Klett wir 2 tanari kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 549668165
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,68

MAGYARÁZAT:Klett wir 2 tanari kezikonyv

Kedves KollégáNk! A Klett Kiadó gondozásában megjelent a Wir című, Európa-szerte sikeres, éveseknek szóló német nyelvkönyvcsalád magyar változatának első része. A három részes tankönyvcsalád azoknak a gyerekeknek, illetve fiataloknak készült, akik most ismerkednek a német nyelvvel. A könyv írásakor mindenneműen figyelembe vettük a Közös Európai Referenciakeret szintjeit, ajánlásait és követelményeit, melyre a mi Nemzeti Alaptantervünk is épül.

A három kötettel így a B1-es szintig juthatnak el a tanulók. A Wir végre egy könyv, ami megfelel a magyarországi német mint idegennyelv-tanítás megváltozott igényeinek: olyan gyerekek tanítására is alkalmas, akik alacsonyabb óraszámban, sokszor sajnos kevésbé motiváltan tanulják a német nyelvet.

Így a Wir hiánypótló a magyar piacon. A Wir tankönyvcsaláddal tényleg elérhető az alapvető cél, a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, mert kifejezetten az általános iskolások számára használható életszerű nyelvtudás megalapozására és fejlesztésére készült. A Wir tankönyvcsalád modulszerűen felépülő kötetei garantáltan mindig az adott korosztályra jellemző kommunikációs szituációkat tartalmazzák és mindig a korosztálynak megfelelő módszereken alapulnak.

A most megjelent első kötetben például főképp a primer készségek hallás, beszéd fejlesztésén van a hangsúly, szem előtt tartva, hogy a nyelvtanulás az első években főleg játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel. Reméljük, örömét leli a könyvben, és segítségére lesz a tanítás hétköznapjaiban. A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft. A Wir tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll, de nagy hangsúlyt fektet a nyelvi készségek mellett az interkulturális és szociális készségek fejlesztésére is.

Meine WoSchul wohn sache t ihr? A Wir törekszik arra, hogy az előzetes tudásra építve fokozatosan növelje a tanulás hatékonyságát. Kiemeli a legfontosabb alapösszefüggéseket és kulcsfogalmakat, játékosan fejleszti a gondolkodást. Freit mst du? Am Futt Sa : Ü. Zeich a h ja Woc früh us. Lie chzig 69 s Tin neunundse as W och 8.

A hangsúly a hallásértés és a beszédkészség fejlesztésén van, a nyelvtanulás e szakasza tulajdonképpen játékos ismerkedés a német nyelvvel. A portfólió-készítés és a projektek során fejlődik a tanulók idegen nyelvi kommunikációs és interkulturális kompetenciája, fejlődik önismeretük is és megismerik az együttműködés és a csapatmunka előnyeit.

Das ist der Vater mit lieb und gut. Zu Hause haben wir eine Katze. Sie ist 4 Jahre alt. Sie ist sehr lieb. Sie mag Milch. Ich spiele gern mit Mautzi! Ich mag Haustiere, aber ich habe leider keine. Ich mĂśchte gern einen Hund oder ein Kaninchen haben!

Tina hat eine Katze. Die Katze ist fĂźnf Jahre alt. Brigitte mag keine Haustier e. Tina mĂśchte einen Hund oder ein Kaninchen. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Und zwei spitze Ohren, so wird sie geboren, ritze, ratze, ritze, ratze, fertig ist die Miezekatze. Was fehlt? Die Mappe? Nein, falsch. Der Radiergumm i? Ja, richtig. Macht mit! Stell dir vor, dass Kinde r, die in Deutschlan d in die 1. Was mĂśchtest du in deiner SchultĂźte haben? Zeichne in dein Heft.

Es ist Frßhling. Das Wohnzimmer ist nicht modern, aber gemßtlich. Legt Schulsachen auf einen Tisch. Ihr habt eine Minute einer Minute mach zu memorieren. Ihr Lehrerin nimmt eine macht die Augen auf. Wer findet am schne fehlt? Er darf die nächs llsten heraus, was te Schulsache verste cken. Ja, ich Hunger? Wer ist Nummer von Stefan und Tina.

Wer die Eltern Pause? Das sind t Ball. Munkafüzet A Wir tankönyvcsalád szerves része a tankönyv mellett a munkafüzet. Piktogramok segítik a tankönyv és a munkafüzet párhuzamos használatát. A munkafüzet feladatai elsősorban az íráskészség fejlesztését és az egyes leckékben megismert lexikai és nyelvtani egységeket gyakoroltatják. Schr gyerekek érdeklődésének megfeeib sie da richtig nn richt ig.

Hunde Montag lelő szövegeknek köszönhetően. Ergä n und üb e die neue nze deine Lernka rtei. Viel Sp ion 1 aß! Modul 1, Lekt. Die n. Klebe in eine ge! Schreibe aufRot, Grün und Oran 2. Nimm eine Kart ende die Farben Blau sche Wort. Lege die Karten. Karte aus dem Fach 1. Nimm die erste es auf Deutsch? Wor e du nicht gewusst? Lies das ungarisch dert ins Fach 2. Hast Bravo! Die Karte wan 3. Hast du gewusst?

Kart n wied t erste Wor der das bei Panik! Lege Fach 1. Mach so, wie ste Karte aus dem e. Nimm die näch nimm die erste Kart en im Fach 2 sind, sch? Wenn alle Kart Wie heißt es auf Deut t. Wor e nicht gewusst? Die risch ins Fach 3. Hast du 6. Lies das unga dert wan e Kart Die Bravo!

