Tanfelugyeleti kezikonyv gyogypedagogia


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 817112941
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,44

MAGYARÁZAT:Tanfelugyeleti kezikonyv gyogypedagogia

Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia Special Needs Education. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák. A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.

A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Ismeri a fejlesztés, nevelés, integráció és inklúzió területén alkalmazható művészeti intervenciós és művészetterápiás módszereket és a saját kompetencia szintjén tudja alkalmazni azokat.

Tisztában van a fogyatékos személyek gyógy pedagógiájának nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel. Lehetőség szerint inkluzív kutatásmódszertani eljárásokra törekszik. A mindennapi gyógypedagógiai fejlesztő munka, a gyógypedagógiai kutatások, az innovatív tevékenységek során nyitott a team-munkára. A fogyatékos személyek lehetőségeit figyelembe véve fontosnak tartja a tanulás folyamatainak tudatosítását, az önszabályozott tanulás támogatásához szükséges tudás és képességek megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését.

Feladata kiterjed a tanulási technikák megtanítására, együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban és a rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal. Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus. Hallássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus. Ismeri az egyenlő esélyű hozzáférés és az ésszerű alkalmazkodás elveit hallássérült személyekkel végzett mindennapi tevékenysége során.

Képes alakítani saját szakmai és társadalmi szerepvállalását. Látássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus. Ismeretekkel rendelkezik a látássérülés pszichológiai és szociális hatásairól. Logopédia szakirányon továbbá a gyógypedagógus. A kiválasztott terápiás módszert indokolja és meghatározza a logopédiai terápiás team kereteit. Pszichopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus. Biztos ismeretei vannak a szociálpolitika és a szociális munka köréből.

Szomatopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus. Mindezek alapján képes fejlesztési, rehabilitációs tervet készíteni. Szintetizálja a különböző módszerek azon elemeit, amelyek az adott helyzetben, az adott személy továbbfejlődését, rehabilitációját a leginkább elősegítik. Utazótanárként a partnerek számára tanácsadást biztosít. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus.

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus. Ismeri az autizmussal élő emberek szerteágazó ellátórendszereit, azok színtereit, jellegzetességeit. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:. A szakirányok szakmai ismeretei a szakirányhoz tartozó adott népességcsoportokra vonatkozó komplex diagnosztikai, fejlesztési, nevelési, oktatási, habilitációs és rehabilitációs elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek a sérülés típusa szerinti szakirányok közül egy kötelezően választandó kredit.

Az összefüggő szakmai gyakorlat egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén: 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén kredit. Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú B2komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az összefüggő szakmai gyakorlat, a képzés utolsó félévében folyó egyéni gyakorlat, amelynek kreditértéke egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén kredit.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama hét, amely a szakirány tartalmához kapcsolódó tevékenységi körrel rendelkező intézménynél, szervezetnél végezhető. Hivatali ügyek Sajtószoba Ügyfélszolgálat. Személyes oldal.

Alapinformációk Pontszámítás Egyetemek, főiskolák Szakok, képzések E-felvételi Ponthatárok, statisztikák Duális képzés Felvételi segítség. Szakkereső Szakleírások A-Z Tanárképzés-választó. Pedagógusképzés »  Gyógypedagógia szak. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia Special Needs Education 2. Képzési terület: pedagógusképzés 4. A képzési idő félévekben: 8 félév 5.

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7. A gyógypedagógus a tudása - Ismeri a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és a gyógypedagógiához kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó történeti elemeit, alapvető társadalmi folyamatait, legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszereit.

A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák 7. Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri az értelmi akadályozottság hazai és külföldi definícióit, értelmezni tudja azokat. Hallássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a hallássérüléssel kapcsolatos emberi jogi és orvosi megközelítéseket, ezek érvrendszerét és történeti kialakulását. Látássérültek pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a különböző életkorú és látásteljesítményű látássérült személyek eltérő igényeit, rendelkezik a látássérült személyek kognitív, személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges alapvető szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

Logopédia szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Korszerű és alapos interdiszciplináris orvostudományi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai pszichológiai, nyelvészeti és intradiszciplináris tudással rendelkezik a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés zavarairól. Pszichopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a tanulási, érzelmi és a viselkedési zavarok, a személyiségfejlődés orvostudományi, pszichológiai, pszichodiagnosztikai, szociológiai, filozófiai hátterét, azok ok-okozati összefüggéseit.

