Onertekelesi kezikonyv szakkepzo intezmenyek szamara 2018


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 275374641
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,49

MAGYARÁZAT:Onertekelesi kezikonyv szakkepzo intezmenyek szamara 2018

A fiatalok jelentős része Európa-szerte kiesik a középfokú oktatásból, nem piacképes szakmákat sajátít el, illetve szakképesítéssel vagy érettségivel a kezében sem tud végzettségének megfelelő állásban elhelyezkedni. Sokszor az oktatási intézmények, illetve a lehetséges munkáltatók sem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljanak ezeknek a fiataloknak a tanulási, illetve munkaerő-piaci sikereihez. Erre a sokrétű kihívásra keres választ a négyéves program, amely négy országban: Magyarországon, Spanyolországban, Romániában és Bulgáriában valósul meg az EEA és  Norvég Alapok támogatásával.

A magyarországi tevékenységek év végétől a Velux Alapítvány társfinanszírozásában valósulnak meg. A nemzetközi program vezetője az Autonómia Alapítvány több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése és megerősítése terén, valamint öt éve támogatjuk nagyvállalati munkaadók által kínált állások és hátrányos helyzetű jelöltek sikeres egymásra találását. Partnereinknek szintén jelentős tapasztalata van a fiatalok fejlesztése, illetve munkaerő-piaci integrálása, oktatási intézményeknek valamint munkaadóknak történő szolgáltatások nyújtása terén.

A programban nyújtott  szolgáltatásokat   igényfelmérést követően, a helyi viszonyok és az érintettek jellemzőinek figyelembevételével, a partnereinkkel együtt választjuk ki:. A magyarországi munkánkhoz folyamatosan keresünk önkénteseket, akik a program keretében munkájukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy hátrányos helyzetű fiatalok sikeresekké váljanak az oktatásban és a munkakeresésben.

Alkalmi önkénteseket is tudunk fogadni egyes eseményekhez kapcsolódóan, míg fél éves vagy hosszabb távra is számítanánk rád, ha egy hosszabb fejlesztési folyamatnak szeretnél részese lenni. Az aktuális programunk önkénteseink számára ig tart, jelentkezéseket folyamatosan várunk. Azonban minél hamarabb kapcsolódsz be a projektbe, annál jelentősebb hatást tudsz elérni munkád révén.

Ezért javasoljuk, jelentkezz minél hamarabb! Ha a fentiekkel felkeltettük az érdeklődésed és szeretnéd munkáddal a hátrányos helyzetű fiatalok és alapítványunk segíteni, jelentkezz az itt található kérdőív kitöltésével. A kérdőív célja, hogy minél jobban megismerjünk téged és segíthessünk testhezálló feladatot találni.

Művészeti alapú fejlesztő foglalkozásokon a középiskolás fiatalok által létrehozott alkotások:. Hangulatjelentés a Startvonal program balatoni táborából:. Projektszám: A magyarországi tevékenységek megvalósítása a Velux Alapítvány társfinanszírozásában valósulnak meg. Toggle navigation. Rólunk Programok Tudásbázis Csatlakozz! Kapcsolat Facebook.

A Velux Alapítvány támogatásának köszönhetően decemberétől Magyarországon még intenzívebb szolgáltatást tudunk biztosítani a már bevont középiskolás vagy már végzett fiatalok, szakképző iskolák számára; általános iskolák hátrányos helyzetű A program az alábbi csoportoknak nyújt támogatást: Fiatalok: Általános iskolákban tanuló évfolyamos diákokakik családi hátterük miatt nem látnak rá különféle szakmákra, nincsenek tisztában saját erősségeikkel, vagy nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, kapcsolatokkal, készségekkel, és jó eséllyel esetlegesen döntenek majd valamilyen szakma mellett.

Számukra eltérő foglalkozások és saját maguk mélyebb megismerése révén nyújtunk lehetőséget arra, hogy valóban tudatosan tudjanak olyan szakmát és középiskolát választani, ami hozzájárul ahhoz, hogy sikeresebb legyen a jövőjük.

Szakképzésben tanuló fiatalokakik nem rendelkeznek megfelelő körülményekkel, ismerettel és motivációval ahhoz, hogy sikeresen befejezzék tanulmányaikat. Számukra mentorálást, készségfejlesztő képzéseket, egy megerősítő csapatban való részvétel lehetőségét, szakmai és emberi támogatást biztosítunk annak érdekében, hogy belső erőforrásaikat kiaknázva, készségeiket fejlesztve gyakorlati eszközökre tegyenek szert, amelyek hozzásegítik őket tanulmányaik sikeres elvégzéséhez és távolabbi oktatási, illetve munkaerő-piaci célok megfogalmazásához.

Fiatalok, akik kiestek az oktatásból : Számukra mentorálással, pályaorientációval, képzéssel és támogatással nyújtunk segítséget ahhoz, hogy vissza tudjanak térni a tanulmányaikhoz, és olyan szakmát tudjanak elsajátítani, amelyben valóban dolgozni szeretnének a későbbiekben, és amely területeken minőségi munkalehetőségek várhatnak rájuk.

Szakképesítéssel, illetve érettségivel rendelkező fiatalokakik szintén nehéz körülmények között élnek és eddig sikertelenül próbáltak végzettségüknek megfelelő munkahelyet találni. Őket pályaorientációval, munkaerő-piaci és más elhelyezedést segítő képzésekkel támogatjuk abban, hogy érdeklődésüknek és készségeiknek megfelelő területen, tudatosan és sikeresen tudjanak munkát keresni és találni.

Oktatási i ntézmények: Általános iskolák pedagógusainak továbbképzése, számukra élményalapú pályaorientációs foglalkozássorozat módszertanának átadása. A szakképző partneriskolái számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk: Az iskolájukba járó, illetve az onnan kiesett diákok számára sokrétű támogatást nyújtunk azzal a céllal, hogy sikeresen tudják elvégezni tanulmányaikat, visszailleszkedni az oktatásba, illetve az oktatásban és a munkaerőpiacon szükséges készségeiket fejlesztve, pályaorientációs ismeretekkel gazdagodva tudatosabban és sikeresebben tudjanak továbbtanulni, majd elhelyezkedni.

Kapcsolatépítés az iskola profilja és elhelyezkedése szempontjából meghatározó munkaadókkal, kölcsönös igények és tapasztalatok megosztása és ezek alapján lehetséges fejlesztések elindítása. Pedagógusképzések azzal a céllal, hogy az intézmény munkatársai hatékonyabban tudják oktatni, nevelni, motiválni és támogatni az intézménybe járó hátrányos helyzetű tanulókat, és csökkenjen az iskolában a lemorzsolódás.

Munkaadók: A program munkaadó partnerei számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk: Kapcsolatépítés, bemutatkozási lehetőség, igények és tapasztalatok kölcsönös cseréje a többi célcsoport tagjaival iskolák és fiatalok, mint jövőbeli potenciális munkavállalók A munkaadó iránt érdeklődő, de a kínált állások betöltésére jelenleg még nem alkalmas fiatalok számára készségfejlesztés, szakmai, nyelvi, valamint számítógépes képzések annak érdekében, hogy az iskolák a munkaadók igényeinek megfelelőbb képzéseket tudjanak nyújtani a diákoknak, illetve a fiatalok közül több motivált és felkészült, megfelelő ismeretekkel, kompetenciákkal és végzettséggel rendelkező jelölt jelentkezzen a munkaadók által kínált állásokra.

Kapacitásépítés és kölcsönös tanulás workshopok keretében a bevont munkaadók számára annak érdekében, hogy sikeresebben tudjanak hátrányos helyzetű fiatalokat elérni és munkavállalóként integrálni. A programban nyújtott  szolgáltatásokat   igényfelmérést követően, a helyi viszonyok és az érintettek jellemzőinek figyelembevételével, a partnereinkkel együtt választjuk ki: Mentorálás  fiatalok számára: a fiatalok mindhárom csoportja számára kínálunk mentorálást személyes, illetve csoportos formában motivációs, készségfejlesztő, pályaorientációs célokkal.

Készségfejlesztő képzések:  amelyek a fiatalok megerősítését, illetve oktatásban valamint munkaerőpiacon releváns készségeinek, önismeretének fejlesztését segítik elő élményalapú közösségi programokkal. Munkaerő-piaci képzések:  amelyek fókuszáltan a munkakeresés és a kiválasztási folyamat lépéseire, illetve eszközeire vonatkozóan nyújtanak gyakorlatorientált fejlesztést a fiatalok számára, annak érdekében, hogy valóban a számukra megfelelő állásokra felkészülten és sikeresen tudjanak jelentkezni.

Szakmai képzések:  a fiatalokat — miután feltártuk a számukra leginkább megfelelő és valóban piacképes szakmákat — támogatjuk abban, hogy ilyen szaktudást biztosító képzéseket akár a nyílt oktatási piacon, akár a program keretein belül el tudjanak végezni.

Számítógépes képzések:  a fiatalok és a munkaadók igényeinek megfelelő ismereteket biztosító számítástechnikai képzéseket biztosítunk a motivált fiatalok számára. Nyelvi képzések:  azoknak a fiataloknak, akiknek úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacon való boldogulásához kulcsfontosságú a nyelvismeret, idegennyelvi képzést biztosítunk.

