnőttnél annak jelképes megfelelője, az elismerés, értéket képvisel az élctben maradás sze~. Kérdés, mi k. Az ingeréhség és az elismeréséhség után a struktúraéhség kOvetkezik.

A serdülők OrOk problémája: "És aztán mit mondjak neki? Ebben az egzisztenciális értelemben minden társas létezésnek az a funkciója, hogy az emberek kOlcsOnOsen segítsék egymást ebben a vállalkozásban. Az idő strukturálásának müveleti oldalát programozásnak nevezhetjük.

Három vonatkozása van: anyagi, társadalmi és egyéni. Az idő strukturálásának leghétkOznapibb, legmegfelelőbb, legkényelmesebb és leghasznosabb módszere valamilyen vállalkozás, melynek az a rendeltetése, hogy megbirkózik: a külső valóság anyagával : ez pedig a munka.

Az ilyen vállalkozást szaknyelven tevékenységnek nevezik; a "munka" kifejezés azért nem megfelelő, mert a szociálpszichiátria általános elmélete a társas érintkezést is a munka egyik formájának tekínti. Az ember birkózik a külső valósággal, viszontagságok érik - ez a forrása az anyagi programozásnak. Bennünket ez itt csak annyiban érdekel, amennyiben a tevékenységek szolgáltalnak hátteret a "simogatáshoz", az elismeréshez és a társas érintkezés egyéb, bonyolultabb formáihoz.

Az anyagi programozás elsődlegesen nem társadalmi probléma; alapja Iényegében az adatfeldolgozás. Amikor hajót építenek, mérések, valószínúségszámítások hosszú sorára támaszkodnak, és az emberek kOzOtti, bárminemú társas érintkezést ennek kell alárendelni, mert csak így haladhat előre a hajó építése. A társadalmi programozás hagyományos, rituális vagy félrituális érintkezéseket eredményez.

Fő kritériuma a helyi elfogadhatóság. A kOznyelv eztnevezi "jó modornak". A szilIők a világ minden táján megtanítják utódaikat viselkedni, azaz a gyermekek megtudják, melyek a helyes ildvOzlési, étkezési, üritési, udvarlási és gyászrituálék, valamint azt is, hogyan beszélgessenek valamilyen témáról a megfelelő tompításokkal és erősítésekkel.

A tompítás és erősítés nem egyéb, mint tapintat és diplomáciai érzék ; bizonyos ilgyeskedések egyetemesek, mások helyi jellegúek. Helyi, ősi hagyomány bátorítja vagy tiltja, lehet-e bOfOgni az étkezésnél, lehet-e érdeklődést tanúsítani más felesége iránt. E két sajátságos tranzakció kOzOtt például fordított kOlcsOnOsségi viszony figyelhető meg: rendiZerínt nem tanácsos az asszonynép után érdeklődni ott, ahol az emberek bOfOgnek étkezés után; olyan helyeken viszont, ahol lehet az asszonynép után érdeklődni, ott nem tanácsos étkezéskor bOfOgni.

Rendszerint formális rituálék előzik meg a félrítuális, alkalmi beszélgetéseket ; az utóbbiakat megkülOnbOztetésill idótöltéseknek nevezzük. MikOzben két ember kOzelebbről megismeri egymást, egyre tObb és tObb egyéni programozás csúszik be, és "incidensek" adódnak. Felületesen nézve véletlennek is túnhetnek - az éríntett felek talán annak is minősítik őket, a gondos vizsgálat azonban felfedi, hogy az incidensek bizonyos mintákat kOvetnek; csoportosíthatók és osztályozhatók, egymásra kOvetkezésüket pedig kimondatlan szabályok és előírások irányítják.

Az előírások mindaddig rejtettek maradnak, amíg a barátságok vagy ellenségeskedések úgy haIadnak, akár ha a kártyaszabályok kézikOnyvét kOvetnék, de nyomban előtúnnek, mihelyt valaki tOrvényellenes Iépésre vetemedik - ekkor elhangzik a jelképes, szóbeli vagy jogi "Szabálytalanság!

A csaIádi élet és a házasélet, akárcsak a szervezeti élet killOnbOző fajtái, éveken át ugyanannak a játszmának a változataira épülhetnek. Amikor azt állitjuk, hogy társadalmi tevékenységünk során javarészt játszmákat játszunk, ez nem jelenti szilkségképpen azt, hogy főként csak "szórakozunk", vagy hogy játékosi mivoltunk ne volna nagyon is komoly. Ellenkezőleg: a futball és a tObbi atlétikai "játszma" néha Iegkevésbé sem szórakozás, a játékosok olykor roppant ádázak; az ilyen játszmák, akárcsak a szerencsejátékok és a "játék" egyéb formái, alkalmanként rendkivül komolyak, sőt akár vég'Letesek is Iehetnek.

Másfelől egyes szerzők - mint például Huizinga 9 - olyan súlyos dolgokat is a "játékhoz" sorolnak, mint a kannibálok ünnepi lakomáit. Ne tekintsük tehát felelőtlenségnek, tréfálkozásnak vagy barbárságnak, ha tra- gikus magatartásformákban is - mint az Ongyilkosságban, az alkoholizmusban, a kábítószer-élvezetben, a búnOzésben vagy a szkizofréniában ~ "játszmák Iejátszását" látjuk.

Az emberi játék Iegfőbb jellegzetessége nem az, hogy a benne megnyilatkozó érzelmek dőrék, hanem hogy szabályozottak. Ez rögtön láthatóvá lesz, amikor valamilyen jogosulatlan érzelmi megnyilatkozást válaszul megtorlás követ. A játek Iehet zordon, söt végzetesen komolyde a társadalmi szankciók csak akkor súlyosak, ha valaki vétett a szabályok ellen.

Az idötöltések és játszmák a valódi átélt intimitás pÓtlékai. Ezért inkább csak elözetes elkötelezödésnek, semmint közösségvállalásnak tekinthetjük öket; ezért jellemezhet6k markáns játékformákként. Az intimitás akkor kezdödik, amikor az egyéni rendszerint ösztön~s programozás intenzívebbé válik, s mind a társadalmi szabályozás, mind a rej- t~tt korlátozások és indítékok kezdenek veszíteni az erejtlkböl.

Az intimitás az egyetlen tökéletesen kielégít6 válasz az íngeréhségre, az elismeréséhségre és a struktúraéhségre.