Szomatopedagógia szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri a tartó és mozgató szervrendszer felépítését, működését és működési zavarait, a szomatopedagógiai tervezéshez nélkülözhetetlen, legfontosabb mozgásvizsgáló eljárásokat. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Rendelkezik a tanulásban akadályozott személyek kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztését megalapozó szaktudományos és módszertani ismeretekkel.

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon továbbá a gyógypedagógus a tudása - Ismeri az autizmus tudománytörténeti vonatkozásait, társadalmi beágyazódását, az autizmussal kapcsolatos legfőbb elméleteket, azok összefüggéseit. Az alapképzés jellemzői 8. Szakmai jellemzők 8. A sérülés típusa szerinti szakirányok: - az értelmileg akadályozottak pedagógiája - a hallássérültek pedagógiája - a látássérültek pedagógiája - a logopédia - a pszichopedagógia - szomatopedagógia - a tanulásban akadályozottak pedagógiája - az autizmus spektrum pedagógiája Az összefüggő szakmai gyakorlat egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén: 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén kredit.

Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú B2komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat részét képezik - a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá - az összefüggő szakmai gyakorlat.

Belépés Mégsem.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár részére Budapest Akadémia u. Egyesületünk országos elnöksége EMMI rendeletne k, amikor olyan szakmai követelményeket támaszt — pl. Ezeket ráadásul nyomatékosan kötelező jelleggel tünteti fel a háttéranyag.

Az iskolásítás szembetűnő tényére csupán egyetlen példa, hogy a játék mint az óvodás gyermek alaptevékenysége- teljesen súlytalan mindkét dokumentumban — csupán néhány mondattal történik a megemlítése. Az IKT eszközök óvodás gyermekek esetében történő alkalmazására biztatás szintén az iskolásítási törekvés része, ugyanakkor ellentétes az óvodai nevelés országos alapprogramja — mint kötelező tartalmi dokumentum — szellemiségével elvárásával, rendszerével.

A példákat hosszan sorolhatnánk. Az önértékelési kézikönyv készítői — vagy nem tudták, vagy nem akarták figyelembe venni, hogy az óvoda nevelési intézmény Köznevelési törvény mert a szempontsorokban tanítás-tanulásról beszélnek a gyermekek teljesítményéről szólnak. IKT eszközök használatát várják el a éves gyermekektől, osztályfőnökről, tanítási óráról beszélnek… stb.

Az óvoda nevelési intézményként egyébként nem csak tartalmi feladatait illetően, de szervezeti kereteit tekintve is eltér az iskolától. Ennek figyelmen kívül hagyásából következik, hogy olyan feladatok, elvárások fogalmazódnak meg az önértékelési feladatok kapcsán, melyet az óvodák nagy része, nem képes megvalósítani.

A magyar óvodák több mint fele csoportos, kis létszámú óvoda, ahol óvodapedagógus dolgozik mindössze. Az önértékelési kézikönyvben bemutatott rendszer annyi óvodapedagógus közreműködését, munkából való kiemelését igényli, melyet ezen kis intézmények nem tudnak működésük veszélyeztetése nélkül megvalósítani.

Súlyos problémának ítéljük a háttéranyagok és a folyamatos önértékelési feladatok adminisztrációs terheit, melynek megvalósítása a tényleges nevelőmunkától vonja el az óvodapedagógusokat, miközben a kötelező óvodáztatás bevezetésével terheik szeptembertől jelentősen tovább növekedtek. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az Oktatási Hivatal által óvodák számára kidolgozott anyagok szakmai színvonala nem megfelelő és az óvoda sajátosságaira, szakmai specialitásaira, tartalmi szabályozó dokumentumaira, előírásaira nincsenek tekintettel.

Mindezek mellett alapkérdések maradtak mindvégig tisztázatlanok, szakmai tévedések, hiányosságok, a szakmai szövegek inkorrekt megfogalmazása nehezítik a kérdőívek, szempontsorok értelmezését. Mindezek alapján Egyesületünk kéri, javasolja a két dokumentum, de különösen az Önértékelési kézikönyv teljes átdolgozását, óvodai szakmai szempontok szerinti javítását! Teljes mértékben egyetértek. Életidegen az óvodáktól ez a szemlélet, sem a gyermekek érdekeit és életkori sajátosságait sem az intézmények rendszersajátosságait nem veszi figyelembe.

