Eselyegyenlosegi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 869186622
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,99

MAGYARÁZAT:Eselyegyenlosegi utmutato

According to a national legislative act oflocal authorities and micro-regional associations are obliged to prepare local equality opportunities programmes. This guide aims to assist local stakeholders in the preparation of equal opportunities plans. Skip to language switcher Skip to main categories navigation Skip to secondary categories navigation Skip to current category navigation Skip to main navigation Skip to main content Skip to footer.

Assess the needs 2. Integrate initiatives to broader strategy 3. Ensure sufficient resources 4. Write good terms of reference 5. Select a trainer Implementation phase 6. Engage in the needs assessment 7. Actively participate in the initiative 8. Invite others to join in 9. Monitoring framework and procedures Evaluation and follow-up phase Set up an evaluation framework Assess long-term impacts Creating accountability and strengthening commitment 2.

Allocating resources 3. Conducting an organisational analysis 4. Developing a strategy and work plan Implementation phase 5. Establishing a support structure 6. Setting gender equality objectives 7. Communicating gender mainstreaming 8. Introducing gender mainstreaming 9. Developing gender equality competence Establishing a gender information management system Launching gender equality action plans Promotional equal opportunities Evaluation and follow-up phase Monitoring and steering organisational change Dealing with resistance Discourse level Individual level Organisational level Statements and reactions Checklist: Key questions for change Examples from the EU Preparation phase 1.

Strengthening accountability 2. Organisational analysis 4. Developing a strategy and working plan Implementation phase 5. Setting objectives 7. Introducing methods and tools 9. Developing Competence Launching action plans Promoting within an organisation Evaluation and follow-up phase EU objectives for gender equality in research Why change must be structural Who is this guide for? Who is the tool for?

What is gender budgeting? Gender budgeting in the EU Funds Gender budgeting as a way of complying with EU legal requirements Gender budgeting as a way of promoting accountability and transparency Gender budgeting as a way of increasing participation in budget processes Gender budgeting as a way of advancing gender equality Why is gender budgeting important in the EU Funds?

Collect information and disaggregated data on the target group Step 2. Identify existing gender inequalities and their underlying causes Step 3. Consult directly with the target groups Step 4. Identifying and developing possible work-life balance interventions Step 4. Project development and application Step 3.

Project implementation Step 4. Toggle sidebar menu Home Gender mainstreaming Country specific information Hungary. Country: Hungary. Section: Gender Training. Topics: EducationEmploymentEconomic and financial affairsRegional policy. Start date: Publication date: 01 January Weblinks hu.

Metadata Type:. Economic and financial affairs. Regional policy.

Az útmutató célja az esélyegyenlőségi intézkedések bemutatása a pályázati adatlapok kitöltéséhez szükséges információk és minták formájában, a jó gyakorlat elterjesztése, és a pályázók számára a leginkább megvalósítható, reális és hosszú távon fenntartható esélyegyenlőségi vállalások ösztönzése. Az Európai Unió elsődleges jogának óta része a nemre, a fajra vagy az etnikai hovatartozásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra alapított mindenfajta megkülönböztetés diszkrimináció tilalma.

Az esélyegyenlőség elősegítése nem azonos a diszkrimináció-mentes gyakorlattal egyenlő bánásmóddal. A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés, azaz az előnyben részesítés. A második, harmadik és negyedik fejezet segít Önnek abban, hogy átlássa az esélyegyenlőségi területek és intézkedések rendszerét.

Az egyes intézkedések pontozásáról az ötödik fejezetben talál részleteket. A hatodik fejezet a hazai gyakorlatból vett példát ismertet, ami egy környezetvédelmi fejlesztésen keresztül mutat be néhány esélyegyenlőségi intézkedést, és a pályázati adatlap esélyegyenlőségi blokkjának kitöltését.

A horizontális elvárás esetünkben azt jelenti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv továbbiakban ÚMFT keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlőség biztosításához. Az elvárás teljesülését a kiválasztás két szintjén vizsgálja az ÚMFT: jogosultsági és elési szempontok között. Bármilyen eljárásban kiválasztásra kerülő projektnek teljesítenie kell jogosultsági kötelező szempontokat, melyek között esélyegyenlőségi et hordozók is vannak.

Ilyen például a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés, vagy annak vállalása, hogy a projektmenedzsment esélyegyenlőségi képzésben is részesül. Az operatív programok keretében csak azok a fejlesztések támogathatók, amelyek megfelelnek az esélyegyenlőségi kritériumoknak, azaz a fejlesztésekhez történő hozzáférés biztosításával, az elért eredmények általánosan elfogadott módon történő elismerésével, vagy a sztereotípiák lebontásának közvetítő eszközeként oktatás, képzés, kultúra támogatják az esélyegyenlőségi szempontból nemi, etnikai, vallási hovatartozásuk, életkoruk alapján, vagy fogyatékosságukból adódóan a sérülékeny csoportok érvényesülését.

A részben OP és prioritásfüggő - esélyegyenlőségi jogosultsági szempontokon túl az egy- és kétfordulós pályázatok, valamint a kiemelt projektek esélyegyenlőségi elésre is kerülnek, erről szól a jelen útmutató.

Az esélyegyenlőségi teljesítmények többsége környezetvédelmi fejlesztések esetén jellemzően nem a projekttel van közvetlen kapcsolatban, bár számos ilyen lehetőség is van, és ezeket az elés a A pályázó szervezet projekttől független rendszeres vagy új esélyegyenlőségi teljesítményét a Az elés során nem kerülnek hátrányba azok a pályázó szervezetek, amik már működtetnek esélyegyenlőségi intézkedéseket azokkal szemben, amelyek bevezetésüket a pályázathoz kötődően valósítják meg.

A pályázatok esélyegyenlőségi elésének pontozásának célja, hogy azok jussanak nagyobb eséllyel támogatáshoz, akik ezen a területen objektíven mérhető többlet-teljesítményt vállalnak és nyújtanak versenytársaikhoz viszonyítva. Az önkéntes adatszolgáltatás az adatvédelmi jogi formarendszerében azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan kinyilvánítja kívánságát személyes adatai kezeléséhez.

A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. A különleges adatok munkáltató által történő kiemelése nem alapulhat vélelmen, a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók támogatását célzó szándék nem pótolhatja az adatkezeléshez való egyedi hozzájárulást. Ebben a tekintetben is különös jelentősége van az érintettek tájékoztatásának.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön roma vagy fogyatékos embert jelöl meg pályázatában lehetséges munkavállalóként, akkor rendelkeznie kell olyan dokumentummal, amelyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként definiálják. Az esélyegyenlőségi tábla kitöltésénél jó, ha a pályázó megalapozott adatokkal bír. A helyzetelemzésben megjelenítendő a választott célcsoport ok 1: foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzete; 2: gazdasági részvétele; 3: képzéshez, tudáshoz jutása; 4: lakhatása; 5: közszolgáltatásokhoz való hozzáférése; 6: döntéshozatalban való részvétele.

Ha esélyegyenlőségi hatáselemzést készít, vagy készíttet Önnel együttműködő társadalmi szervezettel, akkor ez is megfelelő megalapozása lehet a tábla kitöltésének. Ne felejtse el a pályázó szervezeti hátterének, illetve a projekt társadalmi környezetének bemutatásakor az esélyegyenlőségi helyzetet és célokat is bemutatni!

Az esélyegyenlőségi táblában ld. Legfeljebb 5 pont érhető el, és legalább 1 pontot el is kell érni ahhoz, hogy a pályázatot az elő, majd a Bíráló Bizottság támogatásra javasolhassa. Az 1,0 pontot el nem érő pályázatoknál tisztázó kérdést tehet fel az elő. A Bíráló Bizottság elé kerülő pályázatok között a magasabb pontszámúaknak ahol a szakmai, pénzügyi, horizontális stb. Sokféle lehetőségből lehet választani, és könnyen lehet maximális pontszámot elérni - nem kell mindenáron esélyegyenlőségi vonatkozásokat belemagyarázni a projektbe.

