Ekr gov hu kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 161852825
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,43

MAGYARÁZAT:Ekr gov hu kezikonyv

A legtöbb gyerek-és ifjúsági könyvre érvényes. Alkalmazott jogszabályok - Polgári eljárásjog. Az EKÁER előírásai alapján az áruszállítással kapcsolatos minden fontos adatot még a közúti fuvarozás megkezdése előtt rögzíteni kell egy központi elektronikus rendszerben, így az áru tényleges útja nyomon követhető az elindulástól kezdve egészen a célállomásra érkezésig. Az EKÁER-rendszer bevezetésével az adóhatóság minden eddiginél mélyebben és szélesebb körben lát rá a vállalkozások ügyleteire, ezzel előmozdítva a gazdaság kifehérítését és a jogszerűtlen magatartásból eredő versenyelőny kiszorítását is.

Az EKÁER szabályozása adózási és logisztikai kérdés is a vállaltok számára, tehát a szabályoknak megfelelő működés érdekében a pénzügyi és logisztikai szakemberek együttműködésére van szükség. Újdonságok Előjegyzés. Belépés Személyes fiók Kedvencek. Kommentár a Közigazgatási Perrendtartáshoz. A kosár üres. Adó, illeték, vám Egyéb Építés-épitésügy, ingatlan Folyóiratok Gazdasági informatika Gazdasági matematika, statisztika Humán erőforrás, karrier Jog gazdasági szakembereknek Közgazdaságtan Alkalmazott közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan Elméleti közgazdaságtan Nemzetgazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan Logisztika, közúti fuvarozás, nemzetközi szállítmányozás Marketing Menedzsment, kontrolling Munkavédelem, munkabiztonság, egészségvédelem, munkaügyi ellenőrzés Pénzügy, számvitel, könyvelés Társadalombiztosítás Üzleti nyelv és kommunikáció.

Babakönyvek éveseknek Mesekönyvek éveseknek Mesekönyvek éveseknek Foglalkoztatók éveseknek Foglalkoztatók éveseknek Gyermekversek, dalok, mondókák Népmese Ifjúsági irodalom éveseknek Ifjúsági irodalom éveseknek Ifjúsági irodalom 14 év felettieknek Ismeretterjesztő könyvek Állatok és növények Egyéb Enciklopédiák Történelem Tudomány Több Hangoskönyvek. Biztonságpolitika, hadtudomány Demográfia, területi és társadalmi statisztika Európai Unió Filozófia, esztétika Irodalomtudomány Kommunikáció, média Könyv, könyvtár, könyvkiadás Közgazdaságtudomány Alkalmazott közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan Elméleti közgazdaságtan Nemzetgazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan Néprajz, kulturális antropológia Nyelvészet Ókortudomány Orientalisztika Pedagógia Politikai tudományok Pszichológia Szociológia.

Magyar történelem Átfogó művek Őstörténet, honfoglalás Középkor Kora újkor Újkor Több Világtörténelem Átfogó művek Ókor Középkor Kora újkor Újkor Több Művelődéstörténet Régészet Őskor Ókor Népvándorláskor Középkor és koraújkor Összefoglalók, tanulmánykötetek Több Állam- és alkotmánytörténet, jogtörténet Folyóiratok, évkönyvek Gazdaságtörténet Hadtörténet Levéltár, történeti segédtudományok Tanulmány- és emlékkötetek Társadalomtörténet, mikrotörténelem Történetírás története, történetfilozófia Tudománytörténet Vallás- és egyháztörténet.

Sztankó Dániel Vezinfó Kft. Akció: 10 Ft. Gyűjtőfuvar   9. Üzemzavar, karbantartás. Alanyi adómentesek és kompenzációs felárra jogosultak   Fordított adózás alá tartozó ügyletek   Mozgóárusok   Bizományi értékesítés   Háromszögügylet   Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

További vélemények és vélemény írás. Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. Oldaltérkép Nyitóoldal Termékek. Információk Általános szerződési feltételek Adatkezelési tájékoztató Fizetés Szállítás Elérhetőségek. Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz. Nem engedélyezem.

A szabályokat a Kbt. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik, kivéve, ha a Kbt. Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni:. Az elektronikus kapcsolattartás nem alkalmazandó az alábbi eljárások esetén sem:. Az elektronikus kommunikáció meghatározott esetekben az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is történhet, pl.

Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes: ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet. Az ajánlatkérő szervezet regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött. A jóváhagyást a Közbeszerzési Hatóság megadja, ha a szervezet. A Közbeszerzési Hatóság az EKR-ben létrejövő ajánlatkérői nyilvántartásban ellenőrizheti, hogy az ajánlatkérő részéről a megfelelő Kbt.