Teljes mértékben egyetértek a leírtakkal. Az adminisztrációs terhek és a jelen követelmények közben csak a lényegre, a gyerekekre nem jut időnk! Nem vagyok meglepve, hogy ezek hatására többen elhagyják a pályát! Egyetértek,most is a szakmai dolog miatt ülök a gépnél, meg bújom a könyveket, 18 év tapasztalat ellenére. Eddig akkor rosszul csináltam? Nem átdolgozni kellene,hanem megszüntetni. Méltatlannak és megalázónak tartom a több évtizede a pályán lévőkkel szemben az egész önértékelési,minősítési rendszert.

Jövőre lesz 30 éve, hogy a pályán vagyok, de most azon gondolkodom abbahagyom, annak ellenére, hogy ez az életem! Imádom a gyerekeket, szeretnek a szülők, adnak a vélemènyemre. Mostanra már azt is elęrtem, hogy akik ismernek, hallottak rólam, kifejezetten hozzám akarják iratni a gyermeküket. A mostani intèzkedèsekkel viszont teljesen elveszik a kedvemet az egész pályától és ezzel így van még jó néhány kolléganőm is.

Ùgy gondolom olyanok hozzák ezeket az intézkedéseket, akik gyereket sem láttak, vagy ha igen. Az egész pályánk lényegét nem értik, jó pénzért aztán bármit kitalálnak. Csak azt nem értem miért hagyjuk?!??????? Ezek az anyagok egyenesen jogsértőek, nem pedig szakmailag megalapozatlanok. Mert ha a munkaidő nevelési tevékenységgel eltöltött részéből kell az adminisztratív feladatok elvégzésére szakítani, akkor bizony a gyerek látja kárát.

Arról nem is beszélve, hogy más alkalmazottak munkavégzését is hátráltatja. Nem egy helyről hallottam már, hogy amíg a délutános óvodapedagógus még nem volt bent délután a gyerekkel bő hat hete kezdődött a nevelési évmert a PÖCS anyagaival kellett foglalkoznia. Itt hol van szem előtt a gyerek érdeke? Vagy mit fog mondani az óvodapedagógus, amikor a szülők jogosan számon kérik rajta, hogy miért nem felügyeli a gyereket?

Mit fog mondani akkor az óvodapedagógus, ha egy nagycsoportos gyerek megint elkezd bepisilni, mert nincs meg a megfelelő biztonságérzete? Hogy az önértékeléshez csinálta a papírjait? Más hülyeségéért fogják őt hibáztatni és ha helyén van a lelkiismerete még csak hibáztatni sem fogja a szülőket ezért.

Ezért az egész Önértékelési mizéria nem más nem mást, mint gyerekbántalmazás. Csak ezért valamilyen furcsa oknál fogva még senki sem jelentett fel senkit. Nem vagyok kompetens… csak szakácsnő. Pedig írtam már sok cikket az Óvodai Nevelés-be, de azok konkrét történetek, a mindennapi óvodai életben zajló konfliktusok és megoldásaik érthető magyar nyelven megfogalmazva.

Aztán egyszer csak megjelennek a konyhájában elméleti emberek és azt mondják, mindez nagyon szép, nagyon jó, de itt van egy golyóstoll és 30 ív papír, most írd le szépen a felhasznált alapanyagok vegyjelét, képezd le a főzés során keletkező kémiai folyamatokat, a nyersanyagok és az edények összetevőjét és a tűzhely hőfokát a főzési folyamatok egymást követő fázisaiban, a terítés eszközeit, anyagait, sorrendjét,HA HOLNAP IS FŐZNI AKARSZ!

Meg recepteket írni. Én csak bámulom a kollegáimat, akik portfóliót írtak és kifogástalan elméleti szakmai tudás birtokában vannak és a gyakorlatban is megállják a helyüket, nagy árat fizettek az idegrendszerükkel ezért. Pedig között a soproni óvóképzőben nagyon jó elméleti felkészítést kaptam és 5-re államvizsgáztam.

Most gondolom azt, hogy pályát tévesztettem, ebben a típusú elvárásrendszerben. Fáradt vagyok, és szeretnék a saját gyerekeimmel is foglalkozni, de nem jut rájuk idő. Hisz nekem ők a jövőm…. Rájuk számíthatok, a munkahely meg csak kidőltet, és soha nem fog mögötted állni, ha baj van. Lelkes pedagógus voltam, szerettem a munkám, ma már csak a gyerekeket, a munkám kevésbé.

Én átlapoztam, és azt mondtam, hogy köszönöm, de nem a munkámról szól, hanem milyen szépen tudok írni. Május A végső értékelés alapján, nem tudtam igazán következtetést levonni. Ha az indikátorok alapján értékelnek, akkor jó lenne az ő egyenkénti értékelését is látni. Föltaláltam magam, csak kellemetlen volt. Eddig mereven ellen álltam az intenzív írásnak. De amúgy folyamatosan azaz érzésem, hogy mindent a tanárokra írnak, és véletlenül eszükbe jut, hogy vannak óvodapedagógusok, és nekik is kellene valamit írni.

Már megint fontosabb az adminisztráció, mint a tett. Teljesen világos, hogy a törekvések nem a gyerekek érdekeit szölgálják! Hová lett a pedagógus szabadság? Hát hol van itt bármi ami szabad! Kötelező centralizált közoktatás, ahol a gyermekről már régen nem szól semmi.

Hosszú évek óta nem írtunk papír formátumú vázlatot. Na mit mondjak — kérdezősködjenek mástól. Ki lesz pedagógus az elkövetkezendőkben? Teljes mértékben egyetértek a cikkben leírtakkal! Én a Ma már másképp látom a helyzetemet. Én nem vagyok hajlandó heteket, hónapokat portfólió írásra áldozni és belebetegedni! Szeretném a munkámat olyan szinten végezni, ahogy eddig. A vezetőnk évente minimum 1 alkalommal látogatást tesz a csoportban, ő véleményezi a tapasztaltakat.

Ha eddig minden rendben volt, akkor az miért nem elég bizonyíték a Tanfelügyeletnek? A gyerekeknek nyugodt, derűs, szeretetteljes, biztonságos légkörre van szükségük az egészséges fejlődésükhöz. Egy agyonhajszolt, frusztrált, ideges óvónéni ezt hogyan tudja biztosítani? Legyek kipihent egyébként a 28 gyermek alapzaját sem bírja ki az emberápolt, sportos, csinos, mosolygós, kedves, türelmes, odafigyelő… Hogyan?

A szeptember annyi időt elvett a szabad időmből, hogy ha ez így folytatódik, Karácsonyig sem bírom ki táppénz nélkül!!! Kedves Kolléganők! Minden megállapításotok igaz,egy véleményen vagyunk. Csupán egy kérdésem van:hova a csudába akarnak engem fejleszteni közel 55 évesen,33 év szakmai gyakorlatot követően? Ja,hogy majd megmondja a szülő?

Talán az 5 éve pályán lévő kolléga? Még egy megjegyzés:sajnos vannak olyan óvodák,ahol vezetői utasításra már gőzerővel csinálják. Az óvó nénik pedig dőlnek ki sorba:idegesek,ingerlékenyek. Szegény gyerekek meg csak passognak;vajon ,mi történt az ő kedves,türelmes,velük együttjátszó aranyos óvó nénijükkel? Átgondolatlan ez az egész minősítési rendszer. Tisztelt Törvényhozók! A magyar óvodapedagógia világunkban elismert magas színvonalát kérdőjelezik meg ezzel az ellenőrzési rendszerrel.

Javaslom, hogy bízzák a szakmailag képzett és kiváló emberismerő vezetőkre az óvodapedagógusok munkájának irányítását, szervezését és ellenőrzését. A bizalom a nevelés egyik alapköve. Tegyék ezt Önök is. Bízzanak a pedagógusképző intézményeinkben, az ott képzett pedagógusokban és a vezetőikben, különben Önök is megkeseredett, kiégett, fáradt és mosolyogni már nem tudó pedagógusokat fognak maguk után hagy ni az óvodákban, iskolákban.

Az is előfordulhat, hogy elvesztenek számos hivatástudattal dolgozó, gyermekszerető pedagógust, akik elmenekülnek az új ellenőrzési rendszer méltatlan előírásai miatt. Biztos, hogy nem ez volt a céljuk, hallgassanak rájuk.