A nyertes pályázó támogatási szerződésének része lesz az esélyegyenlőségi tábla is. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről évente jelentést kell tenni, és az időarányos teljesülést helyszínen is ellenőrizhetik. Amennyiben a projekthez szervesen kapcsolódó és költségigényes esélyegyenlőségi intézkedést tervez, ne feledje ezt betervezni a költségtábla megfelelő soraiba, és árajánlat kérése tartalmazza ezen igényeit pl.

Az elés során nem kerülnek hátrányba azok a pályázó szervezetek, amelyek már működtetnek esélyegyenlőségi intézkedéseket azokkal szemben, amelyek bevezetésüket a pályázathoz kötődően valósítják meg. Például amennyiben azt tervezi, hogy a projekt megvalósítása eredményeképpen akadálymentes munkahelyet létesít látássérült munkavállalók számára, pontot szerezhet az elésnél. A pontszerzés feltételeit a 2.

Ha a szervezetnél már léteznek hasonló intézkedések, csak eddig nem is gondolt arra, hogy ezek az esélyegyenlőség témájához tartoznak pl. A két alapelv érvényesült az ÚMFT és az OP, valamint prioritástengelyei tervezése során, érvényesül a döntéshozás és végrehajtás intézményrendszereiben, valamint érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és elési szempontjai között is.

A két horizontális támogatási alapelv mentén elni kell a projektgazda vagy pályázói szervezet működését és a tervezett projektet, azon adatok, vállalások alapján, amelyeket a pályázó tesz. Esélyegyenlőség horizontális területei a Strukturális Alapok felhasználását szabályozó rendelet szerint: a tagállamok és a Bizottság biztosítják a nők és férfiak közötti egyenlőségnek elősegítését az alapok különböző végrehajtási szakaszai során. Ezen követelmény teljesíthetőségének feltétele a nyomon követéshez monitoring szükséges kiinduló és célek meghatározása, ezeket a Közreműködő Szervezetek a nyertes pályázati projektek esetében az esélyegyenlőség területén is követi, a vállalások betartását ellenőrzi.

Az esélyegyenlőség elveit a pályázati adatlapok rögzítik, a pályázónak vállalnia kell valamely ott felsorolt kritérium teljesítését. Minél több vállalást tesz, annál több pontot kap ebben a szempontban legfeljebb 5 pontot. A minimális elvárás kiemelt és pályázatos projekt esetében is: esélyegyenlőségi területen legalább 1 pont elérése.

Ennek elmaradása esetén a pályázatot átdolgozásra visszakapja a kidolgozó. Az egyes vállalásokkal szembeni tartalmi követelményeket a jelen útmutató rögzíti. Ezeket a tényezőket a pályázat megvalósítása során indikátor szinten is be kell mutatni, valamint - mint minden más szerződött vállalást - a helyszíni ellenőrzések során e szempontokat is ellenőrizhetik. Nem teljesítés esetén a pályázó felszólítást kap, ennek eredménytelensége esetén a kifizetéseket felfüggesztheti az Irányító Hatóság.

Az esélyegyenlőségi elési szempontrendszer kidolgozásával kettős célt tűzünk ki: 1. Az esélyegyenlőségi szempontrendszer érvényesítésének célja nem az, hogy a forrásokhoz való hozzáférést megnehezítse, hanem az, hogy az összehasonlítható, rangsorolható ajánlatok" közül a többletet nyújtó projekt nyerjen kedvező elbírálást. Így az egymással versengő projektek között az azonos vagy hasonló et hordozók közül azok fognak előnyt élvezni, amelyek társadalmilag hasznosabbak, azaz a támogatás elleneként nemcsak közvetlen, hanem közvetett gazdasági hasznokat is hordoznak a gazdasági aktivitás és a munkaerő képzettségi szintjének növelése révén.

A pályázók számára érthetővé, élet-közelivé tenni az esélyegyenlőségi gyakorlatot, hogy az esélyegyenlőség megjelenése a pályázatokban ne kizárólag a magasabb elési pontszámok elérése érdekében kidolgozott esélyegyenlőségi hivatkozásokat tartalmazza, hanem olyan a gyakorlatba azonnal átültethető, vagy már alkalmazott vállalásokat mint pl. A pályázóval szemben elvárás, hogy projektje az esélyegyenlőség valamely területén hozzáadott et mutasson fel, legalább egy területen vállalja a szervezet esélyegyenlőségi kultúrájának objektív módon is mérhető javítását, és ezzel az elés során legalább 1,0 pontot érjen el.