Ha az ajánlatkérő ennek nem tesz eleget, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti. Az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatában vagy a Kbt. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók FAKSZ regisztrációja a névjegyzéket közzétevő szerv jóváhagyásához kötött. A névjegyzéket közzétevő szerv a jóváhagyást megadja, ha a regisztrált adatok a közzétett névjegyzékbe bejegyzett adatokkal megegyeznek.

Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ka t az EKR-ben az ajánlatkérő az adott eljáráshoz elektronikusan hozzárendeli. Az ajánlatkérő a gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció megtételére. A gazdasági szereplő a regisztráció során rögzíti, hogy KKV-e. A gazdasági szereplő a regisztráció során rögzíti, hogy külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek minősül-e.

Külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek kell tekinteni az olyan jogi személyt, amelyben külföldi állampolgár természetes személy vagy külföldi jog alapján létrejött jogi személy - közvetlenül vagy közvetetten - a szavazatok több mint felével vagy a Ptk. Az ajánlatkérő a Kbt. A Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérő szervezet regisztrációját az EKR-ben ellenőrzi és hagyja jóvá. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt.

Az ajánlatkérő az EKR-ben köteles közzétenni. A Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázis a A Kbt. Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A Közbeszerzési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a jogszabályban az adott eljárás ellenőrzésére feljogosított szerv, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság és az eljáró bíróság a közbeszerzési eljárás iratait az EKR-ben megtekintheti.

Az iratokhoz való elektronikus hozzáférést az ajánlatkérő köteles az erre jogosult szervnek biztosítani. Ha az iratok az EKR-ben nem hozzáférhetőek, vagy - a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy a Gazdasági Versenyhivatal kivételével - valamely ellenőrzésre jogosult szervezet azt kéri, az ajánlatkérő köteles a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat az ellenőrzésre jogosultnak megküldeni.

Az ajánlatkérő köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. Ahol a Kbt. Ha az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre a dokumentum benyújtható:. Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

Az ajánlatkérő nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Kivételt képez az alól: az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatelektronikus okiratként feleljen meg a Pp. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha. Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját.

Az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. A gazdasági szereplő a Kbt. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolására nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.

Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. Csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie az EKR-ben történő képviseletre. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az EKR a Kbt. Ha a hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint 2 óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően 12 órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a korábban benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia. Az iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja. Az eljárásban a gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt.

Ha az ajánlatkérő számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével - felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit az alapadatokat alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.

Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.

Az előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik. Az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként egységesen 40 forint rendszerhasználati díjat fizet. A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni. Ha a rendszerhasználati díj nem vagy nem az előírt mértékben került befizetésre, a rendkívüli sürgősségre tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az EKR üzemeltetője jogosult az érintett ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására.

Az EKR üzemeltetője mindaddig jogosult az eljárás megindítását vagy a hirdetmény megküldését lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására, amíg a rendszerhasználati díj megfizetésére nem kerül sor. A közbeszerzési eljárás megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozása nem érinti más, a közbeszerzési eljárással összefüggő, jogszabály alapján előírt ellenőrzések lefolytatására vonatkozó kötelezettséget.

Elektronikus közbeszerzés EKR. Az elektronikus közbeszerzési rendszer EKR : a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer. Elektronikus kommunikáció Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik, kivéve, ha a Kbt.

Kivételek az EKR szerinti elektronikus kommunikáció alól Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni: az eljárás előkészítése során a szerződés megkötésére és a szerződés megkötését követő kommunikációra. Az elektronikus kapcsolattartás nem alkalmazandó az alábbi eljárások esetén sem: egyes speciális hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetén tőzsdei beszerzés; felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás során történő beszerzésaz innovációs partnerség szerződéses szakaszára.

Ajánlatkérő regisztrációja Az ajánlatkérő szervezet regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött. A jóváhagyást a Közbeszerzési Hatóság megadja, ha a szervezet a önálló jogalanyisággal rendelkezik b a Kbt. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó regisztrációja A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók FAKSZ regisztrációja a névjegyzéket közzétevő szerv jóváhagyásához kötött.

Az ajánlatkérő az EKR-ben köteles közzétenni a Kbt. Közbeszerzési terv Az ajánlatkérő a Kbt. Statisztikai célú adatrögzítésre vonatkozó kötelezettség A Kbt. Az eljárások dokumentálása Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. Ha az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre a dokumentum benyújtható: a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájábanvagy a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.

Az EKR-ben megtett nyilatkozatokkal szembeni követelmények Az ajánlatkérő nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Felolvasólap, üzleti titok Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját. Kizáró okok, alkalmasság igazolása Az alkalmasság és a kizáró okok igazolására nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

Képviselet, meghatalmazás Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. A hirdetmények feladása A Kbt. Egyes eljárási cselekmények speciális szabályozása Az iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.

Rendszerhasználati díj Az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként egységesen 40 forint rendszerhasználati díjat fizet. Friss adatkezelési tájékoztatónkban megtalája, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.