Munkáltatók és iskolák számára kínált képzések, workshopok:  a résztvevők igényei alapján állítjuk össze azzal a céllal, hogy az intézmények együttműködése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok integrációja mentén hatékony gyakorlati eszközökre tegyenek szert, illetve ezt a folyamatot elősegítő partnerségeket és működési modelleket tudjanak kialakítani.

TÉGED KERESÜNK, HA: szeretnél szakmai gyakorlatra szert tenni iskolai közösségi szolgálatot végezni látni, hogy munkáddal hozzájárulsz fiatalok boldogulásához megosztani a tudásodat, tapasztalatodat, hobbitevékenységedet egy kiváló csapat része lenni! Közösen dolgozunk egy versenyképes, befogadó Európáért! Autonómia Alapítvány Budapest, Pozsonyi út

A településkép védelme egységesebb, könnyen áttekinthető jogi környezetbe került, a kézikönyv pedig mindenki számára érthető építészeti ajánlásokat fogalmaz meg. A településképi rendelet fogalmát a településkép védelméről szóló Az új rendelet helyi jogszabályként meghatározza a következőket:.

Az új rendelet egy helyen tartalmazza a korábban külön jogszabályokba foglalt rendelkezéseket, ezzel is egyszerűsítve azok alkalmazását. A településképi véleményezési eljárást eddig csak egyes kiemelt területeken kellett lefolytatni, mostantól azonban a kerület egészében, minden építési engedélyezési eljárás alá eső építési munkára kiterjed a rendelet hatálya. Az új rendelet szakmai alátámasztása érdekében kidolgoztunk egy Településképi Arculati Kézikönyvet is.

Ez összefoglalja azt a közösségi értékrendet, amely felöleli az általános és helyi lakossági megítélést, továbbá az építész, a várostervező, a tájtervező, a műemlékvédelmi és a természetvédelmi szakterületek egyetemesen elfogadott elvárásait. A kézikönyv a kerület természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feladata, hogy feltárja, illetve bemutassa a település jól megkülönböztethető egyes részeinek arculati jellemzőit, értékeit, és ezek figyelembe vételével szöveges, illetve képi megjelenítéssel javaslatot tegyen a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi rendelet és az arculati kézikönyv szoros kapcsolatban áll egymással, a rendeletben rögzített követelményeket a kézikönyvben leírt ajánlások és javaslatok alapján fogalmazták meg. E jogszabálytervezetek egyeztetési eljárását a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a kormányrendeletben és a kerületi rendeletben előírt módon lefolytatta.

A terv partnerségi egyeztetése Az eljárás során beérkezett vélemények túlnyomó többségét beépítettük a szabályozásba. A kézikönyv első fejezete ismerteti a kerület építészeti és természeti értékeit. A második fejezet az egyes városrészek építészeti jellemzőit tárja fel, és bemutatja a kerület különböző építészeti karaktereit.

A harmadik fejezet az előzőekben bemutatott értékeknek és jellemzőknek megfelelően általános érvényű ajánlásokat fogalmaz meg, illetve jó és rossz példákkal kívánja elősegíteni a szemléletformálást. A negyedik fejezet pedig az építészeti útmutatót tartalmazza, részletes ajánlásokkal. Tanulmányozzák a kézikönyvet olyan nyitott szellemmel, ahogyan az készült. Tegyék ezt annak tudatában, hogy nem lezárt művet, hanem a jövőben is szabadon megújítható, folyamatosan bővülő dokumentumot tartanak kezükben.

Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, ajánlást örömmel fogadunk a foepitesz ujbuda. A rendelet, illetve a kézikönyv teljes szövege egyaránt elérhető a kerület honlapján, az alábbi hivatkozásokra kattintva. A mai naptól, március 1-től a tervek szerint júniusig komplex felújítás miatt átmenetileg zárva van a Dzsungel játszótér. Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.

A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Ugrás a tartalomra. Kézikönyv és rendelet a településképről A Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája elkészítette Újbuda Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendeletét, utóbbi Az új rendelet helyi jogszabályként meghatározza a következőket: — a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelme, a védetté nyilvánításra, a védelem megszüntetésére, a védettséggel összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre vonatkozó követelmények — a településkép szempontjából meghatározó területek — egyedi és területi építészeti követelmények — a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre, egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények — a településképi véleményezési, bejelentési, illetve kötelezési eljárásra vonatkozó szabályok.

Településképi Arculati Kézikönyv. Takács Viktor Tibor.