Az egyes esélyegyenlőségi területekhez tartozó konkrét, jól megfogható intézkedések, esélyegyenlőségi megoldások a pályázati adatlap 1. A családok időbeosztását javító szolgáltatások az elmúlt évtizedben jelentősen visszaestek például bölcsőde, korai óvodáztatás, közeli és munkaidővel összeegyeztethető bevásárlás vagy ügyintézésés a családok többségének gazdasági helyzete is romlott.

A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család legkülönfélébb formáival számol, figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, hanem más, pl. A pályázatok elésénél a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató intézkedéseket bevezetők, valamint a tágabb értelmezés szerint a családosok életét szervezetük működési módjaiban vagy tervezett projektjük révén megkönnyítő pályázók többletpontban részesednek Nemek férfiak és nők közti esélykülönbségek csökkentése A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket érintenek.

Az Európai Unió elvárása a nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempont érvényesítése, a fejlesztéspolitikán belül is. Az úgynevezett társadalmi nemek belső saját különbözőségeire érzékeny, ugyanakkor a hátrányos egyenlőtlenségeket, különösen a nemek meglévő esélykülönbségeit csökkentő projekttervezés és végrehajtás céljai: a fejlesztési források egyenlő, de akár nemek szerint különbözőképpen segített elérhetősége, a nők részvétele a döntéshozatalban, szakértő bevonása a szükségleteknek megfelelő tervezés érdekében, és az érdekképviseleti csoportok bevonása a végrehajtás tervezésébe.

A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között, a vertikális szegregáció erősödésére utal a női vezetők rendkívül alacsony aránya. Bár a dolgozó nők iskolai végzettség szerinti összetétele jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, a magyarországi felsőoktatási rendszer is összességében egyenlőbb esélyeket biztosít a nők számára, mégsem csökkentek a nemek közötti keresetkülönbségek, melyek a szellemi dolgozók körében a legnagyobbak.

Cél, hogy ezen az esélyegyenlőségi területen is egyensúly alakuljon ki. Nem ütközik az egyenlő bánásmód elvébe az, ha olyan intézkedést hoz egy szervezet, amely különleges előnyöket biztosít az alulreprezentált nemhez tartozóknak: hogy azok gyakorolhassák szakmájukat, valamint megelőzzék vagy kiegyenlítsék azok karrierrel kapcsolatos hátrányait. A vállalkozás felső- és középvezetésében a nők létszámát növelő, továbbá az azonos képzettséggel és munkatapasztalattal azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatottaknak egyenlő bérezést biztosító munkáltatók is esélyegyenlőségi pontszámot kapnak Az akadálymentesítés előrehaladása A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, s a társadalom életének színterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés.

Rajtuk kívül haszonélvezői az akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is. Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál két tényező kerül elésre: az építési beruházások esetében a fizikai akadálymentesítés, a többi fejlesztés esetében a fogyatékkal élők számára biztosított jobb infokommunikációs hozzáférés az eszközök, szolgáltatások használatához vakbarát számítógépes és egyéb eszközök, könnyen érthető kommunikáció stb.

Mindenképpen javasolt megfelelő képzettségű szakember pl. A foglalkoztatottak aránya Magyarországon a fogyatékos emberek körében évi népszámlálás adatai szerint - 9 százalékra csökkent. Fogyatékos személy: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során lásd A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI.

A kereslet és kínálat összehangolásához feltétlenül szükséges a fogyatékossággal élők számára a foglalkoztatás, illetve a jobb életminőség elérhetőségének segítése: az akadálymentes fizikai és kommunikációs környezet kialakítása, továbbá a közlekedési nehézségek miatt a távmunka lehetőségének biztosítása.

Ezeken a területeken a meglévő intézkedések megőrzését, újak létrehozását a pontrendszer honorálja Roma emberek életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása - 7. Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz tartozás roma származás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti lásd A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII.

A népszámlálás adatai szerint nagyon lényeges különbségek vannak a cigány és a nem cigány nemzetiségek társadalmi rétegek szerinti összetételében. Elenyésző a vezetők, az értelmiségiek és a hivatalnokok hányada a cigánynépességben: a éveseknek mindössze az 1 százaléka tartozik ezekbe a csoportokba, szemben a nem cigány nemzetiségűek 16 százalékával.

Betanított és képzetlen munkát végez a éves cigány férfiak 27 százaléka, a nem cigányoknak csak a 6 százalékáról mondhatjuk el ugyanezt. A társadalmi kirekesztődés bizonyítottan leginkább a roma embereket sújtja. A diszkrimináció mellett az alacsony képzettségi szint is konzerválja a roma népesség alacsony arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét, ezért a képzési lemaradás felszámolását, csökkentését vállaló munkaadók is részpontot szereznek az esélyegyenlőségi elés során Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása Az ÚMFT 2 átfogó céljának egyike a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása.

A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett a hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánjuk segíteni ld fejezet is. Az intézkedéseket találja a pályázati adatlap esélyegyenlőségre vonatkozó részénél kitöltendő táblázat vízszintes soraiban, ld. Mind a pályázat benyújtására, mind pedig a projekt fenntartás átlagos ek éves átlagra vonatkoznak. Értelemszerűen jelezze k -val, amennyiben a pályázó vagy projektgazda szervezet számára az adott intézkedés jogilag kötelező 1.

Csak a fehéren hagyott cellákba írjon 1. Az egyes esélyegyenlőségi intézkedések fenntartását, bevezetését, illetve bővítését vállaló pályázók konstrukciótól, és jelentőségüktől függően 0,0 részpontot kapnak minden vállalt intézkedésre az elés során ld. A részpontok összege adja majd a pályázat esélyegyenlőségi ét, legfeljebb azonban 5 pontot. Az esélyegyenlőségi elésben belső küszöbként legalább 1,0 pontot el kell érni. Az ez alatt teljesítő pályázatok nem nyerhetnek támogatást.

A belső küszöböt elérő pályázatok esélyegyenlőségi elésénél a Bíráló Bizottság jegyzőkönyveiben még egytizedes pontosságú, a monitoring rendszerben már a kerekítési szabályok szerint egész számjegyre kerekített pontszám kerül rögzítésre.

Az alábbiakban információkat talál arról, hogy az egyes esélyegyenlőségi szempontok esetén milyen többletteljesítményt nyújthat. A kötelező elemek teljesítése jogosultsági szempont, és teljesítésüket a Pályázó a i Adatlapon a Nyilatkozatok aláírásával is igazolja. A bemutatott intézkedésekhez tartozó sorszám az ÚMFT-szintű esélyegyenlőségi monitoringot segíti. Kérjük, ne változtassa meg az esélyegyenlőségi intézkedések sorszámát 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Az esélyegyenlőség alapja a diszkriminációmentesség, azaz hogy meghatározott tulajdonság miatt senkit hátrány nem érhet.

Szervezeten belüli biztosításának, elősegítésének egyik módja esélyegyenlőségi felelős, tanácsadó, esetleg tapasztalati tanácsadó alkalmazása. A tapasztalati tanácsadó az az ember, aki megfogalmazza a társadalmi kirekesztettségben élők véleményét, javaslatait, vagy akár magyarrólmagyarra fordítja a szakkifejezéseket. Ha a Pályázó számára kötelező ez az intézkedés, csak akkor jelölje be, ha az esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását partnereitől is elvárja, ugyanis jogilag kötelező tevékenységet többletponttal a forrásgazda nem kíván honorálni.

A vállalt esélyegyenlőségi intézkedés teljesítését szükség esetén szabályzat SzMSz vagy munkaügyi dokumentum: kinevezés, megbízás, munkaköri leírás igazolhatja. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte Az Esélyegyenlőségi Terv ET tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a roma emberek, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.

Az ET célja nem valamely fejlesztés, projekt esélyegyenlőségi vonatkozásainak, céljainak összefoglalása, hanem bármely szervezeten belül az ottani munkavállalók - 9 .