Kart Fach 5 wandern bis alle Karten ins 8. Und so weiter, neun. Pluralform ng in die rechte auch die zu e Überset di b Schrei. Minden modul egy integrált, interakcióra lehetőséget adó szótárral végződik, ahol az adott lecke szavai szerepelnek az előfordulás sorrendjében. Tanári kézikönyv A Wir tankönyvcsalád nemcsak tanuló- de tanárbarát is.

A www. A tanári kézikönyv bemutatja a tankönyvcsalád koncepcióját és a részletes óravázlatok mellett tartalmazza a hallás utáni megértést fejlesztő szövegek transzkripcióját és megoldásait, valamint a fejezetek anyagaihoz készült, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő teszteket. Mellékelt katalógusunkban számos, az Ön tanítását vagy tanítványai tanulását segítő kiadványt talál könnyített olvasmányoktól nyelvvizsga-felkészítőkig:.

Das neue Deutschmobil Európa legsikeresebb és legnagyobb példányszámban eladott általános iskolai tankönyvcsaládja. Rundum olvasó- és gyakorlókönyv kezdő nyelvtanulók számára, mely betekintést enged a német történelembe, kultúrába és a hétköznapokba. Általános iskolai tankönyvcsalád Am ennyiben kedvelte a Deutschm obilt,biztosan öröm étfogjalelnibenne! Európai bestseller See More. Wir Amenny ib kedvelte en a Deutsc biztosanhmobilt, fogja lel örömét ni benne!

Kiad Danubius Work Kft. Minden jog fenntartva, belertve a sokszorosts, a m bvtett, illetve rvidtett kiadsi jogt is. A kiad rsbeli engedlye nlkl sem a teljes m, sem annak rszei, semmilyen formban nem sokszorosthat. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publishers.

While every effort has been made to trace all the copyright holders, if any have been inadvertently overlooked, the publisher will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity. Listening 1. Peter is a sales manager and works for a multinational company.

He is satisfied with his job and wouldnt change it. He lives in a little town in a detached house. He is married. He is an only child. He has many relatives and strong family ties. He likes pottering in the garden. He plays football with his friends. They went to the same English course. Suzy 1. Suzy is a second-year student at university. She likes her school because she has always been interested in history. She is living in a dormitory now in Budapest, but her home town is the same as Peters.

She is single. She comes from a big family. She has three brothers. She likes painting and drawing, going to the theatre, visiting exhibitions and going out with friends. Age: mid 50s, in his late 60s, in her early 30s Build: plump, stout, slim, slender Height: medium height Hairstyle and colour: jet-black shoulder-length hair, in dreadlocks, bald Face: oval, chubby cheeks, big nose, round, double chin, full lips Eyes: mesmerizing Complexion: lovely Beard styles: moustache.

Ages and stages 5. Fashion 2. B Listening 1. It is self-expression. Clothes say something about us. Well-fitted clothes boost our confidence and mood. Fashion shows peoples cultural identity. Grammar 1. Do you think, am being 5. Dont you understand, doesnt solve 8. I have never played chess before.

Mary is thinking of moving to England. Thanks, but I have already had something to eat. This flower smells wonderful. This is the first time I have been to Japan. Jack has been learning how to play the piano for a year. Speaking Picture 1 1. Answers to the questions. Picture 2 1. Unit 2 Family and relatives 1. A Listening 2. Aunt: the sister of your mother or father 3. Niece: your sisters or brothers daughter 4.

In-laws: your husbands or wifes family 5. Brother-in-law: the husband of your sister 6. Son-in-law: you become the son-in-law of your wifes parents 7. Stepbrother: your stepmothers son Half-sister: your mothers or fathers daughter from a new husband or wife. Positive: admire, fond of, close to, look up to, respect, worship, idolises, Negative: fallen out with, despises, cant stand, fed up with, loathe.

Relationships 1. Getting married 4. Getting divorced 1. Listening 2. They drifted apart. She didnt have help. She felt left alone. They quarrelled a lot. He was indifferent towards her. By taking a short break and going to a counsellor. The lost trust. They werent successful. The problems were too deep to recover. Money and their child. A divorce can cause long-lasting emotional damage to children. She felt puzzled, bitter and thought her life was worthless.

The familiar routine. Generations living under one roof 2. In a nursing home. Because of financial reasons. To build an extension to the house. It became faster and busier. Everything turned upside down. It means that parents take care of children and their parents. If Penelope become ill. Invest it or buy another home. They are not isolated and receive loving care. Lack of privacy and sharing. The division of chores, finances and space.

Possible answers: Advantages: its cheaper to live together, you can save lots of money and invest it later, grandparents can help cook and take care of the children, grandparents are not isolated, they get loving care Disadvantages: lack of privacy, division of housework and bills can lead to arguments, family members may quarrel over unimportant things, like watching TV or going to the bathroom first. Holidays and family gatherings 3.

Father Christmas or Santa Claus Hungarian national holidays: - On the 15th of March we commemorate the Hungarian Revolution and War of Independence of On this day we commemorate the founding of our state. It is a spring holiday when maypoles are put up. Was I walking, had been walking 9.

Writing 1. Although 2. Although To begin with 2. An additional advantage of 3. Furthermore 4. On the other hand 5. As a result 6. However 7.