Felhasznaloi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 977630663
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,64

MAGYARÁZAT:Felhasznaloi utmutato

A kereső szabad szavas keresést tesz lehetővé a kiadó könyveinek tartalmában, tehát a metaadatoktól függetlenül a teljes digitális adattartalomban keres. A kereső relevancia szerint rendezi a keresőkifejezésekre adott találatokat.

A relevanciát az alábbi szempontok szerint állapítja meg az algoritmus:. Az idézőjel használatával olyan találatokat kapunk, amelyekben egymás mellett fordulnak elő az adott szavak. Ugyanezt a funkcionalitást érhetjük el a 0W operátor használatával, tehát, hogy adott sorrendben 0 szó távolságban keresse a szavakat. Tehát az alább két példa ugyanazokat a találatokat eredményezi:.

Ha maximálisan pontos egyezést szeretnénk elérni, abban az esetben a pontos index-ben kell keresnünk ESZO és a 0W  operátort vagy az idézőjelet kell használnunk:. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerűen olyan oldalakat keressünk, amelyek adott szavak egymáshoz közel helyezkednek el. Itt a példában 10 szó távolságra:. Előfordulhat, hogy bizonyos téves találatok ki szeretnénk szűrni. Ennek orvosolására használhatjuk a NOT operátort. Azon oldalak, amelyekben szerepel Petőfi Sándor, viszont Kossuth Lajost nem tartalmazzák:.

Ugyanez csonkolás karakterek használatával. Itt kiszűrhetjük az esetleges elírások, OCR hibákat is. Adatkezelési Tájékoztató. Felhasználási Feltételek. For full functionality of this site searching, viewing images, maps and pdf files it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser. Felhasználói útmutató a kereséshez A kereső szabad szavas keresést tesz lehetővé a kiadó könyveinek tartalmában, tehát a metaadatoktól függetlenül a teljes digitális adattartalomban keres.

Relevancia A kereső relevancia szerint rendezi a keresőkifejezésekre adott találatokat. Karakterhelyettesítő, 0 vagy 1 karaktert helyettesít! Karakterhelyettesítő, pontosan 1 karaktert helyettesít Operátorok AND Azon oldalakat listázza, amelyek a kifejezés mindkét oldalát tartalmazzák  OR Azon oldalakat listázza, amelyek a kifejezés legalább egyik oldalára betalálnak  NOT Azon oldalakat listázza, amelyek kizárlólag a kifejezés bal oldalát tartalmazzák  n W Azon oldalakat listázza, amelyek az adott szavakat adott szó távolságban, megfelelő sorrendben tartalmazzák.

Az n helyére tetszőleges számot beírhatunk. Például 3W10W0W. Például 3N10N0N. Azon oldalakat listázza, amelyek a kifejezés mindkét oldalát tartalmazzák. Azon oldalakat listázza, amelyek a kifejezés legalább egyik oldalára betalálnak. Azon oldalakat listázza, amelyek kizárlólag a kifejezés bal oldalát tartalmazzák.

Azon oldalakat listázza, amelyek az adott szavakat adott szó távolságban, megfelelő sorrendben tartalmazzák. Azon oldalakat listázza, amelyek az adott szavakat adott szó távolságban tetszőleges sorrendben tartalmazzák.

A felnőttképző, ha szerepel a felnőttépzők nyilvántartásában kezdeményezheti képzéseiről az adatszolgáltatást, arra a tevékenységre, amelyre megkapta nyilvántartási számát. A belépést követően a felhasználó, a képernyő felső sávjában található legördülő menüből választhatja ki azt a felnőttképzőt, amelynek képzéséről adatot kíván szolgáltatni amennyiben több felnőttképző nevében is eljárhat.

Képzés adatokat a Az a felnőttképző, aki szeptember 1-ét követően került be a nyilvántartásba, visszamenőlegesen is tud adatot szolgáltatni bejelentés alapján folytatott képzések esetében. Engedélyhez kötött képzési tevékenységről csak a nyilvántartásba vételt követően kezdődő képzések esetében szolgáltathat a felnőttképző adatot.

Az első belépéskor ez a lista még üres. A lista felépítésére, tartalmára a 4. A képzésben részt vevő személyek adatait külön fülön lehet megadni. Az adatok köre és az adatok megadásának határideje függ attól, hogy a képzés bejelentés, vagy engedély alapján valósul meg. Vannak olyan adatok az engedély alapján folytatott képzések esetében, amelyeket a felnőttképzési adatszolgáltatás keretében már a képzés megkezdését követő három munkanapon belül kötelezően meg kell adni, míg ugyanezeket az adatokat a bejelentés alapján folytatott képzés esetében majd csak az OSAP szerinti statisztikai adatszolgáltatás keretében kell kötelezően megadni.

A bejelenés alapján folytatott képzések esetében is megadható valamennyi adat már a képzés kezdeti szakaszában, amennyiben ez a felnőttképzőnek így kényelmesebb. Amennyiben a képzés adatait piszkozatként menti el a felhasználó, a piszkozat még törölhető. Erre részletesen a 7. Az adatlap beküldése után már az adatlap törlésére nincs mód. A képzés megkezdését követően legkésőbb három nappal az Fktv.

Az OSAP adatszolgáltatás adatkörét is a képzési adatlapon adja meg a felhasználó, illetve az adatok egy részét a résztvevői adatokból, adatváltozásokból nyeri a rendszer. A felnőttképző a képzés befejezésétől számított harminc napos határidőn belül bármikor, akár a képzés megkezdésekor is kitöltheti azokat az adatmezőket, amelyeket egyébként az OSAP adatszolgáltatás keretében kellene kötelezően megadnia.

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a képzés adataiból állapítja meg, hogy az adott képzés bejelentés, vagy engedély alapján folytatott képzés-e. Az alábbi négy jelleg közül egyet kell kötelezően kiválasztani a felnőttképzőnek:. Az első két jellemző megadása jelölő négyzetben történik a képzési adatlapon. A harmadik jellemzőt a felnőttképző adatai határozzák meg.

Bejelentés alapján szervezhető képzések a következők — a rögzített adatok alapján. Amennyiben a képzést a felnőttképző engedély alapján folytathatja, fel kell töltenie a felnőttképzési szakértő által előminősített felnőttképzési programot. A képzésben részt vevő személy nyilatkozata alapján a felnőttképző külön jelölheti a természetes személyazonosító adatok, az email cím, és az adószám esetében, hogy a képzésben részt vevő személy ezen adatainak továbbítását megtiltotta.

A képzésekhez felvitt képzésben részt vevő személy ek mindig csak a piszkozat mentésekor vagy adatszolgáltatáskor kerül nek ténylegesen rögzítésre. Az űrlapon található válaszlehetőségek legördülő listából választhatók az Excel táblában is. Megjegyzésekben olvashatók a kitöltést segítő információk. Amennyiben az Excel tábla kitöltése hiányos, vagy hibás, akkor a rendszer hibaüzenetben tájékoztatja erről a felhasználót, valamint a feltöltött Excel táblázat hibaüzenetekkel letöltésre kerül, melyből a felhasználó tájékoztatást kap, hogy milyen adatok voltak hiányosak vagy hibásak a feltöltéskor.

Itt is be lehet állítani, hogy a képzésben részt vevő személy mely adatai továbbításához járult hozzá. Importáláskor a résztvevői listában korábban szereplő résztvevők törlésre kerülnek, és csak az Excel-ben található résztvevők kerülnek a táblázatba.

Figyelem: az Excelből történő adatimport felülírja a résztvevői listát. Ha az Excel tartalmaz legalább egy hibás résztvevő adatot, akkor a feltöltés meghiúsul és a résztvevők listája változatlan marad. A képzésekhez felvitt résztvevő k mindig csak a piszkozat mentésekor vagy adatszolgáltatáskor kerül nek tényleges rögzítésre. Amennyiben a képzésben részt vevő személy nem ismeri az oktatási azonosítóját, vagy nincs neki, akkor az oktatási azonosító lekérdezését a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszer végzi, a felnőttképző által megadott természetes személyazonosító adatok segítségével.

Ha az Fktv-ben meghatározott személyes adatok továbbítását a képzésben részt vevő személy megtiltotta, és az oktatási azonosítót nem töltette fel a felnőttképző, mert a képzésben részt vevő személy azt nem adta meg, vagy nem rendelkezik oktatási azonosítóval, akkor az Oktatási Hivatal továbbiakban OH nyilvántartásából történő lekérdezéshez - vagy az azonosító létrehozásához - szükség van a személyes adatokra, ezért ezeket abban az esetben is meg kell adni, ha a képzésben részt vevő személy azok továbbítását megtiltotta.

Az alábbi képernyőképen látható, hogy egy adott képzés esetében mely adatok jelennek meg a képzéseket tartalmazó táblázat oszlopaiban. Az utolsó négy oszlopban a képzési adatszolgáltatás állapotáról kapunk visszajelzéseket. Az adott oszlopban három féle piktogram hordozza a figyelmeztető, tájékoztató információkat. A felhasználó ha a fejlécben szereplő betűk fölé helyezi az egeret, akkor látja a mezők teljes megnevezését, csakúgy, mint amikor a figyelmeztető piktogram fölé helyezi az egeret.

Az alábbiakban oszloponként mutatjuk be a lehetséges figyelmeztetéseket. A felhasználó a képzési listában a táblázat második sorában található mezőkbe írva, a szabad szöveges keresés szabályai alapján hajthat végre kereséseket. Az elégedettségmérés fül akkor jelenik meg egy képzés esetében, ha már az adatbeküldés megtörtént.

A fülre kattintva addig, amíg még nem történt meg a kérdőív kiküldése, ez a szöveg olvasható: A rendszer a képzés befejezését követő napon fogja kiküldeni az elégedettségi kérdőív kitöltéséről szóló meghívókat a kérdőív linkjét tartalmazó leveleket azoknak a résztvevőknek, akikhez a kiküldés pillanatában meg van adva e-mail cím. A kérdőív válaszokat a rendszer anonim módon kezeli, a kiküldött meghívók és az ezek alapján beküldött válaszok között nincs adatkapcsolat. Egy kérdőívet minden képzésben részt vevő személy csak egyszer tölthet ki és nem kötelező minden kérdésre válaszolnia.

Attól kezdve, hogy az első válaszadó kitölti a kérdőívet, itt jelennek meg a kiküldött kérdések, és a válaszok átlagai, továbbá az adott kérdésre válaszadók száma. A kiküldés után, a kitöltési határidőtől képzés befejezésétől számított harminc nap számított 15 napig a felnőttképző bármikor írhat észrevételt, vagy kiegészítheti észrevételét az adott képzés elégedettségmérésének eredményeivel kapcsolatban.

A rendszerben mindig az utoljára megadott észrevételt tároljuk. A felnőttképző az első adatszolgáltatást követően kiállíthatja a tanúsítványt azoknak a képzésben részt vevők személyeknek, akik megadták természetes személyazonosító adataikat, ezzel biztosítva, hogy rövid képzések esetében is lehetősége legyen a felnőttképzőnek a képzés befejezését megelőzően létrehozni a tanúsítványokat, és így azokat az utolsó foglalkozáson az oktató kiadhatja.

A lista elején található jelölőnégyzet segítségével jelölhető, hogy kinek a tanúsítványát szeretné a felnőttképző kigenerálni. Amennyiben a résztvevő tanúsítványon szereplő adatait javítani kell, a tanúsítványt újra ki kell generálni, ezt követően megváltozik a tanúsítvány azonosítója, amely egy bővítmény számot kap.

A tanúsítványok letöltése egyesével is megtörténhet, valamint zip állományban több tanúsítvány letöltését is biztosítja a rendszer. Az adatlap története listában a táblázat oszlopaiban szereplő adatok megváltoztatása esetén egy újabb sor keletkezik, és elmentésre kerül a módosított adatlap változat, melyet a sorra kattintva a felnőttképző és a PMKH vagy a megbízásából eljáró ellenőrzést végző szakértő megtekinthet.

Az adatlap egyes sorain a változtatást követően fennálló adatállapot tekinthető meg. A létszám adatok annak megfelelően változnak, hogy a felnőttképző ügyitézője hozzáad-e új résztvevőt a képzéshez, vagy töröl a már felvitt résztvevők közül. Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer. Space shortcuts Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer Képzési adatszolgáltatás felhasználói útmutatója A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben indítható eljárások Felnőttképzési tevékenység bejelentése Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Felnőttképzési szakértői tevékenység A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer adatkezelési tájékoztatói.

Browse pages. A t tachments 16 Page History People who can view. Dashboard Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer. Jira links. Első lépések A felnőttképző, ha szerepel a felnőttépzők nyilvántartásában kezdeményezheti képzéseiről az adatszolgáltatást, arra a tevékenységre, amelyre megkapta nyilvántartási számát. OSAP adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése A képzés megkezdését követően legkésőbb három nappal az Fktv.

Bejelentés, vagy engedély alapján folytatható-e a képzés? Az alábbi négy jelleg közül egyet kell kötelezően kiválasztani a felnőttképzőnek: Részszakmára felkészítő szakmai oktatás Szakképesítésre felkészítő szakmai képzés Jogszabály alapján folytatott képzés Egyéb képzés További adatok, amelyek meghatározzák, hogy a képzés bejelentés, vagy engedély alapján folyik-e: Fktv.

Bejelentés alapján szervezhető képzések a következők — a rögzített adatok alapján Az első két jellegbe tartozó képzés, ha szakképző intézmény folytatja, abban az esetben is, amennyiben az támogatott képzésnek minősül. Jogszabály alapján folytatott oktatás vagy képzés, abban az esetben is, amennyiben az támogatott oktatásnak vagy képzésnek minősül. Egyéb képzés, ha nem támogatott, vagy támogatott, de belső képzés keretében valósul meg. Belső képzés abban az esetben is, amennyiben az támogatott képzésnek minősül, de nem tartozik cél szerinti első két jellegbe.

Engedély alapján szervezhető képzések a következők — a rögzített adatok alapján A képzés célja szerint az első két jellegbe tartozó képzés, ha a felnőttképző nem szakképző intézmény. Támogatott képzés, abban az esetben, ha nem belső képzés, és nem jogszabály alapján folytatott képzés. Bejelentett képzés adatlapja: Engedélyezett képzés adatlapja: Amennyiben a képzést a felnőttképző engedély alapján folytathatja, fel kell töltenie a felnőttképzési szakértő által előminősített felnőttképzési programot.

Képzések listája A lista felépítése Az alábbi képernyőképen látható, hogy egy adott képzés esetében mely adatok jelennek meg a képzéseket tartalmazó táblázat oszlopaiban. A- Felnőttképzési adatszolgáltatással kapcsolatos figyelmeztetések Ha a kezdés dátumától számított három munkanapig nem töltött fel képzésben részt vevő személyt-- piros ikon. A figyelmeztető üzenet: "A megadott adatok alapján a képzés már elkezdődött, de a résztvevők lista még nincs kitöltve.

Kérjük pótolja! A figyelmeztető üzenet: "A korábban beküldött adatszolgáltatás alapján a képzés hamarosan befejeződik. Kérjük ellenőrizze, hogy a képzés vége dátum helyesen van-e kitöltve! Nincs figyelmeztető üzenet. Ha még nincs minden adat megadva — sárga. A figyelmeztető üzenet: "A képzésnél az OSAP adatszolgáltatáshoz szükséges mezők közül nincs még minden kitöltve.

Ha a felnőttképző a képzés befejezésétől számított 45 napon belül nem fűzött szöveges megjegyzést az elégedettségméréshez —sárga. Ez után a rendszer a felnőttképző szöveges kiértékelése nélkül fogja rögzíteni az eredményeket. Ha az összes, természetes személyazonosító 4T adattal rendelkező résztvevőnek van kiállítva tanúsítvány - zöld.

Ha van olyan 4T adattal rendelkező képzésben részt vevő személy, akinek nem generált tanúsítványt a felnőttképző, képzés engedélyhez kötött és a képzés befejeződött - sárga. A figyelmeztető üzenet: "A megadott adatok alapján a képzés már befejeződött, de nincs még minden résztvevőhöz tanúsítvány létrehozva.

Keresés a listában A felhasználó a képzési listában a táblázat második sorában található mezőkbe írva, a szabad szöveges keresés szabályai alapján hajthat végre kereséseket. Elégedettségmérés Az elégedettségmérés fül akkor jelenik meg egy képzés esetében, ha már az adatbeküldés megtörtént. A kérdőív Attól kezdve, hogy az első válaszadó kitölti a kérdőívet, itt jelennek meg a kiküldött kérdések, és a válaszok átlagai, továbbá az adott kérdésre válaszadók száma. Tanúsítvány kiállítása A felnőttképző az első adatszolgáltatást követően kiállíthatja a tanúsítványt azoknak a képzésben részt vevők személyeknek, akik megadták természetes személyazonosító adataikat, ezzel biztosítva, hogy rövid képzések esetében is lehetősége legyen a felnőttképzőnek a képzés befejezését megelőzően létrehozni a tanúsítványokat, és így azokat az utolsó foglalkozáson az oktató kiadhatja.

A teljes csoportra is egyszerre kigenerálható az összes tanúsítvány. Adatlap története Az adatlap története listában a táblázat oszlopaiban szereplő adatok megváltoztatása esetén egy újabb sor keletkezik, és elmentésre kerül a módosított adatlap változat, melyet a sorra kattintva a felnőttképző és a PMKH vagy a megbízásából eljáró ellenőrzést végző szakértő megtekinthet.

No labels. Powered by Atlassian Confluence 7.