Evangelikus hittankonyvek tanari kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 703385934
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,65

MAGYARÁZAT:Evangelikus hittankonyvek tanari kezikonyv

A Bencze Imre és Benczéné Ruttkay-Miklian Ágnes által ben készített kézikönyv bővített kiadása most a családtagok naprakész kiegészítéseivel és Hódi Márton tervezésében kerülhetett kézbe. A főként az újonnan a gyülekezethez csatlakozóknak szánt kötet a kelenföldi templom tárgyain keresztül mutatja be hitünk alapvető tanításait, liturgikus cselekedeteit és szimbólumait.

A politikai rendszerváltozás idején Kelenföldön is megsokasodtak a templomba járók, a gyermekes szülők hittanórák után érdeklődtek. Az oktatás a templom megismerésével kezdődött. Imre bácsi minden órára lerajzolt egy templomi tárgyat, berendezést, és Ágnes nénivel közösen kérdéseket fogalmaztak a rajzlap másik oldalára.

Ezt adták a fiatalok kezébe, és beszéltek a tárgyak jelentéséről, igei mondanivalójáról. A gyerekek az órák végén kitették az énekszámokat, gyertyát gyújtottak, elrendezték az oltári virágot; még a harangozást is kipróbálták.

Így a tanév végére megismerték az evangélikus egyház tanítását, liturgiáját, a gyülekezet szokásait. Az ebből az anyagból összeállított kézikönyv szól a templomról és környezetéről, a toronyról, az oltárról, a keresztelésről és az úrvacsoráról, az esküvői és temetési szolgálatról, a kolumbáriumról.

Tanít az igehirdetés, az imádság, a gyülekezeti éneklés, az orgona jelentőségére, bemutatja a templomban látható szimbólumokat, a szolgálattevők feladatait, de figyelemmel van a gyülekezet hétköznapi életére és a templomi viselkedésre is. Ő tudja, kik vagyunk, nem azt várja, hogy a gyermekek felnőtt módjára viselkedjenek.

Inkább érezzék otthon magukat Isten népében. A rövid, velős szövegeket Bencze Imre és Hódi Márton rajzai, archív és közelmúltbeli fotók, a mai templomi gyakorlatra vonatkozó kiegészítések, valamint egyegy ige és énekvers keretezi. Ezt követi a gyülekezet vázlatos története, amelyben a nyugalomba vonuló lelkész összegzi elődei és saját munkásságát, kiegészítve a későbbi szolgálattevők felsorolásával.

Hálaadásra bőven van tehát okunk: hogy a kilencvenkét éve épült templomban ma is összegyűlhetünk Isten igéje és szentségei körül; hogy ő küld hűséges szolgálattevőket minden időben, és ezen a könyvön keresztül is arra tanít, hogy nyitottan fogadjuk a gyülekezeti élet iránt érdeklődő új testvéreket, és érthető, tiszta szóval segítsük beilleszkedésüket a hívő közösségbe.

A könyv kapható a kelenföldi gyülekezet iratterjesztésében Budapest, Bocskai út A cikk az  Evangélikus Élet   magazin   Az  Evangélikus Élet  magazin   kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a  kiado lutheran. Az evangelikus. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe! A kelenföldi evangélikus gyülekezet az őszi templomszentelési ünnepen hálával emlékezett száz éve született egykori lelkészére, Bencze Imrére: mindmáig az ő huszonöt éves gyülekezeti lelkészi szolgálata volt a leghosszabb Kelenföldön.

Címkék: Bencze Imre - könyv - ajánló. Legújabb cikkek.

Corvina Kiadó, Budapest, Dubnow, Simon: A zsidóság története az ókortól napjainkig. Gondolat Kiadó, Budapest, Ettinger, Smoel: A zsidó nép története. A modern kor: a Osiris Kiadó, Budapest, Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig. Makkabi Kiadó, Budapest, Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Buzás Mária szerk. Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Katz, Jakob: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada — McCagg, William O. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, Csokonai Kiadó, Debrecen, Ben—Itto, Hadassa: A máig élő hazugság. A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei cáfolata. Budapest, Burcev, Vlagyimir: A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei közönséges hamisítvány. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, é.

Schorske, Carl E. Politika és kultúra. Helikon Kiadó, Budapest,— Gabel, Joseph: Jobboldali és baloldali zsidóellenesség. Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története — között. Kende Tamás: Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában. Kertzer, David I. A Vatikán szerepe az újkori antiszemitizmus kibontakozásában. Ulpius—ház Könyvkiadó, Budapest, Ludassy Mária: Fehér jakobinizmus. Charles Maurras és az Action Française. Kávé Kiadó, Budapest, Nyíri Tamás: Antijudaizmus és antiszemitizmus.

Világosság, Sartre, Jean—Paul: Vádirat az antiszemitizmus ellen. Cserépfalvi — Gönczöl Kiadó, Budapest, Esszék, tanulmányok. Kalligram Kiadó, Pozsony,— Dawidowicz, Lucy L. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,3— Friedländer, Saul: A náci antiszemitizmus. Egy tömegpszichózis története. Uránusz Kiadó, Budapest, Klemperer, Victor: A harmadik birodalom nyelve. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, Shirer, William L.

A náci Németország története. Teleteacher, Budapest,2. Volkov, Shulamit: Leírt és kimondott szavak — Az előtti és a náci antiszemitizmus közötti szakadékról. In Kovács András szerk. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,— In Szabó Márton szerk. Jószöveg Műhely, Budapest,56— Hamann, Brigitte: Bécs és Hitler. Egy diktátor tanulóévei. Európa Könyvkiadó, Budapest, Hitler hatvannyolc tárgyalása — Hitler Adolf tárgyalásai kelet-európai államférfiakkal. Magvető Könyvkiadó, Budapest, Kershaw, Ian: A Hitler-mítosz.

Vezérkultusz és közvélemény. Kortina Kiadó, Budapest, Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Segédkönyv a történelem középiskolai tanulásához. Korona Kiadó, Budapest, Bauman, Zygmunt: A modernitás és a holokauszt.

Komoróczy Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe. Osiris Kiadó, Budapest,9— Braham, Randolph L. Múlt és Jövő, Carp, Matias: Holocaust Romániában. Tények és dokumentumok a romániai zsidók pusztulásáról — Primor Kiadó, Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,— Gereben Ágnes: Annektált zsidók a szovjet érdekszférában.

Beszélő, Ringelblum, Emanuel: A varsói gettó krónikája részletek. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,97— Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,49— Ormos Mária: Az Endlösung világnézeti alapja és politikai funkciója. In Emlékezz! Pécs — Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,71— Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában. Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,17— Besançon, Alain: A fizikai megsemmisítés technikái a XX. Nagyvilág, Birnbaum, Marianna D. Frankl, Viktor E.

Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort.