Utmutato a pedagogusok minositesehez ovodai neveles


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 165133643
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,79

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogusok minositesehez ovodai neveles

Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella  mesterpedagógus, pedagógusminősítési szakértő írásából közlünk részleteket. A pedagógusok Pedagógus I. Az Útmutató mindenki számára nyilvános, elméleti információkkal és gyakorlati ismertetőkkel segíti többek között a pedagógusok sikeres felkészülését is a pedagógusminősítés folyamatában.

Az Útmutató első megjelenése óta közel hat év telt el. Ezen időszak tapasztalatai, a jogszabályi környezet változásai szükségessé tették a folyamatos aktualizálást. Több érvényben lévő változat után Mivel a pedagógusminősítéshez szükséges portfólió nem készíthető el az Útmutató alapos megismerése nélkül, ezért a minél sikeresebb portfóliókészítés és -feltöltés érdekében fontosnak tartom az Útmutatóban történt A pedagógusértékelési eszközök módosítására a Korm. A A módosítások a gyakornokok minősülési idejére, a pedagóguskompetenciákra, valamint a portfólió sikeres feltöltöttségének megállapítására irányulnak.

A gyakornokokat érintő, Amennyiben a fentiek alapján hiánypótlás szükséges, akkor a minősítő bizottság elnöke felszólítja erre a pedagógust, aki legkésőbb a portfólióvédést megelőző huszadik nap előtt pótolhatja a hiányzó dokumentumot. Ha a pedagógus ennek a felszólításnak nem tesz eleget, akkor az Oktatási Hivatal a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás sikertelenségét fogja megállapítani. A bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére.

Átdolgozott kiadás, Az Útmutató hatodik kiadásának fentebb ismertetett változásai azokra a pedagógusokra vonatkoznak először, akik Nekik A portfólió sikeres feltöltése után az Oktatási Hivatal megszervezi gyakornokok esetében a minősítő vizsgát, Pedagógus I.

A feltöltött dokumentumokon túl a látogatás napjára ismét szükséges majd dokumentumokat készíteni:. Az írás tovább folytatódik a Bölcsődevezetők kézikönyvébenamelyet IDE vagy a képre kattintva rendelhet meg:. Bölcsődevezetők kézikönyve Bölcsődevezetők kézikönyve — komplett csomag Belépés Regisztráció. A témáról részletesen beszélünk majd november én megrendezésre kerülő konferenciánkon isahol a bölcsődében ismert és elismert szakemberektől hallgathatjuk meg a legfrissebb információkat!

A feltöltött dokumentumokon túl a látogatás napjára ismét szükséges majd dokumentumokat készíteni:   A bölcsődei kisgyermeknevelők a látogatás napjára elkészítik a csoportjukra vonatkozó tematikus tervet és 2 db tevékenységtervet, amelyet a minősülés napján átadnak a bizottság tagjai részére. A látogatás napján az eljárásrend tehát helyszíni látogatással folytatódik, melyen a bizottság valamennyi tagja jelen van Útmutató, Az eljárásrend pontos ismertetését a Kiegészítő útmutató módosítása után fogom bemutatni, egy következő írásban.

Az írás tovább folytatódik a Bölcsődevezetők kézikönyvébenamelyet IDE vagy a képre kattintva rendelhet meg: Bölcsődevezetők kézikönyve

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